Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Amerikas Gullkalv Vil Falle!

(America's Golden Calf Is Coming Down!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
22. Juni 1998.
_____________

I en tid har jeg profetért at Amerika er i ferd med å bli rammet av et økonomisk ragnarokk. Nå i det siste har jeg blitt overbevist om at ett av to scenarioer kan finne sted:

1. Det kan skje et plutselig "krakk-varsel" - kanskje et fall på 1.000 poeng eller mere på New York børsen. Etter en kort periode med uro, så kan markedet sprette opp igjen. Når det gjør det, så vil investorer overbevise seg selv om at det har blitt foretatt en korreksjon. Og enda engang vil den generelle utsikten være: "The sky's the limit!" (Alt går til himmels).

Tragisk nok, så vil denne holdningen lede til en slags sykelig økt velbefinnende som vi aldri før har sett i Amerika. Det kan forekomme vill økonomisk spekulasjon - og det kan skyte markedet inn i stratosfæren.

2. På den annen side kan aksjemarkedet eller obligasjonsmarkedet stupe over natten uten noe oppsving i det hele tatt. Dersom dette skjer, så vil vi se en daglig tilbaketrekning av investorer - fordi alle vil skjønne at Amerika har blitt rammet av et totalt markedssammenbrudd. På det tidspunktet vil det oppstå total panikk. Og vi kommer til å vite at vår nasjon har gått inn i en periode med guddommelig straffedom - fordi vi vil ta et plutselig, hodekulls stup inn i kaos.

Hva er årsaken til denne dommen? Den vil komme som Guds vrede over en nasjon som har utgytt elver av uskyldig blod! I det Gamle Testamentet advarte profetene nasjonen Juda om at straffedom ville komme bare på grunn av slik blodsutgytelse.

"Det var bare etter Herrens bud dette kom over Juda, fordi han ville støte dem bort fra sitt åsyn for Manasses synders skyld, for alt det han hadde gjort, men også på grunn av det uskyldige blod som han hadde utøst, så han fylte Jerusalem med uskyldig blod. Og Herren ville ikke tilgi." (2Kong 24:3-4).

Manasses blodsutgytelser vare bare en bitteliten bekk sammenliknet med de hav av blod som blir utgytt av de som utfører abort i Amerika. Legg så til blodet til de tusener av uskyldige mennesker som har blitt drept av fyllekjørere, skudd, mord. Legg så til blodet av barn som er blitt drept av andre barn - uskyldige liv meiet ned av dem som ikke har noen følelse av rett eller galt.

Bibelen gjøre det klart: Gud vil ikke tilgi utgytelsen av uskyldig blod. Han vil sende dom:Herren Ryster Jorden
Overalt rundt Oss!


Vær så snill og hør på meg - dette er ikke bare dommedagspreik fra en utrøstelig predikant. Dette er fakta. Du kan lese om dem i en hvilken som helst avis fra de siste par månedene. Gud ryster verden overalt rundt oss - og snart kommer han til å ryste Amerika verre enn han har rystet disse nasjonene. Hvorfor? Fordi vi har utgytt mer uskyldig blod enn dem!

Jeg har fremlagt dette scenarioet før, men det tåles å bli gjentatt her: En dag om ikke lenge, når krakket plutselig rammer og frykten sprer seg over nasjonen, så vil Presidenten stå stum i det Ovale Kontor og stirre ut av vinduet. Han vil være slått av panikk - i fullstendig mangel av ord - på grunn av den økonomiske omveltningen.

Tilslutt vil han vende seg til sine rådgivere - lederne i vår nasjon, inkludert direktøren i Federal Reserve Bank - og han vil spørre: "Hva har skjedd? Hvordan kom alt dette rasende ned over oss? Og hva kan vi gjøre nå?"

Hans spørsmål vil bli møtt med en trykkende stillhet. Ingen vil være i stand til å forklare hva som har forårsaket panikken. Istedet vil alle undre seg høylydt: "Alle indikasjoner var positive. Inflasjonen var under kontroll. Økonomien var på rett spor. Det er noe som ikke stemmer."

Kjære, Amerika står overfor Guds dom - og vi vil aldri bli de samme! I dagene som kommer vil hundretusener av amerikanere bokstavelig miste sine hjem.? Hvorfor? De har finansiert dem med pantelån så de kan spille på børsen og prøve å oppnå rikdom!

Akkurat nå er 43 millioner amerikanere tungt investert i markedet, hvor $ 1½ til 2 billioner er sprøytet inn av individuelle investorer. Tusener av disse investorene har faktisk sluttet i sine jobber så de kan være hjemme og spille på børsen med sine PC'er.

Jeg forteller deg, aksjemarkedet har blitt Amerikas gullkalv! Folk ser på den som en økonomisk frelser, og de tilber den daglig - stoler på den, avhenger av den og gir den all sin energi og oppmerksomhet. Men den kommer til å falle plutselig - og ingen av de små, individuelle investorene vil bli spart. De vil lide mest, miste sine hjem, sine biler - alt sammen!

I kjølvannet av krakket vil vi få se en bølge av "assiterte selvmord." Massene som var drevet av penger og suksess vil ikke være i stand til å gjennomleve misæren og fattigdommen de står overfor. Mange vil velge selvmord - inkludert bedriftsledere.

Men den kommende dommen vil ikke bety slutten på det Amerikanske samfunn. Det vil imidlertid bety en alvorlig ydmykelse av vår nasjon, gjennom en lang forferdelig periode med kaotiske forhold - inklusive opptøyer, plyndring og ildspåsettelser i våre største byer.

Jeg må spørre deg: Er du forberedt på det som skal komme? Hvis ikke, handler du nå for å gjøre deg rede? Når jeg taler om å være rede, hvor går da tankene dine? Tenker du umiddelbart på investeringer, bankkontoer, overlevelsesplaner og trygghet for din familie?

I de siste månedene har vår tjenestes kontor blitt oversvømt av nyhetsbrev og profetiske advarsler som foreslår hvordan kristne kan forberede seg på de mørke tidene. Men de fleste av disse budskapene angår personlig trygghet og overlevelse. De råder: "Lagre tørket mat, langsomtbrennende stearinlys, parafinlamper, varme klær, ulltepper, medisiner, batteriradio ...."

Jeg har ikke problem med noen som velger å gjøre disse tingene. Tross alt så forteller skriften oss at en klok person forbereder seg på krisetider. Jeg tenker på patriarken Josef som viselig tilbragte syv år med å forberede seg på en profetert hungersnød.

Men det er et underliggende problem i slike tilnærminger til det kommende kaoset. Dersom det virkelig er noe Gud forakter, så er det når hans barn møter fremtiden med frykt. Det vekker hans vrede å se troende få panikk, lagre i lader, hamstre og gjemme bort - i frykt og manglende tillit til vår himmelske fars omsorg.

Det er selvfølgelig slik at Gud ofte gjemmer sitt folk i tider med kaos. Jesus selv advarte beboerne i Jerusalem med å be dem flykte når de så kaldeerne komme. Og Gud har vært trofast i å gjemme forfulgte kristne gjennom historien. I dette århundre gjemte han mange jøder under Hitlers forferdelige utrenskninger, og brukte ofte kristne for å gjøre det. "Skjulestedet" er en vidunderlig, moderne historie om Guds bevarende makt i så henseende.

Men jeg tror at det er mye viktigere for amerikanske kristne i dag å fokusere på åndelig forberedelse - eller, åndelig "gjemsel" - før den kommende stormen rammer. La meg fortelle deg hvorfor.Det Kommende Kaoset Kommer
Til å Åpne Muligheter
til Tjeneste For Kirken -
Hinsides Noe Vi Har Sett Tidligere!


Dersom du har studert vekkelseshistorien i Amerika, så kjenner du kanskje til "lekmanns vekkelsen" i 1850 årene. Den begynte i en kirke i sentrum av New York City. En lek kristen startet et bønnemøte midt på dagen i kirken, og med en gang var gudshuset fullt. Videre var møtene karakterisert av ildfull bønn og gråt.

Hvorfor trakk disse møtene slike mengder på så kort tid? Det var fordi de fleste av dem som besøkte møtet var mennesker som plutselig var kastet ut i arbeidsledighet, panikkslåtte arbeidere og forretningsfolk som hadde mistet jobbene sine over natten på grunn av et krakk på aksjemarkedet. På den tiden var det ikke noe sosialt sikkerhetsnett på plass - ingen folketrygd, ingen arbeidsledighetstrygd, ingen forsikring. Disse arbeidsledige menn var redde - så de vendte seg til bønn.

De fleste kirkene i New York City på den tiden hadde sluttet å holde bønnemøter. Men snart måtte de åpne dørene igjen, på grunn av alle de urolige menneskene som ikke hadde noe sted å vende seg til. På samme måte vil det i de kaotiske dagene som ligger foran, være mengder av amerikanere som blir drevet til bønn ut fra ren desperasjon. Her i Times Square Church er vi forberedt på å holde bønnemøter hver dag i uken.

Jeg tror at når den kommende stormen rammer med fullt raseri, og nasjonen vakler i panikk og frykt, så vil folk flykte fra alle falske evangelier og "lykke"-menigheter. Kristne vil glemme evangelisk underholdning og kristen-TV, og de vil begynne å forlange den harde sannheten. De vil flokke seg sammen for å høre gudfryktige pastorer, og kreve det sanne Guds ord. Deres rop vil være: "Hvem vil tale et profetisk, livsforvandlende ord til oss?"

Jeg har blitt spurt mange ganger: "Tror du vi vil få se en stor vekkelse i disse siste dager - spesielt i de vanskelige tidene du sier vil komme?"

Ja, du kan være sikker på at en stor vekkelse kommer. Men det vil ikke være det som vi tenker på som vekkelse i dag. Ingen vil le eller lage dyrelyder på denne fryktelige regnskapets dag. Nei, den eneste type vekkelse som kan møte behovene til dette samfunnet - som er rystet inn til margen av angst og frykt - vil være en vekkelse med Hellig-Ånd sendt sannhet!Guds Svar på Ethvert Frafall,
Krise, Opprør og Kaotisk Tid
Er Alltid Dette: En Ny Åpenbaring
Av Den Oppstandne Kristus!


Når den Hellige Ånd kommer inn, hva vil da være manifestasjonenen av hans verk? Jesus identifiserer den Hellige Ånds gjerning på følgende vis:

"Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere." (Joh 14:26). "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten ...." (16:13).

Jesus sier at den Hellige Ånd er sannhetens Ånd - og han vitner bare om sannheten. Han vil ikke bære vitne om noe falskt evangelium eller kjødelig manifestasjon. Han er ektevidd med korset - til nådens evangelium som lærer oss å forsake synden. Og han vil bære vitnesbyrd om den sannheten som stråler ut fra Kristi verk på korset.

Trist nok er det mange karismatiske kristne i dag som taler mye om å bli Åndsfylt - men de er fullstendig bankerott på sannhet. De er ikke intime med Kristus - så de vet ikke hvordan de i sannhet skal øse av hans kraft og styrke. De skjelver ikke under sannheten av hans ord. De vet ikke hvordan de skal vandre i hans oppstandelseskraft er leve fullstendig avhengig av ham. I stedet vrenger, manipulerer og mistolker de hans ord for å tilpasse det til sitt eget kjød.

Jesus sier at vi ikke skal skjelve av frykt for de forferdelige ting som kommer over vår nasjon. Men vi skal skjelve i hellig ærefrykt for hans ord: " .... Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord." (Jes 66:2).Samson Representerer Tjenester og
Tjenere Som Fryder Seg i
Den Hellige Ånds Kraft - Men Som
Akter Lite på Sannhetens Ånd!


Samson var en mann som var totalt uforberedt på krisen hans generasjon gjennomgikk. Han misbrukte sine gaver og ødslet bort kraften som den Hellige Ånd ga ham. Og jeg tror at hans nederlag og fall er en lekse spesielt myntet på kirken i disse siste dager.

Da Samson ble født var Israel rammet av fattigdom, de var i trelldom og dypt plaget, fordi "Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne .... " (Dom 3:7). Men Gud oppreiste Samson til å være en befrier i denne tiden med ødeleggelse og fortvilelse. Skriften forteller oss: "Herrens Ånd begynte å drive ham .... " (13:25) i ung alder. Det hebraiske ordet for "drive" her betyr "en regelmessig rørelse." Med andre ord så rørte Guds Ånd Samson uavbrutt.

Samson var virkelig kalt fra fødselen av til å være en nasireer. Ordet "nasireer" betyr "å skille ut, innvie, avholde seg fra." Kort sagt, så var Samson utnevnt til å føre et hellig, adskilt liv - aldri klippe håret, aldri drikke vin eller noen berusende drikk, aldri gå nær en død kropp, selv om det var en nær slektning. Han ble satt tilside for å bli brukt av den Hellige Ånd, og derfor måtte han være et fullstendig innviet kar.

Vi vet at den Hellige Ånd beveget Samson lenge før han begynte sin tjeneste for Israel. Men hvordan manifisterte Ånden seg i Samson? Peter forteller oss: " .... de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd." (2Pet 1:21). Uansett hvilke fysiske manifestasjoner som fant sted i Det Gamle Testamentet, så var de alltid ledsaget av at Guds Ånd talte i og gjennom mennesker.

Da den Hellige Ånd beveget Samson, så bekreftet visselig den Hellige Ånd for ham de ordene han ble lært i barndommen. Og Åndens rørelse minnet Samson stadig om at hemmeligheten til hans kraft lå i hans fullstendige avhengighet av Herren. Bare gjennom den Hellige Ånd kunne han være i stand til å forbli adskilt og holde blikket på sitt kall.

Faktum er, at Gud aldri ville sende ut en mann til å gjøre et nødvendig verk i Hans kraft, uten at han først lærte ham på hvilken måte Ånden ville arbeide med ham. Så Samson visste helt og fullt at han måtte være under dekke av sannhetens Ånd - og forbli innviet og avstå fra det onde - for å være i stand til å tjenestegjøre i Åndens kraft.

Men vi vet fra Samsons liv at han hadde en tvingende lyst - en overveldende lidenskap for "merkelige" kvinner. Først hadde han et forhold med en forbudt kanaanittisk kvinne, så med en skjøge i Gasa og tilslutt med den prostituerte Dalila. Sagt enkelt, Samson hadde en forferdelig seksuell hang.

Den Hellige Ånd var selvfølgelig fullt klar over Samsons tilbøyelighet til begjær. Og etter som Ånden rørte ved Samson, ville han ha gjort kjent for ham den sannheten Paulus kom til å utrykke i det Nye Testamentet: " .... dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve." (Rom 8:13). Guds Ånd taler alltid til mennesker som er plaget av synd og ber innstendig: "Stol på meg! Jeg vil vise deg veien til seier."

Samson hadde tilgang til all kraften hos den Hellige Ånd til å leve et hellig liv. Men han overhørte Åndens stemme. Og han gjorde dette til sitt første oppdrag: ".... Samson så .... en kvinne i Timnata ....og .... fortalte det til sin far og mor og sa: .... Henne må dere la meg få ....!" (Dom 14:1-2).Samson Våget å Bruke den
Hellige Ånds Kraft Uten å Underkaste
Seg Sannhetens Ånd - og Resultatet
Var Rene Skjære Teateret!


På samme måte som Satan "sto ikke" Samson "i sannheten" (Joh 8:44). Og alle som våger å bruke den Hellige Ånds kraft adskilt fra hans sannhet vil ende opp med bare å spille teater. Da Samson besøkte skjøgen i Gasa, stengte folket i Gasa ham inne og ventet på å få fanget ham. Så skjedde noe overnaturlig: "Samson ble liggende til midnatt. Ved midnattstid stod han opp. Han grep fatt i byportens to fløyer og i begge portstolpene og rykket dem opp sammen med bommen. Så la han dem på skuldrene og bar dem opp på toppen av det fjellet som ligger midt imot Hebron." (Dom 16:3).

Hvilken styrkedåd! Samsons handling var utvilsomt en demonstrasjon av overnaturlig styrke. Men, i sannhet så beløp det seg til intet annet en skuespill. Det ble utspilt foran en søvning by med likegyldige hedninger - uten noen vunnen seier, ingen brutt trelldom, ingen frembragt utfrielse. Når jeg leser avsnittet undrer jeg: "Hva var det dét handlet om? Hva var hensikten?"

På samme måte i dag, blir mange såkalte vekkelser spilt ut foran en verden som forblir uberørt og upåvirket av slike demonstrasjoner. Du skjønner, når sannhetens Ånd ikke får forrang, så vil all fremvisning av overnaturlig kraft - tegn, under, manifestasjoner - ende opp med å bli tomt skuespill.

Du kan spørre: "Men, Broder Dave - tror du ikke på Åndens manifestasjoner?" Det gjør jeg virkelig. Men dersom manifestasjonene ikke er grunnet på sannhetens Ånd, så er dens kraft til ingen nytte. Bare sannheten setter sjeler fri!

Tenk på hvor lite Samson oppnådde i sin tjeneste med alle sine kraftdemonstrasjoner som ikke hadde noen hensikt: Han drepte en løve med bare hendene. Han fanget 300 rever og bandt halene deres sammen. Han brente ned noen marker og frukttrær. Men ingen ble utfridd ved noen av disse handlingene.

Det tragiske faktum med Samsons liv er klart: Han sviktet fullstendig sitt oppdrag. Etter tyve år av hans tjeneste var Israel i akkurat like stor trelldom som da Samson begynte.

Saul er et annet eksempel på dette. Han var "slått ned av Ånden," lå på ansiktet foran Gud og profeterte. Men når alt kom til alt så var det bare skuespill. Hvorfor? Saul hadde ikke forandret sitt hjerte. Alle disse manifestasjonene var bortkastet, fordi Saul ikke ville underkaste seg sannhetens Ånd. For å bruke Paulus' uttrykk, så hadde Saul "tapt sannheten" (1Tim 6:5).

Kjære, kraften i den Hellige Ånd hviler i Guds ord - eller i virkeligheten, i hans kors: "For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft." (1Kor 1:18).

Mange pastorer og evangelister av i dag har ingen interesse av å søke sannhetens Ånd. De tror de kan påkalle den Hellige Ånd til enhver tid for å komme ned og feie bort alle helvetes makter. Men disse menneskene vil ikke være forberedt på de mørke tidene som kommer!

De eneste manifestasjonene vi vil se når stormen rammer vil være menn og kvinner som faller på sine knær i ærefrykt og respekt for Guds ord. De vil bli slått overende av den gjennomtrengende, syndeoverbevisende, sjelerensende forkynnelsen som kommer fra sannhetens Ånd!Gud Vet Hva Som vil Komme -
Og Han vet Akkurat Timen Når
Amerikas Tukt vil Begynne!


Herren vet allerede hvordan mennesker vil reagere på den kommende stormen. De vil bli slått av panikk og være fulle av frykt. Jesus advarte tross alt om en tid som ville komme som var så skremmende, at menneskers hjerter ville svikte på grunn av frykten og påkjenningen.

Men selv når han utfører sin dom, så skjenker Gud alltid sin milde nåde. Han arbeider langt foran tiden, legger planer for sitt folk og rører ved sine sanne hyrder. Det er slik, at i dag - mens mesteparten av Amerika fokuserer på sin fremgang - så vekker Gud en hellig rest i kirken. Disse hellige er på sine knær, søker ham av hele sin styrke og roper ut etter et sant ord fra sannhetenes Ånd. Og jeg tror at Ånden åpenbarer Kristus for dem med en herlighet som er langt hinsides det noen annen generasjon har opplevd!

I de siste månedene har vår tjeneste mottatt hundrevis av brev fra pastorer og troende som er frastøtt av det meste de ser i kirken: show, dårskap, underholdning, overfladisk forkynnelse .De roper ut: "Nok! Vi er trette av å se våre pastorer dra på konferanser og komme hjem bare for å innføre et nytt påfunn. Vi er syke av å se kjødet bli imøtekommet. Vi er hungrige etter sannheten! Vi ønsker å høre forkynnelse som utfordrer oss til hellighet og bønn."

Troende, du kan være forvisset om at i de kommende ulykkesdager, vil ikke vekkelsen komme gjennom underholding, "store" forkynnere eller TV-evangelister. Det vil ikke komme gjennom fremgangsforkynnelse eller andre lærer som gir falsk trygghet. Nei - Guds vekkelse vil komme gjennom et skjult fellesskap av pastorer og legfolk som har vært i Kristi skole, som har lært hans veier og som stoler på ham. Disse vil lede en sannhets-vekkelse!

Jeg tror vi allerede ser tegn på Åndens arbeide ettersom han bryter opp brakkmark i Amerika i forberedelse til denne vekkelsen. Redaktørens spalte i New York Times, 24. Mai 1998, inneholdt en artikkel som hadde tittelen: "På Trappene - det Mest Religiøse Århundre." Artikkelen kunne bl.a. fortelle følgende:

Det mest utrolige av alt er at Mailer og Havel forutsier en tilbakevending, ikke til hvilken som helst religion, men spesielt til judaisme og kristendom. De forutsier at til og med vitenskapsmenn vil lengte etter troen.

De har selvsagt rett - fornuftens og vitenskapens tidsalder har mislykkes i å tilfredsstille menneskehetens behov for fred. Sosialismen har sviktet .... kommunismen har sviktet .... politikken har mislykkes .... New Age har sviktet. Og nå roper selv de mest suksessrike menneskene i vårt samfunn ut: "Det må da være mer med livet enn dette!"

Men ikke alle vil ønske sannheten. Mange vil vende seg til tøylesløst begjær. Vårt samfunn kan virkelig få se Sodoma spilt om igjen hundrevis av ganger. Men mens vårt samfunn balanserer på randen av kaos, så vil mange amerikanere begynne å søke sannhet, svar, liv.

Når det gjelder meg selv, så vil jeg møte de kommende tider som " .... en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord." (2Tim 2:15). Jeg tror det er måten å være forberedt på de kommende dager på - ved å ombinde oss med sannhetens belte. (Se Ef 6:15).

Jeg ber deg innstendig: Be Herren om å forberede deg - på sin måte - på den dagen Amerikas gullkalv faller. Søk hans sannhets Ånd i ditt lønnkammer. Lær å gjenkjenne hans røst over all den verdslige larm som foregår i hans kirke. Da vil du virkelig være forberedt på å møte den kommende stormen!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 26. Feb. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 28. Feb. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1998 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1998 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 28. Feb. 2000 13:06:37

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series