Click here
to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Mitattu Jumalan kunnia
(The Measured Glory of God)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
Lokakuu 16, 2000
----------

"Ja Hän sanoi heille: "...millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on" (Mark. 4:24,25).

Jeesus tiesi, että nämä sanat saattoivat kuulostaa oudoilta ei-hengellisille korville. Siksi Hän aloitti sanomansa sanoen: "Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon" (4:23). Itse asiassa Hän kertoi meille: "Jos sydämesi on avoin Jumalan Hengelle, sinä ymmärrät, mitä minulla on sanottavana sinulle."

Mitä Jeesus oikeastaan sanoo tässä kohdassa? Hän puhuu Jumalan kunniasta meidän elämässämme - joka on Kristuksen ilmeinen läsnäolo. Lyhyesti sanottuna Herra mittaa kunniakasta läsnäoloaan erilaisin määrin joko seurakunnille tai yksittäisille ihmisille. Jotkut eivät vastaanota lainkaan Hänen kunniaansa; toiset vastaanottavat aina vain kasvavan määrän, ja se virtaa heidän elämästään ja seurakunnissaan yhä suuremmassa määrin.

Oletko esimerkiksi koskaan ollut seurakunnassa, jossa aistit pienen määrän Jumalan kunniaa? Ehkä koit väläyksen siitä ylistyksen tai saarnan aikana. Sitten menit toiseen seurakuntaan - ja heti kun kävelit sisään, siellä oleva Jumalan kunnia suorastaan hukutti sinut. Aistit Herran läsnäolon täyteydessään. Ja se sai sinut synnintuntoon, motivoi sinua poistamaan Jumalan kunnian puutteen elämästäsi.

Jumala on luvannut vuodattaa Henkensä kansansa ylle näinä viimeisinä päivinä. Todellakin kaikki kirjoitukset osoittavat, että aikojen lopussa on oleva voittoisa, kunnian täyteinen seurakunta. Jeesus itse sanoi, että helvetin portit eivät voi voittaa Hänen seurakuntaansa. Paljastakoon saatana hampaansa kuinka raivokkaasti hyvänsä, hän ei voi pysäyttää Jumalan työtä. Jeesus on parantanut hänen puremastaan.

Me emme nilkuta taivaaseen - alas hakattuina, masentuneina, valittaen, lyötyinä, lannistettuina. Ei - meidän Herramme tulee antamaan suuremman voiman seurakunnalleen. Tämä voima ei kuitenkaan ilmene ainoastaan merkkeinä ja ihmeinä vaan pikemminkin se tulee näkyviin Hänen kansassaan - siinä valtavassa muutoksessa, joka tapahtuu Jumalan Hengen koskettamissa sydämissä.

Herra on jo jakanut - tai määrännyt - jokaiselle meistä tietyn määrän Hänen Henkeään. Paavali kirjoittaa, "Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan" (Ef. 4:7). Ainoastaan Jeesukselle annettiin Pyhä Henki ilman määrää: "Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla [engl. hänelle]" (Joh. 3:34). Lyhyesti sanoen Kristuksella oli Hengen täyteys ilman mitään rajoitusta.

Sitä vastoin meille on annettu tietty määrä Jumalan Henkeä Hänen jumalallisen määräyksensä mukaan. Paavali kirjoittaa, "Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut" (Room. 12:3).

Mikä on Jumalan päämäärä Hänen mitatessaan Henkeään - kunniaansa ja läsnäoloaan - meille vaihtelevilla määrillä? Hän tekee tämän yhdestä syystä: "Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa...Kristuksen täyteyden täyden iän määrään" (Ef. 4:13).

Paavali sanoo tässä kaksi asiaa. Ensiksi: jos me aiomme elää Jumalan tavalla - hillitysti ja ahkeruudella - meidän päämääränämme tulisi olla yhä kasvavan määrän omistaminen Hänen kunniastaan, kunnes me saavumme täyteen kypsyyteen Kristuksessa. Toiseksi: uskon määrä, joka meille on annettu, on tarkoitettu palvelemaan ja täyttämään loput Kristuksen ruumiista: "...josta koko ruumis...kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on" (Ef. 4:16).

Paavali esittää tässä syvällisen väitteen. Hän sanoo, että jokainen meistä on Kristuksen ruumiin työskentelevä jäsen - jänne täällä, lihas tuolla. Jotta voimme olla tuollaisia elämää antavia kokonaisuuksia, meidän tulee antaa yhä kasvava määrä terveyttä muille jäsenille. Meistä jokainen on suunniteltu olemaan uskon, rakkauden, armon, laupeuden ja kunnian lähteenä - kaikki tarkoitettuina aikaansaamaan vahvemman ja terveemmän ruumiin.

Ilmeisesti kehon terveys riippuu meidän jokaisen hyvästä terveydentilasta. Jos yhtä meistä siunataan, koko ruumis on siunattu. Vastaavasti, jos yksi jäsen tekee syntiä, koko ruumis on vaivattu. Sen tähden jokainen meistä tarvitsee yhä enemmän Kristuksen kunniaa.

Salli minun kysyä sinulta: kuinka paljon terveyttä - eli kuinka paljon kunniaa ja uskoa - sinä täytät Kristuksen ruumiissa? Kasvaako Hänen rakkautensa sinussa päivittäin? Ja edelleen: kykenetkö antamaan voimaa muille jäsenille? Vahvistaako sinun terveydentilasi kehon immuunijärjestelmää? Vai onko jokin tauti tarttunut sinuun - jokin maailmallinen halu, joka on ottanut otteen sinusta ja joka vahingoittaa koko ruumista?


Me kaikki tarvitsemme suuremman määrän Jumalan kunniaa
ja läsnäoloa elämässämme.


Herra valmistautuu vuodattamaan Henkensä kansansa ylle näinä viimeisinä päivinä - tehdäkseen tekoja, joita me emme ole koskaan nähneet, kuulleet tai kuvitelleet. Ja minä tahdon olla osallisena siinä. Tahdon suuremman määrän Hänen kunniaansa elämääni, mitä minulla on koskaan ollut. Tahdon nähdä Jumalan kunnian täyttävän Hänen seurakuntansa sellaisella voimalla, ettei sitä voi mikään pidättää.

Kuinka me voimme saada sellaisen suuremman, yhä kasvavan määrän Kristuksen kunniaa? Herra itse kertoo meille hyvin selkeästi: "Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan" (Mark. 4:24). Jeesus sanoo: "Sen osan mukaan, jonka annat itsestäsi minulle, minä annan sinulle takaisin samanlaisen osuuden. Lyhyesti sanoen minä olen tekemisissä kanssasi tavalla, jolla sinä olet tekemisissä minun kanssani. Millä mitalla ikinä sinä mittaat minulle, sillä minä mittaan sinulle."

Jos mittaat Jumalalle saamattomuudella ja laiskuudella - pitäen Hänen hyvää työtänsä itsestään selvyytenä - sinulle annetaan uneliaisuuden henki. "Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää" (Sananl. 19:15). Tuloksena sielusi tulee nälkäiseksi, mahdottomaksi tyydyttää. "Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin aseistettu mies" (24:33,34).

Jesaja varoitti vartijoista, jotka "näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään" (Jes. 56:10). Jesaja ei puhu tässä luonnollisesta nukkumisesta, vaan välinpitämättömyydestä Jumalan asioissa. Hän kuvailee kansaa, joka oli välinpitämätön Jumalan työtä kohtaan. Israel mittasi yhä vähemmän ja vähemmän aikaansa Herralle, antaen Hänelle vain pieniä hartauden hetkiä.

Miksi he eivät tahtoneet suurempaa määrää Jumalan kunniasta? He kätkivät syntiä. He tiesivät, että ensimmäinen asia, minkä Jumalan läsnäolo tekee, on paljastaa vääryys. Siksi he sanoivat Jesajalle: "älä ennusta meille tosia, puhu meille mieluisia" (Jes. 30:10).


Hengellinen laiskuus ja velttous ovat pääsyyt Jumalan kunnian
puuttumiseen seurakunnassa ja yksittäisissä ihmisissä.


Mikä tapahtui Israelille, tapahtuu tänään Jumalan huoneessa. Suurin syy Jumalan kunnian puuttumiseen Hänen seurakunnassaan ei ole huumeet, alkoholi tai seksi - vaan velttouden henki. Lukuisat kristityt käyttävät tunteja antautuen urheiluun, elokuviin, ostoksilla käyntiin ja kaikenlaisiin huvituksiin. He omistavat Jumalalle yhä pienenevän osan ajastaan.

Samoin kuin israelilaiset, nämä ihmiset eivät tahdo kuulla terävää, profeetallista Sanaa. He ovat omistautuneet hyvinvoinnille ja mukavuudelle. Heidän intonsa Jumalan asioihin on laantumassa. He viettävät tunteja TV:nsä edessä, sallien mielensä tulla kyllästetyksi saastalla - koska he ovat tulleet hengessään yhä laiskemmiksi.

Jotkut näistä kristityistä ovat samoja, jotka valittavat: "Jumalan kunnia ei ole läsnä seurakunnassani samalla tavalla, kuin ennen." Totuus on, että Jumalan kunniaa ei ole jaettu heidän yksilölliseen elämäänsä - koska he eivät ole antaneet laatuaikaa Hänelle.

Älä ymmärrä väärin: en väitä, että me voisimme mitata Jumalalle jotakin hyvää itsessämme, saaden Hänet mittaamaan meille kunniaansa. Ei - me emme voi koskaan ansaita Hänen läsnäoloaan millään työmäärällä, innostuksella tai ihmishyvyydellä. Meidän täytyy muistaa, että Herramme löysi meidät synneissämme - rakastaen meitä avuttomuudessamme, kun meillä ei ollut mitään annettavaa Hänelle. "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet" (Room. 10:20).

Tosiasiassa Jumalan rakkaus, armo ja laupeus meitä kohtaan on rajatonta. Kuitenkaan asian ydin tässä ei ole Hänen rakkautensa, armonsa tai laupeutensa saaminen - vaan Hänen kunniansa siunauksen omistaminen elämässämme.

Jeesus toteaa yksinkertaisesti, että Hän mittaa erilaisin määrin kunniaansa meille, sen mukaan, kuinka me mittamme sydäntämme Hänelle. Meidän osuutemme on yksinkertaisesti liikkua yhä lähemmäksi Häntä - ylistyksessämme, kuuliaisuudessamme ja ahkeruudessamme.

Me huomaamme tämän totuuden toistuvan läpi molempien Testamenttien: "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä" (Jaak. 4:8). "Mutta sitten sinä siellä etsit Herraasi, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi" (5.Moos. 4:29). "Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistaan" (Ps. 34:18).

Jeesuksen sanat ovat suora haaste meille: "Kuinka epätoivoisesti haluat minun läsnäoloni elämääsi? Jos tahdot enemmän, se edellyttää sinulta jotain. Lupaan sinulle: jos tosissasi yrität tulla lähemmäksi minua antaen minulle yhä suuremman määrän itsestäsi, minä jaan suuremman määrän kunniaani sinulle. Minä tulen jatkuvasti luoksesi antaen enemmän - yhä enemmän."

Juuri nyt Jeesuksen Kristuksen seurakunta Amerikassa on vaikeuksissa. Kansakuntamme ylpeilee tuhansista Jumalaa tunnustavista seurakunnista. Kuitenkin monissa niistä kukaan ei pelastu. Ihmiset laahustavat sisään kuin olisivat menossa hautajaisiin. Toiset lähtevät pois joukoittain. Nuoret eivät tahdo mennä edes sisään ovista. Tämän tuloksena kokonainen sukupolvi tänään ei tunne Jumalaa. He eivät ole koskaan kokeneet Jumalan läsnäoloa tai voitelua - eivät koskaan.

Jotain on pahasti pielessä, kun Jumalan kansa voi huutaa, laulaa, tanssia ja ylistää Häntä seurakunnassa tulematta koskaan vapautetuiksi himojensa kahleista ja helmasynneistään. On huolestuttavaa, että Jumalan paimenet ovat tyytyväisiä, jos heidän seurakuntansa pyörii kitkattomasti, heidän budjettinsa on kattava ja heillä on vakaa tilipussi.

Ainoat seurakunnat tänään, joissa on yhä kasvava määrä Jumalan kunniaa, ovat niitä, jotka huutavat Hänen puoleensa epätoivoisesti. He ovat vakuuttuneita: "On myöhä - meidän täytyy herätä. Meidän täytyy olla Jumalan asialla tällä viimeisellä tunnilla."

Jeesus vakuuttaa sellaisille uskoville: "Vieläpä teille lisätäänkin" (Mark. 4:24). Mitä on "enemmän", jota Kristus lupaa antaa? Mitä tarkoittaa "kuulla"? Kreikankielinen sana "kuulla" tarkoittaa ymmärtämistä. Jeesus sanoo toisin sanoen: "Sinun täytyy käsittää, mitä Henki sanoo sinulle."

Motivoituneet kristityt kuulevat Jumalan Hengen kehottavan heitä: "Mittaa minulle sydän, joka on asetettu etsimään minua. Anna minun nähdä jotakin huolesta, heräämisestä, tarpeesta, rikkinäisyydestä. Tarjoa minulle huuto, jollaista et ole koskaan ennen huutanut. Sitten minä kuulen - ja minä jaan sinulle voimaani ja vapautustani yhä enemmän."

Nämä uskovat kuulevat Pyhän Hengen kertovan heille, että heidän sydämensä tilan täytyy muuttua. He tajuavat pitäneensä Jumalan asioita itsestäänselvyyksinä - jotka ovat vain menneet liikkeiden kautta, ilman syvää syyllisyydentuntoa. Siksi he ovat alkaneet tehdä muutoksia. He antavat enemmän aikaa kanssakäymiselle Jumalan kanssa. He tekevät inventaarion sydämensä asenteista Hänen huonettaan ja työtään kohtaan. He rukoilevat: "Herra, minä tahdon enemmän sinulta. Älä anna minun langeta pois uutteruudestani Sinua ja pyhiä asioitasi kohtaan."

Sen jälkeen näkevät tuloksia. Uusi ilo virtaa syvällä heidän sielussaan. He aistivat enemmän Jumalan läsnäoloa elämässään ja heidän rauhansa virtaa kuin joki. He vastaanottavat, mitä Herra lupasi heille - suuremman määrän kunniaa, siunausta, voitelua - koska he antoivat Hänelle suuremman määrän itsestään.

Jeesus vakuuttaa meille: "Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan" (Matt. 6:33). Hän sanoo: "Anna jatkuvasti enemmän itsestäsi minulle - ja minä vuodatan enemmän kunniaani sinuun. Kaikki maalliset asiasi voivat odottaa. Etsi sen sijaan ensin minua, ja minä pidän huolta asioistasi. Voin tehdä tunnissa enemmän puolestasi, kuin mitä voisit saavuttaa vuosien yrittämisellä."


Vasta kun riemuitset Jumalan uudesta kosketuksesta,
Hän lupaa sinulle enemmän.


Nyt kun Jumalan kunnia on palannut elämääsi, Jeesus lupaa: "Sinulle annetaan enemmän" (kts. Mark. 4:24). Hän sanoo: "Et ole vielä nähnyt mitään; minä näen sinun uutteruutesi mitatessasi enemmän itsestäsi minulle. Minä teen enemmän sinun puolestasi." Jumala tahtoo aina vuodattaa enemmän kunniaansa kansansa ylle. Hän kaipaa tehdä meille "monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme" (Ef. 3:20). Siksi Hän tahtoo kansan, jolla on huutava nälkä saada enemmän Häneltä. Hän tahtoo täyttää heidät kunnioitettavalla läsnäolollaan yli kaiken, mitä he ovat kokeneet elämänsä aikana.

Jeesus sanoi, "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys" (Joh. 10:10). Kuitenkin saavuttaaksemme tämän yltäkylläisen elämän, meidän täytyy yhä runsaammassa määrin miellyttää Herraa. Paavali kirjoittaa, "Me...kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, siinä yhä enemmän varttuisitte" (Tess.4:1). "Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat [engl. runsaat] Herran työssä" (1.Kor. 15:58).

Kreikankielinen sana runsaalle on ylittää, olla etevä, olla ylitsevuotavasti, olla tarpeeksi ja säästää, ylenmääräisesti, ylittää ylenpalttisesti, yli mitan. Paavali sanoo, "Jumalan kunnia sinun elämässäsi tulee ylittämään ne pienet hetket, joita sinulla on ollut tähän asti. Mutta sinun rukoustesi täytyy olla enemmän kuin vain siunauksen pyytämistä ruuillesi. Nyt sinun tulee rukoilla aamulla, päivällä ja illalla, lakkaamatta."

"Niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen" (Kol. 2:6,7). Paavali opastaa meitä: "Omistaaksesi tämän Jumalan kunnian ja läsnäolon ylenpalttisen elämän, sinun täytyy palvella Häntä yli mitan - rakkaudella ja sitoumuksella, ylittäen laiskojen ja nukkuvien palvelijoiden mitan."

"Hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi" (Ef. 1:8). Jumala tahtoo jakaa sinulle kunniaa ja ilmestystä yli kaikkien aikaisempien mittojen. "Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä" (1:9). Herra sanoo: "Minä aion avata sinulle syvemmän ymmärryksen Sanaani. Minä tahdon antaa sinulle ilmestyksiä sen salaisuuksista."


Jeesuksen sanat antavat meille lupauksen ja varoituksen.


"Mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on" (Mark. 4:25). Milloin tahansa Jumala kuulee kansansa huutavan Hänen puoleensa, Hän tulee heidän luoksensa uskollisesti. Kuitenkin apaattisuuden ja velttouden aikoina Jumala voi astua syrjään poistaen läsnäolonsa täydellisesti.

Tästä Jeesuksen varoituksessa on kyse. Ennen kuin Jumala ottaa läsnäolonsa pois henkilöltä tai seurakunnalta, Hän aina antaa varoituksen. Kuinka Hän tekee tämän? Hän ohjaa Pyhän Henkensä herättämään jokaisen seurakunnan työntekijöistä. Hän laskee sanoman toisensa jälkeen pastorin sydämelle, kutsuen jokaista seurakunnassa hylkäämään kaiken velttouden, lankeamaan kasvoilleen ja käsittelemään jokaista synnin juurta. (Herra on tehnyt tämän useita kertoja Times Squaren seurakunnassa, läpi koko kolmentoista vuoden olemassaolomme ajan.)

Yhtäkkiä ihmiset tulevat synnintuntoon. He tajuavat, että he ovat kuulleet Jumalan totuutta julistettavan viikko toisensa jälkeen, ottamatta sitä kuitenkaan vakavasti. He ovat nostaneet epäpuhtaat kädet ylistykseen. He ovat pitäneet kiinni katkeruudesta ja kaunasta. He eivät yksinkertaisesti ole sallineet Jumalan Sanan herättää heitä. Sen sijaan he ovat antaneet sen lipua ohi heidän huomaamattaan.

Nyt Jumala on antanut seurakunnalle huomautuksen. Hän kertoo heille: "Kaikki tämä haaleus ja apatia, jonka näen - nyt riittää. Minä lopetan tämän." Tämä ei ole uhkaus - eikä tätä ole sanottu vihassa. Se on vain Jumalan tapa sanoa: "Minä asetin tämän seurakunnan tähän ympäristöön, tähän yhteisöön, tähän kaupunkiin tiettyä tarkoitusta varten. Minä tahdon antaa runsaasti mittaamatonta kunniaa. Minä tahdon kadotettujen tietävän heidän ollessaan täällä, että jotakin voimallista tapahtuu. Minä tahdon heidän tajuavan: Tämä on sitä, mitä olen etsinyt koko elämäni."


Ole varovainen - on mahdollista menettää kunnia,
jonka Jeesus lupaa.


Jos me pysymme velttouden hengessä, koskaan antamatta Pyhän Hengen omistaa ja puhdistaa meitä, me voimme menettää sen, mitä Jumala tahtoo antaa meille. "Siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on" (Mark. 4:25).

Saatat muistaa vertauksen leivisköistä. Siinä laiskalle palvelijalle annettiin yksi leiviskä ja hän hautasi sen. Tämä palvelija oli tyytyväinen vallitsevaan olotilaansa. Hän ei aikonut jakaa ja mitata yli sen, mitä hänellä oli. Kuinka hänen herransa reagoi? Hän otti palvelijan leiviskän pois ja antoi sen toiselle palvelijalle, jolla jo oli kymmenen.

Me näemme tämän kaltaisen velttouden kuvattuna Israelin historiassa. Israelilaisilla oli aikaisemmin Jumalan läsnäolo, mutta vuosien kuluessa he sallivat epäjumalanpalveluksen ja himojen hiipiä sisään ja he rappeutuivat täysin. Lopulta he kadottivat sydämensä Jumalan asioiden puoleen. He jatkoivat Hänen huoneessaan käymistä, mutta vain perinteen tähden ja lihallisesta pelosta.

Jumala käski Israelia: "Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa...ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden" (Jer. 7:12). Psalmin kirjoittaja todistaa, "Hän hylkäsi asumuksensa Siilossa, majan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten keskelle" (Ps. 78:60). "Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa; sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta" (1.Sam. 3:21).

Siilo oli ollut Jumalan huone. Profeetta Samuel oli julistanut siellä selkeää sanaa ja Jumalan Henki oli läsnä voimallisesti. Mutta ajan kuluessa Siilo lankesi turmelukseen ylipappi Eelin ja hänen väärämielisten poikiensa johdolla. Silloin Herra jälleen ilmestyi Siilossa, tahtoen rakentaa huoneensa uudelleen ja saada epäpyhä papisto parannukseen.

Mutta Eeli ja hänen poikansa pysyivät velttoina. Eelistä tuli lihava ja laiska, hän eli hyvinvoinnissa samalla, kun hänen poikansa jatkoivat Jumalan pilkkaa, vaikkakin palvelivat Hänen huoneessaan. Lopulta Jumala sanoi: "Minä en salli kunniani viipyä paikassa, jossa turmelus on vallalla."

Niin Herra hylkäsi Siilon. Hän otti kunniansa pois Israelilta, ja hengellinen nälänhätä kohtasi kansakuntaa. Ensiksi arkki varastettiin. Sitten Eeli sortui oman painonsa alla ja taittoi niskansa. Lopulta ylipapin miniä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Iikabod - mikä tarkoittaa: "Kunnia on mennyt Israelilta" (1.Sam. 4:21).

Jos ajattelet tämän olevan ainoastaan Vanhan Testamentin tuomio, joka on annettu velttouden ja turmeluksen tähden, lue Ilmestyskirjasta Jumalan varoitukset Uuden Testamentin seurakunnille:

* Efeson seurakunnalle: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta" (Ilm. 2:4,5).

* Pergamon seurakunnalle: "Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla" (Ilm. 2:15,16).

* Laodikean seurakunnalle: "Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston" (Ilm. 3:15-17).

Jokaisessa esimerkissä Jumala antaa kirjallisen "tai muutoin" -varoituksen seurakunnalleen. Miksi? Hän valmistaa puhdasta, tahratonta morsianta pojalleen. Hän herättelee nukkuvia neitsyitä, Hänen Henkensä huutaa heille: "Katsokaa, ylkä tulee. Valmistautukaa kohtaamaan Hänet."

Tänään vääryyden ja pilkan henki pyhiä asioita kohtaan tulee yhä julki monista saarnastuoleista. Kuitenkin Jumalan puhdas sana tulee myös julki, kuten se tuli Samuelin kautta. Herra varoittaa: "Jos pidät kiinni synneissäsi riippumisesta, minä otan pois jopa sen, mitä luulet sinulla olevan. Minä otan läsnäoloni pois elämästäsi, seurakunnastasi, aivan niin kuin tein Siilossa."

Tämä on jo tapahtunut seurakunnille ympäri maailmaa. Näiden seurakuntien kunnia, josta kerran iloittiin, on täydellisesti kadonnut - koska ne kieltäytyivät antamasta mitään Herralle.

Samalla tavoin, jos sinä kieltäydyt herättämästä itseäsi etsimään Herraa koko sydämestäsi - jos yhä mittaat Hänelle pienen määrän aikaasi, sitoutumistasi, kuuliaisuuttasi - sinun synnintuntosi ja tietosi katoavat.

Kysyn sinulta: eikö rukouksiisi ole vastattu sen tähden, että olet antanut Jumalalle niin vähän itsestäsi? Hän ei tahdo ottaa läsnäoloansa pois sinulta. Päinvastoin, Hän tahtoo antaa sinulle runsaalla mitalla siunauksiaan. Juuri nyt Hän on valmiina herättämään sinut velttoudestasi ja unestasi - tuodakseen sinut lähelle itseään, ja täyttääkseen sinut kunniallaan.

Sillä ei ole merkitystä, kuinka heikoksi sinun liekkisi on saattanut tulla. Yksinkertaisesti huuda Hänelle: "Oi, Jeesus - en tahdo menettää sitä, mitä sinä aiot tehdä." Hän tulee uskollisesti luoksesi - ja Hän antaa sinulle enemmän. Sen tähden mittaa Hänelle suurempi määrä itsestäsi - ja näet kaikkialla todisteita Hänen läsnäolostaan, kunniastaan ja rakkaudestaan sinua kohtaan.

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2002 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää mahdollisuuden muutokseen.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 22.11.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat