Click here to go back to Times Square Church Kansel Reeks multilingual page

[Norwegian flag] Norsk | Norwegian
http://www.tscpulpitseries.org/norwegia.html

Pastorkonferansen i Oslo juni 2004

Bilder fra konferansen 31. mai - 2. juni 2004

Times Square Church Prekestol Serie
av Pastor David Wilkerson

Se etter symbolene:
Ny for de siste oversatte prekener,
Nyeste for den nyeste prekenen på norsk (nr. 159) ts061226.htm lagt ut: Tor. 26. april 2007 10:45:00

Kronologisk Innholdsfortegnelse:

2006
____

Når Gud vender sitt hjerte mot deg - 26. desember 2006 Nyeste
(When God Sets His Heart on You)
Når mennesker roper "Fred og ingen fare" - 4. desember 2006 Ny
(When Men Cry "Peace and Safety")
Viktigheten av å ha Kristi fred - 13. november 2006 Ny
(The Importance of Having the Peace of Christ)
Lønnkammerbønnen - 23. oktober 2006 Ny
(Praying in the Closet)
Det siste store frafallet - 2. oktober 2006 Ny
(The Great and Final Apostasy)
Satans vrede blir til Guds pris - 11. september 2006 Ny
(The Wrath of Satan Shall Praise God)
Hans øye hviler på spurven - 21. august 2006 Ny
(His Eye is on the Sparrow)

2005
____

Han skal ikke bryte et knekket siv - 13. juni 2005
(He Will Not Break a Bruised Reed)
Kalt til å være lik Kristus - 11. april 2005
(Called to be Christ-Like)

2004
____

Herrens komme - 4. oktober 2004
(The Coming of the Lord)
En ild i mitt indre - 31. mai 2004
(A Fire in My Bones)
Jesu Kristi Evangelium - 10. mai 2004
(The Gospel of Jesus Christ)
Djevel, du kan ikke tråkke mer på meg! - 19. april 2004
(Devil, You Can't Walk on Me Anymore)
Kristen bare i navnet - 29. mars 2004
(A Christian in Name Only)
Gud er Herre over uhyrene - 8. mars 2004
(God of Our Monsters)
Kristus som ransaker våre hjerter - 16. februar 2004
(Christ, the Searcher of Men's Hearts)
På Guds mirakelfjell - 26. januar 2004
(Gods Miracle Mountain)
Herren vil stride for dere - 5. januar 2004
(The Lord Will Fight For You)

2003
____

Gud gjør noe nytt i sin menighet - 15. desember 2003
(God is Doing a New Thing in His Church)
En tilbeder blir til - 25. november 2003
(The Making of a Worshipper)
Krig i Himmelen - 3. november 2003
(War in Heaven)
Hva er min stilling i Herren? - 13. oktober 2003
(Where do I stand with the Lord?)
Det urimelige ved troen - 9. juni 2003
(The Unreasonableness of Faith)
Det store ansvaret til de som er tilgitt - 19. mai 2003
(The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven)
Det dyrebare i å eie Kristus - 28. april 2003
(The Costliness of Possessing Christ)
Guds utrettelige kjærlighet - 7. april 2003
(The Unrelenting Love of God)
Tjenesten 'å skue hans ansikt' - 17. mars 2003
(The Ministry of Beholding His Face)
Krigsbyttet fra den åndelige striden - 24. februar 2003
(The Spoils of Spiritual Warfare)
Oppnå fylden i Kristi velsignelse - 2. februar 2003
(Obtaining the Fullness of the Blessing of Christ)
Livets elv - 13. januar 2003
(River of Life)

2002
____

Guds berøring - Moses - 8. juli 2002
(The Touch of God. The God-Possessed Man)
Guds berøring. Et menneske eid av Gud - 17. juni 2002
(The Touch of God. The God-Possessed Man)
Guds berøring. Det berørte menneske - 27. mai 2002
(The Touch of God. The Human Touch)
Helvetes buk (Dødsrikets dyp) - 6. mai 2002
(The Belly of Hell)(The Consequences of Disobedience)
En åpenbaring av Jesus - 15. april 2002
(A manifestation of Jesus)
Tro uten fortrolighet er ingen tro - 25. mars 2002
(Faith Without Intimacy Is No Faith At All)
Lyden av hans stemme - 4. mars 2002
(The Sound of His Voice)
Gi Kristus mat - 13. februar 2002
(Feeding Christ)
Det overgitte liv - 23. januar 2002
(The Surrendered Life)

2001 - Komplett årgang !!
____

Bevart for en hensikt - 31. desember 2001
(Preserved for a Purpose)
Gresshoppenes dag - 10. desember 2001
(Day of the Locusts)
Rør ikke mine salvede - 19. november 2001
(Touch Not Mine Anointed)
Kristi enestående stilling - 29. oktober 2001
(The Exclusiveness of Christ)
Disse menn har vært sammen med Jesus - 17. september 2001
(These Men Have Been With Jesus)
Tårnene har falt og vi gikk glipp av budskapet. - 16. september 2001
(The Towers have Fallen and We Missed the Message)
En stadig voksende tro - 6. august 2001
(An Ever-Increasing Faith)
Sikteprosessen - 16. juli 2001
(The Sifting Process)
Ingenting er umulig for Gud - 25. juni 2001
(With God Nothing is Impossible)
Du trenger ikke å dø i ødemarken - 4. juni 2001
(You Don't Have to Die in Your Wilderness)
Folkets nåde - 14. mai 2001
(People Grace)
Syv tusen bøyde ikke kne - 23. april 2001
(Seven Thousand Did Not Bow)
Tvil - Synden som Gud hater mest - 2. april 2001
(Doubt - the Sin that God Hates Most)
Kraften i det skjulte menneske - 12. mars 2001
(The Power of the Hidden Man)
Ikke bedøm din åndelige tilstand etter dine følelser - 19. februar 2001
(Don't Judge Your Spiritual Condition by Feelings)
Hemmeligheten til åndelig styrke - 29. januar 2001
(The Secret of Spiritual Strength)
Ubegrenset adgang til Faderen - 8. januar 2001
(Unrestricted Access to the Father)

2000 - Komplett årgang !!
____

Bønn som Ryster Helvete - 18. desember 2000
(Hell-Shaking Prayer)
Hindringer til Seirende Bønn - 27. november 2000
(Hindrances to Prevailing Prayer)
Du Trenger Ikke å Forstå Dine Prøvelser - Du Har Nåde - 6. november 2000
(You Don't Have to Understand Your Afflictions - You've Got Grace)
Guds Tilmålte Herlighet - 16. oktober 2000
(The Measured Glory of God)
De Rettferdiges Fristelser - 25. september 2000
(The Temptations of the Righteous)
En Guds Bolig. - 4. september 2000
(A Habitation of God)
Vokser du i Nåden? - 14. august 2000
(Are You Growing in Grace?)
Bevar Gleden i Herren. - 24. juli 2000
(Maintaining the Joy of the Lord)
Viktigheten Av å Elske Dine Fiender. - 3. juli 2000
(The Importance of Loving Your Enemies)
Det er På Tide - At vi Stoler På Gud. - 12. juni 2000
(A Time To Do Nothing - But Trust)
Ledet av Guds Ord. Del 2 av 2 - 22. mai 2000
(Governed by the Word of God. Part 2 of 2)
Ledet av Guds Ord. Del 1 av 2 - 1. mai 2000
(Governed by the Word of God. Part 1 of 2)
Det Som er Åndelig Kan Ikke Kopieres - 10. april 2000
(That Which is Spiritual Cannot Be Duplicated)
Skal vi Fortsette å Synde? - 20. mars 2000
(Shall We Continue in Sin?)
Hold Festmåltid for Øynene på Din Fiende - 28. februar 2000
(Feasting in the Presence of Your Enemy)
Vår Gud Kan Ordne Hva Som Helst - 14. februar 2000
(Our God Can Fix Anything)
Hvem Vokter Inngangsdøren til Ditt Hjem? - 7. februar 2000
(Who Is Guarding the Front Door of Your House?)
Elias' Kappe - 17. januar 2000
(The Mantle of Elijah)

1999 - Komplett årgang !!
____

Satan Ønsker å Sluke Deg - 27. desember 1999
(Satan Seeks to Devour You)
Herre, Forvandle Meg - 6. desember 1999
(Change Me, O Lord)
Guds Veldige Røst - 15. november 1999
(The Awesome Voice of God)
Hold Deg i Guds Kjærlighet - 25. oktober 1999
(Keep Yourself in the Love of God)
Bønnehjelpere - 4. oktober 1999
(Helpers in Prayer)
Fra Dypet Kalte Jeg på Deg! - 13. september 1999
(Out of the Depths I Cried!)
Hva Enhver Kristen Burde Vite om Åndelig Vekst! - 23. august 1999
(What Every Christian Should Know About Spiritual Growth!)
Hva i All Verden har Skjedd med Omvendelsen? - 2. august 1999
(Whatever Happened To Repentance?)
På Leting Etter Den Sanne Kirke På Gale Steder! - 12. juli 1999
(Looking for the Right Church in the Wrong Places!)
Virkningen av å Se Guds Herlighet! - 21. juni 1999
(The Effects of Seeing The Glory of God!)
Herrens Vitnesbyrd til Nasjonene! - 31. mai 1999
(The Lord's Testimony To the Nations!)
Djevelens Tidsfrist! - 10. mai 1999
(The Devils Deadline!)
Å Friste Herren! - 19. april 1999
(Tempting the Lord!)
Overgitt til Døden! - 29. mars 1999
(Handed Over To Death!)
Å vandre i Guds Herlighet! - 8. mars 1999
(Walking in The Glory!)
En Nasjon Under Villfarelse! - 15. februar 1999
(A Nation Under Delusion!)
Helbredelse av de Urolige Sinn! - 18. januar 1999
(The Healing of Troubled Minds!)
Hvem Skal Vi Tro På? - 4. januar 1999
(Whom Do We Believe?)

1998 - Komplett årgang !!
____

Når Du Ikke Lenger Strekker Til! - 28. desember 1998
(When You Come to The End of Yourself!)
Kraften i Herrens Nærvær! - 7. desember 1998
(The Power of the Lord's Presence!)
Hvordan Skal Vi Klare Det? - 16. november 1998
(How Are We Going To Make It?)
Fri Fra Frykt! - 26. oktober 1998
(Freedom From Fear!)
Feilfri for Guds Trone! - 5. oktober 1998
(Without Fault Before the Throne of God!)
Dine Venner er Av Betydning for Gud! - 14. september 1998
(Your Friends Matter to God!)
Guds Menneskelige Ansikt - 24. august 1998
(The Human Face of God)
Et Budskap til Kristne Som Opplever Vonde Dager! - 3. august 1998
(A Message for Christians Who Have Bad Days!)
Arbeidsudyktig på Grunn av Synd! - 13. juli 1998
(Incapacitated By Sin!)
Amerikas Gullkalv Vil Falle! - 22. juni 1998
(America's Golden Calf Is Coming Down!)
Innvending fra en Rettskaffen Mann! - 1. juni 1998
(The Protest of an Upright Man!)
Hvorfor er det så Vanskelig for Kristne å Be? - 11. mai 1998
(Why Is It So Hard for Christians to Pray?)
Kristus er Avsatt i Amerika! - 20. april 1998
(The Dethroning of Christ in America!)
Det Eneste Håp i Den Kommende Stormen! - 30. mars 1998
(The Only Hope in The Coming Storm!)
Ta ut Steken! - 9. mars 1998
(Turn Off the Stew!)
Er Du Sint På Gud? - 16. februar 1998
(Are You Mad at God?)
Hellig Grunn: Den Eneste Veien til Hellighet! - 26. januar 1998
(Holy Ground: The Only Way to Become Holy!)
De Utrolige Velsignelsene ved å Være i Kristus! - 5. januar, 1998
(The Incredible Blessings of Being in Christ!)

1997 - Komplett årgang !!
____

Å Holde Hviledagen Hellig - 15. desember 1997
(Honoring the Sabbath)
Syndens Byrde! - 24. november 1997
(The Heaviness of Sin!)
Bevar din Hengivenhet til Kristus! - 3. november 1997
(Guard Your Affection for Christ!)
Salig er Det Folk Som Kjenner til Jubel! - 13. oktober 1997
(Blessed is the People Who Know the Joyful Sound!)
Ut av Sodoma! - 22. september. 1997
(Getting Out of Sodom!)
Harde Hjerter i Guds Hus! - 1. september 1997
(Hard Hearts in the House of God!)
Ikke ved Manns Sverd! - 11. august 1997
(Not by the Sword of Man!)
Takkofferet! - 21. juli 1997
(The Sacrifice of Thanksgiving!)
De Glemte, Fortapte Massene! - 30. juni 1997
(The Forgotten, Lost Multitudes!)
Stå fast! Se Herrens frelse! - 9. juni 1997
(Stand Still and See the Salvation of the Lord!)
Et Sønderknust Hjertes Sorger og Farer! - 19. mai 1997
(The Perils and Sorrows of a Contrite Heart!)
En Sammensvergelse av Forstyrrelser! - 28. april 1997
(The Conspiracy of Interruptions!)
Hvem Har Sagt at Du er Uverdig? - 7. april 1997
(Who Told You You Are Unworthy?)
Jeg Var Nær Ved å Falle! - 17. mars 1997
(I Almost Slipped!)
Syndens Snublestein! - 24. februar 1997
(The Stumbling Block of Iniquity!)
Er Medlidenheten Død? - 3. februar 1997
(The Death of Compassion!)
Har du Ennå ikke Sett Faderen? - 12. januar 1997
(Have You Seen The Father Yet?)

1996
____

De Har Avskaffet Korset! - 23. desember 1996
(They Have Done Away With the Cross!)
Guds Nærhet!! - 11. november 1996
(The Nearness of God!)
Du er Dyrebar for Ham! (SPECIAL MESSAGE) - 24. oktober 1996
(You are Precious to Him!)
La Ikke Dine Prøvelser Være Forgjeves! - 21. oktober 1996
(Don't Waste Your Afflictions!)
Frafallets Forferdelige Konsekvenser! - 30. september 1996
(The Awful Consequences of Backsliding!)
Gode Ting Som Stenger Mennesker Ute fra Himmelen! - 9. september 1996
(Good Things That Keep People Out of Heaven!)
Fullkommen Rettferdighet, Din Arv - Gjør Krav på Den! - 19. august 1996
(Perfect Righteousness, Your Inheritance - Claim It!)
Det er Tid For å Gråte for Amerika! - 29. juli 1996
(It's Time to Weep for America!)
Oppfyll din Bestemmelse! - 8. juli 1996
(Fulfilling Your Destiny!)
Har Du Hatt Lyst til å Gi Opp i Det Siste? - 17. juni 1996
(Have You Felt Like Giving Up Lately?)
Kristus vår Yppersteprest. Del 2. - 27. mai 1996
(Christ Our High Priest. Part 2.)
Kristus vår Yppersteprest. Del 1. - 6. mai 1996
(Christ Our High Priest. Part 1.)
Jesu Dyrebare Blod! - 15. april 1996
(The Precious Blood of Jesus!)
Utfridd Fra den Nåværende Onde Verden! - 25. mars 1996
(Delivered from This Present Evil World!)
Er Du Beredt Til Den Kommende Stormen? - 4. mars 1996
(Are You Ready for the Coming Storm?)
Bønn Som Behager Herren! - 12. februar 1996
(Prayer That is Pleasing to the Lord!)
Gud er Trofast - Selv Når Vi Ikke er Det! - 22. januar 1996
(God is Faithful - Even When We are Not!)
Bring Kristus Inn i Din Krise! - 1. januar 1996
(Bringing Christ Into Your Crisis!)

1995
____

Snaren er brutt: Unnslipp alle sataniske feller! - 11. desember 1995
(The Snare Is Broken: Escape From All Satanic Traps!)
De Fantastiske Fordelene ved Omvendelsen! - 20. november 1995
(The Marvelous Benefits of Repentance!)
Gud vil ikke svikte deg! - 9. oktober 1995
(God Will Not Walk Out on You!)
Den Lidenskapelige Bruden! - 28. august 1995
(The Passionate Bride!)
Kirken er Ikke Klar for Vekkelse! - 20. februar 1995
(The Church Isn't Ready for Revival!)
Hvordan man ikke skal komme til Gud - 30. januar 1995
(How Not to Come to God!)
Senregnet! - 9. januar 1995
(The Latter Rain!)

1994
____

Guds visjon for endetidsmenigheten - 23. mai 1994
(God's Vision For The Last-Day Church)
Den Røde Hesten i Åpenbaringen! - 11. april 1994
Å Bevare Guds Fred i Vanskelige Tider
(The Red Horse Of The Apocalypse!)
(Keeping Gods Peace In Troubled Times)
Den Gavmilde Tjeneren - 21. mars 1994
(The Bountiful Servant)
Tem din tunge! - 7. februar 1994
(Tame your tongue!)
Faderens kjærlighet - 17. januar 1994
(Father's Love!)

1982
____

En Pinse uten Kristus! (Har Kristus Blitt en Fremmed i Blant Oss ?) - 1982
(A Christless Pentecost!)

Minibøker
_________

To av Meg - 1995
(Two of Me)
Helt på Bånn! - 1994
(Rock Bottom)Vær så vennlig, signér vår gjestebok:

Norsk Gjestebok


Andre Relevante Ressurser:

Les !! Les !!
'Visjoner' av William Booth.
Nå på Norsk !! (172 kb)

Kristnet Kristnet
Magazinet Norge Idag
Gospel Recordings
Guds Enkle Frelsesplan
Teen Challenge
Ethnologue: Norwegian

Bibel Ressurser:

Norsk Bibel-lesested
MissionsBookstore - Norske Titler

Norsk Bibel AS. Databibel. Hjemmeside SwordSearcher: Download Windows Bible Software!


Dersom du kan hjelpe oss med dette prosjektet,
vær vennlig kontakt oss på: Norsk Oversetterteam


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2008 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Tilbake til Flerspråklig Meny


Gi det norske oversetterteamet gjerne
litt oppmuntring/kritikk takk!!
Vår Nett-bestyrer trenger dine kommentarer
og forslag for at denne web siden skal virke problemfritt.
Vær så snill ta tid til å gi oss melding
når noe ikke virker som det skal
(selv om du ikke er sikker) ellers vil vi aldri få vite det !

Denne siden ble sist oppdatert: Tor. 17. januar. 2008 13:16:04
av Geir Spachmo

Besøkt ganger siden 28. juli 1997.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Pulpit Series