Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

En Nasjon Under Villfarelse!

(A Nation Under Delusion!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright
WORLD CHALLENGE INC.

Mine kjære: GUD VÆRE LOVET!

Min siste bok, 'Guds Plan For å Beskytte Hans Folk i den Kommende Depresjonen', blir sendt ut til mange hundre hver dag. Vi gjør vårt beste for å holde tritt med flommen av bestillinger. Dersom du har bestilt ditt eksemplar, så kan jeg forsikre deg om at vi gjør alt vi kan for å få den raskt ut til deg.

Vi har blitt velsignet av de kommentarene vil allerede har mottatt om boken. Her er noen av disse svarene: "Jeg har aldri blitt mer oppmuntret av en bok .... Jeg er glad du ikke gikk ut som en ulykkesprofet .... Boken var mild og oppmuntrende i tonen .... Den gav meg mye håp .... Mest sannsynlig er det bare de åndelig-sinnede som vil ta seg tid til å studere din bok for å oppdage de dypere sannhetene, spesiellt med hensyn til Sion .... Den Hellige Ånd blåser gjennom hele boken .... Den dro meg nærmere inn til Herren ...."

Amerikas velstand er stigende akkurat nå. Alt ser ut til å ha et oppsving. Presidenten forteller oss at vi nyter den beste økonomien i historien. Aksjer fortsetter å stige. Eiendomsmarkedet er på sitt høyeste. Folk er opptatt med et kjøpekalas. Flere biler enn noensinne blir solgt.

Og allikevel er jeg her og advarer om at en depresjon er på vei. Selv noen av mine venner ser ut til å være trett av mine advarsler og skriverier nå. De har blitt som så mange andre amerikanere av idag som ganske enkelt ikke vil høre om noe negativt. Men en dag, om ikke lenge, så vil mine advarsler ikke kunne skyves ut av tankene. Jeg forteller deg med alt som er i meg - vi vil snart se at spekulasjonsboblen sprekker. Og da vil det bli panikktid. Jeg er mer sikker på dette enn noensinne. Jeg ser det nå overalt hvor jeg vender meg i Skriften. Gud kan ikke lyve; en nasjon som vender seg til avguder av gull og lovbestemmer ham ut av dens samfunn kan ikke holde dommen unna særlig lenge.

Tilslutt er det endel lesere som har spurt hvorfor jeg bruker små bokstaver i pronomener i mine bøker og nyhetsbrev når jeg henviser til guddommen. Jeg er en innbarket, gammeldags King James leser. Og denne versjonen bruker pronomener med små bokstaver når den henviser til guddommen, slik som han, ham, o.s.v. Bare undersøk noen få av de følgende King James henvisningene for å se at små bokstaver er brukt når den henviser til guddommen: Lukas 6:10, 12, 13, 17, 19, Lukas 7.1, 9, 12. Selvfølgelig bruker jeg alltid store bokstaver når jeg henviser til Jesus, Gud, Kristus, den Hellige Ånd. Men du vil finne pronomener med små bokstaver brukt gjennom hele King James istedet for den Viktorianske 'store bokstaver' stilen. Den nye Amerikanske Standard utgaven bruker store bokstaver, men jeg fortrekker King James formatet.

Gud velsign alle våre lesere. Gud velsign alle som støtter våre forskjellige tjenester overfor narkomane, alkoholikere, de farløse og fattige. På mirakuløs måte forsørger Gud daglig våre behov.

Takk for at du bryr deg.

Hans tjener og slave,

DAVID WILKERSON.

DW:bbm.2.15.99

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 | USA
Tel: 903.963.8626 | Fax: 903-963-5601 | E-Mail: Texas@WorldChallenge.org

Av David Wilkerson
15. Februar 1999.
_____________

I et brev til de kristne i Tessalonika taler Paulus om en fremtidig begivenhet som han kaller "Herrens dag." Han skriver:

"Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.

"La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn." (2. Tess. 2:1-3).

Noen teologer tror at "Herrens dag" som Paulus henviser til her er den endelige dommen. Derimot tror jeg, sammen med de fleste lærde, at Paulus taler om Kristi annet komme. Og Paulus stadfester at Jesu gjennkomst ikke vil finne sted før to ting skjer:

1. Et stort frafall vil finne sted. Mange som engang kjente Gud vil falle fra sannheten om det evangelium de engang har kjent.

2. Antikrist, eller syndens menneske, vil bli "åpenbart."

Det burde være klart for enhver som elsker Jesus at "frafallet" allerede finner sted. Mange troende idag, i tillegg til kristne gjennom de siste få tiår har blitt kalde i sin kjærlighet til Gud. Med det i sinne, vil jeg like å fokusere på Paulus andre punkt - at Herrens dag ikke vil komme før "syndens menneske blir åpenbart."

Hva er det akkurat Paulus mener med denne setningen? Sier han at Jesus ikke vil komme tilbake før Antikrist har blitt tronet som verdenshersker, og vi alle kjenner hans identitet? Jeg tror ikke det. Paulus visste at Kristus kunne komme tilbake et hvert øyeblikk. Jesus sa selv at han ville komme når det var minst ventet, i 'et øyeblikk'.

Jeg tror vi finner en nøkkel til hva Paulus mener i hans bruk av ordet "åpenbart." Den greske betydningen her er "utildekket." Jeg tror Paulus sier: "Jesus vil ikke komme før Antikrists fulle plan og dagsorden er avslørt, og kirken gjort oppmerksom på den."

Antikrists plan er selvsagt allerede avslørt i Skriften. Paulus erklærer "For lovløshetens hemmelighet er alt virksom ...." (2. Tess. 2:7). Han sier at en mystisk slags synd, som selv nå er i virksomhet, vil innvarsle Antikrist. Tilsynelatende vil en urenhetens ånd falle over den fortapte menneskehet, og gripe folks hjerter så kraftig at syndens menneske raskt vil stige til makten.

Men her er enda en betydning av dette uttrykket: "lovløshetens hemmelighet." Det kommer fra et gresk rot-ord som betyr "stille innføring." Paulus taler om en stille innføring i Antikrists gudsdyrkelse - en skjult, demonisk innflytelse som han så finne sted i sin egen tid.

Akkurat nå er denne samme mystiske ånd i full forførende kraft, og forbereder masser av mennesker på å motta syndens menneske. Tusener blir hjernevasket daglig, stille og i hemmelighet, for å bli ført inn i hans fold. Og dette sataniske arbeide skjer så raskt og så effektivt at syndens menneske kan stige til maktens tinde i en ikke så fjern fremtid.

Vi trenger ikke å se en fysisk åpenbaring av Antikrist før Jesus vil komme tilbake. Hans sataniske ånd er allerede tydelig i tusener av hjernevaskede troende!Paulus Forklarer Fullt og Helt
"Lovløshetens Hemmelighet."


Paulus sier at mysteriet ganske enkelt er dette: Satan kommer til å forføre massene inn i dybder av lovløshet! Det greske ordet Paulus bruker for lovløshet i dette avsnittet betyr bokstavelig uten lov. Derfor dreier mysteriet seg om lovløshet - som betyr at massene vil handle uten lov eller selvbeherskelse.

Men denne lovløsheten er ikke ganske enkelt et opprør mot menneskelig styre. Det handler ikke om opprør mot sivile myndigheter eller om å begå ran, voldtekt eller drap. Disse tingene vekker Guds vrede. Men lovløshetens hemmelighet går mye dypere. Det er en direkte avvisning av sannheten som er i Kristus - en tilsidesettelse av Guds hellige ord og bud. Det er et opprør mot skriftens påbud!

Lovløshetens ånd er økende i vår nasjon idag. Den er selve drivkraften bak lovgivningen som søker å forvise Gud bort fra vårt samfunn. Dette er den samme ånd som Satan brukte for å bedra Eva. Han sa til henne, med andre ord: "Gud er grei - han vil ikke straffe deg for ulydighet. Du kan ete frukten og hengi deg til lysten. Du trenger ikke betale for det!"

Det var en dødelig løgn fra helvete. Og Satan bruker den samme løgnen på kristne idag for å utbre sin lovløshets hemmelighet. Dag etter dag overbeviser han mengder av troende om at de kan hengi seg til sine synder uten å måtte lide straffen. Det er en demonisk plan om å forvrenge Kristi nådes evangelium, og vende det til et budskap om tøylesløshet!

Tragisk, så har mange lunkne kristne bukket under for denne løvløshetens ånd. Noen har allerede blitt ført inn i Antikrists gudsdyrkelse. De er modne for å motta syndens menneske når han dukker opp på arenaen, utfører mirakler og løser problemer.

Du tenker kanskje: "Jeg vil aldri kunne bli lurt til å følge Antikrist." Men Paulus sier at Antikrist vil stige til makten fordi folk vil være blindet og bedratt av sin egen synd: " .... etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst." (2. Tess. 2:9-10).

Satan vil forføre masser av mennesker ved å overbevise dem om en enkel men effektiv løgn. Hva vil denne løgnen være? Han vil overbevise verden slik han ovebeviste Eva: "Gud straffer ikke synden!"

Paulus sier at dette bedraget vil komme "med all løgnens makt .... fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst." (vers 10). Så legger han til: "Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen," (vers 11).

Apostelen sier: "De som avslår å adlyde eller respektere Guds ord vil falle under et kraftig bedrag. Først vil de se gjennom fingrene med sin synd. De vil rettferdiggjøre den. Men snart vil de aktivt søke etter et budskap om billig nåde. De vil finne opp en nåde som er langt bortenfor det som Gud hadde til hensikt. Hans nåde leder aldri til tillatelse. Den leder alltid til omvendelse!"Vår Nasjon er Akkurat Nå
Under en Kraftig Villfarelse!


Amerika idag er under den forførende makten til en satanisk løgn. Men før jeg sier noe mer, vær så snill og vit det, at jeg taler ikke her som en Demokrat eller Republikaner. Det jeg sier har ingenting med politikk å gjøre - men alt å gjøre med åndelig sannhet. Faktum er at vår nasjons ledere har kastet Guds ord fullstendig tilside, og viser ingen respekt for bibelske sannheter. Og nå har Herren tillatt en villfarelse å komme over oss!

Den demoniske løgnen som paralyserer Amerika idag er en falsk fred. Det er forestillingen om at vi kan gjøre hva vi lyster uten frykt for konsekvensene. Vi har allerede krysset en grense i dette bedraget - og nå er dommen uunngåelig.

Paulus utlegger denne guddommelige dommen i Romerbrevet 1. Han taler om de som engang holdt seg til bibelske sannheter men som senere prøvde å holde sannheten nede i urettferdighet. Kort sagt så ønsket de Guds ord og sine lyster på en og samme gang. Så Herren overlot dem til sine tomme tanker. De ønsket å tro en løgn - så han sente en kraftig villfarelse over dem!

Dette er selve tilstanden vår nasjon er i nå. Presidenten fortalte hele nasjonen. "Jeg begikk ikke denne synden," men senere ble han avslørt for å ha begått den samme handlingen som han satte navn på. Idag har åtti prosent av amerikanerne vendt det døve øret til både hans synd og hans løgn, og sier at ikke noe av det har betydning. Som profetert, sannheten har snublet på tingstedet.

Amerikanerne spiller også på aksjemarkedet som fulle sjøfolk - og de gjør fremgang. I tillegg sier en undersøkelse at sekstifem prosent av høyskolestudenter jukser og synes ikke at det er noe galt ved det. Folk i alle aldre behandler Guds lov med likegyldighet, mens de tenker: "Det jeg gjør må være O.K. fordi jeg slipper unna med det."

Nå har denne holdningen til og med krøpet inn i kirken. Mengder av kristne idag ser på skitne videofilmer eller surfer på internet etter pornografi. En gang burde deres samvittigheter ha plaget dem. Men nå resonnérer de: "Alle våre ledere slipper unna med det. Alle gjør det. Hvorfor kan ikke jeg?" De har falt under en demonisk villfarelse!

Det er sant, vi hører stadig løgner, dekkhistorier og manipulering fra vår nasjons hovedstad. Men den store villfarelse vår nasjon er under handler ikke bare om det skitne rotet i Washington D.C. Nei, Satans forførende makt går langt ut over denne troløsheten og fordervelsen. Hans store løgn er en utgytelse fra helvete mot Guds folk!

Paulus advarer: "For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr." (2. Tim. 4:3-4).

Hvem er disse bedratte massene som Paulus taler om? De er bedratte kristne! Han skrev dette brevet til den tessaloniske kirken - til gjenfødte troende! Han talte til folk som satt under bibelsk undervisning og kjente Guds sannhet. Allikevel hadde de holdt fast på sine lyster - og nå lette de etter kjetterske lærer som ville trøste dem i deres synder!Jeg Tror Forførte Kristne
Vil Være Blant Dem Som
Sverger Sin Største Troskap til Antikrist!


De onde har alltid vært "blottet" for sannheten - foraktet den, tråkket på den, og spottet den med ringeakt. Jeg så et eksempel på dette nylig i New York Post da en skribent selvsikkert erklærte at "Vitenskapen har nå erstattet troen."

Men Paulus' største bekymring var alltid for dem som kjente sannhetens vei, som bekjente sin tro på Kristus, men som flørtet med synden. Paulus skrev om de som prøvde å holde sannheten nede i urettferdighet - en handling som gjør Gud rasende. "De byttet bort Guds sannhet mot løgnen .... Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper." (Rom. 1:25-26).

Andre som var holdt i slaveri med sine begjærlige fornøyelser vendte seg til falske lærere for å prøve å finne fred. De endte opp med å godta: " .... vranglære som fører til fortapelse .... mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet." (2. Pet. 2:1-2).

Alle Paulus' budskap om frafall og Antikrist var rettet mot slike kjødelige kristne. De var ikke ment for avgudsdyrkerne i Roma, hedningene i Hellas, eller de ville stammefolk på ukjente steder. Paulus' budskap var et av meget stor viktighet for kirken - og han skrev det for at det skulle leses i kirkene, direkte til de troende!

Du skjønner, Paulus kalte Guds folk overalt til å elske sannheten - å søke etter den, studere den og adlyde den. Han skrev i sum: "La sannheten være deres ledesnor! Ikke vend dere bort fra den. Be den Hellige Ånd om å gi dere øyne til å se den, ører til å høre den, og et hjerte til å elske den. Ellers vil dere åpne dere selv for forførelse - og dere vil ende opp med å tro på en løgn. Satan vil være i stand til å føre dere inn i Antikrists sekt!"

Jeg var nylig vitne til denne slags villfarelse da jeg så på en video fra en fremgangsteologi-konferanse. Til tider hveste denne mannen som en slange. Andre i forsamlingen krøp på gulvet, hylte som ville dyr eller krøket seg i "hellig" latter.

På et tidspunkt begynte en musiker å synge: "Løp etter pengene!" Sangteksten sa i hovedsak: "Dersom du løper hardt og fort nok, så vil du bli rik, rik, rik!" Plutselig begynte folk å løpe villt rundt i bygningen mens de sang: "Løp for å bli rik!"

Vær så snill og forstå - disse folkene var ikke uvitende mennesker. De var alle velkledde og så rimelig intelligente ut. Da jeg så på dem tenkte jeg: "Hvem har forhekset disse menneskene? Hvordan kunne de godta et slikt dåraktig, ubibelsk evangelium?"

Jeg trakk den slutningen at en gang hadde de fleste av dem sittet under et sant evangelium og hørt syndeavslørende budskaper. Men øyensynlig ønsket de ikke å høre det tydelige, enkle evangelium lenger - og nå hadde de godtatt en løgn. De hadde begjær etter penger - en begjærlig ånd - og derfor endte de opp med å oppsøke denne fremgangspredikanten. Han ville lære dem hvordan de kunne tjene både Gud og mammon!

Jeg er overbevist om at disse menneskene kunne lytte til en kraftfull preken som avslørte hele deres falske trossystem - og allikevel ville de ikke høre et ord av det. De hadde blitt overgitt til en kraftig villfarelse - og de trodde på djevelens løgner! Paulus kalte slike villfarne kristne " .... fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen." (2. Tim. 3:8). De kjente sannheten, men de foraktet den!

Jeg tror at Antikrist kommer til å fremstå som den største fremgangsforkynner noensinne. Han vil for visst være en religiøs personlighet, en som lover helse og velstand. Og de som blir hjernevasket akkurat nå av falske lærere, vil ende opp med å bli hans sterkeste støttespillere. De vil godta ham som en sann Guds mann.

Dersom du ikke tror dette, så bare kom Skriften i hu. Bibelen sier at i dagene like før Jesu' gjenkomst vil Satan føre inn en slik overveldende flom av forførelse, at han vil prøve å bedra selv de utvalgte, om det var mulig. Det vil ikke ha noen betydning hvor lenge en kristen har vandret med Jesus, han vil stå overfor fristelser han aldri har hatt i sitt liv. Selv den sterkeste troende vil bli fristet til å tvile på Guds trofasthet og ha mistillit til hans hellige ord.Den Troende Som er i Størst Fare For
Å Bli Forført er Den Som Med Glede
Hører Guds Ord - Men Ikke Vil Lyde Det!


Paulus skriver til galaterne: "Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten?" (Gal. 5:7). " .... Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!" (Gal. 3:1). Apostelen spurte flokken sin: "Hva har skjedd med dere? Dere gjorde det jo så bra. Men nå har dere blitt hjernevasket!"

Gjennom hele skriften gir Gud oss et tydelig bilde av hvor viktig det er for oss å adlyde hans ord. Vi ser et slikt eksempel i livet til kong Saul. Gud ga Saul tydelige, spesifikke befalinger gjennom profeten Samuel. Han instruerte Saul: "Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel." (1. Sam. 15:3).

Adlød Saul dette budet fra Herren? Skriften forteller oss: "Saul slo amalekittene og .... Agag, Amaleks konge, tok han til fange levende .... Saul og folket sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet og gjøfeet og lammene - alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann ...." (vers 7-9).

Gud hadde gitt sitt ord til Saul i krystallklare vendinger. Men etter at Saul entret striden adlød han bare delvis Herren. Istedet for å ødelegge alt og alle, sparte han kong Agag - og han beholdt til og med noe av krigsbyttet.

Samuel var slått av sorg på grunn av dette. Han fortalte Saul: "Og Herren sendte deg av sted og sa: Gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann og før krig mot dem til du får gjort ende på dem! Hvorfor adlød du da ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var ondt i Herrens øyne?" (vers 18-19).

På dette punktet gir skriften oss et hardt og avvisende ord: "Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød slik: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham ...." (vers 10-11).

Beskriver dette ditt liv? Har Gud fortalt deg i tydelige vendinger om å ta et oppgjør med visse begjærlige vaner i livet ditt - men fortsatt klynger du deg til det, og nekter å ta et oppgjør med det?

Akkurat nå kan hans Ånd tale til deg med en mild, lokkende stemme som sier: "Din lyst står imellom oss og forstyrrer samfunnet mellom oss. Jeg kan ikke lenger velsigne deg når du fortsetter i den. Stol på at min Ånd skal hjelpe deg. Legg det ned nå mitt barn." Men snart kan Gud tale til deg i vrede og si: "Dersom du ikke legger bort din lyst, så vil jeg avsløre den - og det vil ødelegge ditt liv!"

Gud forkastet Saul på grunn av hans ulydighet. Samuel fortalte Saul: "For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge." (vers 23).

Det var da Guds Ånd forlot Saul. Kongens halvhjertede lydighet hadde åpnet ham opp for Satans innflytelse. Snart plaget en ond ånd Saul - og han endte opp med å søke råd fra en heks!

Kanskje du undrer når du leser beretningen om Sauls liv: "Men Saul gjorde sitt beste. Og han gjorde det slett ikke dårlig. Hvorfor var Gud så streng mot ham? Hvorfor tilga han ikke Saul?"

Gud forteller oss gjennom dette avsnittet at han mener det han sier! Han sier: "Jeg viser deg hva jeg synes om din ulydighet mot meg. Jeg vil ha hele ditt hjerte, all din kjærlighet - ikke bare en halvhjertet lydighet!"

Hvis nå Herrens budskap til Saul hadde vært tåkete og uklart, så kunne vi med rette ha sagt at han burde ha gitt Saul en innrømmelse. Men hans direktiv til Saul var så klart at det ikke var noen tvil om hva han befalte. På samme måte idag, vi har ingen tvil om hva Gud har talt til oss. Vi kjenner hans bud, fordi han har åpenbart dem for oss gjennom sitt ord og ved sin Ånd i våre hjerter.

Du kan kanskje svare: "Men det Gud gjorde mot Saul skjedde under den Gamle Pakt, under loven. Vi lever i nådens tid nå. Herren vil så visst ikke være så streng mot oss når vi er ulydige som han var mot Saul."

Her er Guds ord om saken under den Nye Pakt, nådens pakt:

"For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker.

" Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk " (Rom. 2:6-11).

La meg legge ut for deg forskjellen mellom Saul i det Gamle Testamentet og alle troende under den Nye Pakt: Når en person i sannhet har et ønske om å adlyde Guds bud - når den personen elsker og respekterer Guds ord - så vil den Hellige Ånd forsyne ham med all den kraft og evne han trenger til å oppfylle disse budene. Dette er den velsignede forsyning den Nye Pakt gir.

Saul hadde ikke denne slags hellig ønske. Men enhver troende som i sannhet elsker Herren og hans ord er istand til å døde alt begjær, og overvinne syndens herredømme ved den Hellige Ånds kraft som er i ham.

Paulus gir dette sterke advarselens ord til den troende: "Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme - mener du at du skal unnfly Guds dom?" (Rom. 2:3). Han sier: "Vitner du om at du er en kristen, og ber alle om å følge Guds lov - enda du selv lever i hor?"

"Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?" (vers 4). Paulus legger til: "Gud har vært nådig mot deg hele denne tiden, og har behandlet deg med godhet og kjærlighet. Forstår du ikke at all hans godhet, barmhjertighet og nåde har til hensikt å lede deg til omvendelse?"Hva er Hensikten Med
Dette Budskapet?


Jeg ønsker å si dette til deg fremfor noe annet: Antikrist kommer til å stå frem på arenaen som den største fremgangsforkynner i hele historien. Og djevelen plukker allerede ut halvhjertede troende som skal innføres i hans følge. Snart vil det ikke være mere tilbakeholdenhet i vårt samfunn, og kristne vil være mer sårbare enn noensinne for demoniske forførelser.

Dette er akkurat hva som skjedde med mange tyske kristne i Hitlers dager. Da Hitler kom til makten, med en karismatisk personlighet og løfter om det gode liv, så ble han til og med godtatt av lunkne lutheranere og pinsevenner. Og senere, da han begynte med sitt onde verk i samfunnet, snudde de seg den andre veien og avviste sannheten i guds ord.

Det var selvfølgelig endel kraftige røster for evangeliet som reiste seg i disse kirkene. Men et sjokkerende antall troende endte opp med å følge Hitler og til og med lovpriste ham, mens de ropte: "Heil (eller "Hail!") Hitler!" De tok imot løgnen - og Gud førte dem inn under en kraftig villfarelse!

Jeg spør deg: Sitter du under sterk forkynnelse som i kjærlighet avslører din synd? Dersom det er slik, tillater du at ordet skaper syndserkjennelse i deg? Eller drar du rett tilbake til lysten uten å sørge i det hele tatt?

Dersom du avviser advarslene og det at den Hellige Ånd holder deg igjen - dersom du nekter å adlyde Gud gang etter gang, uten noe hjerte-sorg - da er du iferd med å bli rekruttert til Antikrists sekt. Djevelen innlemmer deg stille i sin lovløshets hemmelighet. Og når den løfterike, mirakelvirkende Antikrist kommer, så vil du bli dratt med av hans løgner og overgitt til en villfarelse!

Hør hva Paulus sier om troende som går på akkord, som avslår å elske og adlyde Guds hellige ord: "for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten." (2. Tess. 2:12). Ve til dem som kjente sannheten om sine lyster, men som ikke tror at Gud vil dømme dem!

Her er de illevarslende resultatene av ikke å tro og handle på Guds sannhet:

1. Hjertet blir forherdet gjennom syndens bedrag.

2. Satan arbeider på det forherdede hjerte for at det skal rettferdiggjøre seg selv, slik at det blir fritt fra all frykt om straff.

3. Når Gud ser at det ikke er noen mulighet for at dette hjertet vil motta og adlyde sannheten, så overgir han personen til satanisk villfarelse.

4. Den troende blir blindet av løgnen som sier at det ikke er noen straff for synd og ingen dommens dag, og at de kan slippe unna med lystefulle fornøyelser.

5. Den troende blir bytte for demoners lærdommer, og tror at det onde er godt og det gode ondt.

6. Tilslutt vil han drive så langt bort fra Kristus og sannheten at han blir blind for hvem Antikrist er - og han ender opp med å tilbe og tjene ham som Gud.

7. På dommens dag vil Gud si til en slik person: "Bort fra meg, dere som gjør urett!"

Kjære, det trenger ikke å bli slik for noen av oss. Gud har gitt et paktsløfte om å fjerne enhver villfarelse fra oss og gi oss seier over synd, gjennom kraften i Kristi kors. Alt han ber om er at vi erklærer krig mot synden og sier: "Jeg vil ikke slutte fred med denne vanen. Jeg avslår å holde fast ved den. Utfri meg far, ved din Ånd!" Når han hører en slik bønn, så vil han sende slik Hellig Ånds kraft og herlighet fra himmelen at djevelen ikke vil ha en sjanse!

Be nå om at Gud innplanter en sterk ærefrykt for sitt ord i deg. Be ham om å hjelpe deg å være disiplinert i å lese skriften. Og be Ånden om å hjelpe deg å ta til hjertet det du leser - for å tro at Gud mener det han har sagt!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 15. Des. 1999
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 15. Des. 1999
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 15. Des. 1999 14:48:10

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series