Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Guds visjon for endetidsmenigheten

(God's Vision For The Last-Day Church)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
23. Mai 1994.
____________

Jeg ønsker å dele med deg det jeg tror er Guds visjon for sin endetidsmenighet. Det er en visjon som er basert på det åpenbarte Guds ord, for Bibelen gjengir klart hvordan Jesu Kristi menighet vil bli rett før hans komme.

Kirken i Amerika er sikkert langt fra hva Gud hadde tenkt seg at den skulle være. Faktisk er det meste av det vi ser foregå i navnet Kristus i dag en vederstyggelighet. Allikevel er det rester av kirker spredt utover denne nasjonen og rundt om i verden som lever opp til Guds hellige standarder. De lever hellige liv, preker rettferdighet, tror på overnaturlige verk. Disse kirkene er levende, fulle av Guds Ånd, og innvirker på liv og hele samfunn for Jesus.

Men, for det meste opererer hele kirkesamfunn i dag uten den Hellige Ånd. De er uten Jesu nærvær, konkurs på alle åndelige gaver. De praktiserer en form for religion uten noen kraft, overbevisning eller frelsende budskap. De koser seg med verden og er mer politiske enn åndelige. De beroliger synd, degger med homoseksuelle, lukker øynene for skilsmisse, latterliggjør det overnaturlige, kaster tilside all lære om himmelen, helvete, omvendelse og dom.

Slike kirker lurer til og med på om Gud er i live. De er så kalde, svake og redde, og verden håner dem! De har ingen innflytelse, ingen respekt, ingen innvirkning på samfunnet i det hele tatt.

Det nye Testamentes kirke fikk demonene til å skjelve! Den drev legioner av demoner i avgrunnen, ba fengselsdører åpne seg, fikk herskere til å krype sammen i frykt. Intet våpen kunne ha fremgang mot den! Disse tidlige troende hadde en slik tro og kraft at krøplinger reiste seg opp og sprang, tiggere ble evangelister. De trodde på det overnaturlige og de åpnet blinde øyne, døve ører, og helbredet alle slags sykdommer. De til og med reiste opp de døde!

Jeg sier ikke at Guds endetidsmenighet vil bli en repetisjon eller kopi av den første menighet. Nei, jeg sier at den vil bli enda mer betydningsfull enn det! Den vil bli mektigere, sterkere, med en enda større åpenbaring av Jesus. Den vil ha en større salvelse fra Ånden enn noensinne, til og med større enn på Pinsefesten! Gud sparer alltid sin beste vin til enden!

Profeten Daniel bekrefter dette. Han sa at visse profetiske sannheter er forseglet og vil bare bli åpenbart i de siste dager:

"For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. ....og ingen ugudelig skal forstå det". (Daniel 12.9-10).

Guds folk kommer til å begynne å forstå "nye ting i hans Ord!" Disse tingene er allerede i Bibelen; de har bare ikke blitt åpenbart i sin fylde. Daniel sa at han så disse tingene men ikke kunne forstå dem, endog med all hans guddommelige visdom: "Og jeg hørte det, men forstod det ikke". (vers 8).

I dag har den Hellige Ånd åpenbart disse tingene til åndelige, våkne hellige!

"... Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.". (1Kor 2:9-10).

Den Hellige Ånd blir i oss for å åpenbare disse skjulte tingene for oss!

Akkurat nå forbereder Herren en mektig, men ydmyk hær av hyrder etter sitt eget hjerte, og han forbereder også en restforsamling av sultne får som har vendt seg bort fra død og synd i den moderne kirkes foretagende. Scenen blir gjort klar for den kirken som død og synd ikke skal ha makt over. Den vil bli varm, ikke lunken, og den vil rokke selve helvetes fundament. Ingen makt på jorden vil bli i stand til å ignorere eller forakte den!

Her er hva jeg ser i skriften som Guds visjon for denne endetidsmenighet:1. Enda engang skal det "fulle" evangeliet prekes!


Du ønsker kanskje ikke å akseptere min neste påstand, men slik som jeg ser det så har Jesu Kristi evangelium ikke blitt forkynt "fullt ut" i denne generasjon! Med unntak av noen få rettferdige, Guds menn og kvinner, så er evangeliet vi hører i dag ikke det som Paulus sa er det "fulle evangelium".

Paulus kunne si til sin generasjon: "...Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium." (Rom. 15:19). Og han beskrev dette "fulle evangelium" som et evangelium bestående av langt mer enn ord. Det er et evangelium av ord og gjerning!

"For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning ..." (vers 18).

Paulus sa: "Hedningene vendte seg ikke til Kristus bare på grunn av min forkynnelse, men fordi mine ord var fulgt av mirakuløse gjerninger!"

" ... ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria." (vers 19).

Hvis Paulus hadde forkynt og undervist uten at tegn og under fulgte med, da ville hans budskap ikke hatt full virkning. Det ville ikke ha blitt evangeliet forkynt fullt ut! Han sa til korinterne: "En apostels tegn ble iallfall gjort blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og kraftige gjerninger." (2. Kor. 12:12).

Merk deg Paulus' ord i dette verset: Tegn, under, mektige gjerninger. De fleste kristne i dag kryper sammen når de hører dem! Hvorfor? Det er fordi disse ordene har blitt gjort til en vederstyggelighet av skruppelløse, makthungrige forkynnere og lærere!

I de siste førti årene har vi vært vitner til en alvorlig pervertering av forkynnelsen av det fulle evangelium. Mange intelligente, Kristus-elskende troende har blitt sjokkerte og skuffet over de dårlige etterligningene og misbruket av overnaturlige gjerninger utført av bedragere som har utgitt seg selv for å være forgrunnsfigurer for tro og kraft. Disse løgnerne har vendt det fulle evangelium til handlinger av stolthet og personlig vinning.

Du ser dem bli fordømt på TV og i aviser. Du ser høkervirksomhet, skuespill, falske helbredelser, ubekreftede påstander, pengegrafsing, overdrivelser, alt sammen avskyelig i Guds øyne. Det har blitt en av de mest skamløse episoder i kirkens historie!

Enda, som om ikke disse perversitetene var nok, så kom også "fremgangsevangeliet" og la til enda mer perversjon. I grunnen betydde det å ta i mot Kristus "å vinne i lotteriet"! Det betydde å ha løfte om velstand; biler, klær, hus, eiendom. Hva enn en troende "talte inn til eksistens" skulle bli en realitet i hans liv. Enda verre, dette evangeliet gav et bilde av Jesus som en eller annen vindrikkende sportsfanatiker som elsker å tilbe sine "barn"!

Den største tragedien av alle er at disse forvrengningene har forårsaket at mange gudfryktige pastorer, evangelister og lekfolk har vendt seg bort fra sannheten i forkynnelsen av et fullt evangelium. De ønsker ikke å ha noe å gjøre med tegn, under eller mirakler.

Allikevel, elskede, Gud er enda Gud, og han er mektig til å utføre mirakler og under! Han er fortsatt vår helbreder og han ønsker å vise seg sterk på vegne av de som stoler på ham! Store overnaturlige gjerninger fant sted i det Nye Testamentes kirke uten forvrengninger; uten avertering, PR eller en person som gjør krav på all kraft og autoritet. Paulus' tjeneste gir et eksempel:

I Troas talte Paulus et så langt budskap at en ung mann ved navn Eutykus falt i søvn mens han satt på en vinduskarm. Gutten falt tre etasjer ned på bakken, og bibelen sier at Eutykus "ble tatt død opp". (se Apg. 20:5-12).

Da Paulus kom nedenunder roet han alle sammen. Deretter gjorde han som Elias hadde gjort: Han strakte seg selv ut over den døde gutten. Plutselig kom livet tilbake i Eutykus. Hvilket mektig mirakel!

Etter at dette skjedde så sendte ikke Paulus alle ut for å spre nyhetene om at et mirakel hadde funnet sted. Han inviterte ikke Eutykus til å følge han på hans evangelistiske reiser og vitne om sin oppstandelse. Det var ingen oppslag som oppfordret folk: "Kom og se gutten som falt ned fra en bygning og døde. Gud reiste han opp fra de døde! Hør forkynnelsen til Paulus, en mann av stor tro og kraft!"

Nei, det var ikke det som skjedde i det hele tatt. I stedet gikk alle helt enkelt tilbake til tredje etasje, hadde nattverd, og Paulus fortsatte å preke. Skriften nevner ikke engang Eutykus mer. Hvorfor? Fordi menigheten forventet at overnaturlige ting skulle skje! De forkynte et fullt evangelium, etterfulgt av tegn og undere!Disse mektige gjerninger skjedde daglig
blant de Hellige,
og intet menneske fikk æren!


Disse store gjerningene ble kalt "usedvanlige mirakler":

"Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus' hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, og bar til de syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde ånder fór ut av dem." (Apg. 19:11-12).

Hvordan kan et lommetørkle eller forkle få noen ære? Paulus sendte de troende ut med slike ting, og i neste omgang vendte de seg til andre: "De hellige hadde bedt over dette kledet. Hvis du vil tro Gud og legge det på deg så vil han helbrede deg". Når folket la disse tingene på deres panner, lemmer eller kropper, så kom de raskt opp av sin seng eller tiggermatte. De ble helbredet!

Disse "usedvanlige mirakler" ble en forventet del av de troendes daglige liv og tilbedelse. De behøvde ikke å gå på et eller annet stort møte med fanfare for å se dem finne sted. Nei, de så disse mektige gjerningene som en del av sin daglige vandring med Herren!

Her er mitt poeng: Hvis forkynnelse alene kunne utføre Guds ønsker, da ville Amerika ha vært vunnet for Kristus for lenge siden. Tenk på hva som hendte i Efesus etter tre måneder med dristig forkynnelse:

"Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien* så mengden hørte det." (vers 9).

Efesus var en gudløs, avgudsdyrkende by overgitt til det okkulte. Befolkingen var besatt av okkulte bøker og praksis, magi, heksekraft. Og etter tre måneder med dristig forkynnelse fra Paulus, så ble folket bare hardere.

Men da begynte Gud å utføre spesielle mirakler gjennom Paulus' hender. Plutselig ble de syke helbredet, de lamme ble gitt sunne lemmer, de blinde fikk sitt syn gjenopprettet!

Det var da de demoniske kreftene i Efesus begynte å bli irriterte. Syv sønner av en prest ved navn Skevas gikk til en viss manns hus for å prøve og kaste demoner ut av ham "i Jesu navn som ble forkynt av Paulus", men legionen i mannen vendte seg mot de syv og angrep dem og rev klærne av dem og slo dem vilt. De løp for livet ut, nakne og skrikende!

"Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle. Og Herren Jesu navn ble lovprist." (vers 17). Folk utbrøt: "Disse etterfølgerne av Jesus har autoritet over demonkrefter!"

Paulus laget et kjempebål i bygaten:

"Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger." (vers 19).

Tusener av bøker om eksorsisme, magi, okkult vitenskap, trolldom, heksekraft; alt gikk opp i flammer! Dette skjedde fordi folket i Efesus hadde blitt konfrontert med et "fullt forkynt evangelium," med tegn, under og mektige gjerninger!Gud forestiller seg en endetidsmenighet
som gjør mer enn å preke og undervise!


Jeg tror ikke at evangeliet kan bli forkynt fullt ut hvis det ikke er etterfulgt av den kraften og de bevisene som følger den Hellige Ånd og som virker mektige undere og beviser at evangeliet er sant!

Paulus erklærte dristig: " ... og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis." (1. Kor. 2:4).

På gresk betyr det "med bevis". Paulus sa altså: "Jeg forkynner evangeliet med bevis. Gud og den Hellige Ånd støtter meg opp med under!"

Hebreerbrevet 2:4 sier faktisk at Gud bekreftet Paulus' budskap med tegn og undere: "Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi Den Hellige Ånd etter sin vilje."

De nytestamentlige troende hadde en bønn: "... idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn." (Apg. 4:30). Disse apostlene dro overalt og forkynte et fullt evangelium.

"...og mange under og tegn ble gjort ved apostlene". (Apg. 2:43). "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender ... Stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten ..." (Apg. 5:12,14). "Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet." (Vers 16).

Endelig, her er et av de mest avgjørende av alle vers. Det beviser at et fullt forkynt evangelium må inkludere tegn og undere:

"Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som gav sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender." (Apg. 14:3).

Dette verset forteller at apostlene tjente frimodig i lang tid og talte om nåde og omvendelse, og da lot Gud " tegn og under skje ved deres hender"!

Til sammenligning så har kirken i dag blitt svak og lite effektiv. Hvorfor? Fordi den ikke lenger tror på det overnaturlige! Teologer forteller oss at på et eller annet tidspunkt så sluttet Gud å gjøre mektige gjerninger. Dog er det ingen som kan si når all denne overnaturlige aktiviteten stanset, ingen kan si det!

Noen påstår at mirakler stanset da Paulus døde. Andre sier det var omkring 150 år etterpå. Men jeg spør deg: Hvem har frekkhet nok til å peke ut dagen, uken, måneden eller året da Gud angivelig skulle ha sagt: "Nok! I tusener av år har jeg utført tegn, undere og mirakler for de troende, men nå har du en fullført Bibel og er mer intelligent, så nå stenger jeg strømmen! Ingen flere mirakler, ingen flere tegn eller helbredelser!"

Elskede, la dere ikke lure! Det er en stor forførelse bak alt dette.

Du skjønner, Paulus forteller oss at i de siste dager vil Satan komme fram " ... med all løgnens makt og tegn og under.". (2. Tess. 2:9). Jesus selv sa: "For falske Messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig." (Markus 13:22).

Tenk på det: Demoner, falske kristne, falske profeter, alle ute etter å bekrefte sitt budskap med løgnaktige tegn og undere! Og enda skal jeg tro at Gud vil utsette sin kirke for en slik mektig, undergjørende djevel og la oss stå der uten noen mektige våpen eller overnaturlige verk? Vil han ha en kirke som sier: "Satan kan gjøre tegn og undere, men Gud kan ikke?" Aldri! Det er absolutt utenkelig!

Snarere sier Bibelen at Guds hellige restmenighet vil gå " ... ut og forkynne overalt. Og Herren virker med og stadfester Ordet ved de tegn som følger med.". (Mark.16:20, omskrevet).

Det er hva Gud regner med for oss!

Du spør: "Men hva med alle de løgnaktige tegn og undere blant Satans horder"?

Jeg sier deg, at akkurat som Mose' stav slukte Faraos slange, så vil Guds mektige gjerninger i disse siste dager sluke alle djevelens mørke gjerninger. Satans gjerninger vil se ut som ingenting sammenliknet med Guds utrolige tegn og undere!

Denne endetidskirkens mirakler vil bli ekte, virkelige, udiskutable, ubestridelige, og enda vil de ikke bli velkjente. Isteden vil de strømme ut av hendene på vanlige, hellige, atskilte kristne som kjenner Gud og har et intimt forhold til Jesus.

Disse troende vil dukke fram fra det hemmelige bønnerommet; en liten, forberedt hær full av tro og uten noe annet ønske enn å gjøre Guds vilje og herliggjøre ham. Uten fanfarer vil de gå inn i sykehus, hjem, ut på gatene, og de vil legge hendene på de syke og se utrolige helbredende mirakler. De kommer til å være fryktløse overfor demoner, rive ned sterke makter og myndigheter. De vil bli så mektige i bønn at de vil åpne hele nasjoner for evangeliet, og Gud vil bekrefte sitt Ord ved deres mektige gjerninger"!Denne endetids restmenighet vil bestå
av kristne som nekter å leve av brød alene!


Hvis du tror at du er for vanlig til at Gud kan bruke deg, så lytt nøye: Gud kommer ikke til å gjøre sitt siste dagers verk gjennom evangelister og pastorer med store navn. De alene vil ikke være i stand til å håndtere den veldige bevegelsen av hans Ånd! Faktum er at Gud kommer til å trenge hver en husmor, tenåring, eldre personer og alle som elsker han til å bringe hans mektige verk ut!

Denne siste dagers hær kommer til å bestå av kristne som har blitt avvendt fra brød alene. La meg forklare hva jeg mener:

Gud sa gjennom Moses:

"...mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn". (5. Mosebok 8:3).

Jesus selv siterte dette verset da Satan fristet ham til å gjøre stein om til brød i ødemarken.

Brød står for alle naturlige, materielle ting som er nødvendige for dette livet. Disse inkluderer mat, husly, klær, arbeid, lønn. Brød representerer levebrød, de jordiske tingene som vi trenger og som ikke er onde i seg selv.

Herren vet at vi trenger alle disse tingene, men skarer av kristne lever bare for de tingene som hører dette livet til! Deres liv er oppslukt av deres jobb, deres hus, betaling av regninger. Alle deres bønner er fokusert bare på deres behov, deres sår, deres problemer, deres ønsker. De lever av brød alene!

Selvfølgelig er det prisverdig å ha en jobb og å sørge for din familie. Det er også en del av det å lyde Guds Ord og leve av hvert ord som kommer ut av hans munn, men noen kristne kommer aldri utenfor brød. De tilbringer et helt liv med å bare overleve!

Hvor mange unge kristne menn og kvinner tilbringer hele sitt liv med å tenke på sine behov for en partner forresten? Hvor mye av deres bønner er fokusert på å be Gud om å fylle deres ensomhet! De lever av brød alene.

Hvor mange gifte par tilbringer all sin tid fokusert på prøvelser og vanskeligheter med sine barn? Denne ene saken sluker alle deres tanker, alle deres bønner. De er fokusert på et behov, brød!

Jesus lærte oss å be: "Gi oss i dag vårt daglige brød".. (Matt. 6:11). Først hadde han sagt at vi skulle be: "Komme ditt rike; skje din vilje". (vers 10). Vi må fokusere på Guds interesser, å be om at hans vilje vil skje!

Hva har du tenkt mer på enn noe annet disse siste månedene? Hva har opptatt det meste av din tid og bønner? Har det for det meste vært "brødsaker", personlige behov?

Hvis du bare fokuserer på brød så har du ikke noe liv! Du lever i en ødemark, akkurat som Israel gjorde. Hver dag reiste de seg og begynte å rope etter brød. Allikevel, etter at Gud gav dem det, så ropte de om kjøtt. De ropte hele tiden ut etter a få dekket sine personlige behov, hver dag i førti år!

Kjære, det er kjedsomhet, slaveri! Gud ønsket aldri dette for sine barn. Isteden fortalte han Israel gjennom Moses; "Du skulle leve av hvert ord som kommer ut av min munn! Ja, jeg sa til dere at jeg ville gi dere brød, men stopp ikke der. Gå videre! Jeg har sagt dere at det er et land foran dere som flyter med melk og honning, med elver, trær, skoger, grønne enger, og jeg ønsker at dere skal få dette stedet!"

Hvis hele ditt liv er sentrert på overlevelse, hvis du ikke er lukket inne med Jesus, vokser i hans ord og forbereder ditt hjerte som en brud prydet for sin ektemann, da har du ikke noe liv i det hele tatt! Du kjeder deg og du er utilfreds! Du kan komme til kirken og motta en liten bit med liv her og der, men du gir ikke liv!

Akkurat nå reiser Gud opp et folk som ikke er fokusert på "brødsaker". Isteden er de fokusert på hans vilje for sin midnattstime! De er trette av å leve i ødemarka på bare overlevelse. Alt de ønsker er å kjenne og gjøre Guds vilje. De er vanlige mennesker som har blitt avvendt fra å leve på brød alene. Deres trening har kommet fra den Hellige Ånd i det hemmelige lønnkammer!

Hvert medlem av denne siste dagers hær må være rede og forberedt i hjertet fordi Gud er klar til å sende ut sin store, siste utøselse!

Før Jesus kom gikk døperen Johannes fram "for å gjøre klar et folk som var forberedt for Herren". (Lukas 1:17). Dette var en forkynnelse om omvendelse, et kall til folket om å forberede sine hjerter

Paulus talte også om å bli "forberedt til alt godt arbeide". (2. Tim. 2:21). Og Samuel sa til Israel at Gud ville gjøre en ny ting for dem, hvis de ville "gjøre sine hjerter rede for Herren og bare tjene ham." (1. Samuel 7:3). David sa også: "Herre, du har hørt de saktmodiges begjæring. Du styrker deres hjerte, du vender øret til." (Sal. 10:17).

I dette siste verset utlegger David en enkel, treskritts plan for å kjenne Herrens sinn og vilje for ditt liv:

1. Be ham oppriktig.

2. Forbered ditt hjerte på å høre hans stemme.

3. Han vil få deg til å forstå. Ånden vil tale til deg!

Meget snart vil Gud komme til å øse ut av sin herlighets kopp, det største mål av hans Ånd som verden noensinne har sett. Veldig overbevisning om synd vil komme over dine naboer, arbeidsfeller og ufrelste familiemedlemmer. Den Hellige Ånd kommer til å overbevise om synd, rettferdighet og dom.

Overalt kommer mennesker til å kjenne smerte. De kommer til å vende seg bort fra sine døde kirker for å finne dm som vandrer med Gud. De vil bli desperate etter å finne noen som har et hjerte som er rede!

Kjære, du er en av disse som Gud kaller på! Han kommer til å bruke hundretusener helt alminnelige tjenere i sitt endetidsarbeide av folk-til-folk tjeneste. Så spør jeg deg: Forbereder du ditt hjerte akkurat nå for hans arbeide som skal gjøres, både i deg og gjennom deg? Eller sitter du bare der, plaget.

Bekjenn til Gud i dag: "Å, Herre, jeg ønsker at livet mitt skal telle! Jeg vet at jeg akkurat nå lever i desperasjonens ødemark, på brød alene. Men jeg ønsker å leve!"

Dykk inn i hans verden. Lær å søke han daglig. Det er en revolusjonerende kraft i forberedelsen av ditt hjerte! Det er gjennom denne forberedelsen at mening og helhet kommer til ditt liv. Det forandrer dine følelser, din personlighet, og den utløser kraft i deg.

Når Gud sier at du er rede så vil han gi deg store muligheter til å gjøre hans arbeid. Du behøver ikke engang å forlate ditt hus. Gud vil bringe behovene rett til din dør!

Men ta deg i vare: Hvis du ikke begynner å søke ham så sier Bibelen at du vil komme til å vende deg til onde veier. "Han gjorde hva ondt var; for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren". (2. Krøn. 12:14).

Vi tjener en mektig Gud som akkurat nå forbereder sitt folk til et mektig arbeide: "Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann skal han egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han vise sin makt". (Jes. 42:13).

Så forbered ditt hjerte på å møte ham. Bli en tjener som er rede, utstyrt og forberedt på hans store, endetidsutgytelse, og du vil se hans herlighet bli levende i deg i denne siste time!

Halleluja!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk avSølvi Wivegh Larsson 27. Feb. 2002
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 1. Mar. 2002
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2002 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2002 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Fre. 1. Mar. 2002 15:18:00

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series