Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Er Du Beredt Til Den Kommende Stormen?


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
4. Mars 1996.
_____________

Jesaja profetérer at Gud en dag vil reise seg og riste hele jorden. Proféten skriver:

"Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den. .... all glede er borte, landets fryd er blitt landflyktig .... For således skal det gå til blandt folkene på jorden som når oliven slåes ned, ...." (Jes. 24:1,11,13)

Gud kommer til å riste jorden som om den var et oliventre -- til hver eneste frukt faller ned!

" .... for slusene i det høie er åpnet, og jordens grunnvoller skjelver. Jorden brister, ja, den brister; jorden revner, ja, den revner; jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit .... og den skal falle og ikke reise sig mere." (v. 18-20)

Hele jorden skal vise seg å ikke å være mer enn en hytte når Gud begynner Sin rystelse! Andre proféter stemmer overens med Jesajas ord:

Gud kommer til å ryste alt i sikte -- slik at Han alene blir åpenbart som den eneste makt som ikke kan rystes!
Vi Har Sett Begynnelsen På
Guds Rystelser i De Senere Årene


Herren begynte bosktavelig å ryste jorden med jordskjelv i slutten av 1980 årene. Et skjelv i Armenia utslettet nesten hele området. Et skjelv i Japan som målte 6.9 ødela nesten en hel by. Så kom det forferdelige skjelvet i San Fransisco, og andre fulgte etter nesten daglig i dette området. Jordskjelv rammet vestkysten nesten kontinuerlig, fra nord California til San Diego og helt ned til Mexico. På et tidspunkt stilte en overskrift i en New York avis spørsmålet: "Prøver Gud å Riste Oss Opp?"

La meg spørre deg om noe: Hva gjør en omsorgsfull mor eller far når et barn sover, men må vekke det opp? Denne av foreldrene tar barnet forsiktig i skuldrene og rister det. Dersom barnet ikke våkner med en gang, blir ristingen litt mer fast og bestemt -- fordi denne foreldrepersonen vet at barnet vil lide dersom det ikke våkner opp.

Det er nettopp det Gud gjør akkurat nå -- både med Amerika og med verden! Til å begynne med, ristet Han oss veldig forsiktig. Men nå har Hans risting blitt voldsom -- fordi Han ennå ikke har lykkes med å vekke oss opp!

De profétene jeg nevnte talte ikke bare ut i luften. Når Herren sier: "Jeg skal ryste jorden ennå en gang," så mener Han det! Han vil bokstavelig talt ryste vår økonomi, vårt utdanningssystem, vår styreform -- alt vi setter vår lit til og stoler på, alt som ser trygt og sikkert ut.

Kunne du noensinne forestille deg at den mektigste nasjonen på jorden ville bli nedlagt, fordi politikken i begge partier leker med nasjonal konkurs, og truer nedbetalingen av vår internasjonale gjeld?

Jeg har hatt en veldig livaktig og gjentagende drøm om presidenten i U.S.A. -- hvilken president vet jeg ikke. I drømmen ser han ut av vinduet i det ovale kontoret, rister på hodet i vantro og sier: "Hvordan skjedde det? Hva gikk galt?" Ingen av hans stive kabinettmedlemmer eller medarbeidere kunne forklare Amerikas sammenbrudd for ham.

Og det er akkurat slik det vil bli når Gud utfører Sin rystelse: Ingen vil være i stand til å forklare det! Jeg tenker på aksjemarkedet som brøt sammen for åtte år siden. Over natten falt det 500 poeng -- og det var ingen grunn til det. Faktisk så vil tingene fortsette å gå bra inntil skjelvet plutselig rammer -- ikke et fysisk skjelv, men et uventet økonomisk skjelv. Gud vil ryste selveste grunnvollene våre!

Bibelen advarer oss også om at, samtidig med Guds rystelse, så vil en stor demonisk flodbølge hjemsøke menneskeheten. Djevelen er i ferd med å føre med seg et voldsomt styrtregn av skitt, ondskap og prøvelser hinsides noe våre tanker kan mane frem. Han vet at hans tid er kort -- og han forbereder seg på å slippe løs overveldende vinder og bølger av ondskap!

For eksempel: Mange mennesker eier nå en datamaskin. Hvilken bedre måte kan Satan invadere folks hjem på, enn med en demonisk flodbølge gjennom Informasjonsmotorveien? Denne supermotorveien vil bli en direkte linje til helvete. Den er allerede en leverandør av pornografi. Jeg er klar over at denne store informasjonsutviklingen kan brukes til å lage mange flotte tjenester. Men den har potensialet til å bli et mektig redskap for Satan!

Faktisk, så kan det bli det redskapet som Antikrist bruker for å innvarsle sitt rike og sin makt. For eksempel kan det bli kilden til det pengeløse samfunn. Allerede, så har Chase Manhattan Bank opprettet databanktjenester i New York, uten noe papirarbeid involvert i det hele tatt -- bare tall.

Jeg tror at flommen av ondskap når sin kritiske masse nå, hvor alt har begynt å spinne ut av kontroll. Og, tragisk nok, vi vet det ikke -- fordi vi har blitt vant til det! Ting som engang bekymret oss har nå blitt dagligdagse. Vi har sett og hørt så mye ondskap at ingenting beveger oss lengre.

Jeg undres: Når stormen kommer -- når alt begynner å spinne ute av kontroll -- hvor mange kristne vil være i stand til å bli stående? Hvor mange vil ha det trosgrunnlaget som trengs for å holde ut gjennom den tiden?

Jeg tror at det er Herrens store anliggende for Sitt folk i skrivende stund. Og det er mitt store anliggende som en hyrde: "Herre, hvor mange av Ditt folk vil falle når stormen rammer med fullt raseri? Hvor mange vil stå uanfektet? Og hvordan kan jeg forberede dem på den store rystelsen?"
Jesus Har Gitt Oss Det Jeg Kaller
"Lignelsen Om Beredskap"!


I løpet av min tid i bønn, gav Herren meg en åpenbaring av Jesu' lignelse om bygningsmennene, som vi finner i Matteus 7. Jeg tror at denne lignelsen inneholder en utrolig sannhet for oss i disse siste dager. Men bare oppmerksomme søkere vil oppdage den!

"Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell.

Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!" (Matt 7:24-27).

Jesus sier at det eneste som vil holde i den kommende stormen er å være grunnlagt på et klippefundament. En mann bygde huset sitt på fjell, " .... men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell." (v. 25).

Nå representerer bygningsmennene til disse to husene to slag kristne i disse siste dager -- de forstandige og de uforstandige. De bygget to forskjellige slags hus og folk bodde allerede i begge typene da stormen rammet.

På én side er det oppmuntrende å vite at det vil være en gruppe av troende som ikke vil falle. De vil være i stand til å motstå ethvert voldsomt demonisk angrep som kommer fra helvete. Ingenting vil være i stand til å bevege dem når stormen raser. Det er dét Jesus ønsker å la oss få vite ut fra denne lignelsen: En person som bygger sitt hus på en klippe vil overleve alt det som kommer!

Men det vil, sørgelig nok, være en annen gruppe kristne -- folk som Jesus sier om: "Deres fall vil bli stort!"

" .... og dets fall var stort!" (v. 27). Dette betyr et totalt, fullstendig, ødeleggende sammenbrudd av alle ting.

På det nåværende punkt undrer du kanskje på: "Hva betyr det, eksakt, å `bygge et hus'?" Det er viktig å vite hva Jesus refererer til her -- fordi Han sier at det huset hver av oss bygger vil stå overfor en ødeleggende flom.
Huset Vi Bygger Handler om
Kjærlig Lydighet til Kristus!


Huset Jesus taler om her, er vår vandring med Ham. Vi bygger en grunnvoll ved å lære å kjenne Kristus, og forstå Hans veier. Vi bygger inn i vår tro visse karakteristikker som vil bestemme hvordan vi reagerer under press.

Mange kristne vil kanskje si: "Jeg er en troende. Jeg har bygd på klippen." Likevel forstår de ikke fullt ut hva dette uttrykket betyr. Og de vil få et stort sjokk og overraskelse når deres forhold til Jesus ikke holder gjennom stormen. De vil bli avslørt som de som ikke har noen grunnmur!

Vi kan ikke forstå hva denne lignelsen taler om uten at vi forstår dette: Denne lignelsen handler om lydighet! Jesus taler om en person som hører Hans Ord og gjør etter det -- som adlyder Ham, som handler på Hans bud. Han beskriver en livsstil -- en vandring i fullstendig, absolutt lydighet til Hans Ord. Det skal være vår grunnvoll!

Selvfølgelig er Jesus selv vår Klippe. Men dét er ikke den fulle betydningen av "klippe" slik det blir brukt av Ham i denne lignelsen. Noen som hevder å ha bygd på Kristus som sin klippe trenger ikke å ha bygd skikkelig. Det er fordi denne klippen er et hjertets tilstand! Den representerer de grunnleggende motiver som vår lydighet til Gud springer ut fra.
Akkurat som Vannet Vellet Fram og Fløt Ut
Av Klippen i Ørkenen, Har Også
Denne Klippen en Kilde og en Strøm!


Det er en strøm av lydighet i våre liv -- en strøm som veller fram fra hjertets motiver. Det er viktig å forstå ut fra hvilke motiver vår lydighet veller fram -- fordi kilden er ikke ren, alt som strømmer ut vil være forurenset.

Det er én slags lydighet som faktisk får Gud til å gråte. Det er når folk gjør Hans Ord med motvilje! Det er en lovisk lydighet -- en kald, teknisk formalitet, basert på frykt for konsekvensene.

Se for deg faren som behøver å korrigere sin tenåringsdatter. Han sier til henne: "Jeg kan se i øyene til kjæresten din at han bruker stoff! Jeg vil at du aldri skal treffe ham mer. Og jeg vil ikke at du skal komme hjem klokken ett eller to om natten flere ganger. Dersom du gjør det, må du flytte ut av huset!"

Neste kveld kommer piken hjem ti minutter på tolv. Hun har ikke vært sammen med sin kjæreste -- men han er fremdeles i hennes hjerte! Nå er hun på rommet sitt og furter. Hun har vært lydig mot sin far -- men bare fordi hun er redd for å bli sparket ut.

Dette er lydigheten til et misfornøyd barn. Hennes hjerte er ikke med i hennes handlinger. Hun er lydig bare fordi hun frykter farens vrede. Hun adlyder ham ikke av glede, eller fordi hun elsker ham. Tvert imot -- hun er sint på ham for å ha innskrenket hennes frihet og begrenset hennes livsstil.

Den triste sannheten er, mange kristne i disse dager adlyder Gud bare fordi de er redde for å havne i helvete. De frykter sin Faders vrede! Deres lydighet til Ham er bare "lovisk". De har intet sant ønske om å behage Ham!

Men, Jesus gjorde alt ut fra å være til behag for Sin himmelske Far:

" .... jeg gjør intet av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig. Og Han som har sendt mig, er med mig; Han har ikke latt mig alene, fordi jeg alltid gjør det som er Ham til behag." (Joh 8:28-29).

Dette var klippen, fundamentet som Jesus bygde et liv i lydighet på! Det var kilden, motivet som Hans strøm av lydighet sprang ut fra.

Og det skal også være vår klippe. Det må være det fundamentale motivet for all vår lydighet: "Jeg gjør det fordi jeg ønsker å behage min Herre -- for å gi Ham stor glede!"

Jesu' ønske var å gjøre det som gledet Hans Far! Han gjemte seg bort i bønn på fjelltoppene, på øde steder, ofte hele natten. Og Hans store bønn var: "Fader hva vil Du? Hva vil glede Deg? Hva kan jeg gjøre for å tilfredsstille Ditt hjertes begjær?"

Og dét er holdningen til en person som har Kristi Ånd -- en som bygger på klippen!
Den Person Som Bygger Sitt Hus på Klippen
Er Ikke Styrt av Noen Lovisk Forpliktelse!


Loven er ikke tiltenkt den personen, hvis lydighet springer ut av en lengsel etter å behage Gud. Han er ikke opptatt av hva som er lovlig og ulovlig, hva som er tillatt eller forbudt. Han har bare et kriterium: "Hva ønsker min Herre?"

Du kan legge fram hele loven for ham -- alle reglene, bestemmelsene og forbudene -- og han vil si: "Du trenger ikke å be meg om ikke å gjøre disse tingene. Jeg ville ikke gjøre noe for å såre min Far. Jeg elsker Ham! Jeg har allerede forsaket verden og alle dens lyster for å følge Ham som mitt hjerte begjærer.

"Vis meg hva Han ønsker, ikke bare det Han forbyr. Jeg vil at Hans hjertes begjær skal bli mine handlinger. Jeg ønsker å kjenne Hans tanker, og å lyde dem. Selvfølgelig elsker jeg Hans lov. Men den er for de lovløse -- for dem som ikke har kommet inn i et intimt bekjentskap med Kristus. Jeg har en annen lov som virker i mitt hjerte. Det er kjærlighetens lov -- en som sier: `Herre, hva kan jeg gjøre for å behage deg idag?' "

En slik kristen lever et veldig lovlydig liv. Andre anklager ham ofte og sier: "Du gjør ikke engang de tingene som er tillatt. Du er i trelldom under loven. Du er så annerledes!"

Denne personen ser målløs på dem og sier: " Hva mener du, trelldom? Jeg har stor frihet fordi jeg jeg elsker Ham. Jeg gjør ikke noen av de tingene du snakker om, fordi jeg har alt i Herren. Min kilde til lykke er å glede Ham!"

En slik person blir ikke drevet av trusler om helvetes ild, ikke engang av belønninger. Han trenger ingen profét til å ryste seg, ingen advarsler om dom. Han er forelsket i Jesus -- og hans lydighet mot Guds Ord er en naturlig fremvekst av hans kjærlighet. Det er like naturlig for ham som å puste!

På den annen side, den personen som bygger huset sitt på sandgrunn gjør dette bare for å holde en forestilling. Det er en midlertidig livsstil. Han regner med at han vil bo i huset i fem år, og så selge det og overlate problemene til noen andre. Det er bare en fasade -- uten noen virkelig grunnmur!

Du skjønner, denne personen tror ikke at det kommer en storm. Han ønsker ikke å tenke at ting kommer til å bli vanskelige. Men dette er måten verden forholder seg til evigheten på: De tenker ganske enkelt ikke på den! En kjent kristen spurte engang Johnny Carson (kjent amerikansk TV-ansikt o.a.) : "Hva mener du om evigheten?" Han svarte: "Jeg prøver å få den ut av tankene."

Tragisk nok, så er det mange kristne som prøver å få evigheten ut av tankene. De prøver å la være å tenke på at dommen står for døren. De ønsker ikke å tro at én dag skal de stå foran Herren og svare for alt det de har sagt og gjort.

Jeg hadde en forferdelig, livaktig drøm om helvete nylig. Jeg var på den ene siden av et forheng som ikke lot seg passere. Likevel så jeg mennesker på den andre siden som gikk omkring, de beveget seg -- men kom ingensteds! De var paret med (ikke i ekteskap) én som representerte den ene tingen eller den personen de begjærte mest på jorden. De hadde fått det de trodde de ønsket seg -- men nå ga det slik redsel og kval til deres sjel, at de gråt og skar tenner. Det var en uendelig kilde til pine!

Det som skremte meg mest var, at jeg så noen mennesker jeg kjente -- noen som jeg trodde hadde vært hellige. Jeg ropte til dem: "La meg be deg ut derfra!" Men de så på meg og svarte: "Du kan ikke." Så snudde de seg og gikk bort. Jeg prøvde å gå etter dem, men en usynlig vegg kom ned mellom oss.

Jeg våknet i sengen, skjelvende og ropte ut: "Å, Gud! Dersom det er slik helvete er, la meg aldri svikte i å advare folket. Hold meg våken! Hver gang jeg står på prekestolen, la det være et spørsmål om liv-eller-død, uten noen jatting med folk, og ingen vitser. Det finnes et helvete -- og det er virkelig!" Jeg vil ikke glemme den ytterste håpløsheten jeg følte da jeg hørte de fordømte si: "Du kan ikke hjelpe meg."

Ja, det finnes en rettmessig frykt for Gud. Og vi trenger å frykte helvete og Guds vrede! Paulus sier: "Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, .... " (2.Kor. 5:11).
De Som Bygger på Sandgrunn
Har Aldri Virkelig Kjent Kristus!


Jesus beskriver denne personen i Matteus 7:21-23:

"Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profétisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!"

Jeg kaller disse menneskene "I Jesu navn" folket. De kommer til å stå foran Guds trone og si: "Herre i Ditt navn har vi kastet ut djevler, vi har helbredet de syke, vi gjorde mange underfulle gjerninger for Deg!" Men den tragiske sannheten er, de bygde sine hus på sand.

Disse menneskene hadde ikke et delt hjerte. Tvert imot -- deres hjerter tilhørte aldri Herren! Det kunne ikke være delt -- fordi det aldri ble gitt til Ham i det hele tatt. De falt ikke fra eller vendte tilbake -- fordi de kjente ikke Jesus fra begynnelsen av!

Mange store gjerninger har vært gjort av dem som aldri har hatt intimt fellesskap med Kristus. De ropte: "Herre, Herre!" gjennom hele sitt liv -- og kom til Ham for lindring, for kraft, for belønninger. Men de stoppet ikke lenge nok opp i Hans nærvær til å bli kjent med Ham! Jeg kan tenke meg hele tjenester og kirker som dette er sant om. De bruker Hans navn uten å kjenne Ham!

De er travelt opptatte for Ham -- men de adlyder Ham ikke med en kjærlighet som strømmer fra henrykte hjerter. De har ganske enkelt ikke tatt seg tid til å lære Hans hjerte å kjenne, og hva som behager Ham. Jesus sier at slike mennesker gjør urett -- fordi de bruker Hans navn uten noensinne å bli fortrolig med Ham! Og Han vil fortelle dem. "Du sa du gjorde alle disse tingene for Meg. Men du har bygd huset ditt på sandgrunn -- fordi du aldri kjente Meg. Du var aldri lydig mot Meg.!"

Dersom du sier at du er en kristen -- at du elsker Jesus, at ditt hus er bygd på fjellgrunn, at du vandrer i lydighet til Herren -- og likevel forsømmer du Ham dag etter dag i bønn, da kjenner du Ham ikke! Ditt hus er ikke på klippen. Det er på sand -- og det kommer til å falle fullstendig sammen i vanskelige tider!

Du kan ikke lære Jesus å kjenne bare ved å gå i kirken. Du må ha en dag-for-dag, time-for-time samtale med Herren. Du må lære å kjenne Ham, å vokse i å elske Ham, å begjære å få vite hva som behager Ham!

Vi får Herrens bud til å bli noe tyngende, umulig, begrensende, som ødelegger vår personlige frihet. Og, istedet for å omfavne Hans ord til oss, ser vi etter utveier for å unngå å gjøre dem.

Vi forvrenger Guds nåde på denne måten -- får den til å bli en slags tunnel ut av lovens fengsel. Men nåden er faktisk en læremester i hellighet:

"For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden," (Tit. 2:11-12).

Mannen på klippen omfavner og fullbyrder Herrens bud med glede. Han ser ikke Gud som en med et belte i hånden, alltid rede til å straffe ham. Nei -- han ser Herren som En som har sine armer utstrakt mot ham og sier: "Kom til Meg og motta liv, motta styrke. Jeg vil bære deg igjennom!"
Guds Ord Viser Oss Klart Hva Som
Skal Til For å Bygge på Klippen!


Kjære hellige, du bygger ikke på klippen dersom du behøver en predikant til å tordne mot deg for at du skal adlyde Gud -- dersom du trenger en samling med "du skal" og "du skal ikke", dersom du stadig trenger å bli overbevist om og minnet på Hans Ord. Nei -- du trenger ikke en regelbok! Du trenger en lidenskapelig kjærlighet til Jesus. Du trenger å bli så forelsket i Ham at du vet hva som behager Ham. Å kjenne Hans ønsker burde bli helt automatisk for deg!

Jo mere du elsker Ham, jo lettere er det å tjene og adlyde Ham. Du bryr deg ikke lenger om hva verden sier om deg. Du kan svare: "Jeg har hørt fra min Far -- og jeg gjør det som gleder Hans hjerte!" En strøm av lydighet må komme ut fra ditt hjerte. Den kan ikke bli dratt ut av deg eller truet ut av deg. Den må strømme fritt ut fra deg!

Og når ditt hjerte er henrykt over Jesus, strømmer slik lydighet naturlig ut. Du trenger ikke stadig komme fram for Herren og rope: "Å Gud, bryt djevelens makt over meg!" Nei -- alle disse lenkene vil begynne å falle av når du lærer Hans hjerte å kjenne!

Elsker du Jesus? Dersom svaret er ja, har jeg et spørsmål til deg: Hvordan kan du gå gjennom uken uten å tilbringe tid med Hans Ord? Hvordan kan du unngå å lengte etter å bli alene med Ham i bønn? Hvordan kan du la være å ha tid til en kjærlighetssamtale med din Far, og tilbe og lovprise Ham, og søke å lære hva som behager Ham? Dette er grunnleggende for lydighet!

Jesus forteller oss:

"Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham." (Joh 14:21).

Hvilket utrolig løfte -- alt basert på kjærlighetens lydighet!

Så, let gjennom evangeliene. Lær deg å kjenne Jesu ord. Les de røde ordene ( i de fleste engelske Bibler er Jesu ord uthevet med rød skrift o.a. ) i Matteus 5-7, begynn med Bergprekenen. Og mens du lærer disse ordene, utfør dem! Guds bud er ikke tunge; de er ikke en tung byrde som blir lagt på oss. Tvert imot -- å adlyde dem blir lettere jo mere du vokser i å elske Ham.

Det er å bygge huset ditt på steingrunn! Så, når stormen kommer, kan du stå uten å frykte. Ingenting vil rokke deg -- fordi du vandrer i en kjærlig, behagelig lydighet til Faderen.

Men det er viktigst at du skjønner at lydighet er bare mulig i troen på Kristi fullbragte verk. Bare de som lever i tro på den fullkomne Kristi rettferdighet kan adlyde Ham i kjærlighet. Lydigheten kan ikke frelse oss; det er bare mulig gjennom Kristi utgytte blod. Lydigheten strømmer ut fra vår takknemlighet til Gud for å ha tilregnet oss Herrens fullkomne rettferdighet. Dette er i sannhet å bygge på klippen.

Amen!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 8. September 1997
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 9. September 1997
Bibelsitater fra Norsk Bibelselskaps 1930 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 4. Februar 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series