Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Gud er Herre over uhyrene

(God of Our Monsters)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

WORLD CHALLENGE INC.

Mine Kjære:
GUD ER TROFAST SLIK HAN HAR LOVT!

Mens jeg leste i Skriften i dag ble jeg så velsignet av budskapet i Salme 37. Jeg måtte ganske enkelt begynne dette brevet med å anbefale deg å lese denne Salmen før dagen er omme. Det er en av de rikeste, mest oppmuntrende kapitlene i Guds Ord. Uansett hva du måtte gå igjennom, uansett din situasjon så vil denne Salmen være en kilde til stor styrke og oppmuntring for deg.

Det var spesielt vers 7 som var interessant for meg denne gangen, i lys av det som skjer i den homofile leiren. Staten Massachusetts har legalisert homoseksuelle ekteskap og hundrevis av par gifter seg nå ulovlig i San Francisco. Jeg sørget så dypt over denne lovløsheten og den spott dette er av det sanne Gudgitte ekteskapet at jeg ropte ut: "Å Gud, de stjeler vår nasjon. De spotter den Hellige Skrift. Amerika hengir seg nå til en synd som ikke en gang var kjent i Sodoma og Gomorra. Det finnes ingen bibelske beretninger om at homofile giftet seg i disse onde samfunnene."

Så leste jeg Salme 37:7: "La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer." Med andre ord, la det ikke komme inn i din ånd, ikke hiss deg opp over det. Gud hører det dype, indre sukk fra sitt folk. Og Herren har vært utrolig tålmodig. Men det er en linje som nå er i ferd med å bli krysset. Så sier Gud: "For de som gjør ondt, skal utryddes ... de som pønsker på ondt ... Herren ler av ham, for han ser at hans dag kommer." (37:9-13).

La ingen som gjør onde gjerninger et øyeblikk tro at Gud kommer til å være tålmodig og overse en slik skamløs ulydighet og spot mot hans Ord. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud sender dom når lovløsheten oppsluker et samfunn.

Hør godt etter: La spotterne le, men snart kommer hele verden til å være vitne til Guds svar på disse sataniske angrep på bibelbasert ekteskap. Kristus sammenlikner kvinnen, hustruen med et bilde av hans kirke - hans brud. Satan har besluttet å latterliggjøre dette bibelske bildet og forårsake at amerikanerne forkaster Bibelen som den eneste rettesnor for moralsk lov og rett.

Snart kommer Gud til å blåse sin vredes pust over disse menneskene og deres Sodomaliknende byer og stater. Alvorlige væromslag, økonomiske katastrofer, fryktelige rystelser, oversvømmelser - det vil bli annerledes enn alt det vi har sett tidligere. Alle vil vite at Gud har et tvistemål gående med denne nasjonen. Jeg tror at han allerede har sagt: "Nok! Tuktens time har kommet."

Et ord til avslutning: På grunn av drastiske værforhold i mange deler av landet sist vinter har vår innkommende post og vår støtte fra givere fått en alvorlig knekk. Men vi får ikke panikk - vi går bare ned på våre knær og ber. Gud beveger alltid sitt folk til å be og hjelpe. Vi gir ut - til hjelp for de trengende og de fattige - og vår Gud har lovt å sørge for alle våre behov. Vi stoler på ham.

Hans tjener,

DAVID WILKERSON

DW:bbm:08.03.04

Mt. Zion, pastor og lederskole:
http://www.worldchallenge.org/general/ministries.htm#mtzion
Lytt til prekener på nettet:
http://www.worldchallenge.org/sermons/
Les denne prekenen og andre prekener på nettet (Engelsk):
http://www.worldchallenge.org/pulpit_series/
Les denne prekenen og andre prekener på nettet på andre språk (Norsk):
http://www.tscpulpitseries.org
Program for pastorkonferansene:
http://www.davidwilkerson.org
N.B. Konferanse i Oslo 31/5 til 2/6 - 2004 !!!!
http://www.davidwilkerson.no
Teen Challenge
http://misslink.org/tc.html
Besøk oss og bestill litteratur på:
http://www.worldchallenge.org
For informasjon som angår vår litteratur, send e-mail til:
literature@worldchallenge.org

For alle andre henvendelser:
WORLD CHALLENGE INC.
P. O. Box 260
Lindale, Texas 75771
USA
Tel: 903-963-8626
Fax: 903-963-5601
E-Mail: texas@worldchallenge.orgAv David Wilkerson
8. mars 2004.
_____________

Enhver diskusjon omkring lidelse og prøvelser bør begynne med den mest prøvede, plagede og fortvilte troende til alle tider. Mannen jeg snakker om var en rettferdig, trofast tjener som elsket Gud og var overgitt til bønn og tilbedelse. Men da sorg og vanskeligheter overmannet livet hans begynte denne samme mannen å høres ut som en ateist.

Da hans lidelse var på sitt verste trakk denne tjeneren følgende konklusjon: "Om jeg ropte, og han svarte meg, kunne jeg ikke tro at han hadde hørt min røst - han som ville knuse meg i storm og uten årsak ramme meg med sår på sår." (Job. 9:16-17).

Den personen jeg beskriver er selvfølgelig Job. Her var det en mann som mistet alt som var kjært for ham: Sin familie, sin helse, sitt gode navn, sine eiendeler og sitt håp. Jobs utsagn om Gud i avsnittet over er bare en av de mange fortvilte bemerkningene denne stakkars mannen kom med da hans forferdelige smerte bare økte og økte.

For å gjøre tingene enda mer umulig for Job å bære, så kom alle hans ulykker over ham plutselig, i løpet av en og samme dag. Job uttalte: "Han (Herren) som ikke ville tillate meg å dra ånde, men ville mette meg med lidelser." (9:18). Til slutt, i sitt mest fortvilte øyeblikk erklærte Job også: " ... han spotter de uskyldiges lidelse." (9:23). Job sa med rene ord: "Det lønner seg ikke å være hellig eller vandre i rettferd. Gud behandler de onde og de rene på samme vis. Begge lider vi. Så hvorfor streve med å vandre i rettferd?"

"Jeg elsket Gud av hele mitt hjerte. Jeg var en bønnens mann, rettferdig og ærlig. Jeg var mild og omsorgsfull, sørget for de fattige og ga klær til de nakne. Og jeg var en hengiven troende med et hjerte som alltid var rede til omvendelse. Jeg oppdro mine barn i den største Gudsfrykt. Men se hva som har skjedd med meg. Mitt liv er ikke annet enn sorg, vanskeligheter og prøvelser."

"Ingen bryr seg virkelig om meg. Og ingen er i stand til å gi meg noe råd eller trøst. Jeg har ingen forbeder i sikte. Å, vær så snill, la Gud ta stokken bort fra min rygg. La ham slutte å forferde meg. Alle disse katastrofene overvelder meg. Dersom Herren virker gjennom noe av dette, så kan jeg i hvert fall ikke se det. Mitt liv virker som en vits, og Gud spotter meg i alle mine sorger."

Det jeg nå vil si vil kanskje overraske deg. Det er ganske enkelt dette: Jobs historie burde være en stor trøst for oss alle. Du skjønner, jeg tror at Job er et bilde på den troende i de siste dager som vil gjennomgå veldige prøvelser i tiden som ligger foran oss. Mengder av kristne vil virkelig stå overfor den samme prøvelsens ild som Job opplevde. Og vi trenger denne lidende mannens eksempel for å gi oss selv håp.Vår egen nasjon kan allerede være
inne i en tid med lidelse og ulykker.


Jeg tror at vår nasjon raskt blir virvlet inn i en periode av prøvelser som er hinsides all fatteevne, en tid som verden ikke har sett maken til. Akkurat nå hoper vanskelighetene seg opp i livene til mange vidunderlige, hengivne kristne. Noen har mistet arbeidet i den nylige økonomiske tilbakegangen. Andre har vært arbeidsledige i uker og måneder. Lik Job har mange av disse hengivne troende blitt ribbet til skinnet. Og ingenting av det de har opplevd i sine tidligere år har forberedt dem på slike vanskeligheter.

Videre blir mengder av kristne ekteskap prøvet. Familier kommer under utrolig press og står overfor alle slags smertefulle situasjoner. Unge mennesker går tapt i tidens galskap. Og på toppen av alle disse hjemlige veene så fordufter vår nasjonale og personlige velstand. Vår helse er også på tilbaketog og nye sykdommer rammer både unge og gamle mennesker.

Mens vi tar et overblikk over vanskelighetene som tårner seg opp rundt oss, så finner vi oss selv speidende ut fra en ruinhaug av fortvilelse. Å vende blikket mot fremtiden kan gi en skremmende utsikt. Alt vi kan være i stand til å se er mer usikkerhet, frykt og kriser. Som Job kan våre hjerter rope ut: "Hva skal vi gjøre? Hvorfor skjer alt dette med trofaste Guds tjenere? Hvorfor griper ikke Herren inn og stanser det?"

Men det vi ser skje i vår egen generasjon, er nettopp det samme som skjedde med Job. Og vi kan lære mye ved å studere hans historie.Akkurat slik Gud førte Job ut av hans elendighet,
vil han også føre oss ut av våre prøvelser.


I dagene som ligger foran kan vi ikke la vårt håp bygge på at vi vil forbli trygge inne i en slags behagelig, koselig kokong. Det er ønskedrømmer. Det vil ganske enkelt ikke skje for noen. Som alle andre vil kristne oppleve vanskeligheter på alle kanter. Men vi kan være forsikret om dette: Vår himmelske Far vil være trofast og bevare oss gjennom alle våre prøvelser, akkurat slik han gjorde med Job.

Jeg hører denne sannheten bli forkynt fra prekestoler over hele Amerika. Den blir bekjentgjort av pastorer som Gud har reist opp som profetiske røster i disse siste dager. Disse trofaste hyrdene har besluttet å forberede Guds folk på det som kommer. Og nå som hundrevis av slike pastorer samler seg for å be i forskjellige byer, så hører de tilsvarende historier fra hverandre: "Aldri har så mange av mine får blitt så sterkt prøvet. Noe har blitt sluppet løs over landet disse siste få månedene: Mange av de gudfryktige menn og kvinner jeg kjenner har havnet under en flodbølge av vanskeligheter, prøvelser, lidelser og sorger."

Denne flodbølge av vanskeligheter er det en personlig eksistens som står bak: Satan. Faktum er at det var djevelen som var Jobs plageånd, og han er den samme plageånd for Guds folk i dag. Enda en gang står fienden foran Herren og kommer med store anklager mot hans kirke. Han utfordrer Gud og sier: "Du har intet sant legeme i disse siste tider. Du har ikke den lyteløse bruden ditt Ord profeterer om. Ta en grundig titt på ditt folk, Gud. De er ikke kloke jomfruer. De fleste av dem sover søtt. De er materialistiske, selvopptatte og de grafser etter rikdom og det gode liv. De er ikke opptatt av åndelige ting. De er opptatt av å gjøre livet bedre for seg selv."

"Hør bare på hva lederne deres underviser. De forteller folket at de ikke trenger å lide. De hevder at alle materielle ting tilhører dem og de kan bare forsyne seg. Jeg utfordrer deg nå, Gud: Ta bort den beskyttende mur rundt ditt folk. Slipp meg løs på dem bare en kort tid. Så vil jeg sette alle dine velfødde etterfølgere på prøve."

"Du vet at denne generasjonen har blitt bortskjemt som ingen annen. Dersom du bare gir meg lov til å sikte dem, så vil du selv få se at du ikke har noen rest tilbake. Jeg vil ramme dem med fristelsens brennende piler, gi dem over til fattigdom og øse en fortvilelsens ånd utover dem. Da vil du se at alle dine bortskjemte etterfølgere klapper sammen. Jeg forsikrer deg Gud, at de vil krympe seg og gi opp i løpet av den første timen. Det finnes ingen Job i ditt legeme på jorden. De er alle åndelige pyser."I Åpenbaringsboken beskriver Johannes
et syn som jeg tror finner sted akkurat nå.


Apostelen Johannes skriver profetisk: "Ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp. 12:12). I dag, når djevelen fører ubeskrivelige veer over menneskeheten, er det mange mennesker som roper ut i den ytterste forvirring, akkurat slik Job gjorde det.

Vi vet selvfølgelig som Guds barn, at Satan ikke kan røre oss. Det kan bare skje dersom Herren beslutter å senke sin beskyttelsesmur rundt oss og tillate djevelen å prøve oss. Etter min oppfatning er det akkurat det som er i ferd med å skje akkurat nå, over hele Kristi kirke. Bibelen advarer oss veldig tydelig, at i disse siste dager vil Gud føre sitt folk gjennom en renselsens ild. Og nå, mens vi står overfor vanskelighet etter vanskelighet, kan jeg ikke få understreket nok hvor viktig det er for oss å sette vår lit til Herren, gjennom alle prøvelser.

Det var selvfølgelig ikke dette rådet Job fikk. Da denne mannen var som lengst nede ble han beleiret av kritikere som gav seg ut for å være rådgivere. Disse såkalte vennene førte bare Job ut i større motløshet. De anklaget ham for å ha skjulte synder i sitt liv og mante ham til omvendelse. Men Herren åpenbarte for Job at disse mennenes anklagende ord bare var dårskap.

Jeg ønsker å utstede en advarsel til alle kristne som ikke lider, men som kjenner en kjær bror eller søster som gjør det. Kanskje du har en troende venn som er uten arbeid uten noen jobb i sikte. Eller kanskje en plutselig ulykke har rammet din venns hjem. Eller kanskje din venn har blitt oversvømt av problem etter problem uten noen løsning i sikte.

Min advarsel til deg er denne: Det er en ond ting å fremstille Gud på uriktig måte for dem som lider. Derfor, når du ser en person som er motløs på grunn av sine prøvelser, ikke døm ham. Bare Gud kan se inn i den personens hjerte og vite om det er skjulte synder der eller ikke.

Vær derfor forsiktig så du ikke legger byrde til din brors sorger. Legg i stedet din arm rundt ham og oppmuntre ham. La ham vite at du har omsorg for ham med Kristi kjærlighet. Dersom din venn gråter, så gråt med ham. Dersom han sørger, så sørg med ham. Det er virkelig guddommelige råd, fordi de kommer rett ut av Guds Ord. Og be om at Gud gir deg sitt eget medlidende hjerte for sitt lidende folk. Du kan tross alt bli den neste som står fremfor lidelsens smelteovn.Våre nåværende lidelser skaper en av to ting i oss:
Enten et forherdet hjerte og en vantroens ånd,
eller en herlig visjon av Guds kontroll
med alt som angår oss.


Det kan være at du akkurat nå er midt oppe i en uutholdelig prøvelse. Men du vet at årsaken bak det ikke er at Gud tar seg av synd i ditt liv. Så du undres på, hvorfor tillater Herren at du gjennomlever en slik forferdelig pine?

Det kan være at din prøvelses ild er ment å skulle føre deg inn i en livsforvandlende åpenbaring. Det er nettopp dette som skjedde med Job. Midt i sine lidelser gjorde Job en utrolig oppdagelse: På tross av hans rene kunnskap om Gud, så kjente han ikke virkelig Herren. Han bekjente: "Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske." (Job 42:5-6).

På den tiden Job gikk gjennom sin prøvelse, var han minst sytti år gammel. Og han hadde kjent til Gud hele sitt liv. På et tidspunkt hadde han reist et alter for Herren hvor han hadde tilbrakt mange timer full av ærefrykt i tilbedelse og lovsang til Gud. I årevis hadde Gud lært ham om sine veier og sine hemmeligheter. Job hadde lært om Herrens trøst, hans hellighet, hans karakter, hans natur og hans vrede. Og han hadde lært om den majestetiske Guds makt og visdom.

Men da Jobs ufattelige krise kom over ham, var han ikke i stand til å se Herren i det hele tatt. I stedet ble ikke Gud mer enn et vagt, teologisk begrep for ham. Herren, som hadde vært en slik viktig del av hans daglige liv, så nå ut til å være fraværende fra alt det Job gikk igjennom. Plutselig så det ut som om Gud bare var en prekenserie, et dødt ord, en kunnskap uten noen kraft eller liv i seg.

Jeg tror at dette er det Herren ønsket å bringe til overflaten i Jobs liv hele tiden. Du skjønner, vår kjære, elskede Far ønsker at hans barn skal kjenne ham dypere enn vi kan gjøre gjennom lovsangsmøter, Bibellesning eller bønnestunder. Han ønsker at vi skal kjenne ham inngående, på alle områder av vårt liv. Og det omfatter også våre dypeste prøvelser og lidelser. Vår Gud ønsker å være mer for oss enn død teologi, spesielt når vi lider og har det vondt. Han ønsker at vi skal kjenne ham som en allvitende Far, som alltid er oss nær, som har alt i sin hule hånd og under fullstendig kontroll.

Men det triste faktum er at mange kristne har bygd sine troshus på behagelighetens og velsignelsens sandgrunn. Og tragisk er det, at når stormene og prøvelsene kommer, så vil disse troende bli blåst fullstendig bort.

Jeg ser allerede trofaste menn og kvinner bli blåst over ende av ulykker som plutselig har kommet feiende over dem. De har aldri lært om den rollen lidelse spiller i livet til enhver etterfølger av Jesus. I stedet har de lært, at fordi de trodde på Gud, så hadde de rett på en fremgangsrik, smertefri tilværelse. De trodde at alle deres bønner skulle besvares øyeblikkelig uten prøvelser av noe slag.

Men Bibelen sier aldri at Herren vil bevare oss fra prøvelser. Tvert om så sier den at han vil fri oss ut av dem. Og det er nettopp det Gud gjorde for Job. Plutselig viste det seg en virvelvind foran Job, som representerte prøvelser og lidelser. Og fra denne overnaturlige virvelvinden, åpenbarte Herren for Job hvordan han skulle heve seg over sine prøvelser.

Hvordan gjorde Herren dette? Han fikk sin tjener til å se inn i ansiktene til to veldige uhyrer: Den mektige flodhesten og den slangeliknende krokodillen. Gud sa til Job: "Se på Behemot (flodhesten), som jeg har skapt like så vel som deg." (Job 40:10). "Kan du dra Leviatan (krokodillen) opp med en fiskekrok og binde tungen ned med et snøre?" (40:20).Hvorfor ville Gud begynne sin åpenbaring
ved å la Job få se disse to veldige uhyrene?


Først fremstilte Herren dette problemet for sin tjener: "Se Job, her kommer flodhesten etter deg. Hva vil du gjøre? Kan du kjempe den til jorden med din fysiske styrke? Ikke? Kanskje du kan prøve å godsnakke med den."

"Se nå på krokodillen som truer deg. Hvordan vil du ta deg av den? Vil du ganske enkelt gå bort til den og dra et tau gjennom nesen på den? Kan du temme den som et husdyr, eller leke med den som du vil? Si meg, har du styrke nok til å tvinge opp dens massive kjever og studere dens tenner? Selvfølgelig ikke. Denne skapningen har et hjerte av stein. Den har intet begrep om nåde."

Ta ikke feil: Dette handlet om mer enn en enkel undervisning om dyreriket. Tvert om så fortalte Gud Job noe om livets "uhyrer." Han viste sin tjener at disse to veldige, ville og råsterke dyrene var et bilde på de uhyrlige problemene som raste i Jobs liv. Det var dette Herren pekte på for Job: "Dersom du tror at du kan sloss mot disse massive skapningene, så tar du forferdelig feil. Uansett hvor hardt du prøver, så kan du aldri vinne. Og jeg forsikrer deg, du vil aldri glemme den slåsskampen."

"Se på flodhesten. Den tramper ned alt som er i sikte. Den er ganske enkelt et alt for stort problem til at du kan håndtere det Job. Så fortell meg, hvordan skal du nedkjempe den? Vil du kaste en lasso omkring den eller bestikke den med en skjeppe korn? Nei du er ikke dens likemann på noe vis. Ingenting av det du kan gjøre vil temme den. Bare jeg, Herren, vet hvordan jeg skal stanse en slik uhyrlig skapning."

"Og hva med krokodillen Job? Disse barberbladskarpe tennene du ser i kjevene dens er de samme demoniske tenner som Satan har blottet for deg under din prøvelse. Intet menneske kan kjempe med en slik skapning. Og ingen kan rive rustningen av krokodillen i sin egen styrke. Det samme er sant med din åndelige fiende, djevelen. Bare jeg kan vinne slaget mot den."

Hører du hva Gud sier i sin tale? Han taler ikke bare til Job, men til alle troende. Og han erklærer: Ta inn over deg sannheten om uhyrene i ditt liv. Du kan ikke håndtere dem. Jeg er den eneste som kan det.

På dette tidspunktet forestiller jeg meg at det plutselig gikk et lite lys opp for Job. Han må ha forstått: "Disse uhyrene som Herren viser meg, de enorme, overveldende, fryktløse skapningene, de er alle mine vanskeligheter. Og jeg vil aldri være i stand til å nedkjempe dem."

"Hele denne tiden har jeg sittet på denne askehaugen og prøvd å finne ut hvorfor Gud har tillatt disse uhyrlige problemene å komme over meg. Jeg har prøvd å spekulerer ut en måte å bekjempe dem på og jage dem bort. Men sannheten er at jeg har glemt at Gud kan gjøre alt. Og han kommer til å kjempe for meg!"

Nå fikk Jobs pipe en annen lyd. Skriften forteller oss: "Da svarte Job Herren og sa: Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg." (Job. 42:1-2). Job sa i hovedsak: "Min Gud er allmektig. Han kan gjøre alt. Og ingen av hans hensikter kan noensinne bli forpurret. Derfor vet jeg at mitt liv ikke er falt av hengslene. Gud har en plan bak alle mine lidelser."

"Jeg vet at min Herre står over meg akkurat nå, med et sverd i hånden for å forsvare meg. Og han kommer til å sette meg fri i akkurat det øyeblikket han ser er best for meg. Intet menneske eller uhyre kan få ham til å forandre sine tanker eller hindre ham i å utføre sin plan. Han kommer helt og fullt til å få det på sin måte. Jeg vet at jeg ikke kan stå meg imot flodhesten eller krokodillen. Men det spiller ingen rolle. Jeg vet at Gud kan. Min oppgave er ganske enkelt å stå stille og se på Herrens frelse."Jeg lærte denne leksen for mange
år siden da jeg arbeidet med Teen Challenge


I mine tidlige år i tjenesten tilbrakte jeg hele dager med å vandre rundt i gatene i New York City for å forkynne til narkomane og gjengmedlemmer. Etter en tid ble jeg utbrent, nedbrutt i sjel og legeme. Det endte med at jeg fikk "kyssesyken" og måtte ligge på sykehus i seks uker.

På et tidspunkt utviklet jeg en utvekst i strupen. Jeg kunne ikke drikke eller svelge. Det var til og med tider da jeg ikke klarte å hive etter pusten. Snart falt kroppsvekten til under 50 kilo. Det var umulig for meg å reise rundt, for det var slik jeg skaffet midler til vår tjeneste. Så da mitt sykehusopphold dro ut i tid begynte arbeidets økonomiske midler å tørke ut. Snart så det ut som om vi nærmet oss slutten på vårt arbeid blant narkomane og alkoholikere.

Den gamle krokodillen blottet tennene. Og mens jeg lå der på ryggen i sykesengen ble jeg ikke så rent lite irritert på Gud. Folk kom for å besøke meg, men jeg fant meg ikke til rette i deres selskap, de gjorde meg bare nervøse. Jeg begynte faktisk snart å føle meg som Job. Minst tre mennesker kom til rommet mitt for å gi meg "et ord fra Herren", men det bare gjorde meg ennå mer nedtrykt.

Tilslutt ropte jeg en kveld ut til Herren i fortvilelse. Jeg ba: "Herre, jeg gir opp. Jeg kan ikke kjempe mot dette. Jeg er klar over at hele saken er i dine hender. Jeg må bare ganske enkelt stole helt på deg. Jeg må allikevel få be deg om bare en ting. Dersom du ønsker å lukke døren til denne tjenesten så er det din sak. Men vær så snill Herre, ta denne tingen ut av strupen min!"

I løpet av en time hostet jeg opp et utvekst som var på størrelse med en stor valnøtt. Og plutselig, i løpet av den korte stunden dette tok, var jeg helt frisk igjen. Jeg forlot sykehuset like etterpå, og min fysiske styrke begynte å vende tilbake.

Da jeg dro tilbake til kontoret i Teen Challenge oppdaget jeg, at mens jeg var borte hadde tjenesten overlevd. Jeg vet fortsatt ikke hvordan Herren gjorde dette. Det skjedde i hvert fall ikke ved en stor, mirakuløs sjekk slik jeg hadde håpet på. Og faktum er, at gjennom min sykdomsperiode hadde staben begynt å stole på Herren i stedet for å kaste sine blikk på meg. Jeg tror at det var dette Herren ønsket å oppnå gjennom det hele.

Du skjønner, de vanskelighetene vi møter i livet er ikke bare uforutsette uhell. Uansett hva vi står overfor eller hvor dype våre smerter er, så er Gud i rute hele tiden. Og han kommer akkurat tidsnok til å bekjempe våre uhyrer. Til tider kan vi tro at djevelen har kommet imellom og forstyrret Guds plan. Men det er aldri tilfellet. Vår Far har alltid alle ting under kontroll. Og han kommer til å ta alt Satan gjorde av ondt og vende det til det gode for oss.

Når vi er midt i en prøvelse, så må vi få blikket bort fra uhyrene. I slike tider trenger vi å oppmuntre oss selv og si: "Min Gud kan gjøre alt. Og han har ikke glemt meg. Han har sine øyne på meg akkurat nå, mens jeg gjennomgår denne veldige prøvelsen. Og jeg vet, at uansett hvor ille tingene kan se ut, så har han alt under kontroll. Intet menneske og ingen makt kan forandre de planer han har for meg."

Kanskje du er mismodig akkurat nå og undres: "Jeg kan ikke se noen vei ut av mine vanskeligheter. Vil jeg noensinne komme meg ut av denne heftige prøvelsen? Eller vil min lidelse fortsette helt til Jesus kommer? Herre, vil jeg noensinne bli i stand til å fryde meg igjen?"

Her er Guds svar til deg: "Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig." (Jak. 5:11). "Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner. Og Herren økte alt det Job hadde eid, til det dobbelte." (Job. 42:10).

Det kan være at du ikke får igjen dobbelt av det du mistet, slik Job fikk. Men du vil eie noe som er mye større. Du vil ha en ny kunnskap i ditt hjerte om at Gud har kontrollen med ditt liv. Hans kjærlighet til deg vil ikke lenger være et teologisk begrep. I stedet vil du kjenne hans utfrielse på en dyp, personlig måte. Og du vil aldri mer frykte noen fiende eller vanskelighet. Hvorfor? Du vil ha kommet gjennom din prøvelse som mer enn en seierherre, en som er skjult i himmelen med Kristus i Gud.

Akkurat nå, slik det var med Job i begynnelsen av sin prøvelse, så kjenner du Gud bare gjennom å ha hørt om ham, gjennom prekener og bibellesning. Det er vel og bra, for Skriften forteller oss at det er nettopp der vår tro kommer fra: å høre Guds Ord. Men Gud ønsker at du skal se ham også. Han ønsker at du skal utvikle en absolutt tillit til at han har utarbeidet en guddommelig plan for ditt liv. Og hans evige hensikt kan ikke forpurres av noen demon i helvete, eller av noe uhyre som kommer i din vei.

Da vil du være i stand til å vitne om Guds godhet midt i din verste prøvelse, slik Job gjorde. Og du vil kunne sitere denne trosbekjennelsen med stor frimodighet: "Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham." (Job 13:15).

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 29. Apr. 2004
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 29. Apr. 2004
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2004 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2004 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2004 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 29. Apr. 2004 12:35:00

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series