Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Kompastuskivi syntiin
(The Stumbling Block of Iniquity)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
Helmikuu 24, 1997
__________

Eräät Israelin vanhimmat tulivat profeetta Hesekielin luokse etsimään ohjausta ja neuvoja Jumalalta. Nämä miehet eivät olleet kuten monet israelilaiset, jotka avoimesti palvoivat epäjumaliaan. Ei, et löytäisi näitä vanhimpia yhdestäkään epäjumalan temppelistä uhraamasta väärille jumalille.

He olivat kansan johtajia - ja he halusivat näyttää jumalisilta miehiltä kaikkien silmissä. Mutta sisältä nämä vanhimmat olivat kuin valkoisia hautoja! Ulkoisesti he näyttivät miehiltä, joilla oli Jumalan mielen mukainen sydän, ja jotka halusivat tuntea Hänen Sanansa elämässään.

Ja tällä tavalla käyttäytyen he lähestyivät Hesekieliä. Kuitenkin Jumala paljasti Hesekielille, mitä heidän sydämissään oli. Hän sanoi profeetalle: "Ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä..." (Hes. 14:3).

Herra sanoi: "Nämä miehet ovat tulleet sinun luoksesi sanoen, että he haluavat kuulla sanan minulta - että he tahtovat vaeltaa kuuliaisina minun käskyilleni. Mutta he valehtelevat. Heillä on salaisia syntejä elämässään!" Kaikki nämä vanhimmat harjoittivat kätkettyä, salaista epäjumalanpalvelusta. Heidän sydämensä olivat sellaisten syntien orjuudessa, joita he harjoittivat suljettujen ovien takana. Kukaan ei voisi tietää siitä heidän ulkomuotonsa perusteella.

Päinvastoin, he eivät näyttäneet pakanoilta tai epäjumalanpalvojilta, vaan kunnioitetuilta Jumalan miehiltä, jotka huolehtivat palvelustehtävistään. Yhden vanhimman epäjumala on saattanut olla erilainen kuin toisen heistä. Joillekin se on saattanut olla halua tulla tunnetuksi, voimakasta vallanhalua. Toisille se on saattanut olla jokin salainen, lihallinen halu.

Toiset ovat saattaneet pitää kiinni kompromisseja tekevästä suhteesta - aviorikoksesta tai homoseksuaalisesta synnistä. Mutta sota riehui heidän jokaisen sydämessä. He olivat kahden voimakkaan vastavirtauksen välissä: Toisaalta he halusivat kuulla Jumalaa - ja toisaalta heidän kätketty epäjumalansa nousi heidän silmiensä eteen.


Kompastuskivi syntiin on
mikä tahansa väärä asia,
joka estää hengellistä kasvuasi -
mikä tahansa,
mikä erottaa sinut Jumalasta!


Sellainen kompastuskivi on mikä tahansa väärä houkutus, joka riistää sinut pois vakaasta vaelluksestasi Jumalan kanssa. Se on mikä tahansa helmasynti, joka saa sinut horjumaan uskossasi... jokin halu, joka tuottaa häpeää sydämeesi ja Kristuksen nimelle... jokin synti, joka yllyttää sinua antaen väärää toivoa... mikä tahansa synti, josta pidät kiinni tullessasi etsimään ohjausta Jumalalta.

Sinä voit tulla Jumalan huoneeseen, nostaa kätesi, ylistää häntä äänekkäästi ja kuitenkin sinulla voi olla kompastuskivi sydämessäsi! "Ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä ja asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille oli kompastukseksi syntiin..." (Hes. 14:3).

Jumala sanoi Hesekielille: "Näiden miesten sydämet on salainen synti saanut vangittua. Ja heidän syntinsä ovat aivan heidän silmiensä edessä. Se on jotain, minkä he tietävät. He tietävät tarkasti, mikä pitää heidän sydämiään otteessaan, koska minä olen ottanut tämän asian käsittelyyn heidän kanssaan. Minun henkeni on saanut heidät synnintuntoon - ja he tietävät tarkalleen, mikä estää heidän yhteyttään minun kanssani.

"Nämä ovat minun valittujani, seurakuntani vanhimpia - ja he tietävät paremmin! Eivät he tarvitse sanaa sinulta selvittääkseen sen kaiken. He tietävät, että minä vihaan epäjumalanpalvelusta. Ja he tietävät Daavidin varoituksesta: 'Jos salaan syntiä sydämessäni, Jumala ei kuule minua.' Mutta nämä miehet eivät ole valmiita hylkäämään synnillistä riippuvuuttaan. He eivät ole valmiita myöntämään, että heitä on petetty eivätkä kohtaamaan korjausta. Kuitenkin he yhä odottavat minun puhuvan heille!"

Malakian kirja kertoo meille, että papit itkivät Herran huoneessa päivin, öin peittäen alttarin kyynelillään. Mutta noilla miehillä oli sydämissään petollisuutta vaimojaan kohtaan; he erosivat puolisoistaan oikealle ja vasemmalle. Ja tästä syystä Jumala ei kuullut heidän itkujaan.

Rakkaani, sinä voit itkeä kyynelten virran - mutta jos pidät kiinni epäjumalasta sydämessäsi, Herra ei kuule sinua! Jumala kysyi Hesekieliltä: "Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa?" (sama jae).

Toisin sanoen: "Uskovatko nämä vanhimmat todella, että he voivat kysyä minulta samalla, kun pitävät lujasti kiinni salaisesta epäjumalastaan? Odottavatko he minun jättävän huomiotta sen, mitä heidän sydämissään on, ja vastaavan heidän pyyntöihinsä totuudessa ja vanhurskaudessa? Nämä epäjumalanpalvojat eivät ole valmistautuneet kuulemaan minun sanaani. He eivät ole valmiita tekemään sitä, mitä minä heille sanon. Miksi minä puhuisin heille?"


Yksikään uskova, joka pitää kiinni
salaisesta synnistä tai mistään,
mikä on vastoin Jumalan Sanaa,
ei voi kuulla Jumalan todellista ääntä!


Yksikään, joka pitää tiukasti kiinni synnistä, ei koskaan hyväksy totuutta sen kuullessaan. Miksi? Siksi, että jokainen epäjumala kantaa mukanaan valhetta, joka hyväksytään totuutena! Kun Pyhä Henki saattaa uskovan synnintuntoon erityisestä synnistä tai tavasta, hän lähestyy yhä uudelleen ja uudelleen varoittaen rakkaudellisesti.

Jumalan Henki on hellä, kärsivällinen, rakastava - ja hän odottaa uskovan vastaavan ennen kuin rankaisee. Hän jatkuvasti takoo tämän henkilön kompromissia sanallaan, joka saa synnintuntoon.

Mutta kun kaikki Hengen taivuttelut ja varoitukset on jätetty huomiotta ja synti juurtuu, rangaistus tulee kuritukseksi ja lopulta tuomio. Jumala sallii silmien sokeutumisen ja sydämen kovuuden. Ja tässä pisteessä tapasyntisen on mahdotonta nähdä omaa turmeltuneisuuttaan.

Lopulta, jos näitä kauheita rangaistuksia ei kuulla, sydämen kovuudesta tulee läpipääsemätön. Saulin sydän oli ylpeyden ja mustasukkaisuuden epäjumalien hallintavallan alla. Ylpeys jatkuvasti nousi esiin tässä miehessä saaden hänet kateelliseksi Daavidille ja kelle tahansa, joka vaelsi pyhyydessä. Saulin epäjumalanpalvelus oli vallannut hänen sydämensä.

Raamattu kertoo meille, että Saul meni Jumalan luokse kerta toisensa jälkeen kysymään häneltä, mutta Jumala kieltäytyi puhumasta hänelle. Jumala on saattanut sanoa Saulille sen, mitä hän sanoi vanhimmille, jotka tulivat Hesekielin luokse: "Antaisinko minä kenenkään sellaisen kysyä minulta, jonka sydämen ovat ylpeys ja peittelemätön kapinallisuus sokaisseet?"

Tässä on epäjumalaa palvovan kuninkaan surullinen tunnustus: "...Saul vastasi: 'Minä olen suuressa hädässä...Jumala on poistunut minusta eikä vastaa minulle enää, ei profeettain kautta eikä unissa..." (1.Sam. 28:15).

Saul saattoi itkeä, hän saattoi etsiä profeettoja, hän saattoi rukoilla unia - mutta Herra vastasi: "Ei, Saul. Minä en enää puhu sinulle - koska epäjumala on vallannut sinun sydämesi!" Jumala ei enää Saulin koko elinaikana puhunut hänelle. Erään kerran suunniltaan oleva kuningas seurusteli noidan kanssa yrittäessään löytää selkeän sanan. Lopulta hän kuoli täyden kauhun vallassa.

Jeremian kirja kertoo meille, että Efraim joutui Jumalan lukuisten rangaistusten alaiseksi synnin takia. Mutta Efraim katui kääntyen pois epäjumalistaan ja rikkoen ne. Tässä on sen miehen tunnustus: "Sillä käännyttyäni minä kadun, ja päästyäni ymmärrykseen..." (Jer. 31:19).

Ymmärrätkö sinä, mitä Efraim tässä sanoo? Pohjimmiltaan se on näin: "Kun minulla oli epäjumalia sydämessäni, minä menin Herran luokse saamaan ohjeita. Mutta en voinut saada sanaa taivaasta. En kuullut mitään Jumalalta - ennen kuin kaduin ja rikoin epäjumalani palasiksi. Sitten sain selkeät ohjeet!"

Vain kääntymällä pois epäjumalastasi kokosydämisessä katumuksessa voit kuulla Herran todellisen sanan - vastaanottaa selkeän, jumalallisen ohjauksen. Näethän, kun sinä kadut, ensimmäinen asia, jonka saat takaisin, on arviontikykysi, itsensä Jumalan viisaus. Ja mitä kauemmaksi taaksesi sinä jätät syntisi, sitä selvemmin sinä näet ja kuulet. Jumalan äänestä tulee selvä, varma, ja jossa on totuuden hallintavalta.

Mutta kristityt, jotka etsivät Jumalaa samalla, kun pitävät kiinni epäjumalastaan, eivät koskaan kuule mitään ääntä - lukuunottamatta heidän oman sydämensä ääntä! Todellakin heidän oma halunsa saa äänen - ja lopulta nuo uskovat alkavat uskoa, että se on Jumalan ääni. Rakkaani, ellet sinä hylkää helmasyntiä, sinun ei kannata yrittää paastota. Ponnistuksesi ovat täysin hyödyttömiä.

Jumala sanoo: "Pahat teko(nne) todistavat (t)eitä vastaan...vaikka he paastoavat, en minä kuule heidän huutoansa, ja vaikka he uhraavat polttouhreja ja ruokauhreja, en minä heihin mielisty..." (Jer. 14:7,12).

Vielä pahempi on tämä sana: Jos sinä tulet Herran luokse samalla, kun hoivaat kompastuskiveä, Jumala ei torju sinua. Hän vastaa sinun rukoukseesi. Mutta sana, jonka saat, on hälyttävä, pelottava: "...hänelle minä, Herra, kyllä annan vastauksen - hänelle ja hänen monille kivijumalilleen" (Hes. 14:4).

Esimerkiksi: Israel tuli Jumalan tykö vaatien kuningasta. Heidän sydämensä oli täytetty halulla olla kuten muut kansakunnat, ja siitä tuli heidän epäjumalansa. Joten Jumala vastasi heille heidän halunsa mukaisesti: "Kuninkaan minä annan sinulle vihassani ja otan pois kiivastuksessani" (Hoos. 13:11).

Jumala sanoi: "Kyllä, minä vastaan sinun rukoukseesi. Mutta minä tiedän halun, joka on vallannut sinun sydämesi. Tiedän, ettet sinä kuuntele yhtään sanaa, jonka minä annan sinulle. Joten minä vastaan sinulle sydämesi halun mukaisesti. Minä annan sinulle, mitä sinä haluat - kunnes olet sairas siitä!"

Kun kansa kruunasi Saulin kuninkaaksi, he ajattelivat: "Jumala on kuullut meitä. Hän on vastannut meidän rukouksiimme. Eikö se olekin mahtavaa? Herra on meidän kanssamme!" Mutta Jumala oli vastannut heille vihassaan - heidän epäjumalia palvovien sydäntensä mukaisesti!


Erämaassa Israelin kansa pyysi
Jumalalta lihaa syötäväksi.


Jälleen kansan sydämet olivat täynnä epäjumalanpalvelusta ja epäuskoa. Ja jälleen Jumala vastasi heille heidän halunsa mukaan: "Mutta lihan vielä ollessa heidän hampaissaan, ennen kuin se oli syöty loppuun, syttyi Herran viha kansaa kohtaan, ja Herra tuotti kansalle hyvin suuren surman" (4.Moos. 11:33).

Jumala ei pettänyt heitä. Hän antoi heille lihaa, jota he halusivat. Ja samalla, kun ihmiset herkuttelivat sillä, he ajattelivat: "Jumala on kuullut meitä. Hän on mielistynyt meihin!" Ei - Jumala oli ainoastaan vastannut heidän epäjumalanpalvelukseensa! Ja samalla, kun liha vielä oli heidän suissansa, ihmisiä alkoi kuolla.

Rakkaani, Jumala vastaa meille palvontamme kohteiden mukaisesti! Hän varoittaa: "Kyllä, sinä saat, mitä kaipaat. Sinä olet vaalinut haluasi. Mutta se tulee maksamaan sinulle kaiken!" Midianilaiset tarjosivat Bileamille suuren summan rahaa suuren maineen ja kunnian lisäksi - jos hän vain kiroaisi Israelin kansan.

Kun Bileam kysyi Jumalalta asiasta, Herra antoi hänelle vastaukseksi painokkaan "Ei":n. Niinpä Midianin lähettiläät tulivat takaisin mukanaan parempi tarjous yhä suurempine houkutuksineen. Jälleen Bileam meni Jumalan tykö kysyen: "Jumala, sinä kuulit tarjouksen. Teenkö minä niin?"

Mutta tällä kertaa Bileam kysyi sydämellä, joka paloi halusta. Hänellä oli vallanhalua, halua taloudellisiin etuihin, tunnetuksi tulemiseen. Hän ei tulisi laittamaan pois tämän halun epäjumalaa - ja siitä tuli kompastuskivi syntiin hänen sydämessään! Mikä oli Jumalan vastaus Bileamille? "Nouse ja mene niiden kanssa!"

Herra vastasi Bileamille sen halun mukaisesti, joka oli vallannut hänen sydämensä. Näethän, Bileam ei tahtonut Jumalan tahtoa; hän ei halunnut vaeltaa puhtaudessa. Hän tahtoi tehdä oman tahtonsa mukaan - mikä oli henkilökohtainen menestys. Vielä, kun hän jatkoi omaa tietään, hän ajatteli: "Minulla on Jumalan mieli tässä asiassa." Ei! Bileam oli surullisen väärässä. Hänestä oli tullut Jumalan vihan kohde, koska hän oli myynyt itsensä himon vallalle.

Ja siitä tuli hänelle kirous: Bileam tuhoutui yhdessä muiden Jumalan vihollisten kanssa. äskettäin kristitty aviomies tuli luokseni kertomaan, että aikoi jättää vaimonsa. Pohjimmiltaan hän sanoi: "Avioliittomme on toivoton. Se on tuottanut minulle ainoastaan kurjuutta. Joten nyt jätän sen.

Tiedän, että sinä sanot minulle, että olen väärässä - että tämä on epäraamatullista. Mutta olen todella rukoillut asian kanssa. Ja Herra on sanonut minulle, ettei odota minun elävän sen kaltaisen tuskan kanssa. Hän sanoi minulle, että näissä olosuhteissa lähteminen on oikea ratkaisu. Joten en välitä siitä, mitä sinä sanot - koska minulla on rauha tästä asiasta."

Kuuliko tämä mies Jumalaa? Kyllä vain - Jumala vastasi hänen rukoukseensa, selvä se. Hän vastasi hänelle hänen sydämessään olevien epäjumalien mukaisesti. Jumala salli hänen sydämessään olevan halun saada äänen! Vuosia sitten eräs nuori työntekijä tuli itkien luokseni. Hän tunnusti minulle, että viisi vuotta hänellä oli ollut suhde seurakuntansa erään nuoren naisen kanssa.

Hän selitti sen tällä tavoin: "Avioliittoni oli vaikea, koska vaimoni ei ymmärtänyt minua. Mutta tämä toinen nainen oli hyvin hengellinen. Yhdessä me rakennuimme Herrassa. Tästä se kaikki alkoi.

Aluksi itkin niin, etten ollut itkenyt sillä tavoin koko elämäni aikana. Jumala todella otti minut käsiteltäväkseen. Mutta sitten se alkoi tuntua oikeutetulta. Yhtäkkiä saarnasin paremmin kuin koskaan. Ja seurakunta alkoi kasvaa. Aina, kun rukoilin suhteestani tähän naiseen, vastaukseksi kuulin vain: "Jumala ymmärtää. Hän tietää, kuinka loukattu olet. Kaikki on hyvin - koska eräänä päivänä hän on sinun vaimosi."

Jumala vastasi tämän miehen rukoukseen - vastaamalla hänen epäjumalalleen! Tämä nuori saarnamies kuuli, mitä halusi kuulla. Mutta sitten Jumala äkisti paljasti valheen siinä kaikessa - ja maksu oli melkein ylitsepääsemätön hänelle. Mikä tahansa epäjumala, jota suojellaan, tulee sydämessä kompastuskiveksi syntiin. Sinä saatat sanoa, että olet lähellä Jeesusta, että sinulla on yhteys häneen. Mutta jos pidät kiinni epäjumalasta, silloin ei voi olla sellaista yhteyttä.

Kuten Jumala sanoi Hesekielille: "Nämä vanhimmat ovat epäjumalanpalveluksensa tähden vieraantuneet, kääntyneet pois minusta. Heidän epäjumalansa ovat sulkeneet pois kaiken yhteyden minun kanssani!" "Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: Kääntykää, ja kääntykää pois kivijumalistanne ja kääntäkää kasvonne pois kaikista kauhistuksistanne" (Hes. 14:6).

Hebreankielessä sana "kauhistus" tarkoittaa "inhottavat asiasi" - mikä tarkoittaa kaikkia niitä asioita, jotka inhottavat Pyhää Henkeä. Jumala sanoo, lyhyesti sanottuna: "Tahdotko sinä pyytää minulta ja vastaanottaa todellisen sanan? Olen saanut tarpeekseni sinun teeskennellyistä kyynelistäsi, väärästä katumuksestasi. Käänny pois epäjumalistasi. Silloin minä vastaan sinulle totuudessa!"


Ne, jotka kieltäytyvät heittämästä pois
kompastuskiviään - ne, jotka kieltäytyvät
tunnistamasta epäjumaliaan
ja rikkomasta niitä -
päätyvät suuriin harhakuvitelmiin!


Epäjumalanpalvelijat on määrätty elämään petoksessa - uskomaan valheen totuudeksi! "Sillä kuka ikinä israelilainen tai muukalainen, joka asuu Israelissa, luopuu minusta ja sulkee kivijumalansa sydämeensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin, ja sitten menee profeetan tykö kysymään itsellensä neuvoa minulta, hänelle minä, Herra, itse annan vastauksen.

Minä käännän kasvoni sitä miestä vastaan, teen hänet merkiksi ja sananlaskuksi ja hävitän hänet kansastani; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mutta jos profeetta antaa viekoitella itsensä ja sanoo sanan, niin minä, Herra, olen sen profeetan viekoitellut; ja minä ojennan käteni häntä vastaan ja hävitän hänet kansani keskuudesta" (Hes. 14:7-9).

Jumala sanoo tässä raamatunkohdassa, että hän viekoittelee ne profeetat, jotka sitä haluavat. Kuitenkin me tiedämme, ettei Jumala voi viekoitella ketään ihmistä. Pikemminkin tämä tarkoittaa: "Koska sinä olet kovettunut synnissäsi ilman itkua tai halua kääntymykseen ja katumukseen, jokainen sana, jonka kuulet tästä eteenpäin, tulee vahvistamaan sinua synnissäsi. Jopa saarna, jonka kuulet, puhuu epäjumalillesi. Kaikki vahvistaa sinua petoksessasi!"

Me näemme kuvan tästä 1.Kuningasten kirjan 22. luvussa kuningas Ahabin kohdalla. Tämä mies oli kenties epäjumalia kaikkein eniten palvova kuningas Israelin historiassa. Ja tähän aikaan hän oli liittoutunut kuningas Joosafatin kanssa taistellakseen Gileadin Raamotia vastaan. Neljä sataa profeettaa seisoi Ahabin edessä rohkaisten häntä aloittamaan hyökkäyksen.

Voitko kuvitella sitä näkymää? Siellä seisoi joukko miehiä, jotka imartelivat, ja kaikki he lausuivat sanoja, jotka ruokkivat Ahabin epäjumalanpalvelusta. Ja jokainen noista neljästä sadasta äänestä valehteli hänelle - vahvistaen häntä hänen synnissään, sanoen hänelle, että oli oikein lähteä liikkeelle.

Mutta kuuntelepa, mitä Raamattu sanoo: "Ja Herra sanoi: 'Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?' Mikä vastasi niin, mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: 'Minä viekoittelen hänet.' Herra kysyi häneltä: 'Miten?' Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun.' Silloin Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin'" (1.Kun. 22:20-22).

Tässä oli yksi kaikkien aikojen pahimmista epäjumalanpalvelijoista, mies, jonka sydämen olivat halu ja himo täysin vallanneet. Ja nyt hän kysyi Herralta. Joten mitä Jumala antoi Ahabille? Hän varusti hänet neljällä sadalla profeetalla, jotka toistaisivat Ahabin sydämen halua: "Kaikki näyttää hyvältä. Edessäpäin on rauhaa ja vaurautta. Mene taisteluun!" Mikä kauhea tragedia! Ahab ei voinut kuulla Jumalan ääntä niiden epäjumalien tähden, jotka olivat juurtuneet hänen sydämeensä.

Ja Jumala vastasi hänelle lähettämällä suuren harhan - sellaisen, joka tuhoaisi hänet! "...sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen" (2.Tess. 2:10-12). Jumala ei ainoastaan salli eksyttäviä ääniä, vaan hän itseasiassa nostattaa ne: "...Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen" (jae 11).

Näen tämän tapahtuvan usein kristittyjen elämässä. Esimerkiksi eräs mies jätti äskettäin Times Square Church -seurakunnan, koska hän sanoi, että saarnat olivat liian kovia ja lakihenkisiä. Mutta tällä miehellä oli epäjumala - helmasynti, josta hän ei päästäisi irti.

Hän tunsi, että hänet "johdatettiin" seurakuntaan, jossa hän tuntee olonsa mukavaksi synnissään. Nyt hän voi tupakoida ja juoda vapaasti - eikä ikinä sanaakaan sanota siitä. Olen usein ihmetellyt, miten on mahdollista, että lihalliset kristityt seurakunnassa näyttävät löytävän muita samanlaisia, kuin he itse. Näen juoruilijoiden ystävystyvän toisten juoruilijoiden kanssa; himoa täynnä olevien naisten kerääntyvän etsiskelevien miesten luokse; homoseksuaalien löytävän toisia homoseksuaaleja.

Kuinka heidät "johdatetaan" toistensa luo? Se on kokonaan Jumalan säätämää! Ei, Jumala ei nujerra kenenkään vapaata tahtoa. Mutta hän lähettää vahvan eksytyksen, koska ihmiset kieltäytyvät hylkäämästä pahoja tottumuksiaan. Hän sanoo, "Ainoa toivo, mikä minulla on saavuttaakseni sinut, on antaa sinun mennä aivan loppuun - sallia sinun syntisi saada sinut sairaaksi!"

Me näemme tämän prosessin käynnissä 4. Mooseksen kirjassa, kun Israel itkien pyysi lihaa. Jumala vastasi heidän rukouksiinsa tällä tavoin: "Eikä siinä ole teille syömistä ainoastaan päiväksi tai kahdeksi, tai viideksi tai kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi päiväksi, vaan kuukauden päiviksi, kunnes ette enää siedä sen hajua ja se iljettää teitä. Sillä te olette pitäneet halpana Herran, joka on teidän keskellänne..." (4.Moos. 11:19,20).

Jumala sanoo: "Siis, sinä tahdot hemmotella lihaasi? Sinä tahdot pitää kiinni synnistäsi? Silloin minä annan sinun rypeä siinä, kunnes se tekee sinut sairaaksi, kunnes se ei enää tuota sinulle iloa - kunnes sinä huudahdat, 'Riittää!'"


Monet kristityt lukevat Raamattua
kysyäkseen Herralta samalla,
kun yhä tarrautuvat kompastuskiveen -
ja jopa Kirjoitukset puhuvat heidän epäjumalilleen!


Kun epäjumalanpalvelijat avaavat Raamatun, he usein löytävät sitä, mitä tahtovat aivan silmiensä edestä. He lukevat juuri sitä, mitä tarvitsivat poistamaan synnintunnon, rauhoittamaan heitä - vahvistamaan heitä heidän eksymyksessään! Joitakin vuosia sitten eräs naimisissa oleva mies tuli luokseni vakuuttuneena siitä, että Jumala oli osoittanut hänelle naisen, josta tulisi hänen seuraava vaimonsa. Hänen silloinen vaimonsa oli työkyvytön.

Tämä mies sanoi minulle: "Minä rakastan vaimoani, eikä minulla ole aikomusta jättää häntä. Mutta ääni jatkuvasti sanoo minulle, että tästä toisesta sisaresta tulee eräänä päivänä minun vaimoni. Tiedän, että se kuulostaa uskomattomalta - mutta aina, kun avaan Raamattuni, saan vakuutuksia, mihin tahansa käännän. Esimerkiksi - yhtenä päivänä otin esille Psalmit, ja sana, jonka luin, oli: 'Hän vei heidät toivottuun satamaan.'"

Tämän sanan olisi tullut olla riittävä osoitus tälle miehelle, että hänen sydämessään tämä toinen nainen oli "toivottu satama." Sanat, jotka hän luki, eivät olleet ollenkaan profeetallisia; se oli hänen oma himoitseva halunsa, jolle oli annettu ääni! Tämä mies oli "johdatettu" sellaisten raamatunkohtien äärelle, joita sovellettiin väärin - ja ne lujittivat häntä hänen vahvassa eksytyksessään. On eri asia kamppailla synnin kanssa ja kieltäytyä tekemästä rauhaa sen kanssa.

Sellainen henkilö sanoo: "Minä inhoan tätä orjuutta - enkä minä aio sietää sitä! Minä tahdon vapautuksen. Jumala, minä pysyn rehellisenä sinulle!" Mutta silloin, kun teet rauhan syntisi kanssa - kun se on kasvojesi edessä joka päivä, ja kuitenkin sinä kieltäydyt näkemästä sitä - silloin sinä alat kuulla vakuutuksia kerta toisensa jälkeen. Eikä se ole Jumalan sana sinulle - vaan Jumala sallii oman syntisen sydämesi puhua!

Kun kristityt oppivat elämään syntinsä kanssa - oli se sitten anteeksiantamattomuutta, juoruilua, aistillisuutta - silloin synnistä tulee lopulta osa heidän elämäänsä. Ja kuinka usein hyvänsä heitä nähdäänkin seurakunnassa - kädet kohotettuina, ylistäen Jumalaa - Jumalan silmissä he pysyvät epäjumalanpalvojina. Ja lopulta Jumala ottaa heiltä lopullisesti pois voitelunsa.

Pidätkö sinä sydämessäsi kiinni epäjumalasta? Varoitan sinua - kaikki se, mitä koskaan saat Jumalan sanasta on vahvistusta harhakuvitelmiin. Sana, joka tarkoitettiin parantamaan sinut, tekee sinusta ainoastaan raunion. Epäjumalasi henki johtaa sinua - vääristäen kaiken, mitä luet tai kuulet!


Jumalan Sana osoittaa meille,
miksi hänen on ryhdyttävä
niin repäiseviin toimenpiteisiin -
miksi hänen täytyy vastata
epäjumalanpalvojille niin ankarasti!


"Heidän on kannettava syntinsä - niin kuin kysyjän synti, niin on profeetankin synti - etteivät he, Israelin heimo, enää eksyisi minusta pois eivätkä enää saastuttaisi itseänsä kaikilla rikkomuksillaan, vaan olisivat minun kansani ja minä olisin heidän Jumalansa; sanoo Herra, Herra" (Hes. 14:10,11).

Jumala kertoo meille lempein sanoin: "Mitä tahansa maksaakin saada sinut pois saastuneesta epäjumalastasi, sen minä teen. Minä en salli sinun langeta harhakuvitelmiin ja turmioon. Minä aion taivutella sinut takaisin yhteyteeni!

"Jos tämä ei tehoa, niin minä toteutan rangaistuksen, mikäli tarpeellista. Minä asetan sanani moukarin sinun yllesi. Minä kuritan sinua ja rankaisen sinua. Ja minä teen sen kaiken siksi, että rakastan sinua enkä halua menettää sinua! Minä olen tullut antamaan sinulle yhä yltäkylläisemmän elämän.

Mutta sinä et voi saada tuota yltäkylläisyyttä niin kauan, kun pidät kiinni tuosta epäjumalasta sydämessäsi!" "...kun näette heidän vaelluksensa ja tekonsa...te tulette tietämään, etten minä syyttä ole tehnyt sitä kaikkea, minkä olen sille tehnyt, sanoo Herra, Herra" (jae 23).

Herra sanoo toisin sanoen: "Sinä tulet tietämään, että minun vahvat käsittelyni sinun kohdallasi tulevat syystä. Minä en yksinkertaisesti päästä sinua menemään!" Kysyn sinulta: Onko sinulla sydämessäsi kompastuskivi syntiin? Oletko sinä helmasynnin vallan alla? Onko sinut harhauttanut orjuus, joka voisi tuhota sinut?

Jos niin on, ja tunnet olevasi synnintunnossa tämän saarnan takia, sinulla on toivoa. Sillä ei ole merkitystä, mikä epäjumalasi on - himo, seksuaalinen synti, pornografia, alkoholi, huumeet, katkeruus tai anteeksiantamattomuus. Jumala sanoo, että se on sinun kasvojesi edessä juuri nyt - ja sinä tiedät, mikä se on. Pyydä häntä avaamaan sinun silmäsi näkemään sen; etsi häntä saadaksesi ilmestyksen synnistäsi. Pyydä Pyhää Henkeä asettamaan Jumalan pelon itseesi - pehmittämään sydämesi hänen synnintuntoon saavalle sanalleen ja äänelleen.

Sinun täytyy vihata syntiäsi - päättää olla tekemättä rauhaa sen kanssa! Huuda hänen puoleensa nyt: "Herra, älä jätä minua sokeaksi! Jos minussa on mitään harhaa tai petosta, paljasta se. Aseta sanasi moukari särkemään kaikki minun petokseni muurit. Tutki minua. Minä en tahdo uskoa enää yhtäkään valhetta. Minä tahdon vain kuulla sinun äänesi nyt. Minä tahdon sinun voimasi ja valtasi hallitsevan minun elämääni!"

Sinulle on olemassa vapautus, jos todella tahdot sitä. Mutta Jumala odottaa sinun kääntyvän pois epäjumalistasi. Hän antaa Henkensä kautta sinulle voiman sillä hetkellä, kun olet valmis luovuttautumaan hänelle. Rakas uskova, kuuntelehan tarkasti: Jos sinä tänään laitat pois epäjumalasi, Jumala alkaa kirkastamaan itseään sinulle erityisellä tavalla.

Ja eräänä päivänä sinä katsot jalkoihisi ja näet nuo kuolleet epäjumalat makaamassa alapuolellasi tomussa ja pölyssä. Silloin sinä tajuat, että olet vaeltanut Jeesuksen ihanassa läsnäolossa - et enää orjana kahleissa, vaan Jumalan lapsena, jonka totuus on tehnyt vapaaksi!

___
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2003 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää mahdollisuuden muutokseen.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 19.6.2003

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat