Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Syndens Snublestein!

(The Stumbling Block of Iniquity!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
24. Februar 1997.
__________________

Noen eldste i Israel kom til profeten Esekiel og søkte rettledning og råd fra Herren. Disse menn var ikke lik mange av israelittene, som åpenlyst bøyde sine knær for avgudene. Nei, du ville ikke finne disse eldste i noe avgudstempel, hvor de ofret til de falske gudene. De var folkets ledere - og de ønsket å fremstå for alle som gudfryktige menn.

Men på utsiden var disse eldste bare som hvitkalkede graver! Utvendig hadde de utseendet til menn som hadde et hjerte for Gud og ønsket å høre hans ord angående sine liv. Og det var på dette viset de nærmet seg Esekiel.

Men Gud åpenbarte for Esekiel hva som var i deres hjerter. Han sa til profeten: "Menneskesønn! Disse menn har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte ...." (Esek 14:3). Herren sa: "Disse menn har kommet til deg og sagt at de ønsker å høre et ord fra meg - at de ønsker å vandre i lydighet mot mine bud. Men de lyver. De har hemmelige synder i sine liv!"

Disse eldste hadde alle et skjult, hemmelig avgudsforhold. Deres hjerter var i slaveri under synder som de henga seg til bak lukkede dører. Ingen kunne fortelle dette ut fra deres utseende. Tvert om, de møtte opp, ikke som hedninger eller avgudstilbedere, men som respekterte Guds menn som utførte sine embeter.

Avguden til en eldste kunne være forskjellig fra en annens. For noen kunne det være et begjær etter å bli anerkjent, et higen etter makt. For andre kunne det være en hemmelig kjødets nytelse. Andre igjen kunne klynge seg til et upassende bekjentskap - en utenomekteskapelig affære eller en homoseksuell synd. Men hos hver og en av dem raste en krig i deres sjel. De var fanget mellom to mektige strømmer: På den ene siden ønsket de å høre fra Gud - og på den andre siden reiste den skjulte avguden seg foran deres øyne.En Syndens Snublestein
Er Enhver Ond Ting Som Hindrer
Din Åndelige Fremgang -
Noe Som Står Mellom Deg og Gud!


En slik snublestein er enhver ond fristelse som frarøver deg en stødig vandring med Gud. Det er en hvilken som helst besettende synd som forårsaker at du vakler i troen .... enhver lyst som bringer skam i ditt hjerte og over Kristi navn .... enhver hemmelig ting som opphisser deg, og gir deg falskt håp .... enhver synd du klamrer deg til når du kommer til Herren for å søke råd. Du kan komme til Guds hus, løfte dine hender, tilbe ham høyt - og fremdeles ha en syndens snublestein i ditt hjerte!

"(De) har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som for dem er en fristelse (eng. stumblingblock=snublestein) til synd, har de satt for sine øyne ...." (Esek 14:3). Gud fortalte Esekiel: "Disse menn har blitt forhekset i sine hjerter av en hemmelig synd. Og deres synd står like for øynene på dem. Det er noe som er kjent for dem. De vet tydelig hva som har et grep om deres hjerter, fordi jeg har hatt et oppgjør med dem om det. Jeg har overbevist dem med min Ånd - og de vet nøyaktig hva som hindrer deres fellesskap med meg.

"Dette er mitt utvalgte folk, eldste i min menighet - og de vet bedre! De trenger ikke et ord fra deg for å finne det ut. De vet at jeg hater avgudsdyrkelse. Og de kjenner til Davids advarsel: 'Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre' (Sal 66:18). Men disse menn er ikke rede til å forsake sin syndige avhengighet. De er ikke rede til å innrømme at de er bedratt og til å ta imot irettesettelse. Og allikevel forventer de at jeg skal tale til dem!"

Hos profeten Malaki fortelles det at prestene gråt i Guds hus natt og dag, og dekket alteret med sine tårer. Men disse mennene hadde forræderi mot sine koner i sine hjerter; de skilte seg fra sine ektefeller stadig vekk. Og av den grunn hørte ikke Gud deres rop. Kjære, du kan gråte en elv av tårer - men dersom du holder fast på en avgud i ditt hjerte, så vil ikke Herren høre deg!

Gud spurte Esekiel: " .... Skulle jeg la meg spørre av dem?" (samme vers). Med andre ord: "Tror disse eldste virkelig at de kan spørre meg, mens de holder fast på en hemmelig avgud? Forventer de at jeg skal overse det som er i deres hjerter, og svare deres bønner i sannhet og rettferdighet? Disse avgudsdyrkerne er ikke forberedt på å høre mitt ord. De er ikke rede til å gjøre det jeg forteller dem. Hvorfor skulle jeg tale til dem?"Enhver Troende som Klamrer Seg Til
En Hemmelig Synd, Eller Noe som Går
På Tvers av Guds Ord
Kan ikke Høre Guds Sanne Røst!


Enhver som holder fast på en synd vil aldri godta sannheten når de hører den. Hvorfor? Det er fordi enhver avgud bærer med seg en løgn som vil bli akseptert som sannhet!

Når den Hellige Ånd overbeviser en troende om en spesiell synd eller vane, så kommer han om og om igjen med kjærlige advarsler. Guds Ånd er mild, tålmodig, kjærlig - og han vil vente på at den troende svarer før han kommer med disiplin. Han vil stadig hamre på denne personens kompromiss med sitt overbevisende ord.

Men når alle kall og advarsler fra Ånden blir oversett og synden slår rot, så er straffen tukt, og tilslutt dom. Gud vil tillate at øyet blir blindt og at hjertet forherdes. På det punktet vil det være umulig for den som synder av vane å se sin egen fordervelse. Tilslutt, dersom denne forferdelige straffen ikke bli mottatt, så vil hjertets forherdelse bli ugjennomtrengelig.

Sauls hjerte var under herredømme av avgudene stolthet og misunnelse. Stolthet steg stadig vekk opp i denne mannen, og gjorde ham misunnelig på David og enhver annen som vandret i hellighet. Sauls hjerte ble overvunnet av hans avgudsdyrkelse.

Bibelen forteller oss at Saul gang på gang gikk til Herren for å rådspørre ham, men Gud nektet å tale til ham. Herren kunne ha sagt til Saul det han sa til de eldste som kom til Esekiel: "Skal jeg bli rådspurt av en hvis hjerte er blindet av stolthet og åpent opprør?"

Her er det triste vitnesbyrdet til denne avgudsdyrkende kongen: " .... Og Saul svarte: Jeg er i stor trengsel .... Gud er veket fra meg og svarer meg ikke mer, verken ved profeter eller ved drømmer ...." (1Sam 28:15). Saul kunne gråte, han kunne oppsøke profeter, han kunne be om drømmer - men Herren svarte: "Nei Saul, jeg snakker ikke mer til deg - fordi ditt hjerte er inntatt av en avgud!"

Gud talte ikke mer til Saul hele resten av hans liv. På et tidspunkt rådspurte den forvirrede kongen seg med en heks for å prøve å finne et klart ord til rettledning. Til slutt døde han i den ytterste redsel.

Jeremias bok forteller oss at Efraim falt under Herrens strenge tukt på grunn av synd. Men Efraim angret seg, omvendte seg fra sine avguder og knuste dem. Her er denne mannens vitnesbyrd: "For etter at jeg har vendt meg bort fra deg, angrer jeg. Og etter at jeg har fått forstand ...." (Jer 31:19).

Forstår du hva Efraim sier her: Hovedsakelig er det dette: "Da jeg hadde avguder i mitt hjerte, gikk jeg til Herren for å få forstand. Men jeg kunne ikke få ett ord fra himmelen. Jeg hørte ikke noe fra Gud - inntil jeg angret og knuste mine avguder til småbiter. Da fikk jeg forstand!"

Bare ved å vende deg bort fra dine avguder i helhjertet omvendelse kan du høre et sant ord fra Herren - og motta ren, guddommelig veiledning. Du skjønner, når du omvender deg, så vil den første tingen som vender tilbake være din dømmekraft, selve Guds visdom. Og jo lenger bak deg du legger din synd, jo klarere vil du se og høre. Guds røst vil være tydelig, sikker, med sannhetens autoritet.

Men kristne som søker Gud mens de klamrer seg til en avgud vil aldri høre noen røst - unntatt røsten til sitt eget hjerte! Deres eget ønske vil ta på seg en stemme - og tilslutt vil disse troende begynne å tro at det er Guds stemme.

Kjære, dersom du nekter å forsake en skjødesynd, så trenger du ikke å prøve å faste. Dine anstrengelser vil være helt forgjeves. Gud sier: " .... (Deres) misgjerninger vitner mot (dere) ..... Når de faster, hører jeg ikke på deres rop. Når de ofrer brennoffer og matoffer, har jeg ikke behag i dem." (Jer 14:7,12).

Enda verre er dette ordet: Hvis du kommer til Herren mens du kjæler med en syndens snublestein, så vil Gud avvise deg. Han vil svare din bønn. Men det ordet du vil motta vil være urovekkende, skremmende: " .... jeg, Herren, vil selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld." (Esek 14:4).

For eksempel: Israel kom til Gud og krevde en konge. Deres hjerter var fylt av lyst til å være som andre nasjoner, og det ble deres avgud. Så Gud svarte dem i samsvar med deres begjær: "Jeg gir deg en konge i min vrede, og tar ham bort igjen i min harme." (Hos 13:11).

Gud sier: "Ja, jeg vil svare din bønn. Men jeg kjenner lysten som har forhekset ditt hjerte. Jeg vet at du ikke vil lytte til noe ord som jeg gir deg. Så jeg kommer til å svare deg i samsvar med ditt hjertes ønske. Jeg kommer til å gi deg det du ønsker - til du blir kvalm av det!"

Da folket kronet Saul til konge, tenkte de: "Gud har hørt oss. Han har svart våre bønner. Er det ikke vidunderlig? Herren er med oss!" Men Gud hadde besvart dem i sin vrede - i henhold til deres avgudsdyrkende hjerter!I Ødemarken Spurte Israels Barn Herren
Om å Få Kjøtt å Ete


Igjen var folkets hjerter fulle av avgudsdyrkelse og vantro. Og igjen svarte Gud dem i samsvar med deres begjær:

"Men ennå mens de hadde kjøttet mellom tennene, før det var slutt på det, ble Herrens vrede opptent mot folket. Og Herren slo folket med en svær sott." (4M 11:33).

Gud skuffet dem ikke. Han ga dem det kjøttet de ønsket. Og mens folket fråtset i det, tenkte de: "Gud har hørt oss. Han er fornøyd med oss!" Nei - Gud hadde bare svart i samsvar med deres avgudsdyrkelse! Og mens kjøttet enda var i munnen på dem begynte folket å dø.

Kjære, Gud svarer oss i samsvar med våre avguder! Han advarer: "Ja, du vil få det du forlanger. Du har gitt næring til ditt begjær. Men det vil koste deg alt!"

Bileam ble tilbudt en stor sum penger av midjanittene, sammen med anseelse og ære - dersom han bare ville forbanne Israels barn. Da Bileam søkte Gud omkring saken ga Herren ham et ettertrykkelig "Nei."

Så Midjans utsendinger kom tilbake med et bedre tilbud som inneholdt enda større fristelser. Igjen gikk Bileam til Herren og spurte: "Gud, du hørte tilbudet. Skal jeg gå?" Men denne gangen spurte Bileam med et hjerte som var i brann av begjær. Han hadde lyst på makt, på økonomisk vinning, på anerkjennelse. Han ville ikke legge ned sin griskhets avgud - og det ble en syndens snublestein i hans hjerte!

Hva var Guds svar til Bileam? "Stå opp og gå med dem!" Herren svarte Bileam i samsvar med det begjær som hadde fanget hans hjerte. Du skjønner, Bileam ønsket ikke å ha Guds vilje; han ønsket ikke å vandre i renhet. Han ønsket sin egen vilje - som var personlig vinning. Men da han red avgårde trodde han: "Jeg har Guds sinnelag i denne saken."

Nei! Bileam tok tragisk feil. Han hadde blitt et mål for Guds vrede, fordi han hadde solgt seg til begjærets makt. Og det ble en forbannelse for ham: Bileam ble ødelagt sammen med resten av Guds fiender.

For ikke lenge siden kom en kristen ektemann til meg for å informere meg om at han skulle forlate sin kone. Han sa i hovedsak: "Vårt ekteskap er håpløst. Det har bare gitt meg elendighet. Så nå kommer jeg meg ut.

"Jeg vet at du vil fortelle meg at det er galt - at det er imot skriften. Men jeg har allerede bedt over det. Og Herren har fortalt meg at han ikke forventer at jeg skal leve med den slags smerte. Han fortalte meg at å forlate min kone er det rette under disse omstendighetene. Så jeg bryr meg ikke om hva du sier - fordi jeg har fred over det."

Hørte denne mannen fra Gud? Å ja - Gud svarte virkelig på hans bønn. Han besvarte ham ut i fra avgudene i hans hjerte. Gud tillot ønsket i hans hjerte å få en røst!

For mange år siden var det en pastor som kom gråtende til meg. Han bekjente for meg at han hadde stått i et forhold til en ung kvinne i sin menighet i fem år. Han forklarte det på denne måten: "Mitt ekteskap var vanskelig, fordi min kone misforsto meg. Men denne andre søsteren var veldig åndelig. Vi bygde opp hverandre i Herren. Det var slik det startet.

"Først gråt jeg slik jeg aldri hadde grått i mitt liv. Gud handlet virkelig med meg. Men så begynte jeg å føle meg helt i orden. Plutselig prekte jeg bedre enn noensinne. Og menigheten begynte å vokse. Hver gang jeg ba over mitt forhold til denne kvinnen, så var alt jeg hørte som svar: Gud forstår, han vet hvor vondt du har det. Det er i orden - for en dag vil hun bli din kone."

Gud svarte mannens bønn - ved å svare hans avgud! Den unge forkynneren hørte det han ønsket å høre. Men så avslørte plutselig Gud løgnen ved det hele - og prisen var nesten ulidelig for ham.

Enhver avgud vi gjemmer på blir en syndens snublestein i vårt hjerte. Du kan si at du lever nær Jesus, at du har samfunn med ham. Men dersom du klynger deg til en avgud så kan det ikke være noe slikt fellesskap. Som Gud fortalte Esekiel: "Disse eldste er fremmede, adskilte fra meg, på grunn av sin avgudsdyrkelse. Deres avguder har stengt alt fellesskap med meg!"

"Si derfor til Israels hus: Så sier Herren Herren: Vend om og vend dere bort fra alle deres motbydelige avguder og vend deres åsyn bort fra alle deres styggedommer!" (Esek 14:6). På hebraisk betyr ordet for "styggedommer" "deres avskyelige ting" - det vil si, alle de tingene som volder avsky hos den Hellige Ånd.

Gud sier i korthet: "Ønsker du å spørre meg og motta et sant ord? Jeg har fått nok av dine falske tårer, din forfalskede omvendelse. Vend deg bort fra dine avguder. Da vil jeg i sannhet svare deg!"De Som Nekter å Kaste Vekk
Sin Synds Snublesteiner - Som Nekter
Å Vedkjenne Seg Sine Avguder
Og Knuse Dem - Ender Opp i
Sterk Villfarelse!


Avgudsdyrkere er forutbestemt til å leve i villfarelse - å tro at en løgn er sannheten!

"For hver den av Israels hus og av de fremmede som bor i Israel, som skiller seg fra meg og gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten for å spørre meg - ham vil jeg, Herren, selv svare på min vis.

"Jeg vil sette mitt åsyn mot den mannen og ødelegge ham, så han blir til et tegn og til et ordspråk. Jeg vil utrydde ham av mitt folk. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. Om profeten lar seg lokke og taler et ord, da er det jeg, Herren, som har lokket denne profeten, og jeg vil rekke ut min hånd mot ham og utslette ham fra mitt folk Israel." (Esek 14:7-9).

Gud sier i dette avsnittet at han bedrar griske profeter. Men vi vet at Gud kan ikke bedra noe menneske. Det dette derimot betyr er: "Fordi du er forherdet i din synd, uten noe rop eller ønske om å angre og vende om, så vil hvert ord du hører fra nå av befeste deg i din synd. Selv forkynnelsen du hører vil tale til dine avguder. Alt vil befeste deg i ditt bedrag!"

Vi ser et bilde på dette i 1 Kong 22, med kong Akab. Denne mannen var kanskje den mest avgudsdyrkende kongen i Israels historie. Og på dette tidspunkt hadde han sluttet seg til kong Josafat for å gå til kamp mot Ramot i Gilead.

Fire hundre profeter sto foran Akab og oppmuntret ham til å marsjere fremad til angrep. Kan du forestille deg scenen? Der sto det en horde med smigrende menn, som alle uttrykte ord som ga næring til Akabs avgudsdyrkelse. Og hver eneste av de fire hundre røstene løy for ham - befestet ham i sin synd, og fortalte ham at det var greit å rykke frem.

Men hør hva skriften sier:

"Og Herren sa: Hvem vil lokke Akab til å dra opp til Ramot i Gilead, så han faller der? Og den ene sa så og den andre så. Da gikk ånden* fram og stilte seg for Herrens åsyn og sa: Jeg skal lokke ham. Herren spurte ham: Hvorledes? Han svarte: Jeg vil gå av sted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren: Ja, du skal lokke ham. Det skal også lykkes deg. Gå av sted og gjør det!" (1Kong 22:20-22).

Her var en av de verste avgudsdyrkerne noensinne, en mann hvis hjerte var helt fanget av griskhet og begjær. Og nå skulle han rådføre seg med Herren. Så hva ga Gud til Akab? Han sørget for fire hundre profeter som ville gi ekko til ønsket i Akabs hjerte: "Alt ser flott ut. Det ligger fred og fremgang foran deg. Gå til strid!"

Hvilken forferdelig tragedie! Akab kunne ikke høre Guds stemme på grunn av de avgudene som hadde slått rot i hans hjerte. Og Gud svarte ham ved å sende ham en sterk villfarelse - en som ville ødelegge ham!

" .... fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten." (2Tess 2:10-12).

Gud ikke bare tillater forførende røster, men han sørger faktisk for dem: " .... Gud sender dem kraftig villfarelse ...." (vers 11). Jeg ser ofte dette skje i kristnes liv. For eksempel var det en mann som forlot Times Square Church nylig fordi han sa at prekenene var for harde og loviske. Men denne mannen hadde en avgud - en besettende synd han ikke ville gi slipp på. Han følte seg "ledet" til en menighet hvor han kan være trygg i sin synd. Nå kan han fritt røyke og drikke - og ikke et eneste ord blir noensinne sagt om det.

Jeg har ofte undret meg på hvordan det har seg at kjødelige kristne i kirken ser ut til å finne andre som er lik dem selv. Jeg ser sladrebøtter bli venner med andre sladrebøtter, kåte kvinner tiltrekke seg menn som er på rov; homoseksuelle finne andre homoseksuelle. Hvordan blir de "ledet" til hverandre? Det blir innrettet slik av Gud!

Nei, Gud overstyrer ikke noens frie vilje. Men hans virksomhet med å sende en kraftig villfarelse skjer fordi mennesker nekter å oppgi sine onde handlinger. Han sier: "Det eneste håpet jeg har om å nå deg er å la deg komme til enden av repet - å la din synd gjøre deg kvalm!"

Vi ser denne prosessen i virksomhet i 4. Mosebok, da Israel gråt og bønnfalt om kjøtt. Gud besvarte deres bønner på følgende vis: "Ikke bare én dag skal dere ete av det, og ikke to dager eller fem dager eller tjue dager, men en hel måned, til det kommer ut av nesen på dere, slik skal det by dere imot! For dere har foraktet Herren, som er midt iblant dere ...." (4M 11:19-20).

Gud sier: "Så dere ønsker å tilfredsstille kjødet? Dere ønsker å holde fast på deres synd? Da vil jeg la dere velte dere i den til den gjør dere syke, til den ikke gir dere mer nytelse - inntil dere roper ut: 'Nok!' "Mange Kristne Går til Bibelen
for å Rådføre Seg Med Herren
Mens De Fremdeles Klynger Seg til
Syndens Snublesteiner - Og Selv Skriften
Taler Til Deres Avguder!


Når avgudsdyrkere åpner Bibelen finner de ofte det de ønsker, like for sine øyne. De leser akkurat det de trenger for å fjerne syndens overbevisning, for å berolige dem - og til å befeste dem i deres villfarelse!

For en del år siden kom en gift mann til meg overbevist om at Gud hadde vist ham en kvinne som ville bli hans neste kone. Hans daværende kone var handikappet. Denne mannen fortalte meg: "Jeg elsker min kone, og jeg har ingen planer om å forlate henne. Men en stemme driver på og forteller meg at denne andre søsteren skal bli min kone en dag. Jeg vet at det høres vanskelig ut å tro - men hver gang jeg åpner Bibelen så mottar jeg bekreftelser, uansett hvor jeg vender meg. For eksempel - forleden dag slo jeg opp i Salmene, og det ordet jeg leste var: 'han førte dem til den havn de ønsket.' "

Dette ordet skulle etter sigende ha vært nok bevis for denne mannen, for i hans hjerte var denne andre kvinnen en "havn han ønsket." Ordene han mottok var ikke profetiske i det hele tatt, det var hans egne begjærlige ønsker som ble gitt en stemme! Denne mannen ble "ledet" til skriftsteder som ble anvendt galt - og de bekreftet hans sterke villfarelse.

Det er én ting å ha en kamp med synden og nekte å slutte fred med den. En slik person sier: "Jeg hater dette slaveriet - og jeg vil ikke finne meg i det! Jeg ønsker befrielse. Gud, jeg vil være trofast mot deg!"

Men når du stifter fred med din synd - når den står for deg hver dag, men du nekter å se den - så vil du begynne å høre den ene bekreftelsen etter den andre. Og det vil ikke være Guds ord til deg - men Gud som tillater ditt eget syndige hjerte å tale!

Når kristne lærer å leve med sin synd - enten den synden er utilgivelighet, sladder, sanselighet - blir synden til slutt en del av deres liv. Og uansett hvor ofte du ser dem i kirken - med løftede hender, i tilbedelse til Herren - så forblir de avgudsdyrkere i Guds øyne. Og tilslutt vil Gud ta sin salvelse bort fra dem helt og fullt.

Klynger du deg til en avgud i ditt hjerte? Vær på vakt - alt du noensinne vil motta fra Guds ord er en bekreftelse på din villfarelse. Det ordet som er ment å skulle helbrede deg vil bare bringe deg ødeleggelse. Du vil bli ledet av din avguds ånd - som forvrenger alt du leser eller hører!Guds Ord Viser Oss Hvorfor
Han Må Gjøre Slike Drastiske Tiltak -
Hvorfor Han Må Svare Avgudsdyrkere
Så Veldig Strengt!


"De skal lide for sin misgjerning. Som det er med spørrerens misgjerning, så skal det være med profetens misgjerning, for at Israels hus ikke mer skal forville seg bort fra meg og ikke mer gjøre seg uren med alle sine overtredelser. Men de skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud, sier Herren Herren." (Esek 14:10-11).

Gud forteller oss i milde ordelag: "Hva det enn er som må til for å få deg bort fra din urene avgud, så kommer jeg til å gjøre det. Jeg vil tukte deg og dømme deg. Og jeg vil gjøre alt dette fordi jeg elsker deg og ikke ønsker å miste deg! Jeg har kommet for å gi deg liv i overflod. Men du kan ikke få denne overfloden så lenge du holder fast på denne avguden i ditt hjerte!"

" .... når dere ser deres ferd og deres gjerninger .... skal dere kjenne at jeg ikke uten årsak har gjort noe av alt det jeg har gjort .... sier Herren Herren." (vers 23). Herren sier med andre ord: "Du vil vite at min strenge behandling av deg er for en hensikt. Jeg vil ganske enkelt ikke slippe deg!"

Jeg spør deg: Har du en syndens snublestein i ditt hjerte? Er du under herredømme av en altoverskyggende synd? Er du bedratt av et slaveri som kan ødelegge deg? Dersom du er det, og du oppdager at du er under overbevisning om synd på grunn av dette budskapet, så er det håp for deg.

Det betyr ingenting hva din avgud er - griskhet, seksuell synd, pornografi, alkohol, narkotika, bitterhet eller utilgivelighet. Gud sier at den står rett fremfor ditt ansikt nå - og du vet hva den er. Be ham om å åpne dine øyne for den, søk ham om en åpenbaring av din synd. Be den Hellige Ånd om å inngyte frykt for Gud i deg - å bløtgjøre ditt hjerte for hans syndeoverbevisende ord og røst. Du må hate din synd - å bestemme deg om ikke å stifte noen fred med den!

Rop ut til ham nå: "Herre, ikke la meg fortsette i min blindhet! Dersom det er noen villfarelse eller bedrag i meg, så avslør det. La ditt ords hammer knuse alle murer av forførelse. Nå inn til meg. Jeg ønsker ikke å tro flere løgner. Jeg ønsker bare å høre din røst nå. Jeg ønsker at din kraft og din autoritet skal herske i mitt liv!"

Det finnes utfrielse for deg, dersom du virkelig ønsker det. Men Gud venter på at du skal omvende deg fra alle dine avguder. Han vil utruste deg med kraft ved sin Ånd i det øyeblikk du er rede til å overgi dem.

Kjære hellige, hør godt på meg: Dersom du vil legge ned dine avguder i dag, så vil Gud begynne å åpenbare seg for deg på en spesiell måte. Og en dag om ikke lenge vil du ta en titt nede ved dine føtter og se disse livløse avgudene ligge der i støv og aske. Da vil det gå opp for deg at du har vandret i Jesu vidunderlige nærvær - ikke lenger en slave i trelldom, men et Guds barn satt fri av sannheten!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 30. Mar. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 3. Apr. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1997 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1997 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 3. Apr. 2000 15:49:01

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series