Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Ikke ved Manns Sverd!

Du kan Nyte Full Seier over Syndens Makt


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
11. August 1997.
_____________

Guds Nye Pakt med oss kan oppsummeres i en mektig uttalelse: Det er Hans ugjenkallelige løfte om å utfri sitt folk fra syndens herredømme - gjennom den Hellige Ånds kraft !

Denne Nye Pakten rydder av veien alle våre ørsmå forsøk på å behage Gud ved vårt kjød. Den er slutten på alt strev med å overvinne synd, enten det er gjennom avgjørelse, kraftanstrengelse, resonnement eller andre gjerninger av kjødet. Kort sagt, Guds Nye Pakt tar presset bort fra oss - og legger det helt og fullt over på Ham!

Gjennom denne pakten sier Herren: "Jeg vil ikke lenger be dere om å gi Meg et gudfryktig hjerte. Istedet vil Jeg fjerne steinhjertet deres - og Jeg vil gi i dere et nytt hjerte, et som ivrer etter Meg. Det vil bevirke at dere både vil og gjør Min gode vilje, gjennom den Hellige Ånds kraft!"

Enkelt sagt, den Nye Pakt er slutten på "klarer det selv" mennesket. Dette er det indre mennesket som sier: "Jeg kan greie alt, i min egen styrke og kraft. Dersom jeg bare kan bruke nok tid i bønn og bibelstudium - dersom jeg bare klarer å tenke gjennom problemene mine - så vil jeg være istand til å gjøre forandringer i mitt liv."

Guds Nye Pakt sier farvel til dette gamle " klarer det selv" mennesket - og den introduserer det "nye mennesket" som sier, "Jeg kan ikke gjøre noe i min egen styrke. Jeg har ikke kraft til å fremme noen slags fromme forandringer i livet mitt. Men jeg kan gjøre alt i den Hellige Ånds kraft!"

En av de viktigste tingene jeg har lært fra mine studier av den Nye Pakt er at den er hemmeligheten til å ha et seirende liv i de siste tider. Når tiden for Kristi gjenkomst nærmer seg, vil djevelen åpne helvetes sluser mot Guds folk. Han vil slippe løs ville, demoniske krefter på en måte som verden aldri har sett.

Vi ser allerede dette skje innenfor kirkens vegger. Satan har infiltrert Guds hus med spissfindige løgner, falske lærer, demoniske lærdommer - og ukritiske kristne svelger alt. I denne stund svirrer mengder av bedrag og falske lærer gjennom kirken. Jeg spør deg - hvordan vil troende være i stand til å bli stående i slike tider?

Herren svarer oss ved å love å selv ta seg av problemet. Han forsikrer oss: "Vær ikke redd. Jeg vil ta denne saken i Mine egne hender. Jeg vil utruste dere med kraft mot ethvert voldsomt angrep fra fienden. Og Jeg vil gjøre det gjennom Min Nye Pakt med dere!"

Så snart jeg begynte å studere den Nye Pakt, så jeg dens strålende sannheter springe ut fra Guds handling med Israel i det Gamle Testamentet. Paulus erklærer: " Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til." (1.Kor. 10:11). Jeg ante at Herren spurte meg: "David, vil du ha nøklene til seier? Ønsker du å vite hvordan du overvinner synden, kjødet og djevelen? Da må du gå til det Gamle Testamentet, og du vil lære fra eksemplene der. Jeg har opptegnet dem alle for deg, slik at du kan lære leksen om gudfryktighet!"Den Første Leksen vi Lærer fra det Gamle
Testamentet er Hvor Trygt et Guds Barn
er Når Han Stoler på Blodet!


Påskenatten var det ikke en eneste Israelitt som var i fare for dødsengelen som dro gjennom Egypt. Hver mann, kvinne og barn av Gud hvilte trygt og sikkert under dekket av blod som var strøket på dørkarmene i hjemmene deres. Dette bildet på trygghet i det Gamle Testamentet representerer den beskyttende kraft vår Herres blod har over sine barn idag. Som kristne skal vi være et troende, tillitsfullt folk, som har Kristi blod stenket på dørkarmene i våre hjerter.

Israels tillit til blodet fra det slaktede lammet utrettet mange ting i deres liv. Det beskyttet dem, ikke bare fra dødsengelen, men det førte dem også ut av Egypt og befridde dem fra Faraos slaveri. Men det var andre fiender Israel også trengte utfrielse fra. Og på samme måte idag, vår tillit til Kristi blod handler om mye mer enn å oppnå frelse for evigheten. Det innebærer også å stole på Guds kraft til å utfri oss fra ethvert av fiendens festningsverker.

Vær så snill å ikke misforstå meg her. Dersom du er frelst - og lever under dekke av Kristi blod, og er forsvarlig trygget ved tro på Hans verk på korset for deg - så er det bare fantastisk. Men hva med din igangværende kamp mot syndens krefter, som raser i deg? Hva med din altoverskyggende uvane? Hva med den brølende løven som prøver å oppsluke deg? Hvilken kraft har du til å kjempe mot disse fiendene av din sjel?

Faktum er, selv om vi er frelst og trygget ved Kristi blod, så er vi fremdeles opptatt i kampen mot overveldende makter og myndigheter, sataniske krefter, demoniske festningsverker. Og vi skal kreve kraften som er tilgjengelig for oss gjennom Guds Nye Pakt. Men den kraften kommer bare gjennom tro!Jesaja ga et Sterkt Budskap til De
Blod-Beskyttede Israels Barn


Profeten Jesaja advarte Israel om at det ikke fantes mulighet for seier for dem dersom de forsøkte å kjempe mot sine motstandere i sin egen styrke. Jesaja 31 maler et perfekt bilde av hvor unyttig det er å prøve å kjempe mot fienden i vår egen menneskelige dyktighet. Jeg tror at dette kapittelet er et mønster og et forbilde på ineffektiviteten av våre nåværende forsøk på å bekjempe begjær, vaner og hovedsynder ved å stole på menneskelige idéer og hjelpemidler.

På den tiden Jesaja skrev denne advarselen, hadde kong Sankerib og den Assyriske hær allerede marsjert gjennom Juda. De hadde erobret de fleste av byene på sin vei, og nå planla de å kringsette Jerusalem. På hebraisk betyr ordet "Sankerib" "fremgangsrik". Og "Assyria" betyr "økende synd". Satt i sammenheng vil disse to ordene fremskaffe et bilde av en ond fiende som hadde stor fremgang mot Guds folk.

Assyria representerer virkelig enhver syndig, demonisk, vellystig ånd som kommer mot oss. Og Sankerib er djevelen selv, overbevist om at han lykkes i å overvinne oss og føre oss ut i desperasjon. Jeg tror Gud ønsker å vise oss gjennom dette kapittelet hvordan djevelen og hans demoniske bander fører bølger av fristelse inn over kirken - med økende intensitet og stort hell.

Dette kapittelet er også et eksempel for oss på hvordan synden vil øke i de siste dager. Skriften sier at samfunnet vil vokse fra verre til verre, og kirken vil bli oversvømmet av bedrag og demoners lærdommer. Jeg tror at vi ser dette skje akkurat nå. Demoniske horder har infiltrert all media og enhver form for teknologi, oversvømmer vår kultur med sensualitet, nakenhet og alle slags perversjoner. Som profetert i Åpenbaringen 12, har Satan: " .... sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen ...." (Åp. 12:15).

Hiskia var konge i Israel på den tiden Sankerib og Assyrerne nærmet seg. Da han så ned på den store hæren som omringet byen, koblet hans " klare det selv" menneske inn. Kongen resonnerte at med bare litt tid, gjennomtenkning og litt hjelp utenfra kunne Israelittene befri seg selv fra denne forferdelige situasjonen. Han sa: "Vi står overfor en overveldende situasjon her. Assyria er en mektig fiende. Men jeg tror at alt vi trenger er litt militær hjelp. Vi kan muligens holde hæren deres tilbake mens vi speider omkring etter noen som kan hjelpe oss."

Så Hiskia sendte en delegasjon med ambassadører til Egypt, som bragte med seg gaver av sølv og gull i et forsøk på å leie hæren deres til støtte for seg. Han trodde at med Egypternes hester, vogner og infanteri ville Israel kunne drive Assyrerne tilbake.

Nå kan du kanskje tenke at Israelittene manglet tro midt i denne situasjonen. Men Gud kalte deres handling helt og holdent opprør! Jesaja skriver:

"Ve dem som farer ned til Egypt etter hjelp! De setter sin lit til hester og stoler på vogner fordi de er mange, og på hestfolk fordi de er så tallrike. Men de vender ikke sine øyne til Israels Hellige og søker ikke Herren." (Jes. 31:1).

Gud sa: "Dere har gjort oppstand mot Meg! Dere vet at Jeg er deres eneste kilde til seier. Likevel har dere nektet å vende dere til Meg!"

Israel her representerer den troende som setter sin lit til kjødet. Jesaja skriver: "Egypterne er mennesker og ikke Gud. Deres hester er kjøtt og ikke ånd.... " (v. 3). Profeten sier igrunnen: "Dere tror at dere er i stand til å utfri dere fra denne fienden i deres egen kraft. Dere tror at seier ligger i deres egen styrke, intellekt og evner. Men dere stoler på kjød alene! Vend dere nå tilbake til Herren. Han er deres eneste håp om redning!"Kirken Idag Har Sin Egen
Versjon av Egyptiske Vogner!


På samme måte som Israel, vender mange kristne seg idag raskt til menneskeskapte ting i et forsøk på å oppnå seier over kjødet. Et skrikende eksempel er den enorme mengden selvhjelp bøker vi finner i hyllene på kristne bokforretninger. Bokstavelig tusener av bøker lover pålitelige måter å utvikle kjødet, berolige kjødet, undertrykke kjødet på. Det er virkelig slik at hvorhen vi snur oss, blir vi tilbudt kjødelige valg for alle våre behov. Kirker lover salvede vekkelsesmøter hvor vi kan få våre åndelige behov oppfylt ved en bønn eller en berøring. Evangelister tilbyr øyeblikkelig utfrielse, øyeblikkelig helbredelse, øyeblikkelige ord fra Gud.

Sannheten er at Gud gav Israel valget mellom seg selv eller kjødet midt i deres situasjon. Han sa: "Kom igjen og utfør deres egen vilje. Grav dypt inn i deres innerste menneske, og hent ut all deres styrke og alle deres evner. Studér deres bøker, planlegg deres strategier, gjør alt som dere vet dere kan gjøre. Men dere vil fremdeles støtte dere til kjøds arm! Ingenting dere prøver vil virke. Ingen av deres forsøk vil gi dere et eneste øyeblikk med seier!"

Marshall Applewhite, lederen av sekten "Heaven's Gate" som begikk kollektivt selvmord i Mars 1997, hadde forventet å bli hentet av et romskip til et "høyere nivå" av eksistens. Jeg spør deg - hvordan kan noe menneske noensinne tro på en slik fantasi? Jeg tror at det var en tragisk årsak bak det hele.

Denne mannen vokste opp som sønn til en Presbyteriansk prest. Som voksen ble han selv aktiv i kirken og hadde tjeneste som dirigent for et kor. Han ble gift, fikk to barn og ble ansett som en flott familiemann av alle som kjente ham. Men Applewhite hadde et problem som ikke ville forsvinne - en sterk homoseksuell drift.

Han levde med skyldfølelse, frykt og fordømmelse som raste inne i ham. Han oppsøkte leger og psykiatere og fortalte at hans trang var et "udyr" som hadde fått fullstendig kontroll over ham. Han lot seg til og med legge inn på et sykehus engang, i håp om å bli "helbredet". Denne mannen gjorde alt han kunne for å kvitte seg med sine begjær. Men ingenting bragte ham noensinne utfrielse.

Mange år senere, etter at Applewhite hadde forlatt sin familie, startet han en gruppe som kalte seg "Overvinnerne" ("The Overcomers"). Denne gruppen lærte seksuell avholdenhet, og Applewhite trodde at den livsstilen de forkynte ville sette ham fri. Men det gjorde den aldri. En nyhetsberetning fortalte at han til sist kastrerte seg selv for å "kaste ut" sin demon. Av de trettiåtte andre som døde i "Heavens Gate" masseselvmordet, hadde en tredjedel gjennomgått kastrering for å finne frihet fra "syndens" herredømme.

Vi kan bli frastøtt over Applewhite's sekteriske praksis og det masseselvmordet han regisserte. Men, trist nok, mengder av kristne kjemper også tapte slag mot livskontrollerende vaner og begjær. Synden har tatt herredømme over mange i kirken, også de som gråter og bønnfaller om utfrielse. Deres rop er høyt og tydelig: "Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?" (Rom. 7:24). " .... men det jeg hater, det gjør jeg." (v. 15).

Jo mere jeg studerer Guds ord, jo tydeligere blir det for meg: All menneskelig streven etter utfrielse fra synd er dømt til å mislykkes. Og Gud vil la oss gå gjennom vrimaskinen gang etter gang, helt til vi er total overbevist om at vi må dø fra alle kjødelige forsøk .

Da Israel prøvde å beseire sin mektige fiende ved menneskelig kraft, fordømte Gud øyeblikkelig forsøket: ".... hjelperen skal snuble, og den som har fått hjelp, skal falle, de skal omkomme alle sammen." (Jes. 31:3). Guds ord erklærer i et veldig tydelig språk at all seier avhenger av Ham alene. Bare Han har makt til å befri oss fra våre fiender.

Du kan ha en gudfryktig vilje, en solid moralsk bakgrunn, et rent sinn. Faktisk kan du være et av de reneste mennesker som vandrer på denne jorden. Men ingen av disse tingene er effektive våpen når det handler om å stride mot helvetes krefter. Bibelen sier at ingen av våre menneskelige gaver eller evner vil noensinne virke mot djevelen. Du vil alltid mislykkes med dine egne forsøk!Jesaja Gjør det Klart - Våre Fiender Vil Aldri
Bli Bekjempet Ved et Menneskes Sverd!


Dersom du er midt i et overveldende strev, må du lære de ordene Gud ga til Sakarja: " .... Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud." (Sak. 4:6). Din seier vil aldri komme ved et menneskes sverd - ikke engang ditt eget sverd!

Jesaja skriver:

"Assur skal falle for et sverd som ikke er en manns, han skal bli fortært av et sverd som ikke er et menneskes. Han skal rømme for sverdet, og hans unge menn skal bli treller." (Jes. 31:8).

Profeten sier at et sverd vil sannelig slå Assyrerne. Men hva slags sverd kan dette være, om ikke Israels?

I Åpenbaringsboken nevner apostelen Johannes Herrens hellige sverd: "Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene...." (Åp. 19:15). Johannes taler om Kristus her og sier: "Et gjennomtrengende, seirende sverd vil komme ut av Herrens munn!"

Ved å assosiere dette sverdet med Kristi munn, sier Johannes at vårt effektive våpen i kampen mot alle våre fiender vil være Herrens røst. Dette er virkelig det samme bildet Jesaja bruker for å beskrive hvordan Gud vil ødelegge Assyrerne: "For ved Herrens røst skal Assur bli forferdet, når han slår med kjeppen." (Jes. 30:31).

Jesaja sier: "Din Herre lover å kjempe for dere. Han vil gjøre sin røst kjent, og vil sende alle deres fiender på flukt!" "Og Herren skal la sin veldige røst høre og vise sin arm når den farer ned i brennende harme og fortærende ild, storm og regnskyll og hagl." (v. 30).

Videre bruker Jesaja bildet på fugler for å illustrere Guds beskyttende makt over sitt folk:

"Som fuglene brer ut sine vinger, slik skal Herren, hærskarenes Gud, verne Jerusalem - verne og frelse, gå forbi* og redde." (* passover=forbigang=påske) (Jes. 31:5).

Den hebraiske betydningen av dette verset er: "Som hønevingene flagrer over sine unger, så skal Jehova, hærskarenes Gud, brede sine vinger ut over Jerusalem."

Gud fortalte Israel: "Dersom dere vil bli vernet mot det voldsomme angrepet fra fienden, så gjem dere under mine vinger. Jeg vil beskytte dere, dekke over dere slik en hønemor dekker sine kyllinger. Dere trenger ikke lenger å leve i frykt for deres fiender."

La meg spørre deg: Er du i en stor kamp akkurat nå? Står du overfor en fiende som er for mektig for deg? Hvis så er, hvordan forventer du å forbli ren, trofast, Kristuslik, mens andre rundt deg faller til høyre og til venstre? Hvordan vil du vinne seier over dine begjær og fristelser, når Satan kommer imot deg lik en brølende løve?

Gud ber deg ganske enkelt om å legge ned ditt sverd - og at du stoler på at Han vil ta opp sitt sverd på dine vegne. Han ønsker at du skal komme til det punktet hvor du sier: "Herre, jeg vet at kampen ikke er min lengre. Jeg har mislykkes så mange ganger. Nå kommer jeg til Deg i enkel tro. Hjelp meg Gud. Befri meg fra disse overveldende fiender!"Gud lot Israel Gjøre Tingene på
Sin Egen Måte - og De Mislykkes!


Egypt svarte aldri på Israels anmodning om hjelp. Den engang så mektige nasjonen hadde blitt et knekket siv. I mellomtiden hadde Sankerib og den Assyriske hæren omringet Jerusalem. Og på det tidspunktet avgjorde Hiskia: "Vi kommer ikke til å stole på kjøds arm denne gangen. Vi vil gjøre alt på Guds måte!"

Kongen ydmyket seg umiddelbart og søkte Gud i bønn: "Da kong Hiskia hørte det, sønderrev han sine klær og kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus." (Jes. 37:1). Hiskia bekjente: "Herre, jeg vet at jeg ikke har noenting å gi Deg unntatt min tro. Jeg kan ikke bekjempe Sankerib. Jeg er hjelpeløs i min egen styrke. Alt må komme fra Deg Herre. Så hva skal vi gjøre nå? Vi er omringet av våre fiender. Vær så snill og gi oss Din veiledning!"

Hiskia visste at Jesaja ville ha Guds Ord til rettledning. Så denne gangen sendte han sin delegasjon til profeten. Disse mennene sa til Jesaja: "Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde." (v. 3). Med andre ord: "Denne gangen ønsker vi å gjøre alt på Guds måte. Men du må vite, vi er totalt svekket. Vårt forsvar er utmattet, og har ingen styrke igjen. Hva skal vi gjøre?"

Jesaja hadde Guds Ord til dem. Profeten sa:

".... Frykt ikke for de ord du hørte, de som assyrerkongens tjenere hånte meg med! Se, nå gir jeg ham et slikt sinn at han vender tilbake til sitt land på grunn av et rykte han hører. Der i hans eget land vil jeg la ham falle for sverd." (v. 6-7).

Gud sa: "Deres fiende er min fiende nå - fordi dere har overgitt kampen til Meg! Dersom noen taler imot dere, skader eller mishandler dere, så er det et angrep på Meg. Og Jeg vil ta meg av den fienden, enten den er menneskelig eller demonisk!"

".... Han skal ikke komme inn i denne byen og ikke skyte en pil inn i den. Han skal ikke rykke fram mot den med skjold og ikke kaste opp voll mot den." (v. 33).

Gud sier: "Andre kan falle omkring deg, men det betyr ingenting. Dere vandrer i min pakt. Og Jeg har lovet å kjempe mot enhver fiende som angriper dere!"

Jeg tror Gud må ha en utrolig form for humor - fordi hans sendte kun én engel for å sende hele den Assyriske hæren på flukt. Skriften sier: "Og Herrens engel gikk ut og slo ett hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper." (v. 36).

For et utrolig syn det må ha vært. Den morgenen våknet Assyrerne for å finne at 185000 av deres medsoldater var drept - men det ble ikke funnet et eneste merke på noen av dem. Og alt skjedde bare fordi Israelittene ydmyket seg selv og søkte Gud!

Bibelen forteller oss at Assyrerne raskt forlot Juda i full fart: "Da brøt assyrerkongen Sankerib opp og drog hjem igjen." (v. 37). Men ikke bare ble Israels fiender spredt, men Gud sørget for at de ble ødelagt også. Skriften forteller oss at like etterpå ble Sankerib drept av sine to sønner mens han tilba i sitt avgudstempel: "En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adrammelek og Sareser og hogg ham ned med sverd." (v. 38).

Hvilket vidunderlig bilde Gud har gitt oss av Sin makt til å befri oss fra fiendene i vårt eget kjød. Fienden kan skyte brennende piler mot oss, men de vil ikke treffe. Satan kan støyende angripe oss med en stor hær av lyster og begjær, men til slutt vil han vende om og flykte. Gud har erklært: "Jeg vil forsvare hvert av Mine barn som har nok tillit til meg til å legge ned sitt eget sverd!"

Kjære hellige, Herren ber deg innstendig: "Klamre deg til Meg midt i din kamp. Din seier er helt og fullt et spørsmål om tro på Guds makt og villighet til å utfri deg. Når fienden har overveldet deg, kom til Meg og øs ut din sjel. Søk Meg av hele ditt hjerte, og Jeg vil stride for deg. Jeg vil beskytte deg fordi du vandrer i Min pakt. Din del er ganske enkelt å ydmyke deg selv, i sannhet tro på Min pakts løfter og søke Mitt ansikt. Da vil du motta Mitt ord til rettledning. Og du vil se alle dine fiender sette på flukt. Din eneste vei til hel og fullstendig seier er å tro deg ut av din krise!"

Kampen er aldri vår. Den er alltid Herrens. Tro og tro alene-tro på Guds løfte om å bevare deg fra å falle, og å legge ned i deg en vilje til å gjøre det rette - dette er veien til en herlig frihet.

Amen!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 10. Januar 1998
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 12. Januar 1998
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 4. Februar 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series