Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Det urimelige ved troen

(The Unreasonableness of Faith)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

WORLD CHALLENGE INC.

Mine Kjære: MÅ KRISTUS BLI HERLIGGJORT I DERES LIV.

Jeg skriver dette brevet fra Edinburgh, Skottland. Vi er midt oppe i en serie pastorkonferanser vi holder over hele Storbritannia - som innbefatter Belfast i Nord-Irland, London og Birmingham i England, Perth i Skottland, Dublin i Irland og til slutt Cardiff i Wales.

Vi har vært vitne til utrolige mirakler. Pastorer blir fornyet, opprørt og sønderknust i ånden av Guds Ord. Unge mennesker har strømmet til våre møter. I London kom de strømmende inn i et stort bønnerom, falt på sine ansikter i gråt og omvendelse.

I London talte jeg i Parlamentet, i Underhuset, til regjerings og kirkeledere. Mitt budskap var "Kristi enestående stilling" og det forårsaket et stort oppstyr. BBC fanget opp det som skjedde, og nå ringer folk fra radio, tidsskrifter og andre media for å høre mer om min understrekning av at Kristus er den eneste veien til frelse. Disse oppringerne innbefatter jøder, muslimer og mennesker fra andre verdensreligioner. Satan ble fortørnet over mitt budskap. Men selv om mine intervjuere ber meg om ikke å snakke i religiøse ordelag, så har Gud fått dem til å stille meg spørsmål som tillater meg å tale denne sannheten gjennom alle slags media.

Jeg ser at over alt hvor vi kommer er pastorer hungrige etter en ny og frisk berøring av Gud. De er slitne og mange er motløse. De er lei av det amerikanske hyperevangeliet som også er kommet hit. Dårskapen og fokuseringen på penger og fremgang har ødelagt menigheter og oppildnet pressen. Før vi kom hit bestemte vi oss for ikke å ta opp kollekter, og vi betaler alle våre egne utgifter, til reise, mat og overnatting. Pressen og pastorene kan knapt tro det. En amerikansk evangelist som ikke har noen baktanker, ingenting å selge, og som ikke ber om noe? Dette har vært et vitnesbyrd om Guds trofasthet. Vi skryter ikke av det, men takker ganske enkelt Gud for at han gjør det mulig.

Min sønn Gary reiser sammen med meg og har en veldig innvirkning på pastorer i alle konferansene. Vi fryder oss begge over å se at så mange unge pastorer er desperate etter Gud. De er så trette av all stemningskristendom, konkurransepreget og de kjødelige innslagene i kirken i dag. Jeg tror at Gud vil ryste og vekke sin kirke gjennom disse som er satt i brann av den Hellige Ånd.

Jeg drar hjem i løpet av noen få uker for å gjenoppta min tjeneste i Times Square Church i New York City. Kirken vokser under lederskapet til pastor Carter Conlon og hans medarbeidere mens jeg reiser rundt i verden for å hjelpe pastorer. Jeg mottar rapporter om Guds velsignelser over alle våre hjelpetjenester for fattige. Flere enker og foreldreløse barn blir tatt hånd om og hjulpet. Våre hjem for narkomane og misbrukte mødre og deres barn blir velsignet av Gud på en vidunderlig måte. Hver kampanje, hver tjeneste til de trengende blir velsignet!

Takk for alle deres bønner og støtte. Din gaver rekker så langt og hjelper så mange. I herligheten vil vår Herre vise deg hvordan du hadde en viktig del i alt det vi gjorde.

Hans tjener,

DAVID WILKERSON

DW:bbm:11.19.01

For å bestille kassetten, besøk:
http://www.worldchallenge.org
Teen Challenge
http://misslink.org/tc.html
Besøk oss og bestill litteratur på
http://www.worldchallenge.org.
For informasjon som angår vår litteratur, send e-mail til:
literature@worldchallenge.org

For alle andre henvendelser, send e-mail til:
texas@worldchallenge.org

WORLD CHALLENGE INC.
P. O. Box 260
Lindale, Texas 75771
USA
Tel: 903-963-8626
Fax: 903-963-5601
E-Mail: texas@worldchallenge.orgAv David Wilkerson
9. Juni 2003.
__________________

Når Gud sier "Tro" til menneskeheten så forlanger han noe som er totalt hinsides vår forstand. Tro er fullstendig ulogisk. Selve definisjonen har å gjøre med noe som er ufornuftig. Tenk over det: Hebreerbrevet sier at troen er "full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser." (Hebr. 11:1). Vi blir kort sagt fortalt at "det ikke finnes noe konkret vi kan ta på. Det finnes ingen bevis i det hele tatt." Allikevel blir vi bedt om å tro. Kan du tenke på noe krav som er mer ufornuftig enn dette? Det sier ganske enkelt: "Godta dette uten bevis. Stol på det usynlige." Det er helt hinsides all logikk.

Jeg tar for meg dette emnet av en bestemt grunn. Akkurat nå er mengder av troende over hele verden nedbøyet i motløshet. Guds folk går gjennom alle slags prøvelser, kamper, lidelser og forvirring av alle slag. Faktum er at vi alle kommer til å fortsette å stå overfor motløshet i dette livet. Men jeg tror at dersom vi kan forstå troens natur - dens ulogiske, urimelige vesen - så finner vi hjelpen vi trenger til å komme igjennom.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2003 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tir. 11. Nov. 2003 08:50:00

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series