Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Herrens Vitnesbyrd til Nasjonene!

(The Lord's Testimony To the Nations!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson

31. Mai 1999,

_____________

"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matt 24:14).

Mange i kirken idag prøver å bestemme hvor nær Kristi gjenkomst vi er ved å lese tidens tegn. Vi ser slike tegn i bestemte begivenheter - for eksempel, tilbakevendelsen av jødene til Israel. Men likevel er et av de tydeligste uttalelsene Jesus kom med angående sitt andre komme rommet i verset ovenfor: Enden kun vil komme etter at evangeliet er forkynt til alle nasjoner - som et vitnesbyrd.

Ordet som Jesus bruker for "vitnesbyrd" i dette verset er det samme greske ordet som brukes for "bevitne." Det betyr, bokstavelig, "et bevis på fakta." Kristus taler ikke her bare om å forkynne evangeliet, men å fremstille det som et vitnesbyrd. Kort sagt sier Han, at det evangelium vi forkynner er effektivt bare hvis det blir etterfulgt av et liv som vitner om dets realitet.

Du skulle tro at i Amerika, en nasjon fylt med tusener av evangeliske kirker, så ville det være et sterkt vitnesbyrd om evangeliet. I en stor sørstatsby alene er det over 2.000 evangeliske menigheter, en av dem med et medlemstall opp i mot 15.000 mennesker.

Men mange slike menigheter har gått på kompromiss med Kristi sanne evangelium. Skillsmisse er stigende i deres forsamlinger. Og mange av deres ungdommer fører ettergivende, seksuelt aktive liv. Hvordan kan dette ha seg, spør du? Faktum er, at på tross av all den evangeliske forkynnelsen i mange av disse megakirkene, så er det et veldig lite vitnesbyrd om Kristi Herrevelde i menneskenes liv til å understøtte det. De er ikke noe sant vitnesbyrd for byen eller nasjonen.

Selvfølgelig er det unntak. I den bestemte byen jeg tenker på, så kjenner jeg en håndfull pastorer som har begynt å tilbringe mye tid på sine ansikter innfor Gud. Når de nå taler Guds ord så taler de med kraft og autoritet. Det evangelium de forkynner er understøttet av et intimt forhold til Kristus og en hellig livsførsel. Og de begynner å se forskjellen i menighetsmedlemmenes liv.

Jeg tenker også på en baptistpastor som en gang planla å bygge en stor ny bygning. Hans forsamling vokste hurtig, og han hadde begynt å studere kirkevekstbevegelsen. Men så ble hans kone tilskyndet til å be og søke Herren, og snart gjorde pastoren det samme. Han ga raskt opp sin drøm om et stort antall medlemmer og begynte i stedet å bli et vitnesbyrd om det han forkynte.

Til en nylig preken satte pastoren opp en stor skjerm foran i kirken. Han fortalte sin forsamling: "Guds Ånd har nylig talt til meg om synden i denne menigheten. Og idag skal vi se dem for våre øyne!"

Så lot pastoren synd etter synd flimre over skjermen - hor, ekteskapsbrudd, alkoholisme, narkotikamisbruk, pornografi. Så begynte han sin preken: "Vi skal ikke begynne med å bygge en stor kirke akkurat nå. Vi må få Kristi levende tabernakel på rett kjøl før vi kan gjøre noe annet. Vi må leve dette evangeliet først!"

I dag beveger den Hellige Ånd seg mektig i denne menigheten. Folk strømmer til Herren for å få sine liv på rett kjøl - fordi de hører et evangelium med et vitnesbyrd bak seg!

Jeg er forundret og forskrekket over de snesevis av pastorer, både unge og gamle, som flyr over hele verden på utkikk etter strategier som kan forårsake vekst i deres menigheter. Idag er det mange forkynnere som deltar på seminarer, konferanser og "idébanker," hvor unge profesjonelle bruker kurver og statistikker for å vise dem hvordan de skal bygge større menigheter. Andre pastorer flokker til "vekkelser", for å håpe å lære nye metoder for hvordan de skal få den Hellige Ånd til å falle over sine forsamlinger.

Akkurat i disse dager sender misjonsorganisasjoner ut flere arbeidere enn noensinne før. Deres konkurranserop har blitt: "Vi må få mere arbeidskraft ut på misjonsmarken! Flere kvalifiserte menn og kvinner trenges for å vinne nasjonene for Kristus."

Men altfor mange av misjonærene som blir utsendt kommer hjem etter noen få år. De har blitt nedslått, motløse, tuktet av demoniske krefter i disse fjerne land. Hvorfor? Livene deres nådde ikke opp til det evangelium de forkynte! De utviklet aldri en førstehånds kunnskap om Kristi herredømme eller fylden av den Hellige Ånd.

Kjære, det trengs mere enn nye idéer eller strategier for å berøre nasjonene for Kristus. Alle våre planer er forgjeves dersom Jesus ikke er på tronen i alle områder av våre liv!Dette er en Tragedie i en Tid
Da de Antikristelige Kreftene Har
Kommet til Slik Makt!


Aldri i historien har det vært en slik vill storm av demoniske ånder som sprenger seg frem fra helvetes innvoller. Lovløshet feier over jorden, med nasjon som reiser seg mot nasjon. Og alt dette skjer fordi Satan har sluppet løs sine demoniske horder i en siste krig mot de hellige!

Men Gud blir aldri tatt på sengen av noe som skjer i vår verden. Han er ikke overrasket over den forferdelige narkotikapesten eller abort-blodbadet. Så hva er Hans svar i denne tiden med uro og fordervelse? Hva foreslår Han som en motgift mot frafallet og den voksende demoniske makt? Hva vil Gud gjøre i en slik ødeleggelsens tid?

Hans svar er det samme som det alltid har vært - å bringe frem Kristi seier på en fornyet måte. Gud har alltid svart ved å reise opp en ny levning av menn og kvinner som vil være et rent vitnesbyrd om Hans frelsende og helliggjørende makt. Og det samme er sant idag. Hans plan er å føre inn på denne scenen av antikristelig aktivitet et legeme av utskilte, Kristusfylte overvinnere - gudfryktige menn og kvinner som vil leve i fullstendig underkastelse under Hans ledelse og herredømme!Vi Ser Dette Mønsteret
Gjennom Hele Bibelen!


Tenk på Israels tilstand i Egypt. Guds folk var i en utrolig forfatning, med utbredt frafall. Satan hadde Israel under sin hæl, og manipulerte de politiske kreftene på den tiden til å lage lover mot dem og forfølge dem. Fienden latterliggjorde og spottet Guds vitnesbyrd på jorden.

Det var en mørk time i Israels historie. Og over tid ble folket mismodige. De begynte å falle fra, og henga seg til fornøyelsen og sensualiteten i Egypt. Avgudsdyrkelse og hor økte voldsomt. Israels situasjon så håpløs ut. Nasjonens tro døde sakte men sikkert.

Hva var Guds svar på disse mørkets voksende krefter? Vekket Han opp de omkringliggende rikene til å handle som sin stav mot Egypt? Egget Han til en borgerkrig blant egypterne? Sendte Han hevnende engler? Nei - Gud gjorde ingen slike ting. Han hadde en fullstendig annerledes plan. Istedet så la Han sin hånd på én eneste mann, og reiste opp Moses!

Moses var en bønnens mann, fullstendig innelukket med Gud. Han sa nei til fornøyelsene, komforten og fristelsene i Egypt, og levde istedet under fullstendig herredømme av den Hellige Ånd. Han hadde ingen egen slagplan eller ambisjoner. Han oppga alle sine menneskelige evner og stolte på den mektige JEG ER som sin eneste forsørger og ressurs. Og Han kom fra hellig grunn, med en førstehånds visjon av Guds hellighet.

Så i den mørkeste timen i Israels historie, da det så ut som om Guds folk ville bukke under for fienden, reiste Herren opp midt i alt dette en mann som kunne være et vitnesbyrd. Og denne mannen brakte en hel nasjon på knær mens han reiste opp en annen. Gud gjorde alt dette gjennom en mann!Vi Ser Denne Samme Planen
Legemliggjort i Samuel.


Her ser vi enda en generasjon med frafall, fordervelse og moralsk tilbakefall. På den tiden var arken forsvunnet fra Israel. Eli, nasjonens yppersteprest, var lat og selvtilfreds og tillot sine sønner å føre presteskapet ut i utskeielser. Under deres ledelse økte utukten og utroskapet i tempelet. Men Eli hadde blitt så vant til dette behagelige livet, at han ikke ville gjøre noe for å stanse dem.

På et tidspunkt skrev Herren "Ikabod" over hele det religiøse systemet, som betød: "Herrens Ånd har bortveket." Enda en gang hadde de Sataniske kreftene steget til stor makt. Og for det naturlige øye hadde Guds verk tapt så mye innflytelse, at sjansene for en gjenopprettelse så usannsynlige ut.

Men Herren hadde hatt en mann i bakhånden hele tiden - et lite barn som het Samuel. Mens alle prestene rundt ham henga seg til hor og fråtseri, lærte Samuel å høre Guds stemme. Og ettersom hans forhold til Herren ble mer og mer intimt, fylte den Hellige Ånd ham med et profetisk ord. Han ble et vitnesbyrd - et levende bevis på Guds makt!

Skriften sier at mens Samuel vokste opp, falt ikke noen av hans ord til jorden - som betyr at hans stadig talte med kraft og autoritet. Og på grunn av hans gudgitte autoritet så kunne ikke noen nasjon løfte sin hånd mot Israel på over førti år.

Ennå engang reiste Herren opp én enkelt mann som et vitnesbyrd for en hel nasjon. Gud trengte ingen hær, ingen menneskelig organisasjon, ingen "nye ting." Alt han trengte var én rettferdig mann - en hvis tjeneste var helt forpliktet på Hans hellige veier!Vi Ser Det Samme Mønsteret
på Nehemias Tid.


I Nehemias dager lå Jerusalem i ruiner, byen var bokstavelig en haug med stein. Og menigheten var fullstendig frafallen, uten noe gjenværende vitnesbyrd. De onde maktene som omgav Israel forfulgte dem voldsomt, og spottet ethvert arbeide de forsøkte å gå igang med.

Hvordan svarte Gud i en slik ødeleggelsens tid? Sendte han en veltrenet militsia fra Susan for å hjelpe dem? Sendte han slottsgarden for å straffe deres fremstående fiender? Nei, enda en gang reiste Gud opp en enkelt mann - Nehemia.

Her var en mann med Guds byrde på sitt hjerte. Nehemia tilbrakte sin tid med å be, faste og sørge, fordi han var sønderknust på grunn av Israels tilstand. Han grov også stadig i Guds ord, grep fatt i profetier og handlet i Ånden.

Selv om Nehemia tjente som munnskjenk for kong Artaxerxes, forble han adskilt fra all ondskapen som skjedde rundt seg. Midt i all sensualiteten, umoralen og gudløsheten som fant sted i Israel, så opprettholdt han en hellig vandring med Gud. Og derfor ble alle som hørte ham preke renset i sjelen.

Snart feide en hellighetsvekkelse over landet: "Og prestene og levittene renset seg, og de renset folket og portene og muren." (Neh. 12:30). Guds hus ble også renset, og alt som var av kjødet ble kastet ut. Nehemia sendte arbeidere inn i tempelet mens han fortalte dem: "Jeg vil ha all skitten ut herfra. Ikke la noe som har med avgudsdyrkelse eller sensualitet være tilbake. Ta alt ut og brenn det!"

Kjære, dette er Guds oppfatning av vekkelse! Det handler om å feie ut alle kammer i vårt hjerte som er urent og ikke helliggjort. Han ønsker ikke at noen mørke steder skal være igjen!

Hvor fikk Nehemia slik åndelig autoritet fra, fikk de som gikk på kompromiss til å skjelve, og til å bringe gudsfrykten tilbake til tempelet? Kongen ga den ikke til ham. Ingen biskop ga den til ham. Han lærte den ikke på bibelskolen.

Nei, Nehemia fikk sin autoritet liggende på sine knær - gråtende, sønderbrutt, med et ønske om å kjenne Guds hjerte. Og fordi han var en bønnens mann så var han istand til å bekjenne syndene til en hel nasjon: " .... så du hører på din tjeners bønn! Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn .... idet jeg bekjenner Israels barns synder .... Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille at mot deg og ikke holdt dine bud ...." (Neh 1:6-7).Det er en Sjokkerende Beretning
Om Frafall og Ugudelighet
På Esekiels Tid - og i
Slike Tider Ser Gud Etter en
Som Vil Bli Hans Vitnesbyrd!


Israel på Esekiels tid var utsvevende og stolt. Menn begikk avskyeligheter med sine naboers hustruer og skjendet til og med sine svigerdøtre. De engang så hellige profeter falt fra, ble pengekjære og kunne ikke lenger skille mellom det hellige og det verdslige. Og nasjonens ledere ble glupske ulver som søkte etter uærlig vinning, utøste blod, talte løgn og undertrykte de fattige. Alt høres ut så likt vår tid!

Israel glemte Guds veier slik, at Herren sa til dem: "Israels hus har blitt som slagg for meg!" Nasjonen ble så svak, verdslig og kraftløs at Gud gjorde dem til latter for den sekulære verden. Han sa: " .... derfor gjør jeg deg til hån for folkene og til spott for alle landene." (Esek 22:4).

Hvilken brennende anklage! Gud sa til Israel: "Dere har foraktet de hellige ting så mye, og gitt dere så fullstendig over til lysten, at Jeg vil ta bort deres vitnesbyrd!"

Profeten Esekiel var en eldre mann på denne tiden, i ferd med å forsvinne ut av bildet. Så hvordan handlet Gud i denne situasjonen? Han sa til Esekiel: "Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen." (vers 30).

Forestill deg det - Israels skjebne hvilte på hvorvidt Gud kunne finne kun én rettferdig mann å lite på. Men Han sa til Esekiel: " .... men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem ...." (vers 30-31).

Gud sa det samme til profeten Jeremia: "Gå omkring i gatene i Jerusalem og se etter og gi akt, let på torgene om dere finner noen, om det er noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet! Så vil jeg tilgi byen." (Jer 5:1). Han fortalte profeten: "Jeg vil benåde hele nasjonen dersom Jeg bare kan finne én mann som vil stille seg i gapet. Alt Jeg trenger er en enkelt sjel som er helt overgitt til Min vilje!"

Kjære, idag hører vi et Babel av røster i kirken som roper etter mere relevante, nåtidens måter å nå verden på. Og mange bisarre, kjødelige programmer blir prøvd ut. Men i mine mange år i tjenesten har jeg sett denne slags programmer komme og gå. De avhenger helt av å berolige kjødet, de har ingenting å gjøre med korset. De massene de trekker lever tomme, uoppfylte liv, har aldri blitt utsatt for evangeliet om adskillelse fra verden og dens lyster. Verden håner disse programmene, og gjenkjenner dem alle som ren dårskap.

En hvilken som helst pastor eller reklamemann kan produsere slike agner. En person kan til og med leve som djevelen og gjennomføre tilsynelatende gudsinspirerte programmer. Faktisk er alt du trenger et skarpt intellekt og strategien til en adm. dir. for å bygge en Megakirke. Men dersom du gjør det uten Gud - uten Hans rettferdighet og hellighet - så vil det være en stank i Hans nesebor. Det er et evangelium som ikke er støttet av et sant vitnesbyrd. Det har ingen kraft til å sette fri!

Jeg har også merket at jo mer frafallen en predikant blir, jo mere vender han seg mot underholdningsevangeliet og "nye gjerninger" for å få inn massene. Og han stoler på tall og økonomi for å bedømme sin egen suksess. Men det finnes intet ledsagende vitnesbyrd til slike gjerninger - fordi de hører til et annet evangelium, en annen Jesus!

En sann gudfryktig pastor har bare et mål i sin tjeneste: å ikke gi sin sjel ro før han har kronet Jesus som Herre i et hvert område av sitt liv - og å føre både seg selv og sine får inn under det regjerende herredømmet til den Hellige Ånd!En Hvilken Som Helst Person
Hvis Liv er et Vitnesbyrd om
Evangeliets Bevarende Makt vil
bli et Utpekt Mål for Satans Vrede!


Dersom du hungrer og tørster etter Kristi fylde vil Satan erklære fullstendig krig mot deg. Når han ser beviser på at din hengivelse er ekte - din iver i bønn, din selvfornektelse - så vil han bruke ethvert våpen fra helvete for å prøve å ødelegge ditt vitnesbyrd. Hvorfor? Fordi det vitnesbyrdet er Guds svar på frafall og undergang.

Det er dette ildovnen i historien om Daniel handler om. Satan klekket ut en omstendelig plan for å ødelegge det eneste vitnesbyrdet om Guds makt som var igjen i Babylon. Det kuliminerte i en hvitglødende ovn, som hadde til hensikt å drepe alt levende bevis på sannheten i Guds evangelium.

Tre gudfryktige unge israelitter tjenestegjorde i høye regjeringskontorer i Babylon - menn som var synlige vitnesbyrd på det evangelium de forkynte. De hadde adskilt seg fra den sanselige livsstilen i Babylon, og ovega istedet sine liv til bønn. Disse tre menn var ikke profeter eller prester, men kun legfolk. Og de forble trofaste mot Gud og rene i hjertet midt i den avgudsdyrkende mengden.

Dette opprørte selvfølgelig Satans raseri, og han gikk inn i hjertet til den onde babylonske kongen. Kongen reiste øyeblikkelig en stor gullstatue og erklærte den for å være den offisielle nasjonale gud, en gjenstand som skulle tilbes. Så innkalte de alle tjenestemenn og funksjonærer fra hver nasjon som var under Babylons tommel slik at han kunne introdusere den nye religionen. Da den seremonielle musikken begynte måtte alle bøye seg for denne nye guden.

Satan påvirket også kongen til å reise en stor mursteinsovn og fyre den slik at de hvitglødende flammene var synlige for alle. Jeg spør deg - hvorfor gjorde Satan dette? Han visste for sikkert at det ikke fantes en eneste guvernør, dommer eller lensmann noe sted i Babylon som ville stå i mot den nye bestemmelsen. De trengte ikke å bli forført eller truet.

Faktisk så må de ha blitt helt målløse mens de tenkte: "Hei, hvem ønsker å lage røre? Vi har det flott - vi har velstand, mat og drikke, det gode liv. Og denne nye religionen er lett for sjelen. Hvem ønsker å oppgi alt dette?"

Så hva handlet den brennende ovnen om? Det var fullstendig Satans verk - en manipulasjon fikset av ham for å ødelegge de tre legmennene. Han ønsket å drepe det eneste gjenværende vitnesbyrdet om Gud i Babylon!

Djevelen gikk så langt som å korrumpere en konge og hele hans regjering bare for å få tak i tre menn. Han skapte en situasjon så alvorlig, med en slik grad av fare, at ingen i sin menneskelige styrke - ikke engang de tre gudfryktige unge menn - kunne stå overfor den uten å falle sammen.

Likevel, da den første lyden av musikk hørtes, så bøyde de seg ikke. Satan ble rasende over dette! Og så kom disse fryktelige ordene ut av kongens munn: " .... og hvem er den gud som kan frelse dere fra min hånd?" (Dan 3:15). " .... gjør ovnen .... sju ganger hetere enn vanlig." (vers 19).

Nå da djevelen har Guds tjenere i sikte, truer han: "Hvem tror dere at dere er, at dere kan unslippe den skjebne som jeg har bestemt dere til? Jeg kommer til å få dere av veien og fullstendig ødelegge deres vitnesbyrd!"

På samme måte idag, den heten vi står overfor er mange ganger varmere enn den var for en generasjon siden. For eksempel har Satan ordnet det slik at all teknologien i vår tid er kurrumpert med forførelser, sensualitet, begjær og fristelser. Hvorfor står vi overfor en slik hvitglødende ovn av fristelser idag? Hvorfor blir begjær og sex brukt for å selge et hvert tenkelig slags produkt? Hvorfor er det hundrevis av pornosider på internett? Hvem er målgruppen for denne flodbølge av skitt?

Det er ihvertfall ikke for de ugudelige massene - de som allerede er Satans barn i følge skriften. Det er ikke den sekulære verden, den er jo allerede forført. Nei, Satans mål er ingen av disse. Tvert om så har han manipulert media for å fange hjertene til seirende kristne. Han ønsker å svekke og ødelegge evangeliets vitnesbyrd!

Akkurat nå blir ovnen gjort sju ganger varmere i livet til mange troende. Satan har skapt situasjoner i hjemmene deres, på arbeidsplassene og i bekjentskapene deres som er mere intense enn noensinne. Og mange engang så sterke kristne gir opp og kutter ut Gud. De ber ikke lenger om hjelp. Istedet tenker de: "Min prøvelse er for intens til at jeg kan overleve!"Priset Være Gud, Disse Tre
Menn Bevarte Sitt Vitnesbyrd
Og Knuste Satans Plan!


Gud vendte Satans plan om til en mulighet til å fremstille Sitt vitnesbyrd for hele den babylonske nasjon. Fordi tre legmenn ikke ville bøye seg, forløste Herren dem. Og de brakte en tydelig åpenbaring av Jesus Kristus til nasjonen!

Babylons konge vitnet: " .... Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? .... Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn." (Dan. 3:24-25).

Plutselig annulerte kongen sin første forordning om avgudsdyrkelse. Og han utstedte rask denne nye bestemmelsen: "Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord forser seg mot Sadraks, Mesaks og Abed-Negos Gud - hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører - han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug. For det finnes ingen annen gud som makter å frelse slik." (Dan 3:29).

Kjære, alt dette skjedde på grunn av vitnesbyrdet til tre menn - rettferdige og full av kjærlighet til Gud som var villige til å legge ned sine liv i tro. Disse tre ydmyke arbeidsmenn ble ansvarlige for at lovene ble forandret i landet!

Ja tingene kommer til å bli varme, økonomisk, fysisk, mentalt, åndelig og på alle andre måter. Men Gud har allerede lagt sin hånd på utskilte gudfryktige menn og kvinner på hvert et sted. Og Hans evangelium vil bli forkynt som et vitnesbyrd.

Så vil Herren komme!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 23. September 1999
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 23. September 1999
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tor. 29. Sep. 1999 15:39:18

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series