Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Feilfri for Guds Trone!
(Veldig Gode Nyheter for Vanskelige Tider)

(Without Fault Before the Throne of God!)
(Very Good News for Perilous Times)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
5. Oktober 1998.
_____________

"Det er de som .... er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte." (Åp. 14:4-5).

Min kone og jeg spiste middag sammen med en venn av familien for ikke lenge siden, en kvinne vi har kjent en stund. Plutselig, midt i måltidet, begynte vår venninne å sette ord på den slags tanker som jeg har hørt fra kristne over hele landet.

Hun sa til oss:

"Som dere vet, så er min mann øyenspesialist. Han lager og tilpasser glassøyne. Vi har begge arbeidet hardt hele vårt liv, og vi har vært istand til å spare noen penger. Vi har også bygd opp et lite pensjonsfond."

"Men nå, akkurat når vi begynner å tenke på å pensjonere oss, ser vi ting som skremmer oss. Nasjoner over hele verden går inn i økonomisk depresjon. Se bare hva som har skjedd med Russland, med dens ustabile økonomi og politiske omveltning."

"Amerika kan ikke unngå å bli berørt av alt dette. Så er det alle slags terroristhandlinger som finner sted, slik som disse bombingene av amerikanske ambassader i Afrika. Og nå, her i Amerika, så snakker alle om den store skade som Y2K, år 2000 katastrofen med datamaskinene, kan forårsake."

"Min mann og jeg klarer bare ikke å høre flere slike nyheter. Hver gang vi lytter til nyhetene eller åpner en avis, er det nok en forferdelig ting som skjer et eller annet sted."

"Jeg vet at kristne ikke burde frykte, men det er vanskelig å ikke bli redd når vi ser alle disse forferdelige tingene som hender. Jeg strever med frykt hver gang jeg tenker på vårt huslån og nedbetaling av bilen. Tross alt, hvem vet om folk kommer til å kjøpe glassøyne når økonomien begynner å gå nedover?"

"Jeg må sloss mot denne frykten daglig. Jeg føler meg ille bare over å ha slike følelser, fordi jeg vet at jeg burde stole på Herren. Men, oppriktig talt, tingene har blitt så skremmende, at det er vanskelig å gjemme bort mine følelser."

Jeg tror vår venninne satte ord på det som mengder av andre oppriktige kristne går igjennom - en kamp for å holde frykten bort fra sine hjerter. Lik henne, føler de fleste kristne som skriver til vår tjeneste, intuitivt at vår nasjon går i oppløsning, og at en eller annen illevarslende katastrofe tårner seg opp bak horisonten. Nå, når de hører alle disse forferdelige rapportene om hva som skjer i Amerika og rundt om i verden, kjemper de for bare å kunne hvile i løftene om Guds bevarende makt.

Mange troende skriver at de ikke kan noe for at de blir grepet av en ganske så menneskelig frykt, fordi de tror at de ikke er forberedt fysisk på de vanskelige omstendighetene det økonomiske sammenbruddet vil føre med seg. Andre skriver at de gjør alle slags forberedelser på å overleve fysisk, fordi de er overbevist om at det økonomiske sammenbruddet også vil føre med seg sosialt kaos.

Selv den føderale regjeringen forbereder seg på omveltninger. For eksempel annonserte den amerikanske forsvarsministeren at 120 ledende militærenheter, spesialtrenet for å håndtere opptøyer, er i beredskap for å gå inn i våre største byer i tilfelle opptøyer eller massehysteri.

Så, den 20. August i 1998, annonserte Nasjonalbanken at den forberedte seg på å sette ytterligere 50 milliarder dollar i sirkulasjon, fordi den forventer et stort rush mot bankene like før år 2000 problemene setter inn. Banken antok, at dersom 70 millioner husstander tok ut i gjennomsnitt 450 dollar for å betale for livsnødvendigheter, slike som mat og gass, så ville det tømme alle seddelreservene. Selv de 150 milliardene som var i de eksisterende reservene ville ikke dekke behovet i minibankene.

Faktum er, at uansett hvor rettferdige vi er, og uansett hvor sterk vår tro er, så kan vi ikke unngå at den fryktelige usikkerheten som råder har virkning på våre menneskelige følelser. Alt dette er veldig skremmende. Og det verste er, at tingenes tilstand vil bli stadig mer illevarslende i dagene som kommer.

Men for den seirende kristne, hvis synd er dekket med Jesu blod, så er det gode nyheter. Og jeg tror at dersom vi holder vårt blikk festet på disse gode nyhetene, grunner på dem dag og natt, så vil ingen onde nyheter noensinne kunne bringe oss ut av fatning. Her er de gode nyhetene Gud ønsker at vi skal vite om:Vi Kommer Alle Til å Dø!


Og, enda bedre, vi kommer alle til å stå foran Dommens Trone. Vel, dersom disse "gode nyhetene" lyder litt underlige for deg, så forstår jeg det. Men sannheten er, at dersom du er en kristen, så skulle ikke denne slags nyheter lyde underlige i det hele tatt. Guds ord uttaler veldig klart: " .... det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom." (Heb. 9:27).

Jeg er overbevist om, at bare et øyeblikk inn i evigheten, så vil vi alle komme til å forstå hvor uviktig og forbigående vår nåværende frykt og prøvelse har vært. Vi vil også se hvor nærværende Herren har vært hele tiden, der han vokter over oss med sin frelsende og bevarende makt.

Som skriften vitner, så er våre liv her på jorden som gress: en dag er vi her, vokser og trives, og den neste dag visner vi bort med årstiden.Vi er lik dampen fra vår ånde på en frostdag - i det ene øyeblikket er vi der, i det neste er vi borte.

På dette punktet kan jeg forestille meg at du tenker: "Broder Dave, hvordan kan du forvente at jeg godtar dette som 'gode nyheter'? Jeg prøver å rydde mitt hjerte for all frykten omkring den kommende depresjonen, og all den volden som kommer til å følge den. Men her er du og minner meg på at jeg må stå foran domstolen og avgi regnskap for mitt liv overfor Herren."

"Hva slags trøst er det? Den dagen vi står foran Kristi trone kommer til å bli et fryktelig øyeblikk. Vi kommer til å måtte gjøre regnskap for enhver gjerning og tanke."

Jeg vet at mange oppriktige kristne har samme følelse omkring dommen. De skjelver innvendig hver gang de tenker på den: "Hvordan kan jeg noensinne avgi regnskap for de millioner av syndige, ukristelige tanker jeg har hatt? Hvordan kan jeg svare for alle de tusener på tusener av unyttige ord jeg har ytret? Hvordan kan jeg stå overfor alle mine onde gjerninger - mine unnlatelsessynder, min uforsiktighet, min klaging, min likegyldighet, mine synder mot lyset, mine ungdoms synder?"

"Hvordan vil jeg noensinne bli istand til å se Jesus i øynene på den dagen? Hvordan kan jeg unngå å skjelve av frykt når den tiden kommer?"Her er Disse Gode Nyhetene:


Dersom du har omvendt deg og du stoler på Jesus - tror på hans rensende blod, overgir deg daglig til hans herrevelde - så kommer du til å stå foran hans trone uten feil eller frykt. Faktisk så kommer du til å bli anerkjent foran alle som er tilstede - hvert menneske, hver engel og hver demon i helvete - som Kristi dyrebare brud!

Jeg håper å bevise for deg at du ikke trenger å måtte stå overfor en eneste synd, eller bli avslørt for noen tabbe - men at du vil være istand til å stå uten feil eller lyte.

På dommens dag, så vil alle våre onde gjerninger ha blitt ryddet av veien. Ikke en eneste av dine synder vil bli nevnt. Istedet vil bare dine gode gjerninger - inkludert din tro på Jesus Kristus - bli uttrykt for mengdene som er samlet foran den store hvite trone.

Nå ønsker jeg ikke å gå inn i en diskusjon om akkurat hvordan dommen kommer til å bli - slik som om det vil være en eller to domstoler, et emne bibellærde holder på å diskutere. Noen sier at det vil bli én dom, mens andre hevder det vil bli to - en for de troende, og en annen for alle andre.

Puritanerne og andre teologer gjennom historien har undervist at det vil være en allmenn dom, og at Kristi domstol og dommen ved den Store Hvite Trone er en og den samme. La det være nok å si at vi alle må gjøre regnskap for våre gjerninger, enten disse gjerningene er gode eller onde. Skriften forteller oss: "For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt." (Pred. 12:14).

Du kan undres: "Men, Broder Dave - du avsluttet nettopp med å si at de helliges synder ikke vil bli nevnt. Hvordan kan dette ha seg, dersom Bibelen sier at enhver gjerning, enten god eller ond, kommer til å bli bragt inn for domstolen? Hvordan kan vi stå foran Gud uten frykt, dersom våre dårlige gjerninger vil bli ført frem i lyset?"

Husk på, det vil være to grupper ved dommen - sauer og geiter. (se Matt. 25:31-46). Og disse to gruppene vil stå adskilt foran Herren på den dagen, en gruppe til høyre og en til venstre: hellige og syndere, sønner og treller, de trofaste og de troløse, de vise og de dåraktige, troende og vantro. Og de onde gjerninger det henvises til, som vil bli avslørt på den dagen, er bare de ondes gjerninger.

Skriften sier at alle de onde gjerningene til de gudløse geitene vil bli ført frem i lyset og avslørt. Enhver ond tanke, hver hemmelig lyst, hver skammelig fantasi, hver fornektelse av Kristus, hvert bannord - alt vil bli bekjentgjort og dømt. Og etter at disse skjulte, onde gjerningene er blitt gjort offentlige, så vil de følge sine gjerningsmenn inn til evig fordømmelse.

På den annen side, så vil ingen ond gjerning av de rettferdige bli nevnt den dagen. Istedet vil enhver god ting med livene deres bli ført frem i lyset - enhver hellig tanke, hver barmhjertig handling, ethvert offervillig arbeid.

Det er riktig - vår Herre kommer til å gjøre kjent for alle som er tilstede hver bønn, hvert rop fra hjertet, hver tåre, hver faste, hvert sukk i Ånden, hver prøvelse og lidelse, hvert ord av tilbedelse og takksigelse fra de rettferdige mens de levde på jorden. Han vil gjenkalle i erindringen hvert glass med kaldt vann som ble gitt til de tørste, hver brødsmule gitt til de sultne, hvert klesplagg gitt til de frysende og nakne. Han vil bringe enhver god gjerning frem i lyset - og det vil være et herlig øyeblikk!

Faktum er, at når vi står fremfor vår Herre ved dommen, så vil vi være fullkomne i ham. Dette betyr at alt vi noengang har gjort, inkludert enhver synd vi noensinne har begått, allerede vil være dekket av hans blod og aldri mer bli nevnt. Kort sagt, det er ingen fordømmelse for de rettferdige - ikke i det hele tatt.

Jesus forteller oss: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet." (Joh 5:24). Det greske ordet Jesus bruker for "dom" her betyr "straff." Han sier: "Dersom dere tror på meg, så vil dere ikke bli straffet, men vil gå over fra døden til livet."

Skriften forteller oss virkelig fra perm til perm, at med en gang Herren tilgir oss vår synd, så sletter han dem fra hukommelsen:

Her er gode nyheter i overflod for enhver kristen som har svettet, strevet eller arbeidet for å døde kjødets gjerninger i sin egen kraft. Innbefatter dette deg? Hvor mange ganger har du bitt tennene sammen og pløyd avgårde mot seier i kristenlivet. Hvor mange løfter har du gitt til Gud bare for å bryte dem? Hvor mange ganger har du forsøkt å behage Herren ved å sloss mot dine lyster og vaner, bare for å mislykkes påny?

Her er de gode nyhetene til deg, nedtegnet hos profeten Mika: "Jeg, Herren skal trå deres misgjerninger under føtter!"

Gud har i disse avsnittene gitt oss bilde etter bilde av hvordan han sletter ut våre synder fra hukommelsen: han utsletter dem, han husker dem ikke mer, han begraver dem i havet, han "trår dem under føttene", som betyr at han jager etter dem og fanger dem. Jesaja forteller oss til og med at Gud tar våre overtredelser og kaster dem over skulderen: " .... For du kastet alle mine synder bak din rygg." (Jes. 38:17). Dette betyr at Gud aldri vil se på våre synder eller vedkjenne seg dem mer.

La meg nå spørre deg: Dersom Gud glemmer våre synder, hvorfor gjør ikke du eller jeg det? Hvorfor må vi alltid tillate djevelen å grave opp noe møkk eller gjørme fra vår fortid og vifte det i ansiktet på oss, når alle våre synder allerede er dekket av Kristi blod? Den rensende, tilgivende kraften i Kristi blod er altomsluttende. Den dekker hele vårt liv!Alle "Bøker" Vil Bli Åpnet og
Undersøkt Den Dagen.


Johannes skriver om dommen:

"Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger." (Åp. 20:11-12).

Legg merke til at Johannes sier i dette avsnittet at det er mange bøker og at det er "én bok" ved dommen. Hvilke "bøker" er de førstnevnte? De er nedtegnelser av livet til hver enkelt synder - hver geit - som står foran dommeren.

Du skjønner, hver vantro person har en bok med handlinger og gjerninger som er blitt nedtegnet i himmelen. Hver side i denne boken er en opptegnelse av hvordan han levde. Kan du forestille deg hvordan det kommer til å bli for en overtreder når han står foran Herren på den dagen? Hver tanke, ord og handling i hans liv vil bli bragt frem i dagen, avslørt for sin ondskap, inntil synderen må rope: "Nei, nei - nok! Ikke mere!"

For de rettferdige vil det bare være Livets Bok. Når den boken er åpnet, så vil vi ikke høre et ord, en beretning, en nedtegnelse om en eneste synd eller feil av noen av Guds folk. Hvorfor? Fordi alle deres synder er dekket under Jesu blod. Det eneste som vil fremstå i de bøkene er våre navn. De vil faktisk inneholde våre nye, himmelske navn - og Gud selv vil åpenbare for oss hva som blir våre nye navn.

Du kan spørre: hvordan blir våre navn nedtegnet i Livets Bok? Våre navn blir nedtegnet i denne boken i det øyeblikk vi tror av hele vårt vesen at Jesus Kristus utøste sitt blod for oss. Det skjer når vi gjør krav på seieren på hans kors, og beslutter å søke ham at hele vårt hjerte, sinn, sjel og makt, og underlegger oss hans herredømme i alle ting.

Det er riktig. Gud tilbyr et underfullt løfte til alle som er skyldig i forferdelige, purpurrøde synder .... hvis handlinger var blodrøde av stanken fra helvete .... som mishandlet sine kropper med alkohol, narkotika, perversjoner, hor .... som rødmer når de kommer sin fortid i hu .... som svelger når de tenker på hvor nær de var på å falle hodestups inn i helvete.

Guds løfte til disse er at de kan stå trygge, med stor glede, på dommens dag, uten et spor av frykt. Han garanterer: " .... Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull." (Jes. 1:18). Ved å ha angret seg og omvendt seg fra sine synder, og stolt på hans tilgivende nåde, har de forsonet seg med ham i tro.

Du skjønner, uansett hvordan din fortid er, så ser ikke Gud deg lenger slik som du engang var. Du er ikke lenger en narkoslave i hans øyne. Du er ikke en alkoholiker, en horkarl, en prostituert, en skattesnyter, en underslager. Istedet så har du blitt forvandlet til hans dyrebare, vakre, lytefrie brud. Og han forventer din tilstedeværelse på bryllupsfesten, hvor du vil bli forenet med din brudgom.

Tenk på det et øyeblikk: Vil en brudgom som ser frem mot sin bryllupsdag med forventning, plutselig anklage sin brud for urenhet ved dommen? Nei, selvfølgelig ikke. Du kan spørre: "Men skal ikke Jesus dømme all ondskap? Skal han ikke dømme synden?" Ja, det skal han. Men den Kristus som du skal møte på den dagen er den samme Kristus som har kalt deg, frelst deg, tilgitt deg, kjøpt deg med sitt eget blod, renset deg, merket deg på pannen som sin egen, og som har gått i forbønn for deg alle disse årene.

Når du står foran Jesus, kommer fremdeles du til å se ham som din ektemann, din forløser, din venn, din talsmann - og din forbeder. Og i dét øyeblikket så står du "fullkommen" i ham. Du kommer til å fremstå uten feil - uten flekk eller rynke, hellig, ulastelig.

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser." (Kol. 2:13). "Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd," (Jud:24).

Vi er Kristi legeme - ben av hans ben, kjøtt av hans kjøtt. Tror du et eneste øyeblikk at han kommer til å skamfére sitt eget legeme foran alle hordene med djevler og onde menn og kvinner som er samlet for Guds trone? Nei, aldri! Han kommer til å elske oss og sørge for oss som utgjør hans eget legeme. Og han vil ikke løsrive det fra hodet. I tillegg til det, så er Jesus også hjørnesteinen til hele kirken. Tror du at han vil fjerne seg fra den bygningen, og rive hele stedet ned, etter at han så strategisk har plassert deg inn i det? Det er umulig!Tillat Meg Nå å Slå med Guds Ords
Hammer og Fullstendig Knuse all Din
Frykt For å Stå Foran Kristi Domstol,
Så Fra Nå av Kan Du Se Frem til
Det Øyeblikket med Stor Glede og Takk.


Jeg ønsker fra Bibelen å gi deg tre ugjendrivelige grunner for hvorfor vi ikke har noen grunn til å frykte, men enhver grunn til å fryde oss over den kommende dommens dag:

1. Frykt er ikke forenlig med alt det vidunderlige fellesskap Herren har kunngjort i sin kjærlighet til oss. Gud har forklart for oss hvem han er - og den forklaringen er ikke forenlig med frykt

Gjennom skriften beskriver han alle sider ved sitt fellesskap med oss: Han er vår Far, vår bror, vår venn, vår brudgom, vårt hode, vår ektemann, vår mellommann, vår forsoner, vår forsørger, vår tilflukt, vår hyrde - og mye mer.

Han har etablert alle disse herlige forhold til oss gjennom korset. Og nå ber han oss innstendig om å vite: "Dette er hva jeg er for deg." Tror du at han plutselig vil slette ut alle disse forbindelsene med sitt folk på dommens dag? Aldri!

Hvordan kan en far avvise sitt avkom i barnets regnskapstime? Nei, selv når Livets Bok blir åpnet, vil han fremdeles være din far, din talsmann, din forbeder. Ingenting kan ta bort dette fellesskapet med deg!

2. Frykt kan ikke være tilstede på din gjenopprettelses og kronings dag. "Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss." (Sal 103:10,12).

Våre sinn kan ikke begripe hvor langt øst er fra vest. Og det er nettopp Guds poeng i verset: Han har fjernet vår synd hinsides vår mulighet til noensinne å bringe dem tilbake.

Du kan undres over hvorfor jeg kaller Guds dommedag for vår kroningsdag. Det er fordi Jesaja sier om den dagen: " .... som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg." (Jes 62:5).

Når du da står foran Herren, så vil du gjenkjenne hans kjærlighets blikk. Og så, foran hele mengden av overtredere vil han rekke ut sine armer og omfavne deg, sin brud. Så jeg spør deg - hvordan kan du frykte når din Herre stirrer på deg i kjærlighet og fryd? Du vil fremdeles være hans øyensten!

3. Herren vil ikke selv gjøre mindre enn det han forlanger av oss her på jorden. Gud forlanger ingenting av oss i sine bud som han ikke er villig til å gjøre selv. Og en av de krav er å gjemme, dekke over og tilgi syndene til våre brødre og søstre: "Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror." (Matt 18:15).

Jeg tror at dersom det skal være en adskilt dom for kristne, slik noen lærer, så er det på dette område av livet det vil finne sted. Gud blir støtt når vi avslører svakheter og skrøpeligheter til andre hellige, spesielt foran øynene på de ugudelige. Og jeg tror at denne dommen må være et personlig, fortrolig møte, en om gangen. Jesus kommer til å si til oss i kjærlighet:

"Jeg kan ikke tillate at du har med deg denne bagasjen. Jeg ønsker å vise deg hva du gikk glipp av på jorden, og hvordan noen av dine gjerninger ble gjort i kjødet og ikke i Ånden. Ja, du er min dyrebare brud, og ikke noe annet enn herligheten ligger foran deg. Du er under dekke av mitt blod, uten flekk eller rynke. Men alle de gjerninger du har gjort i kjødet må brenne opp."

Hans ord forteller oss allerede: "Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er en ære at han overser krenkelser." (Ord 19:11). "Det er Guds ære å skjule en sak .... " (Ord 25:2).

Så, i et personlig øyeblikk på den dagen, vil Jesus vise oss hvordan han dekket over og tilga våre synder når vi minst av alt fortjente det. Han kommer til å åpenbare for oss hvordan hans nåde og barmhjertighet alene tillot oss å gå over fra døden til livet. "Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham ...." (Esek 18:22).

Våre synder er for alltid slettet ut ved hans blod, for aldri å bli nevnt igjen. Og slik burde vår holdning være overfor våre brødre og søstre som har fornærmet oss.Jeg Bringer deg Dette Budskapet for
å Forankre din Sjel og Forberede deg
på Enhver Uventet Ulykke som Måtte Komme
i De Dystre Dagene som Ligger Foran.


Martin Luther vitnet, på høyden av sine prøvelser: "Herre, nå da du har tilgitt meg alt, gjør med meg som det behager deg." Luther var overbevist om at Gud, som kunne utslette alle hans synder og frelse hans sjel, virkelig kunne ha omsorg for hans fysiske legeme og materielle behov. Det Luther i grunnen sa var:

"Hvorfor skulle jeg frykte for hva et menneske kan gjøre mot meg? Jeg tjener en Gud som kan rense meg fra overtredelser og bringe fred til min sjel. Det betyr ingenting for meg om alle ting rundt meg faller i grus. Dersom Gud er i stand til å frelse og bevare min sjel for evigheten, hvorfor ville han ikke være i stand til å sørge for min fysiske kropp når jeg er på jorden? Å Herre, nå da jeg er benådet, tilgitt, og istand til å stå foran deg på dommens dag med meget stor glede - gjør med meg som det behager deg!"

Bror, søster - fryd deg. Dette nåværende livet er ikke virkeligheten. Vår virkelighet er evig liv i vår velsignede Herres nærvær. Så bevar troen. Denne verdens ting er på vei nedover, men vi er på vei oppover!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 10. Feb. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 10. Feb. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1998 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1998 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1998 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tor. 10. Feb. 2000 09:47:05

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series