Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Mielenrauha näinä murheellisina aikoina
(Peace of Mind In These Troubled Times)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
Lokakuu 28, 1991
__________

Jeesus sanoi, Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö (Joh. 14:27). Mutta tosiasia on, että monilla kristityillä on murheellinen sydän ja he elävät pelossa! Monia vaivaa salaisesti pakokauhu, epätoivo ja unettomat yöt.

Jeesus sanoi tässä samassa jakeessa myös, Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. Silti harvat uskovat voivat rehellisesti sanoa, että he nauttivat jatkuvasta mielenrauhasta. Monille rauha tulee ja menee ja se jättää heidät huolestuneiksi, levottomiksi ja stressaantuneiksi.

Sakarias profetoi Messiaan tulosta näin: ...suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella Häntä, pyhyydessä ja vanhurskaudessa Hänen edessään kaikkina elinpäivinämme (Luuk. 1:74-75).

Rakkaat, tästä syystä Jeesus tuli tänne maan päälle ja kuoli syntisen puolesta: että voisimme vaeltaa Jumalan kanssa ilman pelkoa, nauttien Hänen rauhastaan kaikki elinpäivämme!

Ei pelkoa... Rauha mielessä ja sydämessä... kaikki elinpäivämme! Tähän sisältyy kärsimyksen, epäonnen, koettelemusten ja epävarmuuden päivät. Se tarkoittaa sekä hyviä että huonoja päiviä. On aivan sama, mitä tapahtuu me saamme nauttia rauhasta joka hetki.

Skaraias lisäsi nämä sanat Jeesuksesta: ...loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle (jae 79). Hän sanoi, että Jeesus opastaisi kaikki Hänen lapsensa rauhan polulle ei levottomuuteen, tyhjyyteen tai pelkoon, vaan rauhaan!

Jeesus on Rauhanruhtinas. Kun Hän syntyi, enkelit lauloivat, maassa rauha.... Hänen evankeliumiaan kutsutaan rauhan sanomaksi. Ja Hän lupasi itsestään, ...että teillä olisi minussa rauha (Joh. 16:33).

Koko evankeliumi kertoo rauhasta: Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa (Apt. 10:36). Samoin apostoli Paavali selvittää sellaista hyväksyttävää tapaa, jolla uskovien tulisi palvella Kristusta. Vertaa omaa elämääsi siihen, mitä Paavali kuvailee:

Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme (Room. 14:17-19).

Tässä maailmassa me kohtaamme ahdistusta, vainoa ja tulisia koettelemuksia ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa, Paavalin mukaan (2Kor. 7:5). Meitä kiusataan ja me kärsimme Kristuksen tähden. Vihollisen tuulet yrittävät kaataa sen uskon rakennuksen, jonka rakensimme pelastuksemme kalliolle, joka on Jeesus.

Mutta edelleen meidän on palveltava Häntä vanhurskaudessa täynnä rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä kaikkina aikoina. Paavalin rukous kaikkien uskovien puolesta oli tällainen: Itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne (2Tess. 3:16).

Ajattele tuota rauha joka tilanteessa. Nyt kysynkin sinulta: Onko sinulla rauha joka tilanteessa? Oletko jokaisen hereilläolohetkesi täynnä rauhaa?

Tämä on rauhan määritelmä: sisäinen tyytyväisyys, sisäinen tyyneys, mielenrauha, tasapaino, vapaa kaikista riidoista, lepäävä ja häiriintymätön henki. Rakastan olla sellaisten kristittyjen lähellä, joilla on tuo sisäinen tyyneys.

Valitettavasti maailma ei näe tätä mielenrauhaa kovinkaan monista meistä. Hädän hetkellä monia uskovia ei hallitsekaan tyyni, häiriintymätön henki. Liian usein meidät nähdään pakokauhun valtaamina, huolestuneina ja turhautuneina.

Kuitenkin Jumalan päämäärä kaikkia lapsiaan kohtaan on se, että eläisimme vapaana kaikesta huolesta ja murheesta! Me tiedämme tämän, me sanomme uskovamme tähän ja Raamattu vahvistaa sen mutta harvat meistä ovat astuneet tälle tielle. Niin harvat ovat todella vapaita!

Tässä on Herran tahto meitä kohtaan: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:6-7).

Vietkö ehdottomasti kaiken Jumalalle rukouksessa? Tarkoitan, kaiken? Olen usein sanonut, että käännyn Jumalan puoleen pyytämättä mitään, ainoastaan yksinkertaisesti rakastaen Häntä. Mutta Jumala kutsuu meitä tulemaan Hänen luokseen, tekemään kaikki pyyntömme Hänelle tunnetuksi. Häntä miellyttää, kun me teemme näin!

Siunaus pyyntöjesi tunnetuksi tekemisessä ei ole se, että tulet rukoushuoneestasi niin, että rukoukseesi on heti vastattu sairautesi tai tuskasi menneenä, ongelmasi ratkaistuna. Ennemmin se on sitä, että tunnet sydämesi muuttuneen, koska Jumala on antanut sinulle Hänen rauhaansa.

Kun me menemme salaiseen rukouskammioomme purkamaan sielujemme taakkaa, itkemään ja tekemään pyyntöjämme tunnetuksi me tulemme sieltä rauhassa. Voi olla, että sairaus ei ole poissa mutta me olemme muuttuneet! Epätoivo, pelko ja ahdistus ovat menneet.

Kuinka me saamme sellaisen mielenrauhan näinä murheellisina aikoina?


On mahdotonta saada todellista rauhaa,
ellei Kristus elä sinussa


Hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden (Ef. 2:14).

Tunnen monia syntisiä sieluja, jotka väittävät, että heillä on rauha, vaikka he elävät synnissä. Nämä ihmiset sanovat, Minulla on rauha, en minä pelkää, minulla on lepo. Mutta heidän rauhansa ei ole todellista rauhaa. Se ei ole todellista lepoa. Se on petosta, saatanan valheen tulos. Se on väärää rauhaa, joka kiroaa ja tuhoaa!

Viidennestä Mooseksen kirjasta, 29:18-19, me luemme kansasta, jonka sydän kääntyy pois Herrasta, meidän Jumalastamme, mennäkseen palvelemaan muiden kansojen jumalia. Näissä ihmisissä kasvoi myrkkyjuuri ja Pyhä Henki varoitti heitä. Heille sanottiin, että kirous lankeaisi heidän ylleen, koska he olivat jättäneet Herran ja palanneet syntisille, uppiniskaisille teilleen. Tämä oli se varoitus:

Niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi (5Moos. 28:65-67).

Lisäyksenä tähän kiroukseen saarnattiin nämä sanat epäjumalanpalvojille: Se joka kuulee tämän valan sanat, siunaisi itseänsä sydämessään sanoen: 'Minun käy hyvin, vaikka vaellankin sydämeni paatumuksessa.' (5Moos. 29:19).

Jumala sanoo, että sellaisilla ihmisillä ei voi olla oikeaa rauhaa ja se, mitä he väittävät rauhaksi, on petosta. Raamattu sanoo, jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa (Jesaja 57:20-21). Polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa (Jesaja 59:8). Lisäksi, Jumalan Sana sanoo, että synnintekijän on mahdotonta tuntea rauhaa, koska Herra erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista, tuottaakseen hänelle onnettomuuden (5Moos. 29:21, engl. käänn. ..hänelle vastoinkäymisiä.).

On yksi asia, jota maailma ei osaa käsitellä vastoinkäymiset. Niitä ei osata käsitellä muuten kuin kieltämällä ne siten, että paetaan harhakuvitelmien maailmaan. Niitä ei kohdata kasvoista kasvoihin. Annetaan ohjeita, että mene huoneeseen, meditoi ja tyhjennä itsesi. Mutta sellainen rauha kestää vain päivän tai korkeintaan kaksi ennen kuin tämän maailman huolet ja paineet tulvivat takaisin.

Vastapainoksi, Jeesusta kirkastetaan Hänen seurakunnassaan eniten vastoinkäymisten aikana. Nuo ovat aikoja, jolloin kristinusko voittaa selvästi kaikki muut uskonnot koska Jeesus kohtaa jokaisen kriisin kasvoista kasvoihin! Ja Hän antaa meille runsaasti rauhaa jokaisen murheen keskellä.

Eräät maailman harhaanjohdetuimmista ihmisistä ovat ne, jotka väittävät omistavansa rauhan ilman Kristusta. Heillä on väärä turvallisuudentunne. Jos kysyt mieheltä kadulla, Onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Onko sydämesi rauhassa?, hän todennäköisesti vastaa, Kyllä. En ole sellainen, mitä kutsut kristityksi, mutta minulla on rauha. Minä en pelkää.

Toinen taas sanoo, Voi, minulla on ollut rauha jo viisitoista vuotta. Kun kysyt häneltä, kuinka hän sai tuon rauhan, hän sanoo, Vuosia sitten oli kaikenlaisessa epäonnessa, ja joku opetti minua meditoimaan. Menin huoneeseen mantrani kanssa ja aloin toistella sitä. Aloin vetäytyä tästä maailmasta ja henki pyyhkäisi minua kuin virkistävä, viileä vesi.

Kysyt, Mutta mikä on alkuperä, rauhasi lähde? Kuinka voit todistaa, että se on aitoa?

Hän vastaa, En osaa sanoa, mistä se tuli tai kuinka sain sen. Kaikki, mitä tiedän, on se, että minulla on rauhallinen, tyyni sydän. Olen onnellinen ja rauhallinen. Ja jos tulen murheelliseksi, menen huoneeseeni ja toistan mantraani. Suljen kaiken pois.

Amerikka on nyt täynnä itämaisia oppeja, ja kaikki kehuskelevat sillä, että ne tarjoavat mielenrauhaa. Sitä kutsutaan nimellä nirvana. Silti se ei ole ollenkaan rauhaa. Ennemmin, se on itsensä luovuttamista tyhjyyteen. Jumala ei tarjoa sellaista tyhjyyttä. Sen sijaan Hän tarjoaa täyteyttä. Hän antaa rauhan, niin kuin virran aina virtaavan, aina raikkaan ja jatkuvasti uudistuvan!

Joku toinen todistaa, Olin kulkemassa väärää polkua, loukkasin itseäni ja perhettäni. Tiesin, että minun oli aika muuttua ja niin päätin kääntää elämässäni uuden lehden. Lopetin ympäriinsä juoksentelun, luovuin pahoista tavoistani ja aloin tehdä sitä, mikä on oikein. En ole enää se sama ihminen, mikä minulla oli tapana olla. Tein kovasti työtä ansaitakseni tämän rauhan. Ja minä uskon, että Jumala on minuun tyytyväinen.

Mutta Raamattu sanoo, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista (Room. 3:20). Seuraavalla kerralla, kun tämä ihminen lankeaa johonkin syntiin, hän havaitsee, että hänen rauhansa on mennyttä että se kaikki oli valhetta.

Synnintekijän tuntema rauha ei ole todellista rauhaa se on turtumusta! Se on hengellistä sokeutta. Ainoastaan vanhurskaus voi tuottaa rauhaa, eikä mikään muu: Vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti (Jesaja 32:17).

Saatat sanoa, En minä ole paha. En tee niitä asioita, joita pahat ihmiset tekevät. Mutta Jumalan silmissä pahuus on paljon enemmän kuin himoa tai juomista tai huumeiden käyttöä. Jumalan silmissä paha ihminen on sellainen, joka tietää, että Kristus on kaiken rauhan lähde mutta joka hylkää Hänet ja kieltäytyy Hänen lahjoistaan. Pahuus on sitä, että kieltäydytään Kristuksen kutsusta halata Häntä Rauhan ruhtinaana.

Sillä ei ole merkitystä, vaikka vaikuttaisitkin täydelliseltä. Voi olla, että et juo, polta tai valehtele. Voi jopa olla, että sinulla on lähes kaikki hyvät ominaisuudet, mitä ihmisellä voi olla. Mutta jos käännät selkäsi Kristukselle, olet paha Jumalan silmissä, koska olet hylännyt pelastuksen tien. Ja Jumala julistaa selvästi, että tuollaisella ihmisellä ei tule olemaan rauhaa.


Todellinen rauha on tulos
uskon kautta vanhurskautetuksi tulemisesta


Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (Room. 5:1).

Rauhallemme täytyy olla perustus ja on kirjoitettu, että meidän vanhurskauttamisemme on perustus. Meillä on rauha, koska Jeesus Kristus on vanhurskauttanut meidät Isän edessä.

On liikaa uskovia, jotka eivät ole milloinkaan astuneet sisälle tähän suureen rauhaan, jonka Herra on luvannut. Rakkaat, meidät, jotka uskomme, on vanhurskautettu ja meille on tärkeää ymmärtää, mitä tämä suuri sana tarkoittaa, koska se on rauhamme salaisuus!

Vanhurskautus koostuu kahdesta pääperiaatteesta: Ensiksikin se kertoo, että minun syntini on poistettu. Minut on julistettu niistä syyttömäksi Karitsan veren kautta. Niitä ei enää kanneta minua vastaan, koska Jeesus meni ristille minun puolestani ja maksoi niistä kaikista.

Tämä vanhurskauttaminen uskon kautta on kallio, perustus kaikelle rauhalle Jumalan kanssa. Vanhurskauttaa merkitsee jonkun syyttömäksi julistamista sitä, että julistetaan Kristuksen maksaneen kokonaan hänen velkansa, ja että Jumala on tyytyväinen. Jeesus on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden (Room. 4:25). Hänet herätettiin, että meidät julistettaisiin vapaiksi kaikista syytöksistä!

Mutta vanhurskautettuna oleminen merkitsee paljon enemmän kuin anteeksiantamusta. Jeesus ei ainoastaan puhdistanut minua kaikista synneistäni Hän myös teki minut Isälle hyväksyttäväksi oman uhrinsa kautta. Tämä on vanhurskauttamisen toinen, suuri osa. Minut on julistettu viattomaksi ja syyttömäksi ja minut on myös julistettu pyhäksi Jumalan silmissä!

Saatat tehdä kovasti töitä voittaaksesi jokaisen syvään juurtuneen synnin. Saat hallintaasi kaikki tavat, voitat temperamenttisi ja pahat ajatuksesi ja heität syrjään kaiken pahan puhumisen. Pystyt olemaan virheetön. Kuitenkin saatat rakentaa väärälle perustukselle koska rauhasi ei voi tulla siitä, mitä teet tai miltä sinusta tuntuu.

Olen elänyt tuollaista elämää välillä. Sydämessäni olen tiennyt, että minut on pelastettu armosta uskon kautta Minä olen tiennyt, että hyvät tekoni eivät minua pelasta. Ja kuitenkin, kuten niin monet muutkin, olen odottanut Jumalan siunaavan minua esiintymiseni mukaan.

Saattoi mennä viikkokin ajatellessa, että olin Jumalan rauhan arvoinen ainoastaan, jos en ollut tehnyt mitään väärää. Olin katsonut taakseni ja nähnyt, että olin ollut kiltti vaimolleni... Olin pysynyt lujana rukouksessa ja Sanassa... ja saatoin sanoa, Kiitos, Jumala, rauhastasi. Ja saatoin jatkaa Hänen kiittämistään seuraavaan päivään saakka, kunnes mokasin kaiken!

Rauhani tulisi ja menisi joko hyvyyteni mukaan tai huonouteni esiin pääsyn mukaan. Minkälainen epäonnistuminen tahansa toisi epätoivoa ja rauhan menetyksen.

Ehkä sinullakin on ollut tällainen kamppailu. Tahdot niin miellyttää Herraa, että Hän olisi sinuun tyytyväinen mutta katsot aivan liikkaa siihen, mitä teet, kuin siihen, mitä Jeesus on jo valmiiksi tehnyt sinun puolestasi. Huomaat, että tuomitset itseäsi, pelastustasi ja rauhaasi tekojesi mukaan.

Ajattelet, että jos olet rukoillut voimallisesti... lukenut pyhiä Kirjoituksia tuntikausia... tehnyt kaiken, mitä voit, toisten puolesta... ainoastaan silloin Jumala voisi hymyillä sinulle! Ajattelet, Jos minulla vain olisi tarpeeksi Jumalan pelkoa, tai ruokkisin köyhiä ja nälkäisiä, tai olisin ahkera, tai välttäisin kaikkea pahaa silloin voisin nauttia rauhasta!

Mutta, rakkaani, sinä et voi vanhurskauttaa itseäsi. Et yksinkertaisesti voi tuntea Jumalan rauhaa Jeesuksen Kristuksen kautta ennen kuin ymmärrät sen perustuksen. Ja se tulee ainoastaan siitä, että tiedät olevasi Jumalan silmissä oikea, Jeesuksen vuodatetun veren kautta. Ainoastaan tuosta syystä sinut on hyväksytty rakkaiden joukkoon.

Meidän on tavoiteltava rauhaamme aivan eri tavalla astumalla sisään totuuteen siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Sanassa sanotaan, Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset (Kol. 3:15). Jeesus edelleen vanhurskauttaa meitä koko ajan, kunnes me kohtaamme Hänet ikuisuudessa!

Mutta nyt, minun on lisättävä, että tämän päivän kristillisissä piireissä on kuolettava oppi, joka tarjoaa uskoville valheellista turvallisuutta. Tämä opetus sanoo, että Kristus on tehnyt teidät vanhurskaiksi, ja on aivan sama, kuinka elätte lihassa. Monet tämän päivän kristityt juoksevat ympäriinsä tekemässä sitä, mikä heitä miellyttää valehtelemassa, huoraamassa, eläen huolettomasti ja tehden tietoisesti syntiä. He ylpeilevät, Älä hikeenny minulla on Jumalan vanhurskaus Kristuksessa! Hänen verensä peittää kaikki menneet, nykyiset ja tulevat syntini.

Näitä ihmisiä huijataan: Ei kukaan sellainen voi olla vanhurskautettu, joka jatkaa synnissä ja kapinassa. Meidät on tehty Hänessä Jumalan vanhurskaudeksi (2Kor. 5:21), kun me kadumme rehellisesti, ja nöyrrymme Hänen edessään.

Kyllä, Jeesus herätettiin meidän vanhurskauttamiseksemme, ja Hän tulee meidän vanhurskaudeksemme. Mutta anteeksianto ja vanhurskaus tarjotaan niille, jotka valitsevat sen, että he kääntyvät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan valtaan. Näitä asioita ei lueta meille eikä lasketa omiksemme, ennen kuin kadumme, käännymme pahoilta teiltämme, ja uskomme ja tottelemme Jumalaa.

Jeesus tuli avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa (Apt. 26:18). Usko Kristuksessa tuottaa sinussa pyhittävää voimaa!


Me tiedämme olevamme Hänen hyväksymiään
koska Hän kutsuu meitä tulemaan rohkeasti
Hänen valtaistuimelleen


Miksi Jumala kutsuisi sinut valtaistuimelleen, jos Hän olisi vihainen sinulle? Saatat tuomita itsesi, koska sinulla oli huono päivä, lankesit, tai teit jotain sellaista, minkä tiedät tekevän Pyhän Hengen surulliseksi. Mutta mitä sellaisina aikoina on tehtävä? Sinun on juostava Herran luokse! Sinun on sanottava, Jeesus, minun sydämeni katuu, ja minä tiedän, että Sinä voit poistaa kaiken pahuuteni.

Ei Isä ole kääntänyt sinulle selkäänsä. Silti monet kristityt elävät aivan kuin uskoen, että Hän on kääntänyt. He elävät kuilun partaalla kaiken aikaa, uskoen, että yhtenä päivänä heidät on pelastettu ja toisena päivänä ei.

Minä en saarnaa iankaikkista turvallisuutta. Minä uskon ainoastaan ikuisen uskovan ikuiseen turvaan. Se tarkoittaa, että jos vaellat uskollisesti Herran kanssa ja rakastat Häntä kaikella sydämelläsi kaikki elinpäiväsi, silloin sinut on pelastettu kaikkina elinpäivinäsi!

Mutta monet kristityt menevät ylös ja alas, palavat ja jäähtyvät. Et ikinä tiedä, missä he seisovat koska he itse eivät tiedä, missä seisovat. Heillä ei ole tätä perustusta: Minut on vanhurskautettu Jumalan silmissä, Karitsan veren kautta. Ja minua ei ole ainoastaan tehty vanhurskaaksi Hänen silmissään, vaan Isä ottaa minut vastaan pyhänä. Minulla on oikeus astua Hänen läsnäoloonsa!

Tämä on juuri sitä, mistä kertomus tuhlaajapojasta kertoo. Ei riittänyt, että hänelle annettiin anteeksi, suudeltiin, annettiin uudet vaatteet ja sormus vaan hänet myös kutsuttiin tulemaan sisään ja istumaan isänsä pöytään juhlimaan. Tämä on todellinen kuvaus vanhurskauttamisesta sellaisesta, jossa me emme yritä lepyttää Jumalaa ja työskennellä ansaitaksemme Hänen armonsa.

Juuri nyt saatana seisoo Jumalan edessä syyttämässä sinua kaikenlaisista synneistä: uskottomuudesta, valheista, epärehellisyydestä ja äkkipikaisuudesta. Hänellä on pitkä lista jokaisesta väärästä asiasta, mitä olet viime viikkoina tehnyt. meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä... (Ilm. 12:10). Hän sanoo Jumalalle, Kuinka tuo ihminen voi pelastua, kun olen juuri nähnyt hänen tekevän niitä asioita, joita hän on tehnyt? Minä vaadin oikeutta! Et voi olla oikeamielinen Jumala antaa hänen selvitä tuosta!

Ja hän on oikeassa monissa syytöksistään! Välillä sinä lankesit. Et vastannutkaan Jumalan kirkkautta. Teit asioita, jotka eivät ole Kristuksen kaltaisia. Et elänytkään todistuksesi mukaan.

Mutta Tuomariamme tämä ei liikuta eikä tee Häneen vaikutusta. Voin kuulla Isäni, joka on taivaassa, kertovan saatanalle, En tarvitse sinulta sanaakaan, valheiden isä! Tuhlaat aikaani, sinulla ei ole mitään asiaa. Syytät jotain, jonka olen jo julistanut vapaaksi. Häivy!

Meidän ei tarvitse pelätä Tuomariamme. Hän on meidän puolellamme ja Hän on hävittänyt kaikki rikkomuksemme: Sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa (Jesaja 38:17). Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen (Miika 7:19). Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista (Jesaja 43:25).

Minä näen Kunnian Kuninkaan seisovan kaikkien syyttäjien edessä ja huutavan, Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa (Room. 8:33).

Monet teistä tämän lukijoista elätte kaukana etuoikeuksienne alapuolella. Kannatte sellaista syyllisyyden ja huolen taakkaa, jota teidän ei tarvitsisi kantaa. Jumala haluaa teidän tietävän, kuinka puhtaita te olette taivaassa - että te olette kirkkauteen valmiita. Ja Hän haluaa sinun omaksuvan rauhasi juuri nyt!

Pietarin toisen kirjeen luvusta kolme me löydämme kauheita varoituksia maailman lopullisesta sulamisesta, luultavasti ydinsodasta. Sellaisessa hajoaa kaikki. Kuitenkin, keskellä maailman murheellisimpia aikoja, meitä kutsutaan harjoittamaan mielenrauhaa:

Kun siis nämä kaikki näin hajoavat... alkuaineet kuumuudesta sulavat... Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä (2Piet. 3:11-14).

Sinä päivänä, kun seisomme Hänen edessään, me katsomme Hänen naulojen arpeuttamia käsiään ja me ymmärrämme, että meidän vanhurskautemme Lähde on tehnyt meidän puolestamme enemmän kuin mitä ikinä pystymme tekemään eliniän mittaisen katumuksen aikana. Jumala haluaa meidän omaksuvan tuon siunauksen nyt. Hän haluaa meidän elävän rauhassa katsovan Jeesuksen haavoja ja olemaan kykenevä sanomaan, Hän maksoi synneistäni, paholainen! Et voi enää katsoa syntejäni. Katso näitä naulan jälkiä katso Häntä, sillä Hän puolustaa minua. Minut on vanhurskautettu Jumalan silmissä!

Kerroin vähän aikaa sitten Jumalalle, Herra, aion saada Sinun rauhasi, maksoi mitä maksoi. Minä en aio antaa paholaisen kertoa minulle enää yhtäkään valhetta. Minä tiedän, että pelastukseni ei ole teoissani. Jos itkisin kyynelvirran, tai olisin lain mukaan täydellinen, olisin silti eksyksissä. En olisi ansainnut mitään. Ei, Jeesus puolusta Sinä minua. Minä lepään siinä, mitä Sinä olet puolestani tehnyt.

Voitko sanoa tämän uskolla juuri nyt? Herra, minä en aio raivata tietäni Sinun mielesi mukaisuuteen. Minä astun siihen Kristuksen kautta. Hän on mielesi mukainen, Hän on synnitön ja minä tulen luoksesi Jeesuksen, minun Herrani kautta.

Kun sinulla on tuollainen usko, Jumala ei näe sinua Hän näkee Kristuksen sinussa. Hän ei näe vanhaa ihmistä, sitä, joka katosi, kun tulit uudeksi luomukseksi Kristuksessa. Ei, Jumala näkee vain yhden ihmisen: KRISTITYN. Ja niin kuin Jeesus on kirkkaudessa, niin olemme mekin tässä maailmassa lunastettuina, vanhurskautettuina ja vapautettuina.

Oletko huolissasi? Hermostunut? Peloissasi? Tuomitsetko itseäsi? Jos teet niin, niin sinun ei tarvitse enää elää syyllisyydessä. Jos olet tunnustanut syntisi ja luotat Jeesuksen Kristuksen vereen, sinun syntisi ovat menneet ne on poistettu. Sinut on vanhurskautettu.

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat (Room. 8:1). Jumala sanoo, Minä en antanut sinulle pelkoa tai tuomiota. Paholainen laittoi ne sinuun. Hankkiudu sellaisesta eroon uskon kautta ja sano: Jeesus, minä seison edessäsi, juuri nyt, rohkeana, Karitsan veren kautta. Minut on pesty, minut on puhdistettu ja minä tiedän, että Sinä rakastat minua...

Jos olet tehnyt tämän, silloin Jeesus saa ilon sinusta ulos ja Jumala on mielistynyt sinuun. Siksi Hän sanoo, Tulkaa rohkeasti läsnäolooni... anokaa... pyytäkää, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Tämä on todellista rauhaa!

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2002 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat