Home Page + Norsk Meny + Multilanguage Menu

Om Prekestol Serien (TSPS)
World Wide Web Sider
Abonnemént
Diskusjonshjørne
Rapportére Problemer
Frivillige Søkes
Prekensøker
FTP Arkiv
Hvordan kontakte David Wilkerson


New Reader Information

Se her -- Nye Lesere
____________________

David Wilkersons World Challenge Pulpit Series (Prekestol Serien) (TSPS) blir sendt ut en gang hver tredje uke, gratis, via e-mail og via ordinær abonnemént. Du kan bli lagt til denne voksende liste av lesere og motta disse budskapene regelmessig i din personlige e-mailbox eller gjennom ordinær postleveranse.

Oppriktig talt, så er ikke David Wilkerson overbevist om verdien av en Internet tjeneste. Du er på det sterkeste oppfordret til å sende din personlige reaksjon og finansielle støtte til ham på den nedenstående adresse for å bevise for ham effektiviteten av hans tjeneste her i Cyberspace. Vær så vennlig å nevne at du har mottatt denne informasjonen gjennom Internett tjenesten The Missing Link, Inc., så vi kan fortsette å glede oss over World Challenge Pulpit Series på Internet.

Viktig - Vær Så Vennlig å Les

David Wilkerson's virksomhet har ikke noen e-mail adresse. Barbara Haas er ikke medlem av hans stab, men bare en frivillig som bor mange timers reise unna hans kirke og har ingen muligheter for å videresende beskjeder. Dersom du ønsker å kontakte David Wilkerson, må du prøve å nå ham gjennom World Challenge kontaktinformasjonen som følger nedenfor:

Vanlig Post Abonnemént

Send ditt ønske om å få tilsendt papirkopi til:

World Challenge
P.O. Box 260
Lindale, Texas 75771
903-963-8626
903-963-5601 (Fax)
E-Mail:
mailto:texas@worldchallenge.org


E-Mail Abonnemént

Vær så vennlig å ta vare på en kopi av denne informasjonen.

Hvordan Abonnére

Send en e-mail beskjed til:

tsps-subscribe@egroups.com


Å avbestille abonnément :

Send en e-mail beskjed til:

tsps-unsubscribe@egroups.com

Hvis du har problemer med disse instruksjonene, vil Gary Bogart være glad for å hjelpe. (Se Problemer.)


Diskusjonshjørne

TSPS listen er en en-veis abonneménts liste som kun er beregnet på å sende ut TSPS prekener, og er derfor ikke satt opp for å håndtere mail-beskjeder fra abonnéntene. Istedet er deltagelse fra leserne BARE oppmuntret i Bibel studiet. diskusjons område..


Har du Problemer?

E-mail kan sendes til og fra administrator adressene som er notert nedenfor Send aldri svar når du mottar en preken fra
tsps-subscribe-help@misslink.org Skriv til en av administratorene dersom du har vanskeligheter.


Frivillige Søkes!

Barbara Haas - norwegian-volunteer@misslink.org

Barbara Haas legger Times Square Church Pulpit serien tilgjengelig her på Internet og organiserer de verdensvide oversetter-teamene. Du vil se flere og flere prekener komme opp på den Flerspråklige siden. Ta deg et øyeblikk nå og se om du kan hjelpe i denne muligheten vi har for en verdensvid tjeneste.


Prekensøker

Dersom du prøver å finne en gammel David Wilkerson preken, som du ikke lenger finner på trykk, send henne din forespørsel og hun vil legge det ut på Prekensøker siden.

Gary Bogart - gbogart@iclnet93.iclnet.org

Gary Bogart står klar for å hjelpe deg med administrative behov eller spørsmål angående bestilling og avbestilling av abonnement. Du kan hjelpe til med å gjøre denne jobben lettere ved å la ham få vite når du skifter e-mail adresse, slik at din e-mail ikke spretter tilbake når prekenene blir sendt ut til abonnentene.


FTP Arkivet

Det finnes to relaterte arkiver som er et resultat av vårt arbeide med TSPS abonneménts liste - en for David Wilkerson og en annen for Leonard Ravenhill.

Det følgende er informasjonen som trengs for å hente filer fra ICLnet v.h.a standard FTP (File Transfer Protocol):

internet domain addresse: iclnet93.iclnet.org
login navn: anonymous
passord: din e-mail adresse

Primære katalog plasséringer:

for David Wilkerson:
/pub/resources/text/Times.Square.Church/

for Leonard Ravenhill:
/pub/resources/text/ravenhill/


World Wide Web Sider

for David Wilkerson:
http://www.tscpulpitseries.org

for Leonard Ravenhill:
http://www.ravenhill.org

Begge disse er lett tilgjengelig fra ICLnet's Hovedside på World Wide Web: http://www.iclnet.org. Du er også velkommen til å se igjennom vår hovedoversikt over beslektede kristne dokumenter på: http://www.iclnet.org/pub/resources/icl-read.html.

Vi ber om at World Challenge Prekestol Serie vil forsette å velsigne deg og din tjeneste for Herren Jesus Kristus.

- Gary Bogart / Barbara Haas


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 5. September 1997

Home Page + Norsk Meny + Multilanguage Menu


The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


TOPPEN AV SIDEN

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Vår oversetter2 ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Sist oppdatert Fri Sep 5 1997 14:02:01


Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series