Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Saadokilainen jäännös
(The Zadok Remnant)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Lokakuu 9, 1985
__________

"Ja Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi hänelle: Näin sanoo Herra: ... Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että lihotatte itseänne parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta?"

"Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi. Ja sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa huolimatta kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille. Eikä kukaan sinun suvussasi ole koskaan elävä vanhaksi. Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttariltani, niin että sammuttaisin sinun silmäsi ja näännyttäisin sielusi; mutta kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan... Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa" (1.Sam. 2:27,29, 31-33, 35).

Tässä näemme kirouksen yhdenlaisen pappeuden yllä - ja pyhän jäännöksen pysyvän pappeuden profeetallisen esiin kohottamisen. Eeli edustaa kirottua pappeutta, itsekeskeisten Jumalan palvelijoiden pappeutta. Heitä kutsutaan papeiksi, mutta he väheksyvät Jumalan työtä. He eivät pidä siitä, että heitä ojennetaan palvelustyössä. Heidän hengelliset lapsensa tulevat väärämielisiksi heidän laiskan elämäntapansa vuoksi ja siksi, että he kieltäytyvät vastustamasta syntiä. He "lihottavat itseänsä parhaalla osalla jokaisesta minun kansani (Jumalan) uhrilahjasta" (jae 29).

Eeli näki vääryyttä pojissaan, jotka tuottivat päälleen kirousta, "eikä hän pitänyt heitä kurissa" (1.Sam. 3:13). Sen tähden Jumala sanoi: "Minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi." Ja hänen sukunsa tuli tuomituksi! Herran kunnia poistui Siilosta, arkki ryöstettiin ja hän ja hänen poikansa kuolivat.

Mikä oli tämä Eelin pappeuden ylle langetettu ikuinen tuomio?

* Ensiksikin se tulisi olemaan heikko pappeus. "Minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren" (jae 31).

* Toiseksi se ei milloinkaan yltäisi Jumalan täyteyteen. Jopa hengellisten vuodatusten aikoina tämä pappeus oli tuomittu jäämään vaille Jumalan kunniaa. "Ja sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa huolimatta kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille" (jae 32).

* Kolmanneksi tällaisessa pappeudessa kaikki raukeaa parhaassa iässään - hengellisen elämän ja siunauksen parhaina aikoina - Jumalan edessä kuljetun vääränlaisen vaelluksen tähden. "Mutta kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan" (jae 33).

* Ja neljänneksi tämän heikon, väärän, itsekeskeisen papiston oli määrä jatkaa olemassaoloaan. Sitä on meidän keskellämme vielä tänäänkin! "Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttariltani" (jae 33).


Pyhän jäännöksen
pappeus profetoidaan


Tuntematon profeetta, joka tuli Eelin luo, profetoi uudenlaisesta pappeudesta, jonka Jumala nostattaisi.

"Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa" (1.Sam. 2:35).

Tämä on uskomaton profetia! Tässä on ensimmäinen profetia pyhän jäännöksen pappeudesta, joka säilyy loppuun asti, siihen asti, kunnes Kristus saapuu. Se on jäännös, josta Jumala sanoo, "Minä rakennan!".

Daavidin hallituskauden aikana oli kahdenlaista pappeutta. Saadok ja Ebjatar täyttävät tämän profetian kirjaimellisesti.

"Siellähän on sinun kanssasi myöskin papit, Saadok ja Ebjatar" (2.Sam. 15:35).

Saadok on hebreankielessä 'tsadog', joka tarkoittaa "toteen näytetty vanhurskaus." Ebjatar on 'ebyathar', tarkoittaen "rauhassa Herran, Jumalan kanssa!" Nämä kaksi pappia edustavat kahta pappeutta, joista tuntematon profeetta puhui - toinen on palvelusta Eelin hengessä, ja toinen on palvelusta Herralle.


Tarkastelkaamme
ensin Saadokia


Hän oli yksi niistä, jotka tulivat Daavidin luokse Siklagiin.

"Ja nämä olivat ne, jotka tulivat Daavidin luo Siklagiin, kun hän vielä piileskeli Saulia, Kiisin poikaa... Sillä joka päivä tuli väkeä Daavidin luo auttamaan häntä, kunnes joukko oli suuri kuin Jumalan joukko... ja Saadok, nuorukainen, sotaurho, perhekuntinensa, kaksikymmentäkaksi päällikköä" (1.Aik. 12:1,22,28).

Saadok ja koko hänen sukunsa hylkäsivät Saulin ja antoivat sydämensä Daavidille ja vannoivat hänelle uskollisuuttaan. Saadok ei kertaakaan katsonut taakseen. Hän osoitti olevansa vanhurskas olemalla uskollinen! Hän oli paikalla, kun Daavid tarvitsi häntä. Ja kun Absalom eksytti kapinoimalla niin monia muita, Saadok pysyi uskollisena kaiken keskellä.>

"Ja kun kuningas oli kulkemassa Kidronin laakson poikki, kaiken väen kulkiessa erämaan tielle päin, niin katso, siinä oli myös Saadok ynnä hänen kanssaan kaikki leeviläiset, jotka kantoivat Jumalan liitonarkkia... Niin kuningas sanoi Saadokille: Vie Jumalan arkki takaisin kaupunkiin... Ja kuningas sanoi pappi Saadokille: Sinähän olet näkijä; palaa rauhassa kaupunkiin, sinä ja sinun poikasi Ahimaas ja Ebjatarin poika Joonatan, molemmat poikanne teidän kanssanne. Katsokaa, minä viivyn kahlauspaikoissa erämaassa, kunnes teiltä tulee sana minun tiedokseni" (2.Sam. 15:23-25, 27,28).

Luepa sama kohta uudelleen: "Sinähän olet näkijä." Tämä tarkoitti: "Saadok, sinulla on erottamisen lahja! Sinä tiedät, mikä on pahaa ja mikä on pyhää. Sinä olet tarpeeksi vahva, uskollinen ja tarpeeksi sitoutunut minuun menemään tuolle kapinan ja epäjumalanpalvonnan alueelle ja pelastamaan valtakunnan!" Kuningas sanoi Saadokille: "Palaa kaupunkiin." Jumalalla oli nyt pyhä pappi vartioimaan Jumalan huonetta tuholta! Koko kansakunta kapinoi, mutta Jumalan huoneessa oli pyhä jäännös. Aivan pahuuden ja tottelemattomuuden tyyssijassa, jossa Absalom harjoitti siveettömyyttä jalkavaimojen kanssa palatsin katolla kansakunnan edessä, uskollisen jäännöksen pappeus oli vahingoittumaton! Saadok pysyi totuudellisena, pyhänä, sitoutuneena, moitteettomana ja uskollisena! Hän tunsi Jumalan Sanan ja uskoi elämänsä ja tulevaisuutensa sen varaan - Daavid oli ainoa kuningas! (Huomaa, että Daavid on esikuva Kristuksesta.)

Samaan aikaan Jumala rakensi Saadokille pysyvää taloa, pappeutta, joka täytti profetian, jonka Jumalan mies profetoi Eelille. Tämä on se "uskollinen pappi, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan."

Pyhä jäännös, tämän päivän uskollinen papisto, Herran palvelijat, joiden sydämet ovat moitteettomat ja uskolliset, ovat Saadokin jälkeläisiä! Saadokin hengellisiä poikia!

Hesekiel sai näyn hengellisestä temppelistä. Siinä hän näki jäännöksen papiston uhraavan Herralle.

"Anna papeille, leeviläisille, jotka ovat Saadokin jälkeläisiä ja saavat minua lähestyä palvellaksensa minua, sanoo Herra, Herra, mullikka syntiuhriksi" (Hesekiel 43:19).

Nämä, jotka palvelevat Herraa, ovat lähellä Häntä. Herralle tehtävä palvelustyö on osoitus saadokilaisesta jäännöksestä.


Tarkastelkaamme
nyt Ebjataria


Hän oli hurskas, pyhitetty, rauhassa Jumalan kanssa. Jo pelkästään hänen nimensä paljastaa suuren kunnioituksen Hänen herrauttaan kohtaan. Hän on myös Daavidin ja Saadokin kanssa Kidronin toisella puolella.

"Ja Ebjatar uhrasi... Niin Saadok ja Ebjatar veivät Jumalan arkin takaisin Jerusalemiin ja jäivät sinne... Siellähän ovat sinun kanssasi myöskin papit, Saadok ja Ebjatar; kaikki, mitä kuulet kuninkaan linnasta, ilmoita papeille, Saadokille ja Ebjatarille" (2.Sam. 15:24,29,

Ebjatar ei halunnut olla missään tekemisissä Absalomin kapinan kanssa. Hän ja hänen poikansa näyttivät olevan aivan yhtä uskollisia kuin Saadokkin. Hän näytti ulkoisesti pyhältä, moitteettomalta ja uskolliselta. Miksi profeetat eivät sitten huomioineet häntä esimerkkinä pyhän jäännöksen pappeudesta?

Ebjatarissa oli itsessään Eelin siemen! Eelin laiska, suopea, heikko henki uinui hänen sielussaan. Tapahtui juuri niin kuin Jumalan mies profetoi Eelille - että hän sortuisi juuri silloin, kun häntä eniten tarvittiin, ja Jumalan siunaus häntä kohtaan oli huipussaan. Hänen sisäinen heikkoutensa paljastuisi: hän menisi liian pitkälle ja jäisi sitten Jumalan kunnian ulottumattomiin. Ebjatarin sydämen suhde Jumalaan ei ollut oikea.

"Mutta Adonia, Haggitin poika, korotti itsensä ja sanoi: Minä tahdon tulla kuninkaaksi... Hän neuvotteli Jooabin, Serujan pojan, ja pappi Ebjatarin kanssa; ja he kannattivat Adonian puoluetta. Mutta pappi Saadok ja Benaja, Joojadan poika, sekä profeetta Naatan, Siimei ja Rei ja Daavidin urhot eivät olleet Adonian puolella. Ja Adonia teurasti lampaita, raavaita ja juottovasikoita Soohelet-kiven luona, joka on Roogelin lähteen ääressä" (1.Kun. 1:5,7-

Tässä huomaamme, että Saadok pysyi uskollisena ja Ebjatar lankesi ansaan! Kaikki, mitä tuntematon profeetta sanoi Eelille, täyttyi hänen jälkeläisessään Ebjatarissa.

Ebjatarin synti oli itsensä korottaminen!

Kuuntele näitä traagisia sanoja: pappi Ebjatar... ja he kannattivat Adonian puoluetta. Hän seurasi kapinallista, kompromisseja tekevää kansanjoukkoa koko matkan Soohelet-kiven luokse, joka hebrean kielessä tarkoittaa "käärmeen kivi"! Ei Saadok, ei Naatan eikä Rei eikä kukaan Daavidin uskollisista miehistä. Tämä oli pöyhkeä joukko. He pilkkasivat Daavidin "vanhoja ja loppuun kuluneita" tapoja. He vaativat uudenlaista kuningaskuntaa, uudenlaista pappeutta! Kyseessä oli kapina, epäjumalanpalvonnan henki, demoninen ylpeyden ja itserakkauden valtakunta. Uusi itsensä korottamisen aalto pyyhki yli maan ja petti kansanjoukot, ja Ebjatar oli yksi heistä.

Ebjatar temmattiin mukaan tähän demoniseen maailmaan. Kuinka surullista! Hurskas, kerran uskollinen mies, joka palvelustyönsä huipulla teki väärän siirron! Hän teki kompromissin! Hän kääntyi totuutta vastaan ja luuli tahattomasti tekevänsä Jumalan tahdon. Nyt näemme hänet hengellisesti sokeana - vailla kykyä erotella henkiä! Hän suorittaa pappispalvelusta käärmeen kiven luona!

Katsopa eroa näiden kahden pappeuden välillä. Ebjatar tuli Eelin suvun kirouksen alaiseksi ylpeyden takia, synnin ja kapinallisuuden takia, joka oli yhtäkkiä levinnyt hänessä kulovalkean tavoin. Adonian itseään korottava saarnaaminen vetosi johonkin hänessä - ja hän heitti syrjään menneisyytensä kärsimykset ja halusi sen sijaan olla menestyvä ja hyväksytty uudella ilosanoman aallonharjalla.

Vertaa tätä Saadokin pappeuteen - pyhään jäännökseen!

"Ja kuningas Daavid sanoi: "Kutsukaa minun luokseni pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika." Ja he tulivat kuninkaan eteen. Ja kuningas sanoi heille: "Ottakaa mukaanne herranne palvelijat ja pankaa poikani Salomo minun oman muulini selkään ja viekää hänet alas Giihonille. Siellä pappi Saadok voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Ja puhaltakaa pasunaan ja huutakaa: 'Eläköön kuningas Salomo!' Seuratkaa sitten häntä tänne, että hän tulisi ja istuisi minun valtaistuimelleni ja olisi kuninkaana minun sijassani. Sillä minä olen hänet määrännyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi."

Niin pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika, sekä kreetit ja pleetit menivät sinne. He panivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja saattoivat hänet Giihonille. Ja pappi Saadok otti öljysarven majasta ja voiteli Salomon. Ja he puhalsivat pasunaan, ja kaikki kansa huusi: "Eläköön kuningas Salomo!" (1.Kun. 1:32-35, 38,39).

Kuningas Salomo tiesi kaiken Eelin suvun yllä olevasta kirouksesta. Ja hän tunnisti Ebjatarin kuuluvan juuri sellaiseen papistoon.

"Niin Salomo karkoitti Ebjatarin olemasta Herran pappina ja täytti sen sanan, minkä Herra oli Siilossa puhunut Eelin suvusta" (1.Kun. 2:27).

Mikä ihmeellinen profetian täyttyminen! Mies, joka kerran kärsi yhdessä herransa kanssa - karkoitettiin, hylättiin ja hyllytettiin. Hänen käskettiin mennä omia teitään, koska hänelle ei enää ollut käyttöä Jumalan valtakunnassa!


Molemmat palveluvirat toimivat
Hesekielin päivinä - ja hän profetoi,
että Saadokin ja Leevin pappeus
tulisi olemaan korostuneempi
viimeisinä päivinä.


Hesekiel näki Saadokin palvelutyön palveluksena Herralle, eikä ihmisille. Hän näki saadokilaisen jäännöksen papistona, joka kutsuttiin koko papistosta!

"Ne ovat Saadokin jälkeläiset, ne leeviläisistä, jotka saavat lähestyä Herraa häntä palvellakseen" (Hes. 40:46).

Saadokin palvelustyö on erotettu maailmasta ja sillä on elämässä yksi tehtävä. Sen tehtävä on olla Jumalan pöydässä palvelemassa Häntä!

Tämä papisto on puettu puhtaisiin, pyhyyden aitoihin vaatteisiin! He vaeltavat täydellisessä kuuliaisuudessa Herralle. He opettavat Jumalan kansalle eron oikean ja väärän välillä. He eivät pelkää tuomita syntiä.

"Ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta" (Hesekiel 44:23).

Heidän ainoa todellinen omaisuutensa elämässä on Herra itse.

"Teidän ei tule antaa heille perintömaata Israelissa: minä olen heidän perintömaansa" (Hes. 44:28).


Hesekiel varoittaa:
Eelin suvun kirous on langennut
turmeltuneen porttoseurakunnan
ja sen epäjumalia palvovien
paimenten ylle!


"Ja sano niille uppiniskaisille, sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: Jo riittävät kaikki teidän kauhistuksenne, te Israelin heimo. Te kun olette tuoneet muukalaisia, sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamattomia, minun pyhäkkööni olemaan siellä ja häpäisemään minun temppeliäni, samalla kun olette uhranneet minun leipääni ja rasvaa ja verta; niin te olette rikkoneet minun liittoni - kaikkien muitten kauhistustenne lisäksi" (Hes. 44:6,7).

Tässä on Jumalan huone täynnä inhottavuuksia - niin pahoja, ettei Jumala voi enää kestää sitä yhtään enempää! "Riittää!", Hän julistaa. He olivat saastuttaneet hänen pyhäkkönsä epäpyhillä palvojilla. Heillä oli jumalisuuden muoto vailla pyhyyden voimaa. Jumala sanoo: "Ei enää! Näillä puoliksi kääntyneillä, maailmallisilla, turmeltuneilla, niin kutsutuilla uskovaisilla ei ole sijaa minun huoneessani!"

Jimmy Swaggart kysyi kerran minulta, "Miksi Jumala sallii näiden turmeltuneiden palvelutöiden jatkua? Ne näyttävät jatkuvan ja kukoistavan ja johtavat harhaan ihmisjoukkoja."

Ensiksi ajattelin, että Jumala pyyhkisi heidät pois - paljastaisi heidät. Nyt käsitän asian eri tavalla. Nyt tiedän, mitä Hesekiel profetoi, ja se saa minut itkemään. Jumala rankaisee turmeltunutta kansaa turmeltuneilla paimenilla. Hän asettaa heille heidän sydäntensä mukaiset paimenet. Epäjumalia palvovat paimenet asetetaan paimentamaan epäjumalia rakastavia lampaita! Lue, mitä Sana sanoo:

"Vaan ne leeviläiset, jotka menivät minun luotani kauas, silloin kun Israel oli joutunut eksyksiin, nuo, jotka eksyivät pois minusta kivijumalainsa jälkeen, kantakoot syntinsä... He eivät saa lähestyä minua, niin että toimittaisivat minun edessäni papinvirkaa ja lähestyisivät mitään minulle pyhitettyä, mitään korkeasti-pyhää... Ja minä panen heidät hoitamaan temppelissä suoritettavia tehtäviä, mitä siellä vain on palvelijantyötä ja toimitettavaa" (Hes. 44:10,13,14).

Nämä luopuneet, syntiä rakastavat paimenet ovat eksyneet sydämessään pois Herrasta. He pitävät kiinni salaisista epäjumalistansa; he näyttävät ja kuulostavat Jumalan miehiltä, jotka suorittavat kaikkea ulkonaista palvelustyötä Herran huoneessa. Heistä itsestään on tullut kompastuskiviä, sillä he antavat periksi salaisille synneille, joihin Jumalan Pyhä Henki on todistanut heidät syyllisiksi. He tietävät, että se on väärin. Jumala sanoo, "Riittää!" Silti he jatkavat palvelustyötä epäjumalanpalvelus itsessään ja kompastuvat yhä uudelleen ja uudelleen, koska paha estää heidän vaelluksensa Jumalassa. Mikä kirous.

"Heidän on kannettava syntinsä. He eivät saa lähestyä minua... mitään minulle pyhitettyä, mitään korkeasti-pyhää... heidän on kannettava häpeänsä" (Hes. 44:12,13).

Heitä ei poisteta Jumalan huoneesta; he "hoitavat temppelissä suoritettavia tehtäviä, mitä vain siellä on palvelijantyötä ja toimitettavaa." Mikä on heidän häpeänsä, heidän rangaistuksensa?

"Niin minä teen tälle huoneelle, joka on otettu minun nimiini, johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle. Ja heitän teidät pois kasvojeni edestä, niin kuin olen heittänyt pois kaikki teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset" (Jeremia 7:14,15).

Pahin Jumalan miestä tai naista kohtaava rangaistus ja hirvittävin häpeä on palvella lihassa ilman voitelua. Heidän huoneensa on kuin Siilo - "Jumalan kunnia on poistunut!" Heidän sanomansa on arvotonta roskaa ja Jumalan pyhä läsnäolo on poistunut heistä. Ja kuitenkin heidät on yhä asetettu palvelemaan Herran huonetta, vaikka he ovat myös Jumalan hylkäämiä. Ajattele sitä - heidät on asetettu palvelijoiksi kapinallisten lasten huoneelle, vaikka he ovat epäjumalanpalvelijoita. Kauhistuttava totuus!

Tämä on Eelin jälkeläisen - Ebjatarin pappeus! Jesaja kutsui tätä papistoa mykiksi koiriksi, jotka ovat ahneita, uneksijoiksi, jotka rakastavat unta, paimeniksi, joilla ei ole ymmärrystä (Jesaja 56:10,11).

Jumala tahtoi kohottaa kansalle esiin oman sydämensä mukaisia paimenia. Jos Jumalan kansa olisi katunut, jos he olisivat heittäneet pois epäjumalansa, jos he olisivat etsineet Häntä kokosydämisesti, Hän olisi antanut heille uskollisia, pyhiä paimenia."Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin. Ja minä annan teille paimenet oman sydämeni mukaan, ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla" (Jeremia 3:14,15).

Mutta enemmistö Jumalan kansasta näyttää pitävän enemmän Eelin pappeudesta!

"Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa: profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?" (Jer. 5:30,31).

Kompromisseja tekeville, epäjumalia rakastaville, heikoille, aistillisille kristityille on asetettu aivan heidän kaltaisensa paimenet. Siinä on koko papisto; Eelin jälkeläiset, asetettu ruokkimaan kristittyjen sydämissä korotettuja epäjumalia, kristittyjen, joilla on jaettu sydän.


Näinä viimeisinä päivinä olemme
kaikki Herran pappeja.
Kumpaan papistoon sinä kuulut -
Saadokin vai Ebjatarin?


Jumala on juuri nyt nostattamassa kuninkaallista papistoa - Saadokin poikia!

"Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia... Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa" (1.Piet. 2:5,9).

Me olemme kutsutut Herran palvelustyöhön. Kaikki ohjaus tulee tälle papistolle, kun me palvelemme Herraa.

"Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut" (Apt. 13:2).

Tässä on varma sana, joka ilmestyy kaikille niille, jotka rakastavat Herran pöytää ja jotka tietävät, että heidän tehtävänsä on Herran palveleminen. Kaikki muu palvelustyö syntyy tästä Herran palvelemisesta.

Puhdistaako Henki sinua? Jalostaako tuli sinua? Huokaatko ja itketkö maan päällä olevien inhottavuuksien tähden? Janoatko Kristuksen pyhyyttä? Istutko nyt usein Herran pöydässä? Heitätkö pois epäjumalasi? Oletko kyllästynyt ja väsynyt kaikkeen itseään korottavaan palvelustyöhön tässä maassa?


Jumala tahtoo saada sinut
pois yhdenlaisesta pappeudesta
toisenlaiseen - pois Ebjatarin papistosta
Saadokin jälkeläiseksi!


Keskellä kaikkea hävitystä, luopumusta ja suurta eksytystä saadokilainen jäännös nousee esiin - näkyvänä ja voideltuna. Kaikki Saadokin jäännöksen jäsenet puhuvat samaa kieltä. He ovat uskollisia kuninkaalle - Jeesukselle, parannus on heidän elämäntapansa, he osaavat erottaa kaiken maailmallisen ja sitä edustavan, heissä on kova nälkä ja jano vanhurskauden puolesta, he ovat puhdistuneet ja jalostuneet, ja heissä on puhdas sydän, joka on kokonaan antautunut Hänelle.

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2002 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat