Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Suuri Luopumus!
(The Great Apostasy!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Toukokuu 7, 1986
__________

Ennen kuin antikristus paljastuu, laittomuus on jo valmiiksi tehnyt työtään. Se, joka on tulossa, ilmestyy raivoisan luopumuksen jälkeen. Saatana ja kaikki pimeyden voimat järjestäytyvät tuhoten monien uskon. Koska synti rehottaa entistä enemmän, monien Jumalan kansan ihmisten rakkaus kylmenee. Kaikkialla tulee olemaan haaksirikkoutuneita uskovia.

Jumalan suurin huoli ei ole se, mihin kristityt ovat lankeamassa vaan se, mistä he ovat lankeamassa pois! Valtavat joukot kristittyjä, mukaan luettuna paimenia, diakoneja ja kaikenlaisten palvelutehtävien hoitajia ovat menettämässä uskoaan ja luottamustaan Jeesuksen nimen voimaan! Vastauksena kaikkeen, he ovat kääntymässä pois Kristuksesta. He ovat lankeamassa pois siitä lapsenomaisesta uskosta, että ainoastaan Hän on ratkaisu kaikkiin elämän ongelmiin. On valtavaa kääntymistä erilaisten tapojen puoleen, psykologian, asiantuntijaihmisten, filosofien ja ihmisoppien puoleen.

Kaikki profeetat näkivät ennalta tämän viimeisen suuren luopumuksen. Jesajalle annettiin sanoma Jumalalta, joka liittyy erityisesti meidän päiviimme. Hän kertoi ennalta, mitä juuri nyt tapahtuu. Hän varoitti lopun ajan ihmisistä, jotka haluavat mennä takaisin Egyptiin apua hakemaan, ja jotka hylkäävät Herran kaiken antajana.

Jumala varmisti, että ei olisi väärinkäsityksiä siitä, kenelle tämä profetia oli kohdistettu. Hän käski Jesajaa: Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti (Jesaja 30:8). Kirjaimellinen käännös on, että se olisi tulevaisuuden sukupolvilla, viimeisinä aikoina. Tämä Jesajan luku 30 on Jumalan sanoma tälle viimeisten päivien seurakunnalle. Ja kuinka tarkkaa ja todellista se on!


1. Sanoma alkaa Jumalan surulla
luopumuksen syyn tähden!


Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle; jotka menevät Egyptiin, kysymättä minulta, turvautuakseen faraon turviin ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa! (Jesaja 30:1,2).

Miksi Jumala kutsuu heitä uppiniskaisiksi lapsiksi? Koska he ovat tehneet äärimmäisen synnin, aiheuttaen Hänelle suurinta surua! Tässä on kysymys synnistä, joka on pahempi kuin aviorikos, pahempi kuin haureus tai varastaminen tai valehtelu tai veljen vihaaminen. Se on äärimmäinen synti, kapina ja luopumus! Jumala kutsuu sitä syntikokoelmaksi synnin lisäämistä synnin päälle!

Se on isku Jumalan kasvoihin täydellinen, äärimmäinen kaikista röyhkein synti, mitä Jumalan lapsen on mahdollista tehdä. Se on sitä, että mennään Egyptiin ennemmin kuin kysytään Herralta! Tämä oli kohdistettu Israelin johtajille, jotka olivat Hiskian vallan alla mutta myös näiden viimeisten aikojen seurakunnalle.

Huumeiden käyttö, alkoholisti, aviorikokset, uhkapeli, homoseksuaalisuus, haureus ja porno kaikki nämä pahat teot ovat syntejä lihaa vastaan, yhteiskuntaa vastaan ja Jumalan lakeja ja käskyjä vastaan. Mutta tämä synti on itse Herraa vastaan se on henkilökohtaista vihaa Pyhää Jumalaa vastaan!

Pidä mielessä tämä on meidän murheellinen Herramme, joka puhuu: Nyt te teette suunnitelmianne kysymättä minulta neuvoa! Olette nyt liitossa niiden kanssa, jotka nojaavat lihan käsivarteen, eikä Hengen! Nyt te olette palaamassa juuri siihen, mistä minä vapautin teidät takaisin etsimään apua sieltä, mikä kerran aiheutti teille vain tuskaa ja kahleita.

Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niitten luku on ylen suuri, mutta eivät katso Israelin Pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta! (Jesaja 31:1).

Muista, että tämä liittyy siihen, kuinka päästä vapaaksi vihollisesta! Sen on liityttävä vapautukseen! Kuinka Jumalan kansa johdatetaan pois raivoavien vihollisten ulottuvilta? Assyrialaiset ovat portilla, tuho uhkaa. Assyria merkitsee menestyvää vihollista. Tämä edustaa sitä päällekarkaavaa pahan aaltoa, joka näyttää niin menestyvän näinä päivinä! Kuinka Jumalan seurakunnan johtajat, paimenet ja vanhimmat aikovat kohdata tämän suunnattoman vihollisen portilla? Se on pyyhkinyt edestään kaiken pois se vaikuttaa siltä, että mikään ei voisi pysäyttää sitä.


Israel joutui paniikkiin!


He kohdistivat katseensa viholliseen, eivätkä he kääntyneet Herran puoleen täydellä uskolla ja luottamuksella! He turvautuivat lihan käsivarteen. He lähettivät lähettiläitä Egyptiin, hallitusmiesten ja johtajien luokse Sooaniin ja Haanekseen. He ottivat asiat omiin käsiinsä.

Jesaja maalaa heidän eteensä eloisan kuvauksen tyhjyydestä ja ahdingosta. Kulkiessaan alas Egyptiin, he suuntasivat halki ahdingon ja ahdistuksen maan, jossa leijonat ja käärmeet elävät. He eivät löytäisi mitään muuta kuin tyhjyyttä ja turhuutta. Sentähden minä annan sille nimen: Rahab, joka ei pääse paikaltansa (Jesaja 30:7, engl, joka on tuhottu).

Heprean kielellä Rahab on, Minä olen antanut Egyptille nimen suurisuu, joka on paikallaan. Toiset taas kääntävät sen, rehentelevä kansa, jotka ovat tyhjäntoimittajia. (Keil, Delitzsch).

Kuvaus on kauhistuttava: Tässä on Jumalan kansa, joka kulkee takaperin, uudelleen sen saman erämaan läpi, josta heidät oli vapautettu! He palaavat sellaisen kehuskelevan, rehentelevän maailmallisen järjestelmän puoleen apua hakemaan, joka ei pysty mihinkään! He tahtoivat vielä kerran kärsiä tyhjyyttä, tuskaa ja ahdistusta erämaassa, etsien apua maailmalta.

Katso tämän päivän seurakuntaa; katso sen koulutettujen asiantuntijoiden sotajoukkoja; katso sen paimenia ja työntekijöitä. Mihin suurin osa heistä on matkalla? Takaisin erämaahan, takaisin suurisuisen Egyptin luokse! He kääntävät selkänsä Galilean Miehelle, pois ristiltä ja nuhtelusta, pois rukouksen voimasta, pois uskosta ja pois Jumalan Sanasta. He ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia (Jesaja 30:9).

Mooses profetoi, että juuri tätä tulisi tapahtumaan viimeisinä päivinä! Hän ennusti Jumalan kansan suuren lankeemuksen. Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. Sillä minä tunnen sinun tottelemattomuutesi ja uppiniskaisuutesi. Katso, minun vielä eläessäni teidän kanssanne te olette niskoitelleet Herraa vastaan; saati sitten minun kuoltuani! Kootkaa minun luokseni kaikki sukukuntienne vanhimmat sekä päällysmiehenne, että minä heidän kuultensa puhuisin nämä sanat ja ottaisin taivaan ja maan todistajiksi heitä vastaan. Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sentähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte hänet kättenne teoilla (5Moos. 31:26-29).

Hän varoitti, Te käännytte pois viimeisinä päivinä teille tulee tapahtumaan pahaa. Mooses profetoi, Minä vien heidät siihen maahan, jonka minä valalla vannoen olen luvannut heidän isillensä, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja he syövät ja tulevat ravituiksi ja lihaviksi; mutta he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja palvelevat niitä ja pitävät minua pilkkanaan ja rikkovat minun liittoni (5Moos. 31:20).

Keskittykäämme, ja menkäämme asiaan, siihen, jota profeetat tarkoittavat. Mitä tarkoittaa Herran halveksiminen alas Egyptiin meneminen? Kuinka tämä selitetään näinä viimeisinä päivinä? Jumala sanoo, Kun teitä kutsuttiin ensimmäistä kertaa kun kosketin teitä ja vapautin teidät vihollisesta, te tahdoitte ainoastaan minut! Te rukoilitte joka asiasta! Teillä oli lapsenomainen luottamus ja usko minuun, että opastaisin teitä, että minä ihmeellisesti hoitaisin kaikki tarpeenne. Minä olin teidän ilonne ainoastaan minä olin teidän tyydytyksenne. Te ette palaneet loppuun. Teillä oli sydän, joka ikävöi minun puoleeni!

Nyt teillä on kaikki asiantuntijat, kaikki kuinka-kirjanne. Teillä on niin nykyaikaiset tavat, että te ette tarvitse minua hoitamaan tarpeitanne. Teillä on asiantuntijoita kertomassa, kuinka kerätä rahaa, kuinka kirjoittaa kirjeitä, kuinka tehdä vetoomuksia. Teillä on seminaareja, harjoituksia, enemmän asiantuntijoita, enemmän neuvoja, paljon sellaista, mikä liittyy tämän maailman opettamisiin. Te opitte, kuinka asiat tehdään paremmin, mutta samalla tunnette minua vähemmän! En ole enää kaiken keskipiste, vaikka teette asioita minun nimessäni, kiireellä ja kovalla työllä mutta se jättää teidät uupuneiksi, loppuun palaneiksi ja tyhjiksi, koska olette tiellä, joka johtaa Egyptiin. Kuljette väärään suuntaan.

Seurakunnilla ei ole enää Jumalan voimaa vetää kansaa puoleensa. He menevät alas Egyptiin, lainaavat sen musiikkia, sen tansseja, sen viihdettä ja toivetta saada yleisöä! Ei kiihkoa sielujen puolesta vain ihmismäärän! Seurakunnan kasvua hinnalla millä hyvänsä! Katso keskivertoseurakunnan ilmoitustaulua; se näyttää samanlaiselta kuin teatterissa. Seurakunta tahtoo ratsastaa Egyptin nopeilla hevosilla! Se on löyhkää Jumalan sieraimissa.

Jopa sellaiset palvelijat, jotka ovat seurakuntien ulkopuolella, ovat lankeamassa pois, luopumassa! Työntekijät ovat asettaneet itsensä televisio-epäjumalan eteen. Monet lukevat psykologian kirjoja. Vaikka toisilla on vielä tahto sielujen pelastamiseen, usein jopa se tulee maailmalliseksi ja ihmisten työksi!


2. Tätä seuraa pyhyyden, tuomion
ja katumuksen sanoman hylkääminen!


Jotka sanovat näkijöille: Älkää nähkö, ja ennustajille: Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita (Jesaja 30:10).

Luopunut seurakunta ei halua olla missään tekemisissä vanhurskauden miesten näkyjen tai profetioiden kanssa. He eivät halua sellaista sanomaa, joka häiritsee, ei heidän menestyvän maailmansa masentamista. He kieltäytyvät kaikista ojennuksista. Kaikki annetaan anteeksi rakkauden viirin alla.

He huutavat äänekkäästi viihteen puoleen! Heitä tulee laumoittain konsertteihin, näytelmiin ja suurkokouksiin. He nauravat profeetoille. He pilkkaavat niitä, joita he kutsuvat tuomiopäivän saarnaajiksi! He elävät harhakuvitelmissa. He eivät tahdo saarnaajaa tai evankelistaa kertomaan heille kovaa totuutta tuomaan esille Herran miekkaa. He sanovat, Saarnatkaa meille kauniita asioita! Siunatkaa meitä! Tehkää meidät onnellisiksi! Antakaa meille hyviä tunnekokemuksia!

Erityisesti he hylkäävät sanoman pyhyydestä ja erottautumisesta. He sanovat, Poiketkaa tieltä, väistykää polulta; viekää pois silmistämme Israelin Pyhä (Jesaja 30:11).

En ikinä ajatellut, että eläisin nähdäkseni sen päivän, että Jumalan seurakunnan paimenet kirjoittaisivat minulle nuhtelevia kirjeitä, kertoen minulle, että tuon sekaannusta ja synkkyyttä Kristuksen ruumiiseen. Millä tavalla? Saarnaamalla pyhyyttä, tuomiota ja katumusta?

Jeremia lähetettiin profetoimaan luopiojuutalaisia, Herran omaa kansaa, vastaan. Jumala varoitti häntä, He sotivat sinua vastaan... Heissä ei enää ole Herran pelkoa... he juovat mieluummin särkyvistä säiliöistä kuin elävän veden lähteestä

Miksi kansa syleilee menestysteologiaa ja hylkää ojennuksen ja kutsun katumukseen ja pyhyyteen? Se johtuu heidän elämäntyylistään. Menestyksen saarnaaminen sopii kauniisti heidän menestyviin elämäntyyleihinsä. He juoksevat laumoittain noiden opettajien luokse, koska he haluavat tuntea olonsa mukavaksi heidän aineellisuuden maailmassaan. He eivät aio luopua mistään, tai uhrata, tai kuulla risteistä ja menetyksistä. Heitä kiinnostaa ostaminen, saavutukset, nautiskelu ja yleneminen. He kieltäytyvät kiinnittämästä huomiota niihin profeetallisiin varoituksiin, että juhlat ovat pian ohi.


Luopioseurakunta yksinkertaisesti
kärsii profeetallisesta äänestä


He ohittavat sen alentavalla hymyllä. Ja se on pahempaa kuin suora hylkääminen. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan (Hesekiel 33:31,32).

Monille kristityille, jopa niille vilpittömille, jotka kutsuvat itseään Hänen kansakseen, kutsu hankkiutua eroon televisio-epäjumalasta, vaientaa rock riivaajien musiikki, ottaa vakavissaan täydellinen antautuminen, se kaikki on kuin romaanin sanomaa. Se liittyy heidän viihteelliseen puoleensa he rakastavat kuulla siitä sanoa sille Amen, mutta se ei oikeasti vaikuta heihin. He jatkavat sydämiensä himojen seuraamista. He ovat vapautuneita, eivät lain tai lakihenkisyyden alla, ja kieltäytyvät siitä, että Pyhä Henki tutkisi perusteellisesti heidän sisäistä ihmistään, ja etsisi sieltä ne tihkuvat turmelukset heidän elämästään ja kodeistaan.


Jesajan profetian mukaan,
viimeisten päivien luopioseurakunta tulee
täysin hylkäämään kutsun parannukseen!


Näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet, vaan sanoitte: Ei! (Jesaja 30:15,16).

Jumalan sanoma seurakunnalle on tämä: Teidän ainoa, viimeinen toivonne, teidän ainoa jäljellä oleva voima, on palata minun luokse kaikesta sydämestänne. Katukaa Luottakaa ainoastaan minuun! Kääntykää pois Egyptistä, maailmasta!

Kerropa tuo monimiljonääreille televisiopapeille! Kerropa tuo kiireisille menestysteologia-paimenille! Kerropa tuo yleisölle, joka on hulluna rahan perään! Kerro heille, että heidän ainoa pelastuksensa on katumuksessa ja pyhyydessä! Ei heillä ole edes aikaa ajatella tuota kysymystä, saati sitten vastata siihen. Jesaja sanoo, että he hylkäävät katumuksen sanoman, hylkäävät ajatuksen hiljaa pysymisestä, levosta ja yksinkertaisesta luottamuksesta he ovat liian kiireisiä kiiruhtaessaan ympäriinsä nopeilla hevosilla, paeten ajaen takaa omia unelmiaan.

Jesaja ennustaa äkillistä romahdusta noille yksilöille ja palvelijoille, jotka hylkäävät katumuksen sanoman.

Sentähden, näin sanoo Israelin Pyhä: Koska te halveksitte tätä sanaa ja luotatte väkivaltaan ja vääryyteen ja siihen turvaudutte, niin tämä synti on oleva kuin repeämä korkeassa muurissa, joka uhkaa sortua ja pullistuu; se särkyy äkkiä, yhtäkkiä. Se särkyy, niinkuin särkyy savenvalajan astia, joka lyödään rikki säälimättä (Jesaja 30:12-14).

On tulossa äkillinen, yllättävä, julma rikkilyöminen pappien, seurakuntien ja elämäntyylien niiden, jotka ovat huolettomina Siionissa! Minä olen nähnyt, mitä Jesaja näki! Hyvin pian tulee taloudellinen onnettomuus, niin äkillinen, niin odottamaton rahavirta pysähtyy! Televisiopapit tekevät konkursseja toinen toisensa jälkeen. Monet velkaantuneet seurakunnat tekevät konkursseja.

Niistä, jotka saarnaavat yksinomaan menestystä, tulee maan vihatuimpia saarnaajia. Jo nyt me saamme kirjeitä niiltä, jotka ovat olleet tuossa leirissä, mutta ovat nyt pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa ja ne, joihin sattuu, kääntyvät opettajansa puoleen, huutaen, Sinä petit minua! Miksi se, mitä opetat, ei toimi? Opettajat tulevat olemaan kauhuissaan, katsellessaan tuota romahdusta joka tapahtuu yhdessä yössä!

Uskokaa minua, kaikki on hajoamassa! Valehteleeko Jesaja? Kuulkaa häntä: Koska te hylkäsitte tämän sanan pyhyydestä ja katumuksesta, ja profeetalliset varoitukset, teidän korkeaan muuriinne tulee halkeama, se romahtaa äkkiä hetkessä kaikki on ohi!

Kuka voisi uskoa sellaista? Tänä päivänä miljoonat dollarit virtaavat vapaasti! He rakentavat, he ostavat, he myyvät, he vaeltavat unelmissaan ikään kuin se ei ikinä loppuisi! Mutta tuo päivä on aivan edessämme pian tulee uskomaton romahdus! Niin julma, niin rikkova! Niin yllättäen! Kuka olisi uskonut öljykaupan pelottavaa romahdusta? Kuka olisi uskonut, että avaruussukkulamme räjähtäisi?

Tuhannet luopiopaimenet ja heidän avuttomat laumansa vapisevat häpeässä ja kauhussa! Tuhat pakenee yhden uhkaa; viiden uhkaa te pakenette, kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkkipuu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla (Jesaja 30:17).

Tämä tarkoittaa sitä, että pelko tulee voittamaan heidät. Heitä ajetaan joka puolelle, heillä ei ole piilopaikkaa, ei lepoa, ei hiljaista luottamusta, ei sisäistä voimakkuutta he ovat kauhuissaan! Heistä tulee vain varjo siitä, mitä he ovat joskus olleet!

Oman itsensä, ylpeyden ja kunnianhimon valtakunta on kaatumassa! Jesajan varoituksiin ei kiinnitetä huomiota minun varoituksilleni naureskellaan. Mutta heitä on varoitettu! Kun se tulee tapahtumaan, ja se tulee, mitä hyvää heidän sanomassaan silloin on? Kuka kuuntelee? Heidän unelmansa ja harhakuvansa pyyhkäistään pois! Heidän viihdekeskuksensa hävitetään! Jopa jumalattomat sanovat, Kuinka näin voi käydä? Miksi Jumala on tehnyt heille näin?

Nämä varoitukset eivät murehduta niitä kristittyjä, jotka ovat sulkeutuneet sisälle Jumalan kanssa. Jeesuksen varoitukset olivat vielä voimallisempia, kuin nuo juuri luetut kuitenkin niille, jotka luottivat, Hän sanoi, Älä pelkää. Lukekaa, pyhät, eteenpäin tällä asialla on loistelias puolensa!


3. Luopioseurakunnasta nousee pyhä,
katuva kansa, joka ikävöi Herraa!


Kuinka Herra ikävöikään kansaa, joka täällä kaipaa ainoastaan Häntä! Hän suree tätä luopumusta, mutta Hänen armonsa tulee tuomaan esiin kansan, joka palaa, joka katuu joka haluaa ainoastaan Hänet! Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat! (Jesaja 30:18).

Jesaja puhui tulevaisuuden kansalle! Hän puhui kansalle, joka tulisi rakentamaan hengellisen Siionin Jerusalemin, joka ei milloinkaan sortuisi eikä romahtaisi. Se on pyhä kansa, jonka luonteenpiirre on sydämen kaipuu Jumalan puoleen!

Mikä oli tuon luopiokansan merkki? He eivät ikävöineet Herraa, vaan kaipasivat Egyptiä, maailmaa, lihaa ja maallista. Tämä on tämän päivän seurakuntien surullinen puute! On niin vähän tätä syvää ikävöintiä Kristuksen puoleen. Niin vähän sellaista, että sulkeudutaan Hänen kanssaan ja tahdotaan Hänet elämän täyttäjäksi. Meillä on sukupolvi, joka tekee Hänen työtään, me todistamme, ruokimme köyhiä, autamme kodittomia ja palvelemme ihmisten tarpeita. Mutta niin harvat viettävät päivänsä Häntä ikävöiden. Jumala sanoi, Minun kansani on unhottanut minut epälukuisina päivinä (Jeremia 2:32).

Kun kaikkialla ympärillä tulee olemaan romahdusta ja itkua tämä kansa ei itke! Jumala kuulee heidän huutonsa ja vastaa heidän rukoukseensa! Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle (Jesaja 30:19).

Tulee olemaan puutetta! Tulee olemaan sortoa saatanalta, maailmalta, olosuhteilta, mutta tämän kansan keskuudessa Jumala on selvästi. Herran läsnäolo on heille kallisarvoinen. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi (Jesaja 30:20).


Esiin tulee puhdasta ja pyhää Sanaa


Jumala antaa tälle kansalle todellisen ilmestyksen. He tulevat näkemään sellaista, mitä kukaan muu ei ole nähnyt! Herra johdattaa heitä askel askeleelta! Silloin ei ole todellisen Sanan nälänhätää, ei tarvita enää saarnakasetteja tai kaukana järjestettäviä seminaareja. Herralla on jo valmiiksi paikallaan pyhyyden ja katumuksen saarnaajia, jotka odottavat sitä hetkeä, kun kristityt ovat valmiita kuuntelemaan. Ei heitä enää pilkata, eikä heiltä suljeta ovia he seisovat muurin aukossa ja julistavat Herran pyhää ja puhdasta sanaa vapisevalle kansalle. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: Tässä on tie, sitä käykää (Jesaja 30:21).

Tämä kansa kaataa kaikki epäjumalansa! He kaipaavat Herraansa niin, että kaikkien epäjumalien on mentävä! Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen jumalankuviesi hopeapäällystyksen ja valettujen jumalankuviesi kultakuoren; sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille: Ulos! (Jesaja 30:22).

Heidän palvelutyönsä on suurimmillaan, kun kaikkialla ympärillä on pelkoa, epäonnistumista ja kaikki romahtaa ja hajoaa. Niin hän antaa sateen sinun siemenellesi, jonka maahan kylvät, ja maan sadosta leivän, joka on oleva mehevä ja lihava, ja sinun karjasi on sinä päivänä käyvä laajalla laitumella (Jesaja 30:23).

Ylistäkää Herraa! Tällä ikävöivällä jäännöksellä tulee olemaan loistelias sadonkorjuu tuhon ja onnettomuuden päivänä! He eivät juokse ja piiloudu! He kuulivat pasuunan äänen ja valmistautuivat. He kätkeytyivät Kristukseen, kalliolohkareeseen.

Viimeisten muutaman vuoden ajan, ja nyt vielä suuremmalla voimakkuudella, Jumala on valmistanut ja valmistaa edelleen kansaa, jota Hän kutsuu tuona teurastuksen päivänä! He eivät horju, kun Jumala horjuttaa kaikkea muuta. Heillä on tuo hiljainen lepo ja voima, luottamus Häneen!

He eivät pala loppuun! He eivät menetä uskoaan eivätkä kaadu! He eivät hämmenny! He tietävät, että Jumala on valmistanut heitä sitä hetkeä varten. He juovat taivaallisista vesilähteistä! Ja kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikilla ylhäisillä kukkuloilla on oleva puroja, vesivirtoja, suuren surmaamisen päivänä, tornien sortuessa (Jesaja 30:25).

Uskotko tuon? Sinä päivänä Jumala kaataa maahan kaikki linnoitukset, joihin ihmiset ja luopioseurakunta on luottanut, kun ihmiskeskeisten palvelijoiden teurastus alkaa, he juovat rauhassa yliluonnollisen veden virroista!

Kaikista parhaana, nämä ruhjotut, mutta luottavat, kaipaavat pyhät saavat suurimman ja kirkkaimman ilmestyksen Jeesuksesta Kristuksesta, mitä ikinä on ihmiskunnalle annettu. Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat (Jesaja 30:26).

Jokaisen jäljellä olevan päivän ennen Kristuksen paluuta tämä katuva, luottava ja ikävöivä kansa katsoo Häneen jatkuvasti kasvavalla valolla! Tämä ruumis tulee näkemään Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen seitsemän kertaa voimakkaampana, kuin kaikki aikaisemmat ilmestykset. Me kohtaamme Hänet, Hänen morsiamenaan, vaatetettuna Hänen kirkkaudellaan.

Jos tämä sanoma pelottaa tai saattaa sinua murheelliseksi tutki sydäntäsi! Tämä ei ole tuomion tai pimeyden sanomaa. Ne, jotka täysin luottavat Herraan, tulevat riemuitsemaan sillä meidän vapautuksemme päivä lähestyy!

Olen yksi maailman innokkaimmista saarnaajista! Tuskin pystyn hillitsemään iloani koska Jumala on pian kaatamassa ja hajottamassa kaiken, mikä on maailmasta ja lihasta!

Te pyhät riemuitkaa kanssani!

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2002 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat