World Challenge Pulpit Series

Kiitoksemme uhri


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Heinäkuuta 21, 1997
__________

Yksi tärkeimmistä jakeista Raamatusta löytyy 1. Pietarin kirjeestä. Apostoli puhuu tässä kuinka välttämätöntä on, että usko on koeteltu: "että teidän uskonne kestävyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitoksesi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä." (1.Piet. 1:7)

Tässä samassa katkelmassa Pietari kertoo meille, että voimme odottaa koettelemuksia: "... vaikka te nyt ... vähän aikaa kärsittekin murhetta monissa kiusauksissa" (jae 6).

Kreikan sana jota käytetään: "kiusaukset", tässä tarkoittaa "todistaen, tutkien, koetellen vaikeuksilla ja vastoinkäymisillä." Pietari sanoo tässä, "jos sinä olet Jeesuksen Kristuksen seuraaja, silloin sinä tulet menemään läpi monien kovien koettelemusten ja kiusausten. Sinut tullaan koettelemaan voimakkaasti ! "

Pietari tekee selväksi, nämä koettelemukset eivät ole tarkoitettu nimellisille kristityille. Nämä tuliset koettelemukset kohtaavat pyhitettyjä, kuuliaisia, Jeesuksen verellä pestyjä Kristittyjä, joilla on "elävä usko" (jakeet 2 - 5).

Jumala sanoo meille näitten jakeitten kautta: " Sinun uskosi on minulle arvokasta -- arvokkaampaa, kuin kaikki maailman rikkaudet, jotka yhtenä päivänä katoavat ! Näinä viimeisinä päivinä -- jolloin vihollinen hyökkää kaikilla mahdollisilla tavoilla sinua vastaan. -- Tahdon, että sinä seisot uskossa vahvana, uskossa, mitä ei voi mikään horjuttaa.

" Kuitenkin, tuodakseni esille uskon sinussa, minun täytyy tuoda sinut suurten koettele-musten keskelle. Kaiken kaikkiaan, arvokkaat metallit on koeteltu tulella. Joten, sinun täytyy tietää etukäteen, että suuret koettelemukset ovat tulossa !

Nämä tuliset koettelemukset kestävät vain hetken. Sinä tulet menemään läpi raskaan ajanjakson, surun ja epätoivon. Välistä tunnet, että kaikki toivo on mennyt, ihmetellen, eikö minun rukouksiani kuulla ollenkaan. Välistä haluaisit luovuttaa kokonaan.

" mutta minä pidän sinusta kiinni ja siunaan sinua jokaisena epätoivon päivänäkin! Sinun osasi on yksinkertaisesti uskoa minuun. Pidän sinusta kiinni omalla voimallani, uskon kautta ! Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen" (jakeet 4-5 ).

Rakkaani, meidän uskon koettelemukset ovat tärkeitä, koska Jumalan vapauttava voima on riippuvainen meidän uskostamme Häneen. Mitä voimakkaampi uskomme on, sitä enemmän Jumalan vapauttavaa voimaa saamme nähdä elämässämme.

Paavali todistaa Apostolin teoissa 20:19, " kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua.... " Paavali tiedosti tässä, että " kaikki mitä minä menen elämässäni läpi, Jumala yrittää muuttaa minussa jotakin. Jumala haluaa tuoda esille pysyvän uskon ! "

Jaakob kirjoittaa, " Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä." (Jaakob 1:2-3.) Jaakob ei puhu tässä himon tai lihan haluista. Ei - hän käyttää samaa Kreikan sanaa "koettelemuksista", kuin Pietari ja Paavali, tarkoittaen uskon vastoinkäymisiä.

Jaakob sanoo " kun kovat koettelemukset tulevat yllenne, iloitkaa ! Sinä voi luottaa siihen, että niinä aikoina Jumala työskentelee sinussa. Ei paholainen ole sinun perässäsi, yrittäen saada sinut alas,-- vaan Herra, joka haluaa rakentaa sinua ylös. Jumala on työssä, tuoden sinut paikalle missä voit levätä uskossa Häneen !

Minä uskon, että asia, jonka Herra haluaa käsitellä seurakunnissaan on kärsimättömyys.

Kärsimättömyys on perussyy kaikkiin valituksiin. Missä on kärsimättömyyttä, siellä ei voi olla uskoa. Ja Jumalan ihmiset ovat tunnetusti kärsimättömiä ! Läpi historian, me olemme antaneet Jumalalle määräaikoja, itkien " Jumala, kuinka kauan meidän pitää rukoilla tästä ? Missä sinä olet ? Jos et tee jotain pian, niin se on liian myöhäistä !

Jumala ei vastaa näihin rukouksiin. Vaan, hän jatkaa meidän koettelemuksia -- saadakseen meistä pois kärsimättömyyden hengen !


Meille on tie varattuna
pois koettelemuksistamme !


Pietari kertoo meille: "Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksista..." 2.Piet 2:9. Taas, sama kreikan sana kiusauksille, on käytetty tässä, tarkoittaen koetellen kiusauksilla.

Paavali kirjoittaa " Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää." 1.Kor 10:13

Hyvin selvästi, Jumala ei tahdo pitää meitä koettelemuksissa. Miksi hän olisi kiinnostunut pitämään meidät kiusauksissa ja koettelemuksissa ? Jumala ei saa mitään kunniaa koettelemalla lapsiaan -- mutta koettelemusten perusteella kylläkin !

On ainoastaan yksi keino päästä eroon koettelemuksista -- ja se on läpäisemällä koettelemukset. Ajattelepa sitä: kun olit koulussa, kuinka sinä viimein valmistuit ? Sinä läpäisit viimeiset kokeet, jos et läpäissyt sinä jouduit uusimaan kokeet.

Tämä oli tilanne alkuaikojen Israelissa, kun Jumala toi heidät Punaiselle Merelle. Jumala koetteli omaa kansaansa, todistaen heille. Jumala toi heidät inhimillisesti katsoen hyvin vaikeaan tilanteeseen -- kummallakin puolella oli vuoret, meri edessä ja lähestyvä vihollinen takana.

Jumala johdatti -- inhimillisesti katsottuna mahdottomaan tilanteeseen! (Jaakob 1:2) Silti Jumala johdatti israelilaiset tähän tilanteeseen odottaen tiettyä reaktiota. Jumala halusi heidän tiedostavan avuttomuu-tensa. Jumala halusi kuulla heidän sanovan, " me muistamme, kuinka Jumala vapautti meidät vitsauksesta. Me muistamme, kuinka Jumala vapautti meidät, kun teimme tiilejä ilman lepoa. Kuoleman enkeli tuli maahan, mutta yksikään lapsistamme ei kuollut. "Jumala auttoi meitä silloin -- ja Jumala auttaa tänään ! Ylistäkäämme ja riemuitkaamme hänen uskollisuudestaan.

Hän on Jumala -- ja Hän on antanut meille lupaukset, jotka Hän pitää. Hän suojelee meitä kaikilta vihollisilta, jotka tulevat meitä vastaan. Nyt, iloitkaamme/ tanssikaamme Herralle, kiitollisuudella ja ilolla !

Sinä saatat ajatella, " kuinka Jumala odotti israelin kansalta tällaista reaktiota ? Hehän olivat vain ihmisiä - ja he olivat toivottomassa tilanteessa. Tuliko heidän todella iloita/tanssia tämän vaikean tilanteen keskellä?"

Kyllä -- ehdottomasti ! Tässä on salaisuus, heidän päästä vapaaksi vaikeudesta. Sinä näit, Jumala haluaa meiltä jokaiselta jotakin, kun käymme läpi ylitsepääsemättömiltä tuntuvia ongelmia ja koettelemuksia. Hän haluaa, että uhraamme hänelle kiitosuhria kaikkien vaikeuksien keskellä !

Minä uskon, että Jaakob löysi tämän salaisuuden, kun kirjoitti "pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moniin kiusauksiin". Jaakob 1:2. Hän sanoi tässä: "Älä luovuta. Tee alttari sydämeesi, ja uhraa Herralle kiitosuhri kaikkien koettelemusten keskellä.

Tietenkin, Israelin kansa ylisti ja kiitti Herraa kaiken tämän keskellä -- mutta he tekivät sen väärällä puolella Punaista Merta. Kyllä, kansa iloitsi koko yön --- mutta Jumalalle ei ollut mitään iloa siitä. Kuka tahansa voi kiittää, kun voitto tulee. Mutta kysymys jonka Jumala Israelin kansalle laittoi oli " Kiitätkö, ylistätkö minua ennen kuin lähetän apua ? --- kun vielä olet koettelemusten keskellä ? "

Minä uskon, että jos israelilaiset olisivat ylistäneet Jumalaa "koettelemuksen" puolella Punaista Merta, heitä ei olisi enää koeteltu Marahin vesillä. Jos he olisivat läpäiseet Punaisen Meren koettelemukset, Marahin vedet eivät olisi maistuneet kitkeriltä, vaan makealta. Israelin kansa olisi nähnyt vesilähteitä kaikkialla aavikolla, eivätkä olisivat kärsineet janosta.

Sen sijaan, Jumalan täytyi jatkaa Israelin kansan koettelemuksia, odottaen, että heidän uskonsa kasvaisi. Kerta toisensa jälkeen he kohtasivat taisteluita, koettelemuksia, kiusauksia -- koska he eivät koskaan uskoneet Jumalaan uskossa. Nämä koettelemukset tulivat kerta toisensa jälkeen vaikeimmiksi ja vaikeimmiksi -- koska ihmiset eivät koskaan pysähtyneet ja uhranneet Herralle kiitosuhria !


Tämä kiitoksen asia tuli henkilökohtaiseksi
monien vaikeuksien kautta.


Eräänä aikana, meidän seurakuntarakennuksemme tarvitsi suuren peruskorjauksen. Seurakuntalaisten ongelmat alkoivat kasaantumaan. Jokaisen jonka tunsin, oli menossa läpi jos jonkinlaista koettelemusta. Ja koin taakkaa tästä kaikesta.

Viimein, tarpoin vaimoni toimistoon ja valitin hänelle " Olen saanut tarpeekseni, olen tieni päässä, minun täytyy ottaa kuukauden loma ja päästä kauas näistä ongelmista. Haluan kadota ja olla vaan. "

Sitten menin takaisin omaan toimistoon ja istuin tuolille, kokien itseni niin huonoksi. Aloin valittaa Jumalalle: "Herra, kuinka kauan vielä aiot pitää minut tässä tulessa ? Kuinka kauan minun pitää rukoilla näitten asioitten puolesta ennen kuin teet jotakin ? Etkö sinä näe kuinka väsyneeksi minun henkeni on tullut ? Mikään ei onnistu. Rukoilen palavasti, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan. Milloin Herra sinä aiot vastata minulle ? "

Yhtäkkiä, Pyhä Henki tuli päälleni -- ja häpesin. Pyhä Henki puhui sydämelleni, " ala kiittää minua juuri nyt, David. Tuo minulle kiitoksen uhri --- kaikista menneistä asioista, joita olen tehnyt sinulle, ja mitä minä tulen tekemään sinulle tulevaisuudessa.

Kiitä palvelustyöstäsi Times Squaren seurakunnassa, terveydestäsi, perheestäsi, syövän parantamisesta vaimosi ja tyttäresi kohdalla. Anna minulle kiitoksen uhri -- ja yhtäkkiä kaikki näyttää niin erilaiselta ! Sinun masennuksesi väistyy. Sinulla on rauha taisteluissasi. Minä siunaan sinun henkesi varmuudella. ! "

Nämä sanat rauhoittivat henkeni. Mutta minä ihmettelin mitä Herra tarkoittaa " kiitoksen uhrilla ?" Etsin Raamatun sanahakemistosta mitä asiasta sanottiin. Yllätyin kaikista niistä viitteistä mitä löysin:

" Uhratkoon kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten Hänen töistään." Ps 107:22

"Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä." Ps 116:17

"Käykäämme kiittäen Hänen kasvojensa eteen, veisatkaamme Hänelle riemuvirsiä. Ps 95:2

"Niin minä veisuulla kiitän Jumalan nimeä ja ylistän häntä kiitosvirsillä. Se on Herralle otollisempi kuin härkä, kuin muuli, sarvipää ja sorkkajalka" Ps 69:31,32

"Käykää Hänen portteihinsa kiittäen, Hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää Häntä, kiittäkää ( siunatkaa) Hänen nimeänsä. PS 100:4

Kun luin tätä viimeistä jaetta. Ymmärsin että psalmin kirjoittaja viittaa tässä sovituksen päivään, josta kerrotaan Vanhassa Testamentissa, silloin ihmiset puhdistettiin kaikesta synnistä, mitä oli kerääntynyt vuoden aikana. Sovitus tehtiin pappien välityksellä. Silti, ennen tätä päivää joka vuosi, siellä on täytynyt olla ruma, musta synkkyyden pilvi leirin yllä -- koska ihmiset laskivat kaikki kertyneet synnit alas siellä.

Miten merkittävä päivä tämä sovituksen päivä oli. Israelin kansalaisten piti suunnitella viikkoja etukäteen. Tämä tapahtui sinä päivänä.

Kaksi nuorta kaurista vietiin papille, esitettiin uhrina. Näitten kahden kauriin piti olla samanpainoisia, korkuisia ja puhtaita. Yksi kauriista valittiin veriuhriksi. Tulipunainen kangas solmittiin sen niskan ylle, erotettaakseen se veriuhriksi. Toinen kauris oli erotettu syntikauriiksi ja pidettiin pyhän paikan ulkopuolella.

Ensimmäinen kauris vietiin alttarille ja surmattiin, missä veri otettiin kulhoon. Sitten pappi vie veren pyhistä pyhimpään, missä se uhrattiin suitsukkeen kanssa.

Kun suitsuke paloi, se täytti pyhimmästä pyhimmän savulla, mikä kuvasti Jumalan läsnäoloa. Sitten pappi sirotteli veren armoistuimen edessä seitsemän kertaa.

Ulkopuolella, jokainen ihminen leirillä, oli kumartuneena koko uhrimenon aikana. Kukaan ei nähnyt sitä kun uhraus tapahtui. Silti, rituaali tarkoitti, että synnit oli sovitettu heidän kaikkien puolesta. Heidän syntinsä koko vuoden osalta oli sovitettu, tunnustettu.

Toisaalta, toinen osa seremoniasta oli näkyväinen, jonka jokainen israelilainen näki. Todellakin, tässä vaiheessa, jokainen seisoi ja ylisti.

Sillä välin kaikkein pyhimmässä, pappi vaihtoi pyhät vaatteensa ja vaihtoi normaalit papin vaatteet päälle. Sitten hän laittoi kummankin käden syntikauriin päälle. Nyt, heprean sana syntikauris tarkoittaa siirtää. Papin käsien laittaminen kauriin päälle symbolisoi syntien siirtoa syntikauriin päälle.

"Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin päälle ja tunnustakoon kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin päälle ja lähettäköön sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan. " 3. Moos 16:21.

Tässä " varatun" miehen piti olla voimakas, fyysisesti sopiva mies viemään kauris erämaahan ja jättämään se sinne. Tämä mies ei voinut viedä kaurista minne tahansa autiomaassa, koska eläin saattaisi vaellella takaisin, ja ihmisiä muistettaisiin heidän synneistänsä. Joten miehen piti olla fyysisesti hyvässä kunnossa, jotta hän jaksaisi viedä eläimen asumattomalle alueelle, mistä se ei voisi palata.

" Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun, ja kauris päästettäköön erämaahan." Jae 22.

Tässä sana autioon seutuun tarkoittaa "paikkaa, josta se ei voisi paeta" Yleensä veivät laaksoon, joka oli reunojen ympäröimänä, johon kauris laskettiin tietäen, että se ei voisi koskaan palata sieltä.

Nyt, kun pappi laittoi kädet kauriin päälle, aloittaen toisen osan sovituksesta, hän tunnusti kansan synnit. Hän rukoili, " Herra, laita minun synnit, ja koko kansan synnit tämän kauriin päälle.

Varattu mies laittoi sitten talutushihnan kauriin päälle ja johdatti sen pois leiristä.

Mikä näky se oli ihmisille ! Israelilaiset katsoivat, ylistäen, iloiten, kun syntikauris johdettiin pois leiristä. Se oli kuvainnol-linen saarna jokaiselle -- mukaan lukien lapset -- ymmärsivät : " ei ainoastaan meidän synnit olet unohdettu --- vaan ne on viety pois meiltä ! "

Israelilaiset ymmärsivät, että kauris vietiin pois heidän keskuudestaan, eivätkä ne tulisi sitä koskaan näkemään enää. Jumala ei myöskään muistuttaisi heitä niistä synneistä. Joten, mahtava ylistyshuuto oli israelilaisten keskuudessa.

Tämä on kaunis kuvaus siitä, mitä Jeesus Kristus tekee meille. Kumpikin kauriista kuvaa Jeesusta -- Karitsa, joka uhrattiin, joka otti pois maailman synnit.

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän säilytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahain tekojen tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. "Jes. 53:4,5.

" joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristipuuhun, että me, synneistä pois kuolleena, eläisimme vanhurskaudelle, ja Hänen haavainsa kautta te olette paratut. " 1 Piet.2:24.

Jeesus on haudannut meidän syntimme asumattomaan paikkaan: "...Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen". Miika 7:19.


Kuten israelilaiset, me saamme myös
tulla Jumalan eteen kiitoksella !


Me elämme tänään, jolloin meidän korkeinpappimme Jeesus, on jo uhrannut oman pyhän verensä Isälle, tehden sovinnon meidän syntiemme tähden. Kristus pyyhki pois kaikki meidän syntimme, niistä ei enää koskaan muistuteta. Joten, meille sovitus on tehty Golgatalla.

Silti, kuten israelilaiset me saamme tulla Herran huoneeseen kuten Psalmi 100 sanoo --- kiitoksella ja ylistyksellä. "Ottakaa mukaan sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaan hänelle: Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit." Hoosea 14:2.

Sana "muuli" tarkoittaa meidän sanojamme. Jumala sanoo "tuokaa minun luokseni teidän kiitoksen sanat, puhukaa, laulakaa ylistystä minulle !".

Me saamme tuoda uhriksi kiitoksemme ja ylistyksemme huuliltamme. "Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät." Hebr.13:15. Huulten hedelmä on kiitollisuus Jumalaa kohtaan.


Yksi voimakkaimmaista esimerkeistä
löytyy Joonaan kirjeestä.


"...Tuonelan kohdussa minä huusin apua... ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni..minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti.." Joona 2:3-7.

Joona oli pohjalla, valaan mahassa. Tämä oli hänen elämänsä taistelu -- epätoivon, häpeän ja syyllisyyden. Hänellä oli raskas sydän -- kirjaimellisesti hän oli niin pohjalla, kun ihminen voi joutua. Hän ajatteli, että Jumala oli hylännyt hänet.

Joten, kuinka Joona selvisi tästä? Yksinkertaisesti sanottuna hän läpäisi testin ! " Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa,... minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa.. " jakeet 8,10.

Joona ei saanut vapauttavaa sanaa Herralta. Hän oli toivottomassa tilanteessa, ympärillä vaan pimeyttä ja synkkyyttä. Hän oli valmis nääntymään. Silti, hän tuli tilanteeseen , jossa hän sanoi " Minä alan kiittää Jumalaa !"

Kaikkien ongelmien keskellä, Joona tuli Jumalan eteen ja huulillansa antoi kiitosuhrin Jumalalle ! Jumala vastasi, "tätä minä olen odottanut sinun sanovan Joona. Sinä luotat minuun kaiken tämän keskellä, olet läpäisyt testin ! "

Raamattu sanoo, "Jumala käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle ". Jae 11.

Yhdellä käskyllä taivaasta, kala oksensi Joonan maalle. Tämän taakkojen painaman miehen on täytynyt juosta rannalla huutaen. " Olen vapaa !!! Olen vapaa !!!"

Hän luultavasti tanssi samalla kun poisti merilevää hiuksista --- koska hän oli jo valmiina kiitoksen alttarilla !

Sinä saatat kysyä, " Veli David, jos minä läpäisen nykyisen koettelemuksen, takaako se, että että minun ei tarvitse koskaan mennä läpi toista ? Ei takaa -- Ei koskaan ! Meidän uskomme on jatkuvasti koetteella, koska elämme tässä langenneessa, synnin maailmassa. Jumalan täytyy jatkuvasti rohkaista meitä.

Siksi Paavali neuvoo meitä, "..saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi." Fil4:6

"Juurtuneina Häneen ja Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu: ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen." Kol.2:7.

Oletko menossa läpi vaikeita aikoja juuri nyt ? Onko sinulla vihollisia, jotka haavoittavat sinua repien joka suuntaan ? Oletko tilanteessa missä et voi tehdä mitään ? Oletko taakkojen, surun, stressin masentama. Koetko, että et voi enää mennä etenpäin ?

Rakas pyhä, älä hätäänny. Ei se ole saatana joka sinussa työtä tekee, vaan Jumala !

Jumala tietää, että sinä tarvitset suuren uskon selvitäksesi tulevat vaikeat ajat. Todellakin, sinun täytyy pystyä seisomaan yksin uskosta. Silti, Jumala tietää, että sinun uskosi täytyy koetella tulella -- koettelemusten, vaikeuksien ja kiusauksen tulella.

Kuinka sinä reagoit kriisissä vaikuttaa sinun kulkuusi siitä eteenpäin Jumalan kanssa. Jos teet asiat oman tahtosi mukaan -- jos et odota Jumalaa -- joka selvittää asiasi--- sinä tulet kompastelemaan siitä eteenpäin.

Kun sinulle ei ole kenen tykö kääntyä, käänny Jumalan puoleen kiitoksella. Kiitä Herraa anteeksiannosta --- siitä että olet saanut synnit anteeksi. Kiitä Herraa kun Hän vapauttaa sinut leijonan hampaista, antaen sinulle uuden kodin kirkkaudessa, kiitä kaikista menneistä siunauksista, kaikista lupauksista, kaikesta mitä hän tulee tekemään. Kaikessa anna kiitos !

Palvelemme Jumalaa, joka vetää meidät pois kovimmistakin koettelemuksista ja vetää meidät rantaan. Joten, tehkäämme sydämessämme alttari Hänelle juuri nyt, kriisien keskellä. Tuokaamme Hänelle uhrimme ja kiitoksemme !

---
Julkaisulupa World Challenge'eltä, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:

Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 20000 World Callengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat