Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Kristus er Avsatt i Amerika!

(The Dethroning of Christ in America!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
20. April 1998.
__________________

Apostelen Paulus sier, at Jesus kommer igjen "som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre" (1Tim 6:15). Paulus sier i hovedsak: "Når Kristus kommer, vil han vise alle hvem som er Herre!"

Gud faderen innsatte Kristus som konge over alle nasjoner og hele naturen, og som Herre over kirken. Paulus sier: "Det spiller ingen rolle hvordan tingene ser ut fra utsiden. Alt kan se ut som om det er ute av kontroll. Det kan se ut som om djevelen har tatt makten. Men sannheten er, Gud har lagt alt under Jesu føtter. Kristus er fremdeles konge over alle ting!"

"For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham." (Kol 1:16). "Og han er hodet for legemet, som er menigheten .... for at han i alt skal være den fremste." (vers 18).

Hver av disse avsnittene beviser at den allmektige Gud har utnevnt Jesus Kristus som konge, Herre og makthaver. Alt herredømme har blitt gitt i hans hender - og han hersker over vår nasjon, kirken og våre individuelle liv.

Men overalt rundt oss i dag ser vi at vårt samfunn og regjering avsetter Kristus - og nekter å anerkjenne hans autoritet og kongemakt. Vi fjerner Gud fra våre skoler og rettslokaler og overser ham når vi lager våre lover. Og nå høster vi en forferdelig høst!

Jeg tror Amerikas forkastelse av Kristi herredømme er årsaken bak all blodsutgytelsen, volden, rasehatet, moralske forfallet, narkotikamisbruket og utbruddet av dødelige seksuelle sykdommer i vårt samfunn. Lovgivere, utdannelsesinstitusjoner og media har gjort Gud til et unevnelig emne. Selv i fengsler er det et forbud mot religiøse slagord, inklusive de ti bud. Vi har avsatt Kristus fullstendig!

Men mitt anliggende går utover Amerikas forkastelse av Jesu autoritet. Jeg tror problemet omkring Kristi detronisering er mye verre, mye mer tragisk - fordi det skjer i hans kirke! Det er sant - Jesus, vår opphøyde Herre og konge, blir avsatt i menigheter over hele landet og i livet til en mengde av troende.

Nå er det forståelig at ugudelige mennesker vil ønske å avsette Kristus. De har spottet og latterliggjort hans navn siden den dagen han ble født og vil fortsette å gjøre det til den dagen han kommer tilbake. Men hvor mye det må gjøre Gud sorg å se Kristus avsatt av dem som kaller seg ved hans navn!

Vi har allerede sett ut fra skriften at Gud har satt Kristus til å være alle ting for kirken. Sagt ganske enkelt, vi skal ikke ha noen annen hjelper, holdepunkt eller rådgiver fremfor Kristus. Hele kirkens styring, ledelse og råd skal komme fra ham. Jesaja skriver: " .... Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." (Jes 9:6).

Sakte men sikkert er det allikevel mange kristne, kirker og kristne organisasjoner som forkaster Herrens råd. De støtter seg ikke lenger til hans herredømme. I stedet vender de seg til verdens visdom - til menneskesentrerte fremgangsmåter!Profeten Hosea Taler Om Dette
Emnet; å Forkaste Herrens Råd!


Hosea beskriver den forferdelige avling som ble høstet av dem som avsatte Gud fra hans herredømme og vendte seg til kjødets arm. Da Hosea skrev sitt profetiske budskap, henvendte han seg til et folk som Herren hadde båret i sine armer i årevis.

Gud hadde velsignet og begunstiget Israel, gitt dem hus de ikke hadde bygget og vingårder de ikke hadde plantet. Han hadde reist opp gudfryktige menn til å tale som profeter, og hadde gitt folket tydelige ord til rettledning. Og i årevis hadde folket erfart at Gud var trofast. De lyttet til hans råd og vendte seg aldri til kjød. Når Gud talte til dem, så adlød de. Og de ble mirakuløst utfridd fra mektige fiender.

Men nå hadde et frafall kommet over Israel - og Herren anklaget dem for å være skyldige i en forferdelig ondskap: "De er sunket dypt i fordervelse .... " (Hos 9:9). " .... alle deres førere er opprørere." (vers 15).

Hva var det for en forferdelig synd de hadde begått? Det var ikke drukkenskap, seksuell perversjon, griskhet, hor eller mord. Nei - Gud sier at deres ondskap var at de hadde vendt seg bort fra hans råd, ignorert hans ord og i stedet adlydt mennesker: " .... Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham ...." (vers 17). I Guds øyne er den største ondskap en troende kan begå, å ikke lenger være avhengig av ham!

I hovedsak fortalte Gud Israel: "Dere setter ikke lenger deres lit til meg. Jeg er ikke lenger deres veileder, deres kilde til visdom. Nå vender dere dere til menneskers visdom. Dere løper tilbake til Egypt etter hjelp - tilbake til selve det stedet jeg utfridde dere fra. Dere har forkastet mitt ord og vendt dere fra meg. Dere har avsatt meg!"

En stor profet blant puritanerne skrev engang: "Sann makt er aldri ivrig etter å samarbeide. Den bare krever." Med andre ord så sier ikke Gud til oss: "Gjør din del, så gjør jeg min. Bare ta kontakt med meg fra tid til annen." Nei! Gud er sann, rå makt - og han forlanger at vi følger ham, først og fremst, i alt vi gjør. Vi skal være helt avhengige av ham. Og alt som er mindre enn dette taler dårlig om hans herredømme over våre liv!Se På De Tragiske Resultatene
Av å Avsette Herren som Rådgiver,
Bevarer, Forsørger og Kilde Til
All Visdom og Kraft!


Hosea nevner omtrent et dusin tragiske resultater som tilstøter dem som avsetter Herren. Jeg vil gi deg kun fire:

1. "Israel er et frodig vintre, som bærer frukt. Jo mer frukt han fikk, dess flere altere bygde han. Jo bedre det gikk med landet hans, dess vakrere billedstøtter gjorde han seg." (Hos 10:1). Alle i Israel hadde nok med seg selv - og resultatet var fullstendig tomhet!

I Times Square Church ser vi denne sannheten illustrert hver uke. Tvers over gaten for vår kirke er et Broadway teater som spiller en berømt musikal som har stått lenge på plakaten. Hver onsdag er "matiné dag", og folk flommer inn i teateret for å prøve å finne litt tilfredstillelse. Men når de kommer ut tre timer senere, så er det bare tomhet i ansiktene deres. Ja, de har blitt underholdt - men den slags tilfredsstillelse varer ikke. Jesus Kristus er den eneste varige tilfredsstillelse - og dersom du avsetter ham blir alt i livet tomhet!

Men Hoseas ord var ikke rettet til de gudløse. Han talte til troende - for å vise dem et bilde av hva som skjer med alle som avsetter Herren i sine liv. Slike mennesker blir egoistiske og ulykkelige - og all deres streben ender i tomhet!

2. "Deres hjerte er delt .... Han skal bryte ned deres altere og ødelegge billedstøttene." (vers 2). Vår nasjons hjerte er delt. Amerikanerne smisker med Gud og religion, men de tilber ikke Herren i sannhet. Og det har ført direkte til sammenbruddet av alle våre ærverdige institusjoner.

Det hebraiske uttrykket for "hjerte er delt" her betyr "troløst hjerte." Du skjønner, når du mister troen på Gud og begynner å stole på noe annet, så blir den tingen en avgud. Og Gud sørger for at den avguden blir ødelagt. Han ødelegger alt i våre liv som tar hans plass!

Vi ser dette skje i vår nasjon i dag. Vårt samfunn stoler ikke lenger på Gud, og vender seg i stedet til regjeringen, presidenten, utdanningssystemet, trygdesystemet - alt for å prøve å finne en slags stabilitet. Men kjære, skandaler ryster hver eneste institusjon - til og med "United Way", den store institusjonen for innsamling til veldedige formål. Denne institusjonen måtte sparke sin president fordi han ødslet bort millioner av dollar. Og nå er tilliten fra alle dens støttepartnere borte.

Gud sier: "Dersom dere ikke vil stole på meg, så vil jeg la alle de institusjoner dere stoler på svikte. Dere vil ikke ha noenting igjen å tro på!"

3. "Dere har pløyd ugudelighet, dere har høstet urett .... For du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter." (vers 13). Hosea sier: "Dere har sluttet å stole på Herren. Og nå kommer dere til å høste en urettferdighetens høst!"

Menneskeheten i dag er avansert, utdannet og velinformert. Vi har avsatt Gud - forkastet Bibel og bønn - og innsatt vitenskap, psykologi og utdannelse i stedet. Men jeg spør deg: Hva har vært høsten? Hva har all vår avanserte lærdom gitt oss?

Den har gitt oss AIDS epidemien, en syndflod av stoffmisbruk, oppløste familier, absolutt kaos blant våre unge. Alt virvler ut av kontroll. Hvorfor? Gud sier: "Dersom dere fjerner meg fra tronen - dersom dere stoler på menneskelig visdom - så vil dere høste en ondskapens høst!"

4. " .... Vi har ingen konge! For vi har ikke fryktet Herren ...." (vers 3). Hosea var konge over Israel, men hans hjerte var fullt av avgudsdyrkelse. Så da Israels frafall begynte, hadde han ingen makt til å stoppe troens avgang. Hans ord hadde ingen autoritet i seg. Når han talte ristet folket bare på hodet og sa: "Vi har ikke noe lederskap, ingen veiledning. Vi driver ut av kurs!"

Det er akkurat det som skjer i Amerika akkurat nå! Det Hvite Hus er innviklet i en sex-skandale som vårt land aldri har sett maken til. Vår president blir ledd av og spottet av nasjonene i verden.

Og kjære, det samme skjer også i kirken idag. Mange kristne spotter sine pastorer og gjør narr av deres autoritet. Hvorfor? Det er fordi disse mennenes ord ikke bærer noen kraft i seg! Folk sier: "Vi har ikke lenger noe lederskap i vår menighet. Vi er fortapt og forvirret." Det er oppgjørsdag for å ha avsatt Herren!Har du En Konge i Ditt Liv,
Ditt Hjem eller Din Tjeneste?


Er Jesus hersker og rådgiver i ditt liv? Dersom det er slik, så sier skriften at du blir gitt styrke fra Gud selv.

"Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred." (Sal 29:10-11). "Din trone, Gud, står fast for evig og alltid ...." (Sal 45:7). "Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter." (Sal 145:13).

Dette er vidunderlige løfter. Men de gjaldt ikke Israel - fordi de hadde avsatt Herren! Hosea sa til folket: "Da dere avsatte Gud, så ble dere forvirret, uten ledere. Dere sa: 'Vi har ingen konge. Vi har ingen retning.' Men sannheten er, dere vil få en konge!"

"Han skal ikke vende tilbake til landet Egypt, men Assur skal være hans konge. For de ville ikke vende om [til meg]." (Hos 11:5). Ordet "Assur" her betyr "hovmodets konge". Med andre ord: "Når du avsetter Herren så tar stoltheten over tronen!"

Jeg har sett dette skje i menigheter gang etter gang. Folket vil ikke høre et budskap om hellighet - så de ansetter en adm.dir. type pastor, en som er forretningsmann og sverger å drive menigheten som et forretningsforetak. Han kommer inn og umiddelbart erklærer han: "Vi skal nå folk på den mest mulig effektive måten."

Denne pastoren sender sine får fra dør til dør for å intervjue folk med spørsmål som: "Hva ville du like å se i kirken? Hva ønsker du i form av lovsang?" Så legger han alle data inn på PC'en - og den forteller hvilket program kirken skal sette ut i livet. Og alt blir gjort i henhold til spørreundersøkelser. Den Hellige Ånd blir fullstendig oversett - og Kristus blir detronisert og ikke lenger stolt på som Herre!

Dette har skjedd selv hos nidkjære menigheter og gudfryktige tjenester. Disse arbeidene ble grunnlagt av den Hellige Ånd og hadde en ringe begynnelse. Lederne deres var Guds menn og kvinner - som elsket de fortapte sjelene, forbedere som gråt og ba over hver eneste sak. De hadde ikke penger til konsulenter, så de ba inn hver eneste krone. Og de stolte helt og fullt på Herren for all rettledning. Alltid når han sa til dem: "Gjør dette", så gjorde de det.

Men nå har disse tjenestene blitt overtatt av yngre, mer utdannet personale, og mange av dem har aldri måtte ofre noe. Og disse unge menneskene driver tingene ut fra en helt annen måte å tenke på. Forbønn er ukjent for dem. De stoler ikke på Jesus for sine behov. Istedet er de overbevist om at de rette strategiene kan utrette hva det måtte være.

Misforstå meg nå ikke - jeg er ikke motstander av å bruke moderne metoder eller PC'er. Vi benytter mange slike ting i vår tjeneste. Men forskjellen er at vi mottar ikke våre retningslinjer fra disse "tjenesteredskapene." Vi tilbringer tid på våre knær og søker Herren om rettledning på ethvert område av vår tjeneste. Men dette er en glemt praksis i mange tjenester i dag. De stoler på PC'er istedet for på Kristus!

Idag har "eksperter" overtatt kirkens innerste. Synd blir sett på fra en psykologisk synsvinkel og kalt en "sykdom." En narkoman blir sagt å ha en "svakhet". Bønnebenken har blitt erstattet av sjelesorgsrom. Hellighetens profeter har blitt erstattet av psykologer og sosialarbeidere som deklamerer det siste i menneskesentrert sjargong. Kort sagt så blir Jesus avsatt og Freud opphøyd!

Dette var ikke tilfelle med kirken for ca. førti år siden. På den tiden lot Gud meg starte en tjeneste blant narkomane og alkoholikere. Idag er det over etthundre og femti Teen Challenge sentere over hele verden. Og det hele startet i et nedslitt hus i Brooklyn.

Vi hadde ingen penger, ingen "hvordan skal vi gjøre det" bøker - bare fullstendig avhengighet av den Hellige Ånd. Vi hengte opp et skilt på vårt kontor som sa: "Ingen skinner her - untatt den Hellige Ånd!" Og i våre gudstjenester ba vi: "Herre, vår hjelp er ikke fra psykologi eller psykiatri, men fra den Hellige Ånd. Vi kan ikke gjøre noe med hodet dersom du ikke forandrer hjertet!"

Nicky Cruz, en av de første gjenglederne vi kom i kontakt med, var en morder av hjertet. En psykiatriker vi kjente ble interessert i saken hans. Han tilbragte en hel dag med Nicky - og da den dagen var over, besluttet psykiatrikeren at Nicky var uforanderlig, håpløs. (Lite visste denne mannen at Nicky elsket å forvirre alle "hodejegere"!)

Men Jesus hadde andre planer for Nicky - og ved et alter i det nedslitte huset oppnådde Kristus i løpet av fem minutter det som ekspertene sa ikke var mulig. Nicky ble ikke psykoanalysert; han ble ikke undersøkt i hodet. Nei, Gud sendte en pil inn i hans hjerte - og den pilen var evangeliets sannhet: "Nicky, Jesus elsker deg!"

På et øyeblikk ble Nicky's steinhjerte tatt ut - og det ble erstattet med et kjøtthjerte. Nicky gråt og klemte rundt oss alle. Han ble overnaturlig forvandlet ved Guds kraft - etter at samfunnets eksperter hadde avskrevet ham!

I løpet av disse siste førti årene har jeg sett med bekymring på at kirken sakte har avsatt Kristus og satt verdens visdom på tronen. Jesus er ikke lenger kilden og kraften bak Guds folk. Istedet har de vendt seg til kjødelige ting som tilslutt vil svinne hen. Og vi har mistet all den kraften vi hadde da vi stolte på Kristus!

På dette punktet, la meg spørre deg personlig: Har du fjernet Kristus som konge fra tronen i ditt hjerte? Dersom du stoler på psykologi eller andre "hvordan"-bøker, så vil du bare bli mer og mer forvirret. Og du vil ende opp med å si:

"Jeg har ingen konge - ingen rettledning, intet lederskap - fordi jeg ikke stolte på Herren. Jeg ga ikke akt på eller adlød hans ord. Jeg søkte ikke eller ønsket hans råd. Jeg gjorde bare det jeg trodde var rett i mine egne øyne, og det som mine betrodde venner rådet meg til å gjøre."

Gud sier til deg: "En sønn ærer sin far og tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærskarenes Gud til dere ...." (Mal 1:6). Dersom jeg er konge for dere, hvorfor adlyder dere ikke mitt ord? Dere søker meg ikke. Istedet vender dere dere til psykologi, bøker og venner. Dere avslår å stole på meg, deres rådgiver og konge!"Jeg Har Vist Dere Noen av
De Tragiske Konsekvensene
Av å Avsette Herren - Men La Meg Nå
Vise Deg de Herlige Fordelene
For Dem Som Holder Ham På Tronen
I Sine Hjerter!


Kanskje du sier: "Jeg ønsker at Jesus skal være konge i mitt hjerte. Jeg ønsker å gjøre alt han ber meg om!" La meg vise deg de vidunderlige velsignelsene som kommer til alle som innsetter Jesus som konge på tronen i sine liv:

1. De som underkaster seg Jesu herredømme vil bli fylt av hans hellighet. Skriften sier at dersom du underordner deg Jesus og venter på å motta hans råd og rettledning, vil du få del i hans hellighet:

"Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet." (Heb 12:9-10).

Paulus befaler oss å komme til Jesus og be ham om å gi oss makt over våre synder og vår frykt: "Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men framstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden." (Rom 6:13-14).

Gud sier: "Dersom du ønsker å kjenne liv i overflod - sant, fullkomment liv - så underordne dere under meg. Jeg vil gi deg liv uten frykt, skyld eller fordømmelse!"

2. De som underkaster seg Jesu herredømme vil vandre i fred. Overgitte kristne lever ikke i frykt, uro eller angst. De er kledd i fred.

" .... om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager .... på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei." (Luk 1:74-75,78-79).

Hvilket vidunderlig løfte! Dersom vi legger våre liv inn under ham, så vil han skinne sitt liv inn i vårt mørke. Han vil fjerne dødens skygge over våre liv og lede oss til fred og hvile. Han sier: "Jeg vil rydde opp i forvirringen i ditt liv - og du vil være istand til å vandre i fred!"

Du kan fortelle når en person har innsatt Jesus på sitt hjertes trone. Et slikt liv produserer en fred som går hinsides all forstand - og du kan se denne freden i den personens ansikt og adferd. "Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! ...." (2Tess 3:16).

3. De som underkaster seg Jesu herredømme vil få en øket styrke og kunnskap om Herren. De får bokstavelig en ny psykisk og fysisk styrke. De blir ikke trette på veien - fordi Jesus øser sin styrke inn i dem mens de går:

"Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet." (Kol 1:9-11).

4. Gud vil bevare dem som underkaster seg Jesu herredømme ulastelige til den dagen Jesus kommer. Dersom vi underordner oss Jesus - og gjør slik han befaler, og ikke støtter oss til vår egen forståelse - så vil vi aldri mangle noenting. Han vil gi oss alt vi trenger for å behage ham. Herren selv vil holde oss og bevare oss ulastelige, helt til slutten!

"For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." (1Kor 1:5-9).

Vi skal betro våre liv i Jesu omsorg. Det blir da hans ansvar å holde og bevare oss. "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde." (2Tess 3:3). Han sier: "Dersom du holder meg på tronen i ditt hjerte som Herre, så vil jeg bevare deg ulastelig inntil jeg kommer. Jeg vil bevare deg fra å falle!" " .... overgi deres sjeler til den trofaste Skaper, idet dere gjør det gode." (1Pet 4:19).

Salme 121 summérer opp den holding vi skal ha:

"Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.

"Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." (Sal 121:2-8).

Sett Kristus på tronen i ditt hjerte i dag - og lev!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 3. Mar. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 6. Mar. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1998 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1998 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 6. Mar. 2000 10:28:35

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series