Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Ledet av Guds Ord. Del 1 av 2

(Governed by the Word of God)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

WORLD CHALLENGE INC.

Mine Aller Kjæreste:

MÅ HERREN VELSIGNE OG BEVARE DEG PÅ ALLE DINE VEIER.

I de to siste årene har jeg ropt høylydt og advart alle som ville høre, om at Amerika mottar sitt siste kall og at dommen er for døren. Jeg sa ikke at dette var slutten på nasjonen, men det siste kallet før et økonomisk sammenbrudd.

Jeg skriver dette brevet til dere på lørdag 15. april år 2000. Jeg har overskriftene i gårsdagens avis liggende på skrivebordet: "DEN MØRKE FREDAGEN - DET STØRSTE FALL I HISTORIEN I LØPET AV EN DAG." Dow Jones indeksen falt 618 poeng - Nasdaq indeksen falt 355. Jeg vet ikke hva som vil komme i løpet av de neste seksti dagene. Dersom markedet spretter opp igjen, så kan jeg forsikre deg om at det blir midlertidig. KRAKKET ER UUNNGÅELIG - INGENTING KAN STOPPE DET.

Hvorfor vet jeg dette? Jeg er ingen profet. Jeg er bare en av Herrens mange vaktmenn. Jeg elsker dette landet, men ifølge skriften har Amerika begått en fryktelig synd som Gud ikke vil tilgi, og som han snart må dømme.

Historien gjentar seg selv. Kong Manasse "fylte Jerusalem med uskyldig blod. Og Herren ville ikke tilgi." (2Kong 24:4). Denne kongen ledet Israel inn i barneofringer, og mengder av uskyldige barn ble slaktet. Gud sverget at han ikke ville tilgi den synden, og han ville dømme nasjonen for slike forbrytelser. En lang åndelig vekkelsestid gikk forut for dommen - men på tross av den åndelige vekkelsen sa Gud at han ikke ville tilgi utøselsen av uskyldig blod.

GUD VIL IKKE TILGI EN NASJON FOR Å UTGYTE USKYLDIG BLOD. AMERIKA STÅR PÅ RANDEN AV EN STOR STRAFFEDOM FOR DRAPET PÅ MILLIONER AV USKYLDIGE BARN, GUD HAR EN SAK GÅENDE MOT OSS.

I min bok "Guds Plan for å Beskytte Sitt Folk i Den Kommende Depresjonen," beviste jeg ut fra skriften at Herren vil beskytte sitt folk uansett hvor forferdelig stormen blir. Jeg skrev: "Dersom vi får panikk på grunn av våre personlige investeringer så vil vi gjøre vår himmelske far dyp sorg. Våre bekymringer avslører en fryktsommelig holdning som sier at vi i sannhet ikke tror at han kan ta vare på oss:" Det vil bli lidelser og store forandringer i alles livsstil. Men for troende som stoler på ham har Gud sverget ved ed at han vil forsørge oss - til og med ved hjelp av sin nådes mirakler.

Det verste noen av oss som sanne troende kan gjøre på dette tidspunkt er å slutte å gi til Guds arbeid. Gud har forpliktet seg overfor dem som ærer hans ord om å gi. Fortsett å gi til din lokale menighet. Fortsett å gi til ærlige, pålitelige tjenester. Adlyd hans ord og se hans bevarende makt arbeide trofast på dine vegne.

Jeg sier deg - vi trenger virkelig din hjelp. Selv om vi vet at den Gud som har bevart oss gjeldfrie og veldig aktive i å møte menneskelige behov vil gi oss alt det vi trenger i dagene som ligger foran. Gud vil ikke glemme de fattige, de hjemløse, de rusavhengige i vanskelige tider. Takk for din omsorg. I Kristi kjærlighet.

Hans tjener og slave,

DAVID WILKERSON

DW:bbm:5.1.00

P.S. Du kan nå finne oss på Internett på: http://www.worldchallenge.org. Og du kan nå bestille litteratur både på vår webside og gjennom: literature@worldchallenge.org

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 | USA
Tel: 903.963.8626 | Fax: 903-963-5601 | E-Mail: Texas@WorldChallenge.orgAv David Wilkerson
1. Mai 2000.
____________

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." (Jes 9:6).

Jesaja taler her om en frelser - en vidunderlig Fredsfyrste som kommer for å herske over et kongerike. Dette kongeriket ville bestå av et folk som var helt undergitt fyrstens høyeste autoritet. Og fyrsten selv ville sørge for kjærlige råd til den som han hersket over ved å lede og rettlede deres liv.

Den fyrsten Jesaja taler om her er selvfølgelig Kristus. Jesu' kongerike har sannelig kommet, og eksisterer i hjertene på hans folk. Og herredømmet over hele skapningen hviler på vår vidunderlige frelsers skuldre.

Jesaja legger til: "Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende ... over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. (vers 7). Fra nå og til evig tid kommer Jesus til å herske over sitt kongedømme med guddommelig orden.

Dersom nå Kristus regjerer som den høyeste autoritet over sitt kongerike, og vi er hans undersåtter, så må våre liv være styrt av ham. Hva betyr det nøyaktig at vi skal regjeres av Jesus?

I følge leksikon betyr å regjere "å lede, å rettlede, å styre alle handlinger og oppførsel til de som er under denne autoritet." Kort sagt, Jesus må bli gitt å styre alle våre handlinger og fremferd. Han må lede og rettlede våre liv daglig, inkludert hver tanke, ord og gjerning.

Jesus styrer også verdens nasjoner. Bibelen forteller oss: "Han hersker for evig med velde, hans øyne gir akt på hedningene. De gjenstridige må ikke opphøye seg." (Sal 66:7). "Herren har reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker over alt." (Sal 103:19).

Ikke la deg lure - vår nasjon er ikke styrt av Republikanere, Demokrater eller noen annen menneskelig autoritet. Den er ikke kontrollert av Wall Street eller store forretningsforetak. Ingen makt, jordisk eller overnaturlig styrer Amerika eller noen annen nasjon. Gud alene har kontrollen. Han sitter som kongenes Konge og herrenes Herre, og styrer og hersker over hele skapningen fra sin himmelske trone.

Jeg morer meg hver gang jeg hører politikerne skryter av vårt lands makt - hvordan vi rev ned jernteppet, hvordan vi overvant kommunismen, hvordan vi gjorde oss selv til den mektigste nasjonen på jorden. Vi gjorde ingen av disse tingene. Alle nasjonene, kongene, diktatorene og presidentene i verden er bare støvkorn i Guds øyne. Vår Herre hersker over dem alle, river ned en autoritet og reiser opp en annen.

"Se, folkeslag er som en dråpe i et spann, som et støvgrann i en vektskål er de aktet. Se, øyene er som det fine støvet han lar fare til værs. Alle folkene er som intet for ham, som ingenting og bare tomhet er de aktet av ham." (Jes 40:15,17).

Legg merke til her at Gud bruker bildet av en vekt eller vektskål. Han sitter på den ene siden av vektskålen, mens på den andre setter han alle nasjonene på jorden opp gjennom historien. Han sier: "Kom igjen - prøv å måle min allmakt mot verdens makter. Ta alle menneskehetens våpen og utstyr, alle nasjonenes hærer og sjøforsvar, og legg dem opp i vektskålen. Ved siden av meg er disse ubetydelige tingene ikke mer enn en støvhaug."

"Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse." (Jes 52:10).

Nylig har kinesiske kommunistledere fengslet tusenvis av medlememr av en religiøs sekt som kalles "Falun Gong". I kjølvannet av dette har kinesiske tjenestemenn også fengslet masser av kristne fordi de mistenker dem for å være sektmedlemmer på grunn av deres fredelige fremferd og gudstjenestepraksis. Da et protestrop steg opp på grunn av denne uretten vendte Kinas ledere det døve øret til.

Gud har en nyhet til den kinesiske regjering. De kan tro de er i stand til å forby Jesus og kontrollere hans rike - men han ser på deres nasjon som bare støv. Han blåste bort Jernteppet lik en støvhaug, og han kan like lett blåse ned Bambusteppet.

Jeg tror at det ikke vil vare lenge før Kinas kommunistregjering er historie. Gud vil blåse inn fengselsdører, blåse ledere bort fra deres høye stillinger, og opprette sitt kongerike fra nasjonens ene ende til den andre - Millioner av gudfryktige kinesere vil være i stand til å rope fritt ut: "Vår Gud regjerer!"

Selvfølgelig trenger vi å be lidenskapelig for våre forfulgte brødre og søstre i Kina. Men vi må også være trygge på at Gud fremdelees har kontroll over alle nasjoner.Tro Ikke et Eneste Øyeblikk
At Satan Styrer Vår
Eller Noen Annen Nasjon.


Over hele Amerika i dag ser vi et forferdelig moralsk forfall, fremvekst av det okkulte, økende seksuelle avvik, rasende, frekk ateisme. Noen kristne frykter at helvetes hærer sakte tar over nasjonen, og oppretter Satans mørke rike.

Vi trenger ikke bekymre oss. Jesaja forsikrer oss: "Herren har brutt i stykker de ugudeliges stav, herskernes spir, .... Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag! .... Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. De som ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, (Jes 14:5, 12, 15-16).

Satan har kanskje sin tid nå - og ryster nasjonene med en utgytelse av ondskap, og svekker mengdene med umoral og begjær. Men alt dette kommer til å forandre seg i løpet av et øyeblikk, i henhold til Guds timeplan. Selv nå er djevelen og alle hans demoner under Herrens tommel. De er begrenset i makt, har fått tillatelse til å gå bare så langt. Og til slutt er deres kongedømme av intet annet enn bare støv.

Kong Hiskia erklærte: "Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner over kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens riker, du har skapt himmelen og jorden." (Jes 37:16).

Men Satan arbeider overtid for å overbevise oss om at han hersker over jorderike. Han prøvde til og med dette overfor Jesus. Ved å friste Kristus, tok han ham med opp på et høyt fjell hvor han "viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og [Satan] sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg." (Matt 4:8-9).

Dette må ha vært en slags synkverving som Satan manet frem. Tross alt kan ingen se et helt kongerike fra en fjelltopp, langt mindre alle verdens riker. Opplevelsen bragte ikke Jesus ut av fatning i det hele tatt. Han var Gud i kjød, tilstede i selveste skapningen - så han visste at Satan ikke hadde kontrollen. Derfor tilhørte ikke jorden Satan slik at han kunne gi den bort. Det var en løgn, en bedragersk fantasi.

Jesus visste virkelig at Satan regjerer bare etter tillatelse fra den allmektige Gud. Og Kristus kjente det endelige utfallet av faderens plan. Når Gud var ferdig med djevelen, ville han sende sin erkeengel Mikael for å ta ham til fange. Så ville Herren selv kaste Satan i helvete, sammen med hans demoner og følgesvenner, og forsegle portene for all evighet.

Kjære, vår Gud er ikke bekymret for Satan i det hele tatt. Han bekymrer seg ikke over det vi ser på som en overtakelse av vår nasjon av den onde. Med bare ett ord fra vår Herres munn vil Satan være borte for alltid, straffet i all evighet. Derfor skal vi ikke frykte for noe ondt.I Intet Annet Rike Hersker Gud
Så Suverent og Mektig Som i Sitt Eget Rike -
Det Som Han Har Etablert i Hjertene
Til Sitt Eget Folk.


Jesus sa: " .... se, Guds rike er inne i dere." (Luk 17:21). Og det er i sitt Rike - i vårt hjertes verden - at Kristus hersker suverent over sitt folk, leder oss, helbreder oss, styrer våre handlinger og vår oppførsel.

"Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende .... over hans kongerike." (Jes 9:7). Jeg nevnte tidligere at dette verset taler om Jesu' endeløse styre gjennom evigheten. Men det har også en annen viktig betydning: Vi må stadig øke vår underdanighet til vår konges herredømme.

Kan du oppriktig si at Jesu herredømme over ditt liv øker dag for dag? Fører du din adferd mer og mer inn under hans autoritet? Eller trosser du hans styring hver gang den kolliderer med kjødet?

La oss nå se på hvordan Gud regjerer sitt rike. Du kan undres på - dersom Jesus er i himmelen, og hersker med all autoritet ved faderens høyre hånd, hvordan går han frem med å regjere sitt rike her på jorden?

Vi finner svaret i Hebreerbrevet. Forfatteren forteller oss at i det Gamle Testamentet talte Gud til sitt folk gjennom profetene. Men i dag har Herren valgt å tale gjennom sin sønn: "Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden." (Heb 1:1-2).

Jesus er Guds tydelige budskap til oss - det guddommelige ord som ble gjort til kjød. I tillegg har faderen sendt den Hellige Ånd til oss i dag for å minne oss om de ord Jesus talte da han var på jorden. På denne måten regjerer Jesus oss ved det skrevne, åpenbarte Guds ord. Bibelen er vår herskers kongsstav som han gjør sitt ord til oss kjent gjennom.

Skriften sier om Jesus: "Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord ...." (Heb 1:3). "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd." (Heb 4:12).

Dersom du ønsker å høre vitnesbyrdet til en mann som var ledet av Guds skrevne ord, kan du finne det i Salme 119. David skriver:

"I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg." (vers 11). "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti." (vers 105). "Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette, jeg hater alle falske veier." (vers 128). "Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg!" (vers 133). "Jeg gleder meg over ditt ord." (vers 162).

Vi kjenner alle til problemene David erfarte i sitt liv. Men selv om denne mannen sto overfor perioder med nederlag og forvirring, tillot han seg stadig å bli regjert av Guds ord - og Herren førte alltid Davids liv tilbake til guddommelig orden. David snublet, men han bevarte sitt liv under skriftens øverste autoritet.

Vår samfunn i dag vil ikke ha noe av det slaget. Bibelen har blitt en gjenstand for spott og latterliggjøring. Den har blitt forbudt i våre skoler, rettslokaler og offentlige steder. Som et resultat har Amerika ikke lenger noen høyere autoritet. Vårt nasjons skip driver målløst omkring uten noe moralsk ror.

Dette gikk opp for meg nylig da jeg ble innkalt til jurytjeneste. Gjennom prosessen med å utvelge jurymedlemmer fortalte en advokat oss følgende: "Dere tror kanskje at når et vitne legger sin hånd på Bibelen og sverger å fortelle sannheten 'med Guds hjelp', så er han forpliktet til å gjøre det. Men den eden binder ikke noen til å fortelle sannheten. Faktisk har det ingen praktisk betydning i det hele tatt."

Å påberope seg Bibelens autoritet i et rettslokale i dag er bare en tom handling. Dessuten har det blitt ulovlig. Se bare på eksempelet med en kristen dommer i Alabama som ble beordret til å ta ned plaketten med innskripsjonen av de Ti Bud fra veggen i sitt rettslokale.

En lærerinne i Bronx mistet nylig jobben sin bare for å ha plassert en Bibel på kateteret. Denne kvinnen kunne fullt lovlig ha vist frem pornografi, Koranen eller okkult litteratur til sine studenter. Men vårt samfunn blir fullstendig rasende bare Guds hellige ord blir nevnt. (Som kontrast kan vi nevne at dersom du bærer på en Bibel i Russland nå for tiden - enten på gaten eller i offentlige bygninger - så vil folk spørre om du kan avse et eksemplar til dem.)

Jesaja skriver: "Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag." (Jes 2:4). Det kan være at du ikke tror at Gud vil dømme vår nasjon for å ha utgytt blodet til 25 millioner spebarn gjennom abort. Men bibelen er veldig klar på dette med å forakte hans ord: "For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. Den blir knust som en knuser et leirkar, som en slår i stykker uten skånsel ...." (Jes 30:9,14).

Amerikas aksjemarked kan stige.Vår økonomiske oppgang kan fortsette en tid. Men Gud sier: "Dersom du forakter mitt ord vil jeg bryte ned dine strukturer over natten. Jeg vil få deres nasjons styrke til å ødelegges slik en pottemaker knuser sitt verk i småbiter." Tiden vil komme da velstandsballongen vil sprekke.

".... Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress .... Men vår Guds ord står fast til evig tid." (Jes 40:6-8). Alt i dette livet vil tilslutt brenne og svinne hen. Det eneste som vil bli stående er Herrens ord.Mye Verre Enn en Nasjon
som Forakter Guds Ord
Er et Guds Barn
som Akter Lite på Hans Ord.


Ferre og ferre kristne tillater sine liv å bli ledet av Guds ord. Dette problemet har blitt et skuespill i kirken i dag, etter som mengder av kristne ikke lenger er villige til å høre sunn lære forkynt. De kjeder seg lett, og ønsker istedet underholdning og ti minutters prekener.

Slike kristne bygger sine hus på sandgrunn, uten noe virkelig fundament. De har tilbragt år i kirken, men alikevel kjenner de lite til Guds ord. Dette er grunnen til at så mange mennesker ender opp med å reise over hele landet for å lete etter et "ord fra Gud" ved en eller annen berømt profet.

Jeg ønsker her å la det lyde en høylydt advarsel: Mange slike kristne har falt i grovt bedrag. De har blitt bedratt av de smigrende ordene til falske profeter, som ikke taler ut fra Guds tanker, men fra sine egne. Disse såkalte profeter er ingenting annet en karismatiske spåmenn. Og mange av dem er synske som taler ut fra en spådomsånd.

Hvordan føres en troende til punktet for et slikt bedrag? Ta for deg den kristne som hører Guds ord tydelig bli talt til ham. Ordet begynner å overbevise ham om synd - men han rister det fort av seg. Hvorfor? Han har en drøm, en eller annen ambisjon som han ikke er villig til å føre inn under lydighet mot Guds ord. Han ønsker å gjøre eller bli noe stort, og han ønsker ikke å sette sin drøm i fare.

Så istedet går denne personen til et møte for å få et "ord" fra en profet. Han blir opphisset når profeten forteller ham ting om hans liv som ingen kunne vite noe om. Så begynner profeten å fortelle ham utrolige ting om hans fremtid.

Denne kristne vil ikke bedømme dette profetiske ord ut fra Guds ord, fordi han kjenner ikke skriftene. Så nå staker han ut sitt livsløp ut fra et ord fra et menneske. Og faktum er at profetens ord aldri vil gå i oppfyllelse. Denne kristne har falt for et bedrag, og har trodd en løgn å være sannhet fordi han ikke kan se forskjellen.

Det er farlig for deg å søke rettledning fra noen dersom du ikke kjenner denne personens liv. Esekiel advarer mot det som skjer med mange: "Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld .... fordi de alle har veket bort fra meg med sine motbydelige avguder." (Esek 14:4-5).

Guds ord fordømmer enhver kjødelig ambisjon. Og hans Ånd er trofast i å avsløre ethvert skjult begjær i deg. Men dersom du avslår å komme inn under hans ords øverste herredømme, fastslår han veldig tydelig: "Dersom du går til noen som er kjent for å gi ord, og du ikke lever under mitt ords herredømme, så vil jeg tillate ham å tale til deg som en avgudsdyrker. Faktisk vil jeg tillate denne falske profeten å tale direkte til din avgudsdyrkelse."

"For hver den av Israels hus .... som skiller seg fra meg og gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte .... ham vil jeg, Herren, selv svare på min vis. Om profeten lar seg lokke og taler et ord, da er det jeg, Herren, som har lokket denne profeten .... Som det er med spørrerens misgjerning, så skal det være med profetens misgjerning." (Esek 14:7, 9-10).

Vi ser et eksempel på dette i den onde kong Akabs liv. Da Akab spurte sine profeter om et ord fra Herren så ga disse falske seerne ham bare smigrende ord. De talte direkte til ambisjonen i Akabs hjerte og forsterket hans stolthet, begjær og griskhet.

Skriften forteller oss noe utrolig omkring denne scenen: "Se, nå har Herren lagt en løgnens ånd i munnen på alle disse profetene dine." (1Kong 22:23). En ånd hadde faktisk stått foran Herren i himmelen og sagt: "Jeg skal lokke ham .... Jeg vil gå av sted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn." (versene 21-22).

En broder med dømmekraft skrev til vår tjeneste: "Dersom enda en 'profet' til kommer til meg med 'et ord fra Gud', kommer jeg til å spy. Jeg har alt fått hundervis av slike ord, og ingen av dem har blitt oppfylt. Det begynner å bli latterlig."Hva er Løgnen Som Så Mange Kristne
I Dag Faller For?


Paulus advarer om at i de siste dager: "sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten." (2. Tess 2:11-12). Hva er løgnen Paulus taler om her? Det er forførelsen om at Antikrist vil være menneskehetens befrier.

Du kan undres: "Hvordan kan noen kristen bli så bedratt at han vil tro at Antikrist er Messias?" Paulus gir grunnen i det foregående verset: Disse troende "tok ikke imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst." (vers 10).

Slike kristne overser Guds ord, og forsømmer å komme inn under dets ledende autoritet. Slik åpner de seg selv opp for alle slags forførelser, og blir lett feid med av enhver læres vind og bølger. En pastor jeg respekterer dypt tror at forførte kristne faktisk kan være den kraft som fører Antikrist til makten.

Jeg tror at du med en gang kan si om en kristen har dømmekraft eller ikke. La oss si at du skulle samle en gruppe troende, tilfeldig utvalgt , til å se en video fra et møte hvor merkelige manifestasjoner fant sted. Tingene på videoen er intetsigende, tåpelig, sprøtt, noe grenser til og med opp til det umoralske.

Med en gang vil de menneskene som er grunnfestet i skriften begynne å riste på hodet i vantro. De kan til og med begynne å gråte eller reise seg og forlate rommet. Men de som har forsømt Guds ord vil applaudere det de ser. De vil tro at alle de ubibelske manifestasjonene er den Hellige Ånds verk, og si: "Er ikke dette vidunderlig?" Men de som er rotfestet i Guds ord kan bedømme sanne manifestasjoner umiddelbart.

Jeg ble sjokkert over en avisannonse noen sendte til vår tjeneste. Det sto: "Dette er ikke din Mammas kirke. Gudstjenestene begrenset til førtifem minutter. Vår mål er å gjøre deg lykkelig. Kom når det passer deg. Vi gir oppdaterte fotballresultater."

Jeg spør deg - hvor bibelsk lesekyndig vil denne forsamlingen være fem år fra nå dersom det eneste ordet de hører på søndager er et ti minutters foredrag om menneskelig godhet? Hvordan vil de noensinne bli i stand til å prøve noe på Guds ord dersom de aldri underviser om hva det sier?Den Skremmende Tingen Vi Ser
I Ferd Med å Skje Rundt Oss
Både i Verden og i Kirken
Burde Drive Oss til Guds Ord.


Vi burde hige etter å bli ledet av ingen annen stemme enn den som vi finner i Bibelen. Vi kan ikke engang stole på den mildeste indre stemme vi måtte høre. Paulus sier at selv om en engel skulle komme med et ord til oss som er i utakt med skriften, så skal vi avvise det.

Jeg klamrer meg til denne innstillingen spesiellt i min rolle som rådgivende pastor. Bibelen er min eneste håndbok. Så når et par kommer til meg for å søke råd spør jeg dem: "Først av alt, tror du Bibelen har det siste ordet i alt vi taler om? Og dernest, vil du underordne deg hva den enn sier? Vil du overgi dine egne følelser til å gjøre det Gud befaler?"

Herren lover: "Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord." (Jes 66:2). Det hebraiske ordet for å være forferdet her betyr å riste eller skjelve.

I løpet av minutter kan jeg fortelle hvilken av ektefellene som er underlagt Guds ord og hvem som ikke er det. Jeg har hatt gleden over å se mann og kone begynne å gråte når skriften har avslørt deres tilstand. Jeg har sett dem skjelve, vri hendene, utøst en flom av tårer - alt fordi ordet har overbevist dem. Når det skjer vet jeg at helbredelsesprossessen har begynt.

Men denne slags sønderbrutthet må finne sted i begge partene. Dersom jeg ser en av ektefellene rynke på øyenbrynene eller stivne i kroppen i motstand mot det Guds ord sier, så vet jeg at tingene bare vil bli verre. Og den parten som ikke vil underordne seg skriften vil fremskynde skilsmissen og gjøre gjenforening umulig.

Skriften gjør det overmåte klart: Når du underkaster deg Guds hellige ord, så fyller han ditt liv med glede. "Hør Herrens ord, dere som er forferdet over hans ord .... så vi kan få se at dere blir glade!" (Jes 66:5).

Tilslutt skriver Jakob: "ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning." (Jak 1:21, 25).

Tillat din konge, Jesus å lede ditt liv ved sitt ord. Da vil du sannelig bli velsignet, og ditt liv fylt med glede.

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 2. Jun. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 2. Jun. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2000 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Fre. 2. Jun. 2000 15:09:30

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series