Click here
to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Helluntai ilman Kristusta!
(A Christless Pentecost!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
vuonna 1982
__________

Seuraava on profeetallinen varoitus Azusa-kadulta seitsemänkymmenen viiden vuoden takaa liittyen Kristuksettoman helluntain vaaroihin!

Frank Bartleman näki omin silmin Pyhän Hengen vuodatuksen Los Angelesin Azusa-kadulla vuonna 1907. Häntä on luonnehdittu Azusa-kadun herätyksen reportteriksi. Lähes seitsemänkymmentäviisi vuotta sitten, Hengen vuodatuksen aikana, hän kirjoitti lehtisen jossa varoitti helluntaista ilman Kristusta.

Hän varoitti näin:

"Me emme saa pitää kiinni opista, emmekä etsiä kokemuksia, muutoin kuin Kristuksessa. Monet haluavat etsiä voimaa voidakseen tehdä ihmeitä ja kerätä huomiota sekä ihmisten ihailua itselleen, ja varastavat siten Kristukselta hänen kunniansa, eläen lihassa. Näyttäisi siltä, että kaikkein suurin tarve on nöyrän ja alhaisen Jeesuksen todellisista seuraajista. Uskonnollinen kiihkoilu alkaa nopeasti kantamaan hedelmää: ihmisen henki alkaa hallita näyttämöä --- uskonnollinen henki. Mutta meidän tulee pysyä meidän tekstissämme, eli Kristuksessa.

Kaikki sellainen, joka korottaa Pyhän Hengen tai "lahjat" Jeesuksen yläpuolelle, päättyy lopulta fanaattisuuteen. Mikä ikinä saa meidät korottamaan ja rakastamaan Jeesusta on oikein ja turvallista, mutta toisinpäin on tuloksena vain kaiken raunioituminen. Pyhä Henki on kirkas valo, mutta on aina kohdistunut Jeesukseen ilmoittaakseen Hänet.

Missä Pyhä Henki on todella ohjaamassa, siellä Jeesus mainitaan Pääksi, ja Pyhä Henki hänen toimeksipanijakseen."

Toisessa kohden veli Bartleman varoitti:

"Näyttää siltä, että kiusaus olisi kohti tyhjiä [hengen] ilmentymismuotoja. Ne eivät vaadi suinkaan ristiä tai kuolemista omalle itselleen, ja sen tähden ne ovat aina suosittuja.

Me emme saa asettaa voimaa, lahjoja, Pyhää Henkeä, emmekä itse asiassa yhtään mitään Jeesuksen edelle. Kaikki, mikä korottaa jopa Pyhän Hengen Herran Jeesuksen Kristuksen yläpuolelle, johtaa väistämättä eksymisen ja fanaattisuuden kivikkoon.

Näyttää siltä, että on suuri vaara menettää näkemys siitä, että Jeesus oli "kaikki kaikissa". Golgatan työn, sovituksen, täytyy olla ajattelumme keskipisteessä. Pyhä Henki ei koskaan vedä meidän huomiotamme Jeesuksesta itseensä, vaan sen sijaan ilmoittaa Jeesuksen yhä syvemmin. Meillä on vaarana jättää Jeesus huomiotta --- "kadottaa Hänet temppeliin" --- korottamalla Pyhää Henkeä ja Hengen lahjoja. Jeesuksen täytyy olla kaiken keskipiste."

En ota veli Bartlemanin varoituksia kevyesti. Kristuksettoman helluntain vaara on hyvin todellinen juuri tänään. Sanon teille, että on mahdollista kerätä yhteen Hengellä täyttyneitä ihmisiä yhteen paikkaan, ylistämään ja nostelemaan käsiään --- ja että silti Jeesus voi kävellä heidän keskellään kuin muukalainen!

On totta, että Hän sanoi: "Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä" (Matt. 18:20), mutta hän voi olla keskellämme muukalaisena! Ohitettuna, huomioimattomana --- jopa niiden osalta jotka kokoontuvat Hänen nimessään! Juutalaiset kokoontuivat joka sapatti synagoogaan puhumaan Hänen nimestään ja profetoimaan hänen tulostaan. He ylistivät Isän nimeä, joka oli luvannut lähettää Hänet. He puhuivat Messiaan nimestä pelon ja kunnioituksen vallassa. Sitten, kun Hän tuli, ja käveli heidän keskellään --- Häntä ei tunnistettu! Hän oli muukalainen heille!

Kristus, muukalainen Hengellä täyttyneen seurakunnan keskellä? Muukalainen niiden keskellä, jotka lausuvat Hänen nimeään --- jotka palvovat Isää joka lähetti Hänet? Muukalainen niille, jotka laulavat Hänen hoosiannaansa ja kutsuvat häntä sanoen "Herra, Herra"?

Kyllä! Ehdottomasti kyllä! Se ei ole vain mahdollista --- se on tapahtumassa Jumalan valitun kansan keskellä tänään!

Salli minun näyttää teille kolme tapaa, joilla me teemme Kristuksesta muukalaisen keskellämme! Saakoon Pyhä Henki ottaa hengellisen sokeutemme pois, niin että voimme nähdä hänet uudelleen sellaisena, jollainen Hän todellisuudessa on --- KAIKEN HERRANA!


I. Me teemme Kristuksesta muukalaisen
antamalla Pyhälle Hengelle ensimmäisen sijan Jeesukseen nähden!


Kristuksen, ja Kristuksen yksin, tulee olla elämämme ja jumalanpalveluksemme keskipiste!

"Ja Hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi..." (Kol. 1:18-19)

"Että hän olisi kaikessa ensimmäinen..." Se on: muista erillään ja kaikkien muiden yläpuolelle mainittu. Ensimmäinen sija kaikessa. Ei edes Pyhää Henkeä tule korottaa tämän nimen yläpuolelle! Yläsali ei saa koskaan heittää varjoa ristin ylle! Me emme uskalla ajatella Jeesusta yksinkertaisesti jonakin, joka lähetti Pyhän Hengen, toisin sanoen: "Kiitos, Jeesus, että lähetit jonkun paremman!" Kristus lähetti Pyhän Hengen ilmoittaakseen oman täyteytensä meissä.

Kun Pyhästä Hengestä tulee huomiomme keskus, seurakunta joutuu pois näkökentästä! Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle, kun Hän nousi ylös saatuaan kasteen, ja Isä sanoi Hänestä: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt..." Henki laskeutui ruumiillisessa muodossa, kuin kyyhkynen, mutta huomion keskipiste oli Jumalan Karitsassa --- joka ottaa pois maailman synnin. Ei kyyhkysessä, vaan Karitsassa!

Jeesus kertoi opetuslapsillensa tulevasta helluntaista, jolloin Henki tultaisiin vuodattamaan yhtä ainoaa tarkoitusta varten: voimaksi, joka annettiin jotta Kristuksen nimeä voitaisiin korottaa! "... vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja tulette olemaan minun todistajani... aina maan ääriin saakka..." (Apt.1:8)

Jeesus teki selväksi, että kun Henki tulee, Hän ei vedä huomiota itseensä, vaan keskittyy Jeesuksen sanoihin. Hän korottaa Kristuksen.

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki... mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään... Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille." (Joh. 16:13-15)

Jeesus sanoi: "Hän näyttää teille Minun kirkkauteni, Minun voimani, Minun valtakuntani. Hän muistuttaa teitä kaikista Minun sanoistani." Pyhän Hengen ensisijainen työ ei ole yhteys, joskin Hän tuo uskovat yhteen yhtenä Kristuksessa. Se ei ole ekstaasi. Se ei ole vain opettaa meille jokin tuntematon kieli. Pyhä Henki on tullut korottamaan Kristusta! Ohjaamaan koko ihmiskunnan siihen totuuteen, että Kristus on Herra! Ei ole tarpeeksi sanoa, että Henki on tuonut meidät lähelle toisiamme --- Hänen täytyy tuoda meidät lähemmäs Kristusta!

Hengen täyteys on Kristuksen täyteyttä. Jos sinulla ei ole kuluttavaa rakkautta Kristukseen, et ole saanut Pyhän Hengen kastetta! Kristus, kastaja, lähetti Pyhän Hengen sytyttämään sielut tuleen kadotetun ihmiskunnan puolesta, lähettämään meidät teille ja aitovierille tavoittamaan pelastumattomat. Ravistelemaan laiskaa elämäntapaamme ja saamaan meidät tekemään Hänen työtään. Siunattu Pyhä Henki murehtuu, ja lopulta lähtee pois, sillä hetkellä, kun ihmiset yrittävät korottaa Hänet Jumalan Pojan yläpuolelle! Hän ei salli Hänen voimaansa väärinkäytettävän niiden toimesta, jotka haluavat vain lahjan, eivätkä Kristusta, lahjan Antajaa!

Millainen on todellinen Pyhän Hengen kokous? Sellainenko, jossa kaikki puhuvat kielillä? Tai missä ihmiset parantuvat? Missä pyhät hyppelehtivät riemusta? Missä pyhät profetoivat? Enemmän --- paljon enemmän kuin tämä! Se on siellä, missä Kristusta korotetaan, missä Hänen pyhyytensä lävistää sielun, missä miehet ja naiset lankeavat Hänen pyhän valtaistuimensa eteen, murtuneina ja nöyrtyneinä huutaen "Pyhä, Pyhä." Pyhän Hengen liikehdintä on liikehdintää lähemmäs Kristusta, syvemmälle Kristukseen, suurempaan antautumiseen Hänen herruutensa alle.


II. Kristus tulee muukalaiseksi kun ihmiset ylistävät Häntä,
mutta eivät rukoile Häntä!


Me ylistämme sellaista Kristusta, jota emme rukoile! Meistä on tullut ylistävä joukko, mutta ei rukoileva joukko. Monelle Jumalan kansasta on rukouskammiosta tullut menneisyyden jäänne. "Miksi pyytää Jumalalta sitä, minkä Hän on jo luvannut? Pidä vain lupauksista kiinni ja käske!" Me emme halua enää Kristusta siinä määrin missä haluamme sitä, mitä Hän voi tehdä puolestamme. Me haluamme pakoon tuskaa ja kärsimystä. Haluamme, että ongelmamme katoaisivat. Olemme niin kiinni paossamme tuskaa, että kadotamme ristin todellisen merkityksen. Me emme suostu vastaanottamaan ristiä ja luopumista --- ei Getsemanea meille! Ei tuskan öitä! Emme halua edes tuntea tätä kärsivää, vertavuotavaa ja ylösnoussutta Kristusta!

Haluamme Hänen parantavan voimansa. Haluamme Hänen lupauksensa menestymisestä. Haluamme Hänen suojeluksensa. Haluamme enemmän tämän maailman hyvää. Haluamme Hänen onnellisuutensa. Mutta emme todellisuudessa halua Häntä yksin!

Aikanaan seurakunta tunnusti syntinsä --- nyt se tunnustaa oikeutensa.

Kuinka moni meistä palvelisi Häntä, jos Hän ei tarjoaisi mitään muuta kuin itsensä? Ei parantumista. Ei menestymistä. Ei vaurastumista. Ei maailmallisia siunauksia. Ei ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja. Mitä jos --- joutuisimme uudelleen ottamaan tavaroidemme ryöstön iloisesti vastaan? Mitä jos --- tyynen purjehduksen ja ongelmattoman elämän sijaan kohtaisimme haaksirikon, pelkoa sisällä ja taisteluja ulkopuolella? Mitä jos --- tuskattoman elämän sijaan joutuisimme naurunalaiseksi, kärsisimme kivitystä, verenvuodatusta --- joutuisimme sahatuksi rikki? Mitä jos --- kauniiden kotiemme ja talojemme sijaan joutuisimmekin vaeltamaan autiomaissa vuohennahoissa, piiloutuen luoliin ja onkaloihin? Mitä jos --- menestyksen sijaan olisimme varattomia, ahdistettuja ja vaivattuja? Ja ainoa parempi asia meille olisi Kristus?

Hyvin harvat Jumalan kansasta rukoilevat enää! He ovat liian kiireisiä työssään Jeesukselle puhuakseen Hänelle! Erityisesti pastorit ovat tulleet niin kiireisiksi valtakunnan työssä, että heillä on vähän jos lainkaan aikaa jäljellä rukoukseen. On aikaa vierailla, rakentaa, matkustaa, aikaa lomailla, käydä kokouksissa, aikaa viihteelle, lukemiselle, avustamiseen --- mutta ei aikaa rukoukseen!

Saarnaajista, jotka eivät rukoile, tulee organisoijia. Heistä tulee turhautuneita rakennusurakoitsijoita. Kun he menettävät kosketuksensa Jumalaan, he menettävät kosketuksensa ihmisjoukkoonsa ja heidän tarpeisiinsa. Saarnaajilla, jotka eivät rukoile, on minä jota ei pysty ohjaamaan. He haluavat tehdä omalla tavallaan. He vaihtavat voitelun omaan hikeensä.

Evankelistoista, jotka eivät rukoile, tulee tähtiä ja tarinankertojia. Heiltä puuttuu nöyryys, joten he manipuloivat joukkoja emotionaalisilla vippaskonsteilla. Moni pastori huutaa: "Oi Jumala! Mistä löytäisin evankelistan, joka ei välitä rahasta ja joka ei mainosta mitään? Kuka voisi tuoda taivaan alas tehdä Kristuksesta todellisen! Oi, Jumala! Anna minulle rukoileva mies joka vie minun seurakuntani polvilleen!" Tämän sukupolven häpeä on, että meillä on liian monta lahjakasta Jumalan miestä ja vain harva sellainen, joka on koskettanut Jumalaa rukouksessa.

Seurakunnassa on vielä vähemmän rukousta! Olen sataprosenttisesti sen kannalla, että rukous palautetaan peruskouluumme! Mutta se ei ole Jumalan todellinen ongelma! Hänen ongelmansa on saada rukous takaisin koteihimme! Hänen ongelmansa on saada Hänen oma, valittu kansansa rukoilemaan! Ja sinä olet vilpillinen, jos taistelet koulurukouksen puolesta, mutta jätät rukouksen omassa kammiossasi!

Rukoilemmeko? Oi, kyllä! Kun tarvitsemme jotakin. Meillä on patenttiratkaisu --- "Jeesuksen nimessä". Kaikki me tarvitsemme Häntä allekirjoittamaan meidän anomuskaavakkeemme Isän edessä.

Olen kyllästynyt kuulemaan ihmisten sanovan: "Tämä on niin kiireinen aika --- minulla ei ole aikaa rukoilla. Haluaisin, mutta minulla ei ole aikaa." Ei! Ei ole kysymyksessä ajan puute, vaan halun puute. Me otamme aikaa siihen, mitä todella haluamme tehdä. Katso kristittyjä nuoria! He tuhlaavat tunteja aikaa pelaamalla videopelejä, löysäilemällä tekemättä mitään, tylsistyneinä, levottomina etsiessään jotakin toimintaa! Mutta ei aikaa rukoukseen! Ei aikaa Jeesukselle! Oi, Jumala! Jotenkin! Jollakin tavoin! Vie tämä sukupolvi polvilleen. Ei vain Isä Meidän -rukoukseen, vaan päivittäiseen yhteyteen Kristuksen kanssa.

Meidän Vapahtajallamme, jonka täytyy pitää huolta monista universumeista, on aikaa rukoilla juuri sinun puolestasi! Hän ottaa aikaa rukoillaakseen sinun edestäsi Jumalan valtaistuimen edessä (Hebr. 7:25), ja sinä sanot, ettei sinulla ole aikaa rukoilla Häntä!

Me työskentelemme kuumeisesti Kristukselle, josta me emme välitä. Me menemme minne tahansa, teemme mitä tahansa Hänen nimessään, mutta emme rukoile. Me laulamme kuorossa. Me käymme sairaiden ja vangittujen luona. Mutta emme rukoile. Me avustamme tuskaisia ja apua tarvitsevia. Me valvomme koko yön auttaakseemme ystäväämme, mutta emme rukoile. Me taistelemme korruptiota vastaan! Me pidämme ristiretkiä moraalin puolesta! Me nousemme ydinaseita vastaan! Mutta emme rukoile!

Ennen kaikkea, me emme rukoile, koska emme usko sen toimivan. Rukous on verinen taistelukenttä! Siellä voitot saadaan! Se on paikka, jossa kuollaan itselleen! Paikka, missä pyhä Jumala paljastaa synnin. Ei ihme, että saatana yrittää estää rukouksen! Rukoileva ihminen saa helvetin vapisemaan. Sellainen mies tai nainen tulee merkityksi, koska saatana tietää, että rukous on se voima, joka murskaa hänen valtakuntansa. Saatanaa eivät pelota voimannälkäiset pyhät, mutta vapisee kuullessaan pyhän rukoilevan!


III. Kristus tulee muukalaiseksi keskellämme,
kun haluamme enemmän Hänen voimaansa kuin Hänen puhtauttansa


Reader Harris, englantilainen helluntailaisten rukousryhmittymän johtaja, haastoi kerran seurakunnan tässä voiman ja puhtauden asiassa. Hän sanoi: " Ne, jotka haluavat voimaa, menkää oikealle puolelleni. Ne, jotka haluavat puhtautta, menkää vasemmalle." Seurakunta jakautui kymmenen yhtä vastaan --- VOIMAN puolesta!

Apostolien teoissa helluntai oli enneminkin puhtauden kuin voiman synonyymi. Pietari sanoi Jerusalemin kokoukselle mitä Jumala oli tehnyt Korneliuksen kotona. "Jumala... antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin... puhdisti heidän sydämensä uskolla..." (Apt.15:8-9)

Kenellä Jumalan miehellä tai naisella on voimaa? Silläkö, joka voi parantaa sairaita ja herättää kuolleita? Silläkö, joka voi parhaiten puhua kielillä ja profetoida? Silläkö, joka kerää eniten ihmisiä ja rakentaa suurimman kirkon? Ei! Se, jolla on voimaa, on se, jolla on puhtautta! "... vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori jalopeura... " (Sanl. 18:1)

Profeetta Malakia profetoi yliluonnollisesta puhdistumisesta, joka kohtaisi Jumalan huonetta.

"... Äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte... Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi niinkuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." (Malakia 3:1-3)

Tämä on kaksiosainen profetia. Hän puhuu Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta, ja myös Hänen toisesta tulemisestaan! Hän tulee uudelleen äkisti, kuin varas yöllä. Mutta ensin Hän puhdistaa seurakuntansa.

Me emme ole valmiita Kristuksen tulemukseen! Onko tämä voitokas seurakunta? Himokas, avionrikkoja, masentunut, maailmanmielinen, materialismin ja menestyksen perässä juokseva, kilpaileva, penseä, huorintekevä, rikas ja tavaraa kerännyt, hengellisestä sokeudestaan ja köyhyydestään tietämätön, nautintoa rakastava, viihteellinen, urheilun, politiikan ja vallan nielemä --- onko tämä se seurakunta, jonka vuoksi Jeesus tulee? Yksinkertaisesti kauppaa käyvä, täynnä pelkoa ja ahdistusta, tyytyväinen saadessaan vain hyvän terveyden ja iloa?

Minun Raamattuni sanoo, että hän tulee voittavan seurakunnan tähden! Seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä! Ihmisjoukon tähden, jonka mielet ovat taivaallisissa! Ihmisten, joilla on puhtaat kädet ja vilpittömät sydämet. Kansan, joka odottaa Hänen tulemustaan! Kansan, jolla on "uuden Jerusalemin mielentila".

Kysymys ei ole enää: "Mitä uskoni voi antaa minulle? Minkä ihmeen Hän tekee minulle?" Kysymys on nyt --- "Kuinka minä voin seistä Hänen edessään? Mitä minulle tapahtuu viimeisellä tuomiolla?" "... kuka kestää hänen tulemisensa päivän?" (Malakia 3:2)

Kysymys ei ole enää: "Miltä minusta tuntuu --- kuinka saan iloa? Kuinka saan sydämeni halun täytettyä?" Kysymys on --- "Voinko kestää sen hetken, kun seison Kristuksen tuomioistuimen edessä? Kuinka voin kestää, vaikka olen elänyt niin huolimattomasti, itsekkäästi, niin piittaamattomana Hänen suuresta pelastuksestaan?" Nyt ei keskeisimmällä asialla ole mitään tekemistä tämän maailman kanssa. Kysymys on --- "OLENKO UNOHTANUT KRISTUKSEN TÄNÄ KESKIYÖN AIKANA?"

Puhdistus alkaa saarnastuolista! "... hän puhdistaa Leevin pojat..." (Malakia 3:3) Jumala saa sen aikaan "laittamalla lämmön päälle". Jumala tekee asiat niin polttaviksi, niin leimuaviksi, niin voimakkaiksi, että Jumalan ihmiset ajautuvat polvilleen! Se on Pyhän Hengen tuli! Se on vainon tuli. Se on ahdistuksen tuli. Uskomattomien vaikeuksien, naurunalaiseksi joutumisen, juoruilun ja taloudellisten ongelmien tuli. Hän ravistelee kaikkea, jota vain voi ravistella! Hän ravistelee, hankaa, polttaa --- ja puhdistaa!

Kukaan Jumalan mies tai nainen ei pääse puhdistusta pakoon! Jumala on päättänyt ottaa kaiken lian ja kuonan meistä pois. Puhdistus leviää saarnastuolista penkkiin! Olkaa valmiina, pyhät! Jumala on valmistautumassa paljastaakseen kaiken synnin, kaiken haureuden, kaiken hulluuden! Pyhä Henki aikoo nuhdella meitä synnistämme! Kuinka voit leikkiä, kun Jumala laittaa sinut ahjoonsa ja sytyttää tulen? Pyhän Hengen kasteeseesi tullaan laittamaan tulta!

Malakia sanoi: "... se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on..." (Malakia 4:1)

Jumala lupasi myös kukistaa vihollisen voimat! Hän tulee näyttämään kerralla perkeleelle ja maailmalle, kenellä on valta!

Jos Jumala on tekemässä sen kaiken, minkä profeetat ennustivat Hänen tekevän --- MIKÄ IHMEELLINEN TULEVAISUUS EDESSÄPÄIN!

Puhdistettu, puhdas palvelus!

Seurakunta, jota Jumala on kutsumassa takaisin parannukseen ja pyhyyteen.

Kansa joka on pesty ja puhdistettu --- uhraamassa ylistystä todellisessa vanhurskaudessa.

Herätys nuorisomme keskellä! Huumeiden siteet murtuvat! Alkoholi ja avioerot eivät enää säily Jumalan kansan keskellä.

Rukouksen ääni --- esirukouksen!

Jumalan kansa, joka tekee eron pyhän ja saastaisen välillä!

Joka puolella Jumalan kansa kääntymässä takaisin Sanan ääreen.

Koeteltu, testattu kansa, jälleen omistautuneena Jeesuksen Kristuksen persoonalle!

Hänen persoonansa korotettuna, jotta kaikki vedettäisiin Hänen luokseen!

Kristus ei ole enää muukalaisena meidän keskellämme, vaan KRUUNATTUNA --- ENSIMMÄISENÄ!

Helluntai, joka todella korottaa Jeesuksen Kristuksen, kaikkien Herran, nimeä.

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2005 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2005 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää mahdollisuuden muutokseen.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 29.1.2005

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat