Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Kirken er Ikke Klar for Vekkelse!


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
20. Februar 1995.
_____________

Det er to typer kirker i verden i dag. For det første er det den døde, formelle kirken, som har en form for gudfryktighet, men ingen kraft. Dens tjenere er leiekarer, de fleste av dem er uomvendte. Gud kaller slike hyrder for "to ganger døde" (Judas 12). Og Han lover å rykke opp slike kirker med roten og brenne dem!

I løpet av årene har jeg forkynt i flere av disse livløse mausoleene. Pastoren inviterte meg fordi han hadde lest "Korset og Springkniven". Men når jeg forkynte i disse kirkene og Den Hellige Ånd kom over meg, ble pastoren nervøs og begynte å krype sammen i stolen der han satt. Folket gråt under Den Hellige Ånds overbevisning. Men straks jeg ga alterkallet brøt pastoren raskt inn og avsluttet møtet.

Å, som dette plaget meg! Disse pastorene fryktet tanken på at noen skulle gi en følelsesmessig respons på forkynnelsen min. Det eneste de ønsket var å få folket opp fra sine knær og ut av dørene før Den Hellige Ånd kunne gjøre noe "ute av kontroll".

Vi vet at Gud ikke kan velsigne slike kirker med vekkelse, fordi Han ikke utøser av Sin Ånd der Han ikke er velkommen. Og den døde, formelle kirken har, rett ut sagt, stått Den Hellige Ånd imot. Den ønsker rett og slett ikke å bli reist opp fra de døde.

Men det er en annen kirke i verden i dag. Det er en kirke med en hellig rest - et bedende, Gudfryktig, kompromissløs og rettferdig legeme av troende mennesker. Den består av mennesker helt overgitt Kristus - mennesker som ber, faster og jevnlig søker Guds ansikt.

Budskapet mitt dreier seg primært om denne rettferdige Hellig Ånd fyllte kirken. Hvorfor? Fordi det er den eneste kirken som kan ta imot en stor utøselse av Den Hellige Ånd! Du forstår, Gud utøser Sin Ånd bare over dem som ber Ham om å komme, og som forbereder seg på å motta Ham.

Likevel tror jeg at den sanne kirke ikke er klar for vekkelse -- for Guds siste, store og lovede utøselse av Hans Ånd. Du forstår, en kirke kan være opptatt i månedsvis av bønn, faste, gråt, forbønn, bønn og begjæringer om at Den Hellige Ånd må falle -- og likevel ikke være klar for vekkelse!

(La meg forklare uttrykkene jeg bruker her: Ordet vekkelse betyr bokstavelig talt "gjenopplivning av det som er i ferd med å bli en død kropp". Så, for å gjennopplive noe, betyr det at det allerede er dødt. Likevel tror jeg ikke at kirken med Guds hellige rest har besvimt. Og når jeg benytter ordet vekkelse, snakker jeg faktisk om en utøselse av Guds Ånd.)

Det er nødvendig å studere Guds Ord for å finne ut hvordan Hans folk forberedte seg. Du forstår, Gud har gitt oss mange bibelske løfter som er "i beredskap" -- det vil si, klare til å bli oppfylt. Og jeg tror at Han ganske enkelt venter på et folk som vil forberede seg på å gjøre krav på disse løftene.

Gud er naturligvis suveren og kan utøse av sin Ånd over hvem Han vil. Rapporter kommer inn fra hele verden om at Den Hellige Ånd faller på ulike mennesker og bringer nytt liv til dem som verken forventet det eller var forberedt på det. Likevel gir Gud oss et bibelsk mønster som viser oss Hans norm og vis. Og Hans måte er: Han arbeider gjennom et forberedt folk! Han graver opp brakk jord før han setter ting i Guddommelig orden.

Jeg vil gi dere tre grunner for hvorfor jeg tror at kirken ikke er klar for vekkelse. Når vi ser på disse, ber jeg om at vi må slutte oss til Guds ord i forberedelsene på å motta det Han har lovt:
1. Vi er Ikke Klar For Vekkelse
Dersom Vi er Overbevist Om at
Dette Samfunnet Har Syndet Bort Sin
Nådesdag!


Amerika har voldt Gud sorg -- heftigheten i hennes synder er så fæl -- at mange er overbevist om at det ikke er noe håp tilbake!

Faktisk, i de senere år har jeg selv nesten vært overbevist av Amerikas fryktelige moralske jordskred, om at Gud ikke har noen mulighet utenom straffedom. Så jeg har forkynt intensivt om Guds nært forestående straffedommer, spesielt gjennom de ti siste år. Og jeg tror fremdeles på dette budskapet av hele mitt hjerte - og vil fortsette å forkynne det med full autoritet!

Du skjønner, Gud kan vente tålmodig på anger og omvendelse, og sender mange profeter som varsler om straffedom. Men så kommer det til slutt en dag hvor Han sier "Nok!" -- og bønn er nytteløs ved dette tidspunktet. Jeg kaller dette for "skrekk-utløselsen" - når Gud overlater et samfunn til ødeleggende straffedommer. Vi ser flere eksempler på dette i kirkehistorien.:

Gud la det samme budskapet på Jeremia's hjerte. Han sendte profeten til tempelportene med dette høytidelige ropet:

"Gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo i den første tiden. Se hva jeg har gjort med det på grunn av mitt folk Israels ondskap. .... så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det sted som jeg gav dere og deres fedre, slik som jeg har gjort med Silo. .... Og du, du skal ikke be for dette folk og ikke frambære klage og bønn for det og ikke trenge inn på meg, for jeg hører deg ikke." (Jer. 7:12-16).

Gud fortalte den rettferdige, "Du kan slutte å be nå! Min tålmodighet er borte, og jeg har bestemt meg for straffedom. Jeg kommer til å ta min Ånd fra østporten og løfte den fullstendig fra mitt hus. Det kommer til å bli som i Silo!"

Silo står som et vitnesbyrd til alle slekter om at dommen begynner med Guds hus. Guds folk hadde blitt så frafallent og ondt at Gud sendte en brå og voldsom straffedom. Silo var stedet hvor Guds Ånd vek bort og "Ikabod" ble skrevet over døren. Herren tok bort all Sin herlighet, stengte døren og dro -- etterlot det i ruiner!

Herrens ord kom også til Esekiel med samme slags advarsel:

"Menneskesønn! Når et land synder mot meg og gjør seg skyldig i troløshet, og jeg rekker ut min hånd mot det og bryter i stykker brødets stav for det og sender hungersnød over det og utrydder både folk og fe av det, og selv om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren Herren .... hverken berge sønn eller datter. Bare sitt eget liv skulle de berge ved sin rettferdighet." (Esek. 14:13-14, 20).

Gud sa: "Selv disse tre mennene - Noah, Daniel and Job - kunne ikke nedbe en vekkelse. Selv ikke deres rettferdige bønner kunne kjøpe mer tid. Du ser, jeg bestemmer straffedom - og alle bedende mennesker i verden kan ikke endre dette!"
Når Jeg Ser Hva Gud Gjorde Mot Noah's
Generasjon, Sodoma og Jerusalem, Kan
Jeg Ikke Annet Enn Slutte at Amerika
er På Randen Av Ødeleggelse!


Tenk på det et øyeblikk: Ingen av disse samfunnene drepte 25 millioner barn, slik vi har gjort gjennom abort. Deres innbyggere begikk ikke tilfeldige drap i gatene i slike samlede antall som vi gjør i dag. Og hele Sodoma sin befolkning når ikke opp til det antall homser som marsjerer i én parade i New York City. Kjære, vi er en million ganger verre enn disse generasjonene -- og Gud dømte og ødela alle sammen!

Jeg ber ofte, "Å Gud - dersom Du ødela dem, hvordan kan Du spare oss? Hvorfor har Dine voldsomme straffedommer blitt holdt tilbake fra Amerika?"

Eksperter sier at økonomien får et oppsving nå i 1995. Nasjonalproduktet øker. Bilfabrikkene produserer biler med rekordfart. Inflasjonen blir holdt på et stabilt nivå. Alt ser virkelig bra ut fremover. Likevel, hvorfor bringer ikke alle disse gode nyhetene noen form for trygghet til folket? Over hele landet føler folk at det er noe i luften, noe som vil skje. Til og med den største synder føler seg ikke trygg. Hvorfor? Det er fordi, dypt nede, vet denne nasjonen at den fortjener straffedom! Vi vet alle at vi lever på lånt tid.

Hvordan kan vi være klar for vekkelse dersom vi tror at alt håp er ute -- at vi har syndet vekk vår nådedag og det er ingen ting tilbake uten straffedom? Kjære, vi har ikke tro for vekkelse uten at vi er overbevist om at Gud fortsatt ønsker å utøse Sin Ånd over oss!

Hvorfor har ikke Amerika blitt dømt? Hvorfor har ikke Jesus kommet tilbake ennå? Det er fordi det fremdeles er en stor innhøsting framfor oss! Og Gud "...vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2. Pet. 3:9).

Vi ser Herrens store barmhjertighet i et avsnitt i Jesaia. Gud instruerte profeten om å si til Juda:

"Så sier Herren: Hvor er deres mors skilsmissebrev, som jeg har jaget henne bort med? Eller hvem av dem som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere til? Nei, for deres misgjerningers skyld er dere blitt solgt, og for deres overtredelsers skyld er deres mor blitt jaget bort. Hvorfor var det ingen til stede da jeg kom? Hvorfor var det ingen som svarte da jeg ropte? Er min hånd for kort til å frelse, eller det ingen kraft hos meg til å frelse?" (Jes. 50:1-2).

Gud hadde alt skilt seg fra Israel, og gitt dem ".... skilsmissebrev..." (Jer. 3:8). Men nå var Hans oppmerksomhet rettet mot Juda, et folk som hadde vært utro mot Ham og gått vekk fra Ham. Gud hadde fortsatt et hjerte for Juda, og Han kom til dem i det Han ropte, "Hvor er deres.....skilsmissebrev..." (Jes. 50:1). Han sa egentlig, "Vis meg skilsmissepapirene deres. Bevis for meg at jeg noen gang har forlatt dere. Det var dere som gikk vekk fra Meg! Jeg gjorde ingenting for å gjøre dere sorg eller såre dere. Jeg elsket dere hele tiden. Jeg kom til dere og kalte på dere!"

Prøv å se bildet for deg: Der var Herren, som gikk like inn i Juda's skjøgerede for å se etter henne, mens Han ropte, "Jeg kommer etter deg! Du sier til alle at det ikke er noe håp, at det aldri mer kan bli kjærlighet mellom oss. Men jeg kommer tilbake etter deg!"

Kjære, dette er akkurat det jeg ser at Gud gjør med Amerika akkurat nå. Han sier til oss, "Vis meg skilsmissepapirene deres! Vis Meg at Jeg har gått bort fra dere! Jeg har ennå ikke fjernet Min Hellige Ånd. Tvert imot, jeg er fremdeles i arbeid over hele denne nasjonen -- i det Jeg fortsatt kaller og beiler til dere og kommer til dere!"

Herren taler dette gjennom Times Square Church og mange andre prekestoler tvers over denne nasjonen. Og Han taler det gjennom gudfryktige menn og kvinner som bruker dyrebar tid på å søke ham. Han kaller Amerika til omvendelse - tilbake til Sitt eget hjerte! Likevel, når Han kommer, spør Han, "Hvor er de som gir gjensvar på Mitt kall? Hvor er de som vil komme tilbake til Meg?"

Det er dette de siste ukers bønn i Times Square Church har dreiet seg om. Alt dette har å gjøre med Hans siste kallelse!

Mange av dem som går i vår kirke er et bevis på Herrens kallelse. På et tidspunkt vekket Han deres hjerter og ristet dem ut av frafall og kompromiss. Han ropte ut, "Jeg elsker deg!" - og de gav respons. Og den samme Ånd som vekket dem opp ønsker å samle inn store skarer. Vår del er å be i tro, i det Ånden kaller frafalne tilbake, om at mengder skal svare og komme tilbake.

Vi må være helt overbevist om at det fremdeles er tid (selv om den er kort), fremdeles håp -- og at mens vi ber, vil Ånden arbeide i alle samfunnslag, i det Han kaller og nøder mennesker tilbake til Seg Selv!
2. Vi er Ikke Klar For Vekkelse Når Vi er
Overveldet av Mørket Som Har Lagt Seg
Over Nasjonen og av Fiendens Raseri!


Jeg ser et raseri og en intensitet i syndere i dag som i ingen annen generasjon. Da jeg var gutt, omtalte kirken Afrika som "det mørke kontinent" på grunn av dets åndelige mørke. Men i dag henger det et mørke over Amerika som er nesten håndpåtakelig. Nå er Amerika "det mørke kontinent"!

Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene..... (Jes.60:2)

"Belgmørke" betegner et mørke som du kan føle. Og mørket over Amerika akkurat nå er intenst, utbredt og blir stadig tykkere.

Når du flyr inn mot New York, blir du blendet av byens mange skarpe lys. Likevel, straks du kommer av flyet, tar en drosje til Manhattan og står av på Broadway, kjenner du umiddelbart mørket. Det er tungt, demonisk, det forblinder menneskenes hjerter og sinn - og det blir stadig verre!

Likevel, Bibelen sier at Gud har en del i dette mørket:

Gi Herren deres Gud ære før Han lar det bli mørkt, og før deres føtter snubler på de mørke fjell! Dere venter på lys, og Han gjør det til dødsskygge, Han lar det bli belgmørke! (Jer. 13:16)

Gud skaper belgmørket! Når folk er så bundet av sin synd at de avviser Herren, blir de drevet til mørket. David sier om de onde, "La deres øyne bli mørke, så de ikke kan se ...." (Sal. 69:24). Guds Ånd tillater at det legger seg et mørke over deres hjerter og sinn.

"og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten." (Jes. 8:22).

Syndere blir faktisk drevet til sine mørke gjerninger. Satan har kommet til jorden med en armé demoniske krefter som pisker gudløse mennesker til de er helt ville av ondskap!

Raseriet og intensiteten til den nåværende gemenskapen er tusen ganger mørkere enn da jeg for en generasjon siden kom til New York for første gang. I dag ser jeg på folks øyne når de er på vei for å ta stoff, snubler ut av en bar, løper hit og dit på jakt etter fornøyelser -- og det er ikke til å ta feil av at de blir drevet!

Da jeg først begynte denne tjenesten for trettifem år siden, talte jeg i kirker over hele Amerika, hvor jeg advarte mot det kommende moralske jordskredet. Jeg fortalte folk i Iowa, Oklahoma og alle sørstatene at narkotika ville ramme selv den minste grend. Narkotikalangere ville dukke opp på skoler og lekeplasser. Jeg advarte om åpen homoseksualitet med nakenparader i byene våre. Og jeg profeterte at nakenhet og seksuelle handlinger ville bli vist på TV i beste sendetid.

De fleste folk som hørte meg trodde at jeg kom fra Mars. Pastorer rakket ned på meg. Og oppriktige kristne kom til meg etter møtene og sa, "Det er umulig! Gud vil ikke tillate at dette skjer med Amerika." I dag er noen av de som kritiserte meg besteforeldre. De sitter foran TV'en og ser de pornografiske, perverse filmene jeg profeterte om. Og deres barn og barnebarn er henfalne til narkotika og alkohol. Mørket som jeg advarte mot har nå kommet like inn i deres egen sjel!

Kan du forestille deg hvor mørkt det kommer til å bli om ti år fra nå, om Herren skulle drøye?

Likevel spør jeg deg: Mens du ser at mørket blir tykkere og vokser på alle sider, tror du at det overgår lyset fra evangeliet? Er du redd for at mørket skal knuse det, slå det ned, blåse det ut?

Nei - aldri! Guds folk må aldri bli skremt av mørket og fiendens raseri i disse siste dager. Det betyr ingenting hvor mørk verden blir. Bibelen sier at Jesus kommer til å reise seg og lyse i mørket!

Vi lever i en tid med utbredt død og mørke. Men Gud sier at i slike tider vil Han la sitt lys skinne klarest:

"Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke visste om, vil jeg la dem ferdes. Mørke steder foran dem vil jeg gjøre til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil for visst ikke la det være" (Jes. 42:16).

Det betyr ikke noe hvor villt det blir i gatene, eller hvor mange homoseksuelle som forbanner Kristus i homo parader. Vi skal ikke la oss bli overveldet av noe mørke! Når belgmørke dekker jorden må vi forvente at Herren skal skinne i all sin herlighet og utfri mengder:

"Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se mørket dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg" (Jes. 60:1-3).

Ikke noe mørke vil noen gang stoppe Guds lys. Så ta øynene dine bort fra mørket, fra synden, fra raseriet til voldelige mennesker. Og tro Herren for et gjennombrudd av Hans skinnende, overstrømmende lys!"
3. Kirken er Ikke Klar For Vekkelse på Grunn av
Dens Svake Tro på Guds Villighet og Makt Til å Frelse
Onde, Harde Syndere!


Gud satte fingeren på Juda's problem: De tvilte på Hans villighet og makt til å forløse et folk forskanset i frafall og avgudsdyrkelse.

"Men de sier: Du taler forgjeves! Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, hårde hjerte" (Jer. 18:12).

Juda hadde gitt opp håpet, og tenkte, "Vi har gått for langt - og nå er der ingen vei tilbake. Vi har forlatt Herren, spottet ham, misbrukt ham, kastet ham til side. Vi er så dypt i synd at det er håpløst. Ikke engang Gud kan føre oss tilbake!"

Kjære, etter alle mine år i tjeneste må jeg fremdeles kjempe med slike tanker. Kanskje føler du på det samme. Din ektemann er kanskje en ateist, ond og gudløs. Og du har overbevist deg selv om at, "Rundt meg blir mennesker frelst. Men min egen ektemann er annerledes. Han er så hard!"

Herren sa til Juda,

"...Er min hånd blitt forkortet, slik at den ikke kan forløse...? (Jes. 50:2 KJV).

Å forkorte betyr å "hugge av." Gud sa, "Fortell meg -- har fienden hugget av Min mektige arm? Har Jeg mistet Min makt til å frelse? Nei! Min mektige arm tørket opp Rødehavet. Den kledde himlene i sort. Den åpnet blinde øyne. Du har sett at Jeg frelser til det siste. Hvorfor tror du at Jeg har mistet Min makt til å forløse deg?"

Kjære troende, når mistet Gud makten til å frelse den verste synder på jorden? Når mistet Han villigheten til å utfri narkomane, drankere og prostituerte, når ingen ba for dem?

Ville Gud da på en eller annen måte bestemme Seg for å ikke frelse familiemedlemmer som du trofast har fastet og bedt for? Absolutt ikke! Vi må rope til ham i tro, "Å, Herre, du kan frelse Wall Street. Du kan utfri den verste homoseksuelle i New York. Du kan forløse hvilken som helst muslim i hvilket som helst land. Og Du kan frelse hvilket som helst medlem av min familie. Din arm er ikke for kort. Du kan frelse hvem som helst!"

Vi vil aldri bli klar for vekkelse før vi slutter å begrense Gud. Tro ikke at Hans arm er hogget av; tro Ham heller for det umulige! Få en visjon av Hans nåde og kjærlighet - av Hans mektige, utstrakte arm, allmektig til å frelse!

Dersom Jesus profeterte en stor innhøsting, så kommer vi til å bli vitne til en overnaturlig utøselse av Guds Ånd over enorme mengder mennesker. Da Ånden for første gang ble utøst i Jerusalem, ble tusen frelst på en gang. Og, på samme måte i dag, burde vi be i tro om at Ånden skal falle på hele nasjoner -- til og med over nasjoner med utrolige festningsverk.

I de siste år har Den Hellige Ånd bevegd seg i Kina, og store mengder har blitt frelst. Jesaia profeterte om at mange mennesker skulle samles fra Sinim, som representerer Kina:

Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinims land" (Jes. 49:12).

Den samme Hellige-Ånds ild faller også i Russland og i deler av India. Guds Ånd beveger seg, nøder, kaller på mennesker over hele verden!

Likevel ber Gud sin rest, sin kirke om å begynne med våre egne familier, med én person om gangen:

"Vend tilbake, frafalne barn! sier Herren. For jeg er deres Herre. Jeg vil ta dere, én av en by og to av en ætt, og føre dere til Sion" (Jer. 3:14).

Vi skal be og være tålmodige - og Han vil samle våre kjære, én om gangen!

Her i Times Square Church ber vi om at Gud skal feie mange inn i sitt rike gjennom utgytelser av Sin Ånd. Men Herren ønsker også at vi skal fokusere på våre familier. Vi må ha en trang i oss etter å be, "Herre, send overbevisning over min familie! Frels min sønn, min datter, min kone...."

For mange år siden var der en populær sang, "Raindrops Keep Fallin' on My Head." Jeg tror at denne sangen forteller oss om hvordan vi burde be - om at Gud bokstavlig talt skal la det regne av Sin Hellige Ånd. Skriften lover at i de siste dager vil Den Hellige Ånd falle som regn. Og du kan be om at den Hellig Ånds regndråper skal falle på hodene til dine kjære:

"Be Herren om regn i senregnets tid! Herren sender lynstråler, og regnskyll skal Han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark" (Sak. 10:1).

Gud venter og er ivrig etter å utøse av sin Hellige Ånd. Er du klar til å be ned Hans regn? Vi skal ikke be om straffedommens ild, men om regn!

Ja, Guds straffedom kommer; den er ved døren akkurat nå. Men mens vi ennå har tid skal vi tro at Gud vil utøse Sin Ånd. Så hold fast på Hans guddommelige "i beredskap" løfter som er klare til å bli oppfylt - og du vil se en Hellig-Ånd vekkelse utøst over alt rundt omkring deg.

Halleluja!
---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Jakob Enerhaug 1. September 1997
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 1. September 1997
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 4. Februar 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Pulpit Series