Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Totuuden hetki on tullut!
(The Moment of Truth has Come!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Joulukuu 8, 1986
__________

...Totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta (Jesaja 59:14-15).

Profeetta Jesaja sanoi, että totuus on kaatunut kaduille pyhyydelle suljetaan ovi ja niistä, jotka haluavat täysin seurata Herraa, tulee uhreja, hemmottelevien saarnaamisten tähden.

Profeetta varoittaa, että vilpittömiin nuoriin uskoviin sattuu, koska heidän johtajansa eivät saarnaa pyhyyden totuutta. Hän sanoi, Joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi... siksi, koska ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti (Jesaja 59:4).

Hesekiel on vielä voimallisempi siitä, kuinka jotkut Jumalan palvelijoista polkevat totuutta ja tuhoavat sieluja, omien itsekkäiden tarpeidensa tähden: Profeettain salaliitto sen keskellä... he syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet... Papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty, eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta... Profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia näkyjä ja ennustelevat heille valheita sanoen: 'Näin sanoo Herra, Herra', vaikka Herra ei ole puhunut (Hesekiel 22:25-28).

Jumala etsi heidän keskuudestaan yhtä, joka seisoisi totuuden puolella. Petos ja myönnytykset olivat kaataneet suojaavat muurit. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt (Hesekiel 22:30).

Jeremia sanoi, että hänen silmänsä olivat kyynellähde, koska Jumalan kansa oli antautunut valheelle heistä oli tullut avionrikkojia, pahantahtoinen kansa. Hänen surunsa aiheutui kaikista niistä valheista, joita väärät profeetat ja itsekkäät papit saarnasivat sellaiselle kansalle. Hän sanoikin heistä, He pettävät toinen toisensa eivätkä puhu totta; he ovat totuttaneet kielensä puhumaan valhetta (Jeremia 9:5).

Hoosea varoitti, että Jumalalla oli oikeudenkäynti kansansa kanssa, koska he polkivat totuutta maahan: Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa (Hoosea 4:1,2).

Mitä enemmän Jumala siunasi kansaansa, sitä syntisemmäksi ja turmeltuneemmaksi he tulivat. Synti rehotti heidän keskuudessaan ja saarnatuoleista ruokittiin heidän syntisiä himojaan. Saarnatuoli ja kirkonpenkki olivat yhtä lailla turmeltuneita. Niin paljon kuin heitä on, niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee. Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin: minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa (Hoosea 4:7-9).


Vieraat lapset


Saarnat olivat niin lempeitä synnille, niin sovittelevia, että ne synnyttivät vieraita lapsia! Hoosea profetoi, Lampainensa ja raavainensa he tulevat, etsiäksensä Herraa, mutta eivät löydä: hän on vetäytynyt heistä pois. He ovat olleet uskottomat Herralle, sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia... (Hoosea 5:6,7).

Heprean kielen sana, jota tässä on vieraasta käytetty, merkitsee kääntyä pois, tehdä aviorikos. Minä rakastan tätä nuorten ihmisten sukupolvea, ja Jumalalla on heidän keskuudessaan pyhä jäännös mutta mieleeni ei tule parempaa kuvausta, joka sopii moniin heistä, kuin tämä Hoosean kuvaus: Heistä on tullut vieraita lapsia. Tarkoitan tällä, vieraita Herran vanhurskaille teille. Syntiä hemmotteleva saarnaamistyyli, joka on niin vallitseva tänä päivänä, on synnyttänyt sellaisen nuorten sukupolven, joka on niin sekoittunut tämän maailman hapatukseen, että heistä on tullut muukalaisia totuudelle ja pyhyydelle. He saattavat kantaa Raamattuja jumalattomiin rock-konsertteihin. Stryper-niminen (kristillinen?) rock-bändi voi hieroa käsiään alas lanteitaan, tehden aistillisia, vihjailevia eleitä tyttöjä kohti ja sitten heittää heitä Raamatuilla.

Miksi tämä sukupolvi on niin sokea totuudelle, että maailmasta on erottauduttava? Miksi niin monilla kristityillä tytöillä on avioliiton ulkopuolisia lapsia? Miksi tuhannet kristityistä lapsistamme ovat niin sekaisin, epävarmoja, ja käyttävät huumeita? Miksi heistä tuhannet juovat tälläkin hetkellä? Miksi heavy- ja punkrock-bändien on niin helppo valloittaa lastemme sydämet?

Hoosea sanoi sen oikein saarnatuolissa valehdellaan! On niin harvoja, jotka uskaltavat olla rohkeita totuuden puolesta! Niin harvoja, joiden yllä ei ole haureuden henkeä! Niin harvoja Jumalan miehiä ja naisia, jotka vaeltavat totuudessa, ja jotka näyttävät Jumalan kansalle, mitä eroa on pyhällä ja epäpyhällä.

Hoosea sanoi, että profeetoista tuli ansoja, loukkuja koska he turmelivat itsensä... Hän rukoili, että Jumala antaisi heille hedelmättömän kohdun ja että he eivät kantaisi hedelmää. Anna heille hedelmätön kohtu ja kuivettuneet rinnat... Hedelmää he eivät tee (Hoosea 9:14-16).

Se, mikä huolestuttaa minua eniten, on että tämä vieraiden lasten sukupolvi kieltäytyy kaikesta ojennuksesta! He eivät vapise Jumalan Sanasta. He yksinkertaisesti valkaisevat Jeesuksen nimellä kaikki syntinsä. Nuhtelu on täysin hylätty ja he paatuvat omilla teillään ja heitä viedään sellaisten paimenten ja opettajien luokse, jotka tukevat heidän myönnytyksiään. Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa: profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu? (Jeremia 5:30,31).

Jeremia lisäsi, Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa. (Jeremia 7:28).

Profeetat ennustivat, että Kristus tulisi rakentamaan uudelleen pyhän ilmestysmajan, totuudelle perustettuna!

Näin sanoo Herra: Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta Pyhäksi Vuoreksi (Sakarja 8:3).

Kristus tuli herättämään itselleen kansaa, joka rakastaisi totuutta ja vaeltaisi sen valossa ja saarnaisi sitä sen kokonaisuudessaan. Hänen pyhä vuorensa, jolle Uusi Jerusalem rakennetaan, kuuluu ainoastaan niille, jotka tuomitsevat epäjumalien palvonnan ja kaikki salaiset synnit. Sakarja profetoi, Näitä te tehkää: Puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio (Sakarja 8:16).

Näinä viimeisinä päivinä Herramme on herättämässä pyhää kansaa, kaikesta petollisuudesta ja epärehellisyydestä vapaata! He tahtovat vaeltaa pyhässä Jumalan pelossa! He kieltäytyvät vaeltamasta tekopyhien ja huijareiden kanssa. He rakastavat jumalallista nuhtelua ja haluavat tulla Pyhän Hengen tutkivaan valoon. Jesaja profetoi, Ja valtaistuin vahvistetaan laupeudella, ja sillä istuu vakaasti Daavidin majassa tuomari, joka harrastaa oikeutta ja vanhurskautta ahkeroitsee (Jesaja 16:5).


Sydän kuin Daavidilla!


Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä (Sakarja 12:8).

Profeetat sanoivat, että Kristus rakentaisi majansa uudelleen, kuten Daavidin päivinä. Se, mitä tämä tarkoittaa, on sitä, että Jumalalla on näinä viimeisinä päivinä kansa, jolla on samanlainen sydän kuin Daavidilla oli totuuden sydän kohdistuneena Jumalaan! Sydän, jossa ei ole pimeää osaa ei salattua syntiä ei salaista himoa. Ja sisimmässään sellainen totuus, että kun synti havaitaan ja paljastetaan, se tunnustetaan heti ja hylätään.

Daavid sanoi, Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki (Psalmi 51:8,12). Ja myös, Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä (Psalmi 145:17,18).

Daavid vaati kuolinvuoteellaan poikaansa Salomoa seuraamaan hänen askeliaan vaelluksessa Herran kanssa, totuudessa, kaikella sydämellään! Jos sinun poikasi pitävät vaarin teistänsä, niin että vaeltavat minun edessäni uskollisesti, kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa, niin on mies sinun suvustasi aina oleva Israelin valtaistuimella (1Kun. 2:4).

Helvetin riivaajien voimat korkeuksien vallat ja voimat eivät voi estää Jumalan päämäärää omistaa itselleen pyhä kansa, joka vaeltaa Hänen edessään totuudessa, kaikella sydämellään.


Jumalan viha on niitä varten,
jotka turmelevat totuuden
synnistä kiinni pitämällä!


Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut (Room. 1:18,19).

Kuinka surullista, että samaan aikaan, kun Kristus rakentaa itselleen pyhää, totuudelle perustettua kaupunkia valtavat joukot, mukaan lukien Kristuksen evankeliumin pappeja, vaihtavat totuutta valheeseen! Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti (Room. 1:25).

Kun Pyhä Henki paljastaa synnin elämässä silloin Jumalan totuus asettaa sydämeen syytöksen. Kerta toisensa jälkeen Pyhä Henki kutsuu täydelliseen antautumiseen ja himon ja syvään juurtuneiden syntien hylkäämiseen. Hän ei milloinkaan lakkaa vaatimasta sisäiseltä ihmiseltä totuutta ja vanhurskautta!

Kun Pyhän Hengen syyllistämisestä ei välitetä, ja sydän pitää uppiniskaisesti kiinni himosta ja syvään juurtuneesta synnistä, on mahdollista tulla niin paatuneeksi, että Jumala luovuttaa sydämen valheelle! Paavali varoitti, Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen (2Tess. 2:10-12). He hylkäsivät synnistä syyllistämisen ja halveksivat totuutta rakastaen mielihyvää ja ruokkien himojaan. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen (Room. 1:24).

Mikä on tämä valhe, jolle Jumala heidät antaa? Se on paheellinen, turmeltunut mieli, joka on kaikelle tuomiolle sokea. Se on niin synnin paaduttama sydän, että se on immuuni Jumalan pelolle! Se on kaiken hengellisen havaintokyvyn menetystä. Jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät (Room. 1:32).

Kristityn vaelluksessa, kun kristitty oli lähtemäisillään tulkin huoneesta, häntä käskettiin Odota.. kunnes olen näyttänyt sinulle vielä vähän, ja sen jälkeen voit mennä matkallesi. Mikä oli tuo näky, joka kristityn oli nähtävä, ennen kuin hänen sallittiin jatkaa matkaansa? Se oli epätoivon mies, joka istui rautahäkissä. Kristitty kysyi, Kuinka jouduit tähän tilaan? Vangittu epätoivon mies sanoi, Lopetin valvomisen ja raittiina olemisen. Annoin himoilleni vallan. Tein syntiä Sanan valoa vastaan ja Jumalan hyvyyttä vastaan. Saatoin Hengen murheelliseksi, ja Hän on mennyt. Kiusasin paholaista, ja hän on tullut luokseni. Olen paaduttanut sydämeni niin, etten voi katua.

Kuka on tämä rautahäkkiin lukittu epätoivon mies? Se on sellainen Jumalan mies tai nainen, joka yrittää jatkaa Jumalan tahdon tekemistä samalla, kun pitää yllä sydämessään jotain salaista turmelusta. Rautahäkki on sellaisten Jumalan palvelijoiden sisäisen paatumuksen kirous, jotka ovat vaientaneet sen pienen, hiljaisen äänen, ja jotka nyt jatkavat eteen päin avionrikkojina ja tekopyhinä ilman häpeän tunnetta. He eivät enää tiedä, kuinka hävetään. Rautahäkki symboloi tilaa, jossa tunteet ovat lakanneet pyhän Jumalan tuomiota kaikille niille, jotka ovat antautuneet lihansa himoille.


Pyhyydessä on kostavaa voimaa


On mahtava, kauhistuttava kosto, joka odottaa jokaista Jumalan palvelijaa, joka pilkkaa totuutta sekaantumalla himoihin. Jokaiselle Jumalan palvelijalle, joka vääntää Jumalan pyhyyden kieroon ihmisten silmien edessä, tullaan kostamaan.

Pyhyyden kostavaa voimaa todistettiin Nebon vuorella, missä Jumala kertoi Moosekselle, Nouse tänne... Ja sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi heimosi tykö... Koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. Niin, sinä saat katsella sitä maata matkan päästä, mutta sinne sinä et pääse, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille (5Moos. 32:49-52).

Mooses oli toiminut ihmisten edessä sellaisella tavalla, että Jumalan korkeimman pyhyyden totuutta oli lyöty. Hän laittoi Jumalan näyttämään kansan edessä vähemmän pyhältä, kuin mitä Hän oikeasti oli. Se, että hän oli tunnettu ja kunnioitettu nöyryydestään ja pyhyydestään, teki kostosta niin vakavan. luvattuun maahan menivät monet sellaiset nuoret israelilaiset, jotka olivat tehneet syntiä paljon Moosesta pahemmilla tavoilla. Mutta Jumala kostaa ankarimmin niille, jotka on kutsuttu korottamaan Hänen pyhyyttään. Joille on paljon annettu, niiltä odotetaan paljon. Kuolleet kärpäset saavat voiteentekijän voiteen haisemaan pahalta. Niin ovat myös pienet tyhmyydet niissä, jotka ovat viisaan ja kunnioitetun maineessa (Saarnaaja 10:1, K.Syvännön VT:n käännösvirheistä-vihkosen mukaan).

Pyhyyden kostava voima tulee selkeästi palastetuksi myös kahden nuoren Herran papin tragediassa, Naadabin ja Abihun. He olivat olleet vuorella Mooseksen, Aaronin ja seitsemänkymmenen vanhimman kanssa. Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas... ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat... (2Moos. 24:9-11).

Nämä samat papit, jotka olivat todistaneet Jumalan kirkkauden ja läsnäolon sanoin kuvaamatonta kirkkautta, toivat vierasta tulta Herran eteen. Kaiken Israelin silmien heitä katsellessa, he pilkkasivat Jumalan pyhyyttä ja totuutta suhtautuivat kevyesti pyhän Jumalan tuomioihin ja varoituksiin ja silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä... (3Moos. 10:1,2).

Mooses muistutti heidän isäänsä Aaronia, että Jumala oli varoittanut heitä Hänen pyhyytensä kostavasta voimasta. Mooses sanoi Aaronille: Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni (3Moos. 10:3).

Rakkaat, ei Jumala ole muuttunut! Me olemme Hänen pappejaan meidän on näytettävä kansan edessä, että Hän on pyhä, tai myös me tulemme kokemaan Hänen pyhyytensä kostavan voiman! Me elämme armon ajassa, mutta liian monet luulevat, että Uuden liiton aikaan kuuluu sellainen armo, että Jumala ei välitä salaisistakaan synneistämme. Väärin!

Ananias ja Safiira elivät armon peitteen alla. Mutta armon alla Jumala katsoo sydämeen ja kostaa sinne majoittuneen petollisuuden. He kiusasivat Pyhää Henkeä luulemalla, että he voisivat ujuttaa valheen Hänen kaikkinäkevän silmänsä alle. He kaatuivat maahan kuolleina Uuden testamentin helluntaiseurakunnassa, jossa saarnattiin iloa ja armoa. Jumala kosti pyhyytensä. Tämä pariskunta oli aikeissa viedä seurakuntaan hapatusta, joka olisi hapattanut koko taikinan. Jumala ei antanut yhdenkään pariskunnan tuossa seurakunnassa elää valheessa, palvoa ja palvella Häntä saatanallinen salaisuus sydämeen kätkettynä. Henki ei sallinut heidän puhua kielillä, todistaa, mennä maailmaan julistamaan Kristuksen evankeliumia, osoittamaan pyhää esimerkkiä, samalla, kun he pitivät kiinni salaisesta synnistä!

Paavali puhui hyvin selkeästi Jumalan pyhyyden kostavasta voimasta. Hän sanoi, Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet (1Tess. 4:3-6).


Kun totuus hylätään,
pääsee petos valtaan


On parasta, ettemme suhtaudu kevytmielisesti tähän mahtavaan varoitukseen pyhyyden kostavasta voimasta. Se on osoitettu uskonveljille, ja Paavali lisää, Joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin (jae 8).

Paavali ei siisti sanojaan! Sellainen Jumalan palvelija, joka on himon orja, jota kuljettaa paha himo, joka on sekaantunut minkälaiseen moraalittomuuteen tahansa on rikkoja ja pettäjä! Huijari! Pettäjä on sellainen, joka pettää teeskentelemällä valheellisesti hurskasta! Huijari, joka yrittää varastaa sitä, mitä hän himoitsee!

Eräs Jumalan seurakunnan pappi jätti kahdenkymmenen vuoden paimenen uransa ja neljännesvuosisadan vaimonsa ja muutti yhteen erään seurakuntansa naisen kanssa. Tällä naisella on kaksi teini-ikäistä lasta, jotka eivät voi ymmärtää, kuinka saarnaaja, jonka he luulivat olevan pyhä, voi asua heidän äitinsä kanssa samalla, kun hän ei ole edes eronnut! Hän on pettänyt nuo lapset! Hän on alentanut Jumalan pyhyyden kaiken kansan edessä! Hän tulee kohtaamaan Jumalan pyhyyden kostavan voiman sen tähden, että polki totuuden maahan.

Hän on pettäjä, joka seisoo saarnatuolissa saarnaamassa iloa ja armoa, ja samalla yksityiselämässään ruokkii sieluaan pornolla!

Hän on pettäjä, joka seisoo sunnuntai-aamuna saarnatuolissa joskus jopa itkemässä antaa seurakunnalle itsestään pyhän miehen kuvan kun koko ajan, samalla, hänen sydämensä on täynnä petollisuutta. Hän on petollinen vaimoaan kohtaan! Hän pettää tuon naisen omaa aviomiestä! Hän pettää omia lapsiaan, niin kuin myös salaisen rakastajansa lapsia. Hän pettää seurakuntaa, kaupunkia, uskon taloutta. Hän suhtautuu kevytmielisesti Jumalan pyhän koston varoituksiin.

Se nainen on pettäjä, joka esiintyy ihmisten edessä suloisena, uskollisena ja puhtaana Jumalan naisena ja kuitenkin hänen sydämessään on himon lähde. Hän vuokraa saastaisia filmejä ja ravitsee himojaan. Tai hän jatkaa sitä, mitä hän kutsuu harmittomaksi suhteeksi.

Valtavat joukot Jumalan kansaa tulee pettäjiksi maailman edessä, koska tämän maailman himot ja pahuudet ovat hiipineet saastuttamaan ja turmelemaan heidän sydämensä ja mielensä. He menevät laumoittain teattereihin katselemaan kaikista pahimpia ja kurjimpia elokuvia, ja täyttävät silmänsä saatanallisilla kohtauksilla, jotka turmelevat sydämen kaikenlaisilla perversioilla. Noita perversioita tuodaan todella usein kristittyjen koteihin, ja nykyisin monet kokeilevat kiellettyjä ja vaarallisia leikkejä. Sitten he tulevat Jumalan huoneeseen ylistämään ja palvomaan kohotetuin käsin. Jotkut jopa tanssivat! Se on törkeää petosta! Paavali kustuu sitä veljien pettämiseksi!

Kaikista pahin pettäjä on pappi, joka silittelee syntiä saarnatuolissa, omassa sydämessään hallitsevan himon tähden! Hän haluaa hävittää saarnaajat, jotka huutavat syntiä vastaan, tuomiopäivän saarnaajina. Hän naureskelee jokaiselle saarnalle, jokaiselle kirjalle, armolle ja laupeudelle. Hän kertoo sinulle kaikista Jumalan suurten miesten synneistä ja epäonnistumisista saaden lohdutusta kaikesta siitä.


Paha muodonmuutos
seuraa totuuden hylkäämistä!


Paavali sanoi, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Se on mahdollista niille papeille, jotka halveksivat totuutta ja jotka on luovutettu sydäntensä pahuuksille, että he muuttuisivat vääriksi profeetoiksi ja saatanallisiksi valkeuden enkeleiksi. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen (2Kor. 11:13-15). Nämä vanhurskaiksi tekeytyneet palvelijat ovat niitä, jotka esittelevät toista evankeliumia ja toista Jeesusta. Minä uskon, että sellaiset valkeuden enkelit tulevat pettämään. He tulevat tekemään ihmeitä. He huutavat Herra, Herra, mutta ovat vääryyden tekijöitä. Paavali varoitti tällaisesta petoksesta. Hän kirjoitti korinttolaisille, Minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte (2Kor. 11:3-4).

Totuus tekee vapaaksi, kun sitä etsitään ja siitä pidetään kiinni. Totuus tekee täysin vapaaksi! Mutta kun totuuden vaatimuksista ei välitetä, sydän kovettuu kovaksi kuin kivi ja Jumalan täytyy luovuttaa heidät heidän himoilleen. Silloin mikään ei estä täydellistä muodonmuutosta paholaisen lapseksi. Maan päällä ei ole suurempaa tuomiota!

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2002 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat