Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Kraften i Herrens Nærvær!

(The Power of the Lord's Presence!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
7. Desember 1998.
_____________

Dette budskapet handler i det hele om den allmektige kraften i Guds nærvær - og hvordan vi kan få fatt i denne kraften! Skriften gir oss utallige eksempler på hvordan Guds nærvær gir hans barn kraft til å leve for ham. Og en av de mektigste av disse fortellingene finner vi i Mose' liv.

Moses var overbevist om at uten Guds nærvær i sitt liv så var det nytteløst for ham å prøve å gjøre noe. Da han talte ansikt til ansikt med Herren sa han: " .... Dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra!" (2. Mos. 33:15). Han sa: "Herre, dersom ditt nærvær ikke er med meg, da går jeg ingensteder. Jeg vil ikke ta et steg før jeg er forvisset om at du er med meg!"

Moses visste at det var Guds nærvær i Israel som skilte folket fra andre nasjoner. Og det samme er sant med Jesu Kristi kirke idag. Det eneste som skiller oss fra de ikketroende er at Gud er "med oss" - leder oss, rettleder oss og gjør sin vilje i oss og gjennom oss.

Moses brydde seg ikke om hvordan andre nasjoner fikk sin ledelse, formet sine strategier, ledet sine regjeringer eller førte sine hærer. Han sa: "Vi opererer etter bare ett prinsipp. Den eneste måten for oss å bli ledet eller styrt, å føre krig og overleve i dette øde landet på, er å ha Guds nærvær med oss!

"Når Herrens nærvær er i vår midte kan ingen skade oss. Men uten ham er vi hjelpeløse, redusert til ingenting. La alle nasjonene i denne verden stole på sine mektige hærer, sine jernvogner, sine dyktige soldater, sine nye våpen. Vi vil stole på Guds manifesterte nærvær!"

Her er det Gud svarte på Mose' djerve utsagn: " .... Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile." (vers 14). Hvilket utrolig løfte! Det hebraiske ordet for "hvile" her er "en behaglig, stille hvile." Gud sa: "Uansett hvilke fiender eller prøvelser du står overfor, så vil du alltid være i stand til å finne en stille hvile i meg!"

Tenk over dette: Dersom en menighet har Guds manifesterte nærvær i sin midte, så vil det ikke bli noe liv og røre, svette og strev. Lovsangsmøtene vil ikke bli hastet unna, med tre sanger, en kollekt og en kort preken. Istedet vil det være en rolig fred, en stille hvile - og alle som går inn gjennom dørene vil merke det!

Dette betyr selvfølgelig ikke at en menighet ikke kan erfare høylydte lovprisninger og overstrømmende tilbedelse. Tvert imot tror jeg at disse tingene ofte er et resultat av et folk som hviler i Herren. Et menighetslegeme som har Guds nærvær i sitt midte vil leve, bevege seg og tilbe med en stille tillitt til Herren til enhver tid.

Det samme er sant for enhver enkelt kristen. Dersom du har Jesu' nærvær i ditt liv, så vil du erfare Guds guddommelige orden. Du vil ha en fred og en hvile, uten engstelse eller bekymring, ingen løping hit og dit for å søke råd, ingen følelse av at bunnen er i ferd med å falle ut. Du vil leve i hvile, og vite at Gud har alt under kontroll!Det Gamle Testamentet er Fylt
Av Beretninger om de Vidunderlige Velsignelsene
Som Kom til Dem Som
Hadde Guds Nærvær Med Seg.


Ta i betrakning disse Gammeltestamentlige eksemplene på den velsignelse som Guds nærvær førte over livene til hans etterfølgere:

Disse Gammeltestamentlige avsnittene er ikke bare historier skrevet med døde bokstaver. De er ment å skulle oppmuntre og formane oss til å søke Guds nærvær i våre liv. Vi kan takke Gud for hva hans nærvær gjorde for Abraham, Josva, Gideon, Jeremia og hele Israel. Men hver og en av oss har også et kraftig vitnesbyrd om hva Guds nærvær har gjort for oss - ledet våre liv, åpnet dører, flyttet hindringer, smeltet hjerter og gjort oss fryktløse.

Jeg har sett dette bli bevist i mitt eget liv. Du kan si: "Du skryter bare!" Nei - faktum er at Guds nærvær har vært med meg på tross av meg selv! Da vi startet Times Square Church i New York City for ti år siden, så utgikk Kristi nærvær fra oss i alt vi foretok oss. Jeg husker at jeg gikk inn på kontoret til en berømt Broadway produsent på jakt etter et teater som vi kunne bruke som kirke. Denne mannens sekretærer og stab spottet meg, ordene og holdningene deres forsikret meg om at jeg, en ussel prest, ikke ville være i stand til å få en avtale. Faktisk så trodde jeg til og med at jeg ville bli sparket ut. Men da kom produsenten ut av kontoret sitt - og da han så meg inviterte han meg inn!

I løpet av de neste ukene ble produsenten og jeg kjent med hverandre. Til tider kunne han se på meg over skrivebordet sitt og si: "Jeg vet ikke hvorfor jeg tilbringer så mye tid med deg. Min avtalebok er helt fullpakket." Men når som helst jeg gikk inn på hans gedigne kontor, så skjøv sekretæren hans meg foran alle andre besøkende og sa: "Bare gå rett inn pastor - han venter på deg!"

Tilslutt solgte denne mannen sitt flaggskipteater til oss som vi skulle ta i bruk som Times Square Church. Selv da han skrev under salgsdokumentene sa han: "Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette!" Det var bare Guds nærvær som beveget ham til å selge den bygningen til oss. Bare få år etter av avtalen var gjennomført, tagg han og hans advokater oss om å få kjøpe det tilbake!

Jeg så Gud forvandle andre menneskers hjerter også. Mannen som eide bygningen ved siden av oss nektet å selge den til oss som tilbygg. Men over tid ble han en venn av meg, og tilslutt solgte han oss bygningen. Hele tiden drev han på og sa til meg: "Noen der oppe arbeider på dine vegne!"

Det er kraften i Guds nærvær. Og enhver kristen kan vitne på samme måte: "Guds nærvær med meg har gjort store ting!"Det er En Betingelse Knyttet Til
Å Motta og Å Bevare
Guds Nærvær i Våre Liv.


Gud knytter en betingelse til sitt nærvær i våre liv. Denne betingelsen finner vi i 2. Krønikebok 15. I det foregående kapittelet har kong Asa ledet Judas hærer til en stor seier over Etiopias millionhær. Men Asa vitnet om at det var Guds nærvær som spredte fienden:

"Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden .... Da lot Herren etiopierne lide nederlag for Asa og Juda ...." (2. Krøn. 14:11-12).

Mens Asa og hans hærer ledet det seierrike opptoget tilbake til Jerusalem, møtte en profet som het Asarja dem i byporten med dette budskapet fra Gud: ".... Hør på meg, Asa .... Herren er med dere så sant dere er med ham. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud .... Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem." (2. Krøn. 15:2-4).

Her er hemmeligheten med å motta og å bevare Guds nærvær i våre liv. Herren minnet Asa rett ut, uten omsvøp: "Asa, glem aldri hvordan du fikk denne seieren. Du søkte meg av hele ditt hjerte, og vendte deg helt om til meg da du var i vanskeligheter - og jeg sendte deg mitt nærvær. Det var mitt nærvær som jaget dine fiender på flukt!"

Nå fortale Asarja Asa. "Husker du hvordan kongedømmet var før du kom til makten? Alt var i uorden, uten lov, ingen ledelse, ingen rettferdig undervisning. Alle sammen var sin egen lov, og gjorde sine egne saker!"

Dette er et presist bilde på mange kristne hjem idag. Alt er i uorden, uten autoritet, fred eller hvile. Alle gjør det han eller hun ønsker. Mange slike familier har blitt en tragisk, dårlig fungerende røre.

Men det trenger ikke å være slik. Intet kristent hjem trenger å forbli dårlig fungerende. Guds løfter er uforanderlige, og hans ord lover oss: "For resten av ditt liv - så lenge du fortsetter å søke meg - vil jeg være med deg. Når som helst du roper ut til meg, så vil jeg bli funnet av deg!"

Dette er ikke en komplisert form for teologi. Sagt ganske enkelt, dersom mann og kone - eller bare en av dem - søker Herren, så trenger ikke deres hjem bli i opprør eller "lovløst." Enhver kan ha Herrens stadige nærvær, dersom han eller hun ganske enkelt vil søke ham etter det.

" .... Herren .... skal .... la seg finne av dere." (2. Krøn. 15:2). Det hebraiske ordet for "finne" her er "matsa", som betyr "hans nærvær kommer for å sette i stand, for å velsigne." Kort sagt, så forteller dette verset oss: "Søk Herren med hele ditt hjerte, og han vil komme til deg med sitt nærvær. Sannelig, hans nærvær vil være en allmektig kraft som stråler ut fra ditt liv!"I Følge Skriften, Så er Vårt
Hovedanliggende å Fortsette å Søke Gud
For å Garantere Hans Nærvær Hos Oss.


Gud gjør sin nådes pakt med enhver troende. Denne pakten er innlemmet i løfter slik som: "Gud har lagt alle våre synder på Kristus." "Jesus ble en forbannelse for oss." "Han vil aldri forlate oss og aldri svikte oss."

Men Gud gir også visse, spesielle løfter til dem som bestemmer seg for å søke ham av hele sitt hjerte. Et slikt løfte er et overenskomst om Guds nærvær. Men denne pakten er strengt betinget. Skriften gjør det klart at dersom vi retter oss etter regelen i denne pakten, så vil vi nyte de utrolige velsignelsene av Guds nærvær i våre liv. Og dette henviser ikke bare til frelsesspørsmål. Den taler om å være slike søkere etter Gud at hans veldige nærvær blir utøst over oss - og blir sett og kjent av alle!

Gud åpenbarte denne pakten om sitt nærvær gjennom en navnløs profet som ga et budskap til Eli, Israels yppersteprest. På den tiden var Eli frafallen. Herren hadde talt til ham, og advart ham mot å tillate synd og kompromiss. Men Eli hadde ignorert alle Guds ord. Og nå sa denne ukjente profeten til Eli: " .... Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord: Det være langt fra meg! Den som ærer meg, vil jeg ære, og de som ringeakter meg, skal bli til skamme." (1. Sam. 2:30).

Uttrykket "bli til skamme" har å gjøre med at Gud løfter bort sitt nærvær. Dette betyr ikke at en person er forbannet, men heller det at han må vandre i sitt eget kjøds kraft. Gud fortalte Eli: "Jeg hadde til hensikt å velsigne ditt hus, å begunstige deg. Men du har foraktet meg, blitt ettergivende overfor synd og tillatt at ditt begjær har skjøvet meg tilside. Nå vil jeg ta mitt nærvær bort fra deg!"

Mange mennesker kommer til Kristus med en sterk, første oppildnende tro. Men over tid dempes iveren ned, og de begynner å neglisjere Herren. De skammer seg over hans bud og vender tilbake til sine gamle syndige veier. Men likevel tror de at Guds nærvær forblir hos dem. Nei - det er en skrøne, en løgn, et selvbedrag! Bibelen gjør det klart. Dersom du forlater ham vil han forlate deg!

Guds løfter svikter aldri. Men noen - slik som løftet om hans nærvær - er absolutt betingede. De krever mer enn bare vårt samarbeid. Gud vil selvfølgelig aldri forlate oss eller holde opp med å elske oss. Men dersom vi forblir i synd, så vil hans nærvær ikke være med oss - og våre liv vil ikke lenger være et instrument for hans mektige nærvær. Vi vil leve etter kjødet - streve, tumle omkring, uten kraft eller ledelse!Bare Når Guds Nærvær er Over Oss
Kan Vi Betrakte, Se og Forstå Hans Herlighet.


Da Israel var i ørkenen, manifesterte Gud sitt nærvær hos dem i en sky. Denne skyen var en fysisk manifestasjon av Guds løfte om å være med sitt folk. Den kom ned og dekket tabernaklet natt og dag. Og den fungerte som deres veileder for ethvert foretak. Når skyen beveget seg, beveget foket seg, og når den stanset, stanset folket. Folket trengte ikke å holde komitémøter for å prøve å finne ut sin retning eller fremtid. De satte sin lit til denne synlige skyen av Guds nærvær.

Idag hviler den samme skyen med hans nærvær over ditt lønnkammer. Den venter hver dag på å omslutte deg med sin fred. Den vil lede deg, utruste deg med kraft og gi deg fred. Og den vil gi deg detaljert ledelse for ditt hjem, arbeide og mellommenneskelige forhold.

Ditt lønnkammer kan være hvor som helst - i dusjen, på bussen på vei til jobben, på toget eller trikken. Du kan stenge alt annet ute og si: "Herre, jeg har en halv time akkurat nå. Jeg elsker deg Jesus, og tilber deg. Dette er min lønnkammerstund sammen med deg!"

Det er en vidunderlig ting å være innelukket med Gud, og utvikle et stabilt bønneliv. Gud lover at etter hvert som du blir en søkende, bedende tjener, vil hans nærvær bryte frem i ditt liv - lukke og åpne dører og innarbeide sin guddommelige orden rundt deg på alle kanter. Men noe enda større enn dette vil skje: Guds nærvær vil lede deg inn i en åpenbaring av hans herlighet!

Det er en forskjell mellom Guds nærvær og hans herlighet. De fleste kristne kjenner hans nærvær - hans store verk i deres liv - men få kjenner hans herlighet. I 2. Mosebok får vi et glimt av denne forskjellen: "Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet." (2. Mos. 40:34).

Apostelen Paulus skriver at alle troendes legemer er Guds tabernakel: "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?" (1. Kor. 3:16). Lik Israelittene som levde under skyen av Guds nærvær, så er vi konstant under dekket av Guds nåde. Men hva er forskjellen mellom å se Guds nærvær og å se hans herlighet?Herren Ga Moses
En Åpenbaring Av Sin Herlighet.


Moses søkte Gud etter en stadig åpenbaring av hans nærvær: " .... så jeg kan kjenne deg .... " (2. Mos. 33:13). Og Gud svarte ham: " .... Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile." (vers 14).

Mose' forespørsel ville være mer enn nok for de fleste troende. Vi ønsker alle Guds nærvær - til å lede oss, rettlede oss, utruste oss med kraft, velsigne oss. Hva mer kan en hvilken som helst troende virkelig ønske? Men det å ha en sikkerhet om Guds nærvær var ikke nok for Moses. Han visste at det var mer. Og han ropte ut: " .... La meg da få se din herlighet! " (vers 18).

Gud viste Moses sin herlighet. Men den kom ikke tilsyne i en slags lysende sky eller en rystende demonstrasjon av kraft. Nei, Gud uttrykte sin herlighet i en enkel åpenbaring av sin natur. "Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd .... " (2. Mos. 34:6-7). Guds herlighet var en åpenbaring av hans godhet, barmhjertighet, kjærlighet og medfølelse!

Jeg har hørt mange kristne si: "Å, hvor Guds herlighet kom ned i vår forsamling i går kveld! Det var en slik utrolig lovprisning, og mennesker ble slått overende av Ånden." Men det er ikke et bevis på eller en manifestasjon av Guds herlighet. Det har ingenting å gjøre med Gud, men med menneskelige følelser. Det inneholder ikke en åpenbaring av hvem han er!

Noen vil kanskje innvende: "Men hva med disiplenes erfaring på Forklarelsens Berg? Var ikke det en manifestasjon av Guds herlighet? Det var et overveldende lys og en mirakuløs tilsynekomst av Moses og Elias."

Men Guds herlighet var ikke i Moses eller Elias eller i det praktfulle lyset. Tvert i mot så var hans herlighet i Jesus: " .... Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset .... Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham!" (Matt. 17:2-6).

Gud sa: "Her er min herlighet personifisert - i Kristus!" Jesus er virkelig oppfyllelsen av alt Gud sa han var overfor Moses - nådig, full av barmhjertighet, langmodig, rik på godhet og sannhet, bevarer sin miskunn for tusener, tilgir misgjerninger, overtredelser og synd. Og nå sa Herren: "Her er et levende bilde av min herlighet. Alt er legemliggjort i min sønn!"

Jeg har hørt noen kristne si: "Hvis bare Herren kunne gi meg et syn av helvetes grufullhet, så ville jeg aldri forlate ham. Jeg ville leve for Jesus hver dag!" Nei - den slags visjon bevarer aldri noen. Bare en visjon av hvem Jesus er - av hans herlighet, nåde og barmhjertighet - vil bevare oss hellige. Jeg kjenner en mann som var nær døden og erfare kun disse visjonene av helvete. Etterpå sverget han at han ville innvie sitt liv til Kristus. Men i løpet av få uker døde visjonen hen, og han vendte tilbake til sine syndige veier.

Gud ønsker å åpne våre øyne for: " .... hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige ...." (Ef. 1:18). Han sier: "All herligheten som ble åpenbart for Moses er legemliggjort i min sønn. Og nå har jeg gitt ham til deg som din arv. Du har en rett til å kjenne ham i all hans herlighet." "For i ham bor hele guddommens fylde legemlig." (Kol. 2:9).

Hvorfor søkte Moses så desperat etter en visjon av Guds herlighet? Jeg tror at årsaken finnes i dette verset: "Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og teltet skal helliges ved min herlighet." (2. Mos. 29:43). Ordet "helliges" her betyr "gjort rent." Gud sa med andre ord: "Moses, når du og folket tilber meg, så vil jeg møte deg og gi deg mitt nærvær. Og når jeg åpenbarer min herlighet for deg, vil jeg rense deg!"

Dette er et av de mektigste versene i hele skriften. Det tilbyr håp til alle som kjemper med en altbeherskende synd og som lengter etter å bli fri og renset. Gud lover: "Ditt tempel vil bli renset ved en åpenbaring av min herlighet. Og den åpenbaringen er tilgjengelig for deg nå - i min sønn, Jesus Kristus!"

Hvor kan vi finne denne åpenbaringen av Kristus? Vi finner den bare når vi går til skriftene! Paulus sier at etter hvert som vi tillater Guds ord å reflektere en stadig økende åpenbaring av Jesus for oss, vil vi bli forvandlet fra herlighet til herlighet. "Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd." (2. Kor. 3:18).

Denne åpenbaringen at Guds herlighet vil forsyne oss med bevarende kraft for våre liv: " .... For over alt herlig er det et dekke." (Jes. 4:5). Med andre ord, Guds herlighet vil bevare oss rene i vår verste time. Satan kan lyve til oss: "Du er slått! Du er en bedrager, en løgner, en horkarl." Men vi kan svare: "Nei djevel, jeg har en yppersteprest - og jeg er renset ved en åpenbaring av hans herlighet!"

Da Gud åpenbarte for Moses alle disse tingene om sin natur, ga han ham også den fulle åpenbaringen om at han: " .... lar ikke den skyldige være ustraffet." (2. Mos. 34:7). Asarja profeterte til kong Asa i hans mest fremgangsrike periode: "Dersom du forakter Guds herlighet - dersom du unnskylder din synd og overser Herren - så vil han ikke rense deg!" " .... Herren er med dere så sant dere er med ham. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere." (2. Krøn. 15:2).

Det Gud forteller oss her er så enkelt: "Ta deg tid til å lære min sønn å kjenne! Gransk mitt ord og søk meg i ditt lønnkammer. Da, når du hviler i mitt nærvær, vil dine øyne begynne å åpne seg for min herlighet. Alt er åpenbart i Kristus. Han er den fullkomne åpenbaring av min kjærlighet, nåde, barmhjertighet og godhet.

"Mens du stadig grunner på denne åpenbaringen, så vil den rense deg og hellige deg - fordi du vil bli mer og mer lik Jesus. Og når du ser hvor kjærlig og barmhjertig han er mot deg, vil du bli mer kjærlig og nådig mot andre. Og det vil være min herlighet åpenbart i deg!"

Kjære, slutt å se etter tegn. Slutt å forvent at en eller annen kraft skal riste kirkebygningen deres, eller at en eller annen predikant skal legge sine hender på deg og løse alle dine problemer. Søk bare Herren og ham alene! Hans ord gjør det klart for oss - du vil enten fryde deg over hans stadige nærvær eller bli til skamme: "For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte .... " (2. Krøn. 16:9).

Søk ham av hele ditt hjerte, og begjær hans nærvær i ditt daglige liv. Da vil du kjenne og erfare Guds utrolige herlighet!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 28. Des. 1999
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 28. Des. 1999
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tir. 28. Des. 1999 12:47:45

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series