Informasjon for Besøkende

Come visit Times Square Church!
David Wilkerson, Pastor
Carter Conlon, Med Pastor

David Wilkerson's pictureCarter Conlon's picture Når du er i New York City Besøk
Times Square Church
På hjørnet av 51st Street & Broadway, Manhattan [graphic]

Gudstjenestetider :
Søndag Morgen.......................................................  10:00
Søndag Ettermiddag.................................................. 3:00
Søndag Kveld.............................................................. 6:00
Tirsdag Kveld [Bønn, helbredelse, nattverd]...... 7:00
    Torsdag Kveld [Forbønn, Bønn]........................      7:00
     Fredag Kveld.............................................................   7:00

Young Adults Ministry
Missions Department
Times Square Church
Norsk Meny
World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
Sermons by David Wilkerson
texas@worldchallenge.org

This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Sist oppdatert 14. Juni 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series