Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Guds berøring. Et menneske eid av Gud

(The Touch of God. The God-Possessed Man)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
17. juni 2002.
_____________

Jeg ønsker å komme med tre uttalelser når det gjelder Guds berøring. Disse tre punktene er kjernen i mitt budskap:

1. Med en gang Gud berører og tar noen i eie, så er det ikke bare en deltids hendelse. Det er for livet. Herren vil aldri overgi det som er sitt eget til Satan.

2. De som Gud tar i eie, dem bevarer han. Vi kan svikte, vakle eller falle i en ødeleggende synd. Men når Gud en gang har tatt oss til eie, så vil han aldri noensinne gi oss opp: "Han forlater ikke sine fromme. Til evig tid blir de bevart." (Sal 37:28).

3. Dem som Gud tar til eie forbereder han til en stadig større brukbarhet. Dette inkluderer til og med falne og mismodige tjenere. Du kan være overbevist om at Gud har gitt deg opp, at han ikke kan bruke deg mer. Sannheten er, at dersom du har et botferdig hjerte, så blir du forberedt på noe som er enda større. Gud bruker til og med de tingene som Satan har til hensikt å ødelegge oss med.

Vi finner dette mønsteret i virksomhet i livene til mennesker som Gud har tatt til eie gjennom hele Bibelen. Vi leser om gudfryktige hellige som sørgelig faller i den ytterste svikt og synd. Til tider er de rede til å gi opp. Men Gud gir dem ikke opp. I stedet fortsetter han å komme til dem. Og ut av ruinenes aske blir mange legt. Deres beste dager ligger sannelig foran dem.

Dette er poenget i mitt budskap til deg. Jeg ønsker å bevise deg at med en gang Gud rører ved deg og tar deg i sin eie, så vil han fri deg ut av enhver satanisk snare, dersom du kaller på ham. Han vil bevare deg fra djevelens vrede. Og han vil bruke enhver ting i ditt liv - inkludert dine feiltrinn, problemer, prøvelser - for å forberede deg til det beste han har for deg, og som fortsatt ligger fremfor deg.

Tenk tilbake på den gangen da Gud kom til deg, og berørte din sjel på overnaturlig vis. Han kalte deg til seg selv og fylte deg med sin Ånd. I det øyeblikket gjorde Gud en forpliktelse overfor deg: "Jeg vil ha deg. Og jeg krever deg. Du er min eiendom." Plutselig tok han kontroll over ditt liv. Og ingenting kom til å forandre på det faktum. Du ble Guds kjøpte eiendom: "Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod." (Apg. 20:28).

Universets Skaper kjøpte deg med prisen av sitt eget blod. Og ingenting har makt over dette blodet. Så du forblir Guds eiendom, selv når helvetes krefter bedrar deg og fordømmer deg. Satan selv kan fange deg i en djevelsk snare. Men akkurat når han tenker: "Jeg har ham," så svarer Gud, "Nei djevel, du kan ikke få ham, han er min. Jeg har kjøpt ham. Slipp nå min eiendom." Du er fremdeles Guds eiendom. Og han bevarer deg, og forbereder deg på det beste han har for deg. Her er det bibelske mønsteret:1. Se på lederen i Israel, Moses,
en mann eid av Gud


Moses var eid av Gud. Herren bevarte ham gjennom prøvelse etter prøvelse. Og hele tiden forberedte Gud denne mannen til et stort arbeide.

Moses ble berørt av Gud da han bodde i Faraos hus. Og som et resultat av dette nektet Moses å bli kalt Faraos sønn: "Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen." (Hebr. 11:25-26).

Det var ingen tvil om Guds berøring i Mose' liv da han var i Egypt. Moses forkastet alt som var av kjødet. Og han visste han var kalt til å befri Israel. Han antok faktisk at israelittene ville anerkjenne ham som deres befrier da han drepte den egyptiske slavedriveren. Stefanus vitner: "Han ... slo egypteren i hjel. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forstod det ikke." (Apg 7:24-25).

I stedet måtte Moses frykte Farao på grunn av sin handling. Så han rømte fra Egypt. Men på det tidspunktet han dro, var han helt og fullt eid av Gud. Han hadde gitt opp alt for Kristi sak. Men han visste dessverre lite om at han var i ferd med å gå inn i en lengre ørkenperiode. Han skulle bli bortgjemt på den andre siden av en ørken i førti år.

Hva representerer denne ørkenperioden i Mose' liv? Det er en periode som mange tjenere eid av Gud står overfor. De føler seg fanget i et sted langt under sine evner. Deres rolle er desperat i mangel på det som de tror Gud har i tankene for dem. Moses var nettopp en slik tjener. Han hadde et mektig kall over sitt liv, og han drømte om å gjøre store ting for Gud. Men han satt fast på den andre siden av ørkenen, uten noen tilsynelatende fremtid.

Jeg lurer på hvor ofte Moses kikket på saueflokken sin og ba: "Gud, du berørte meg så tydelig. Jeg trodde at du kalt meg til å bli Israels befrier. Hvorfor har du forlatt meg her ute? Du må sannelig kunne betro meg med mer enn bare å passe på et par sauer. Du ga meg en utdannelse innenfor Egypts høyeste læresteder. Du viste meg mektige ting som kunne gjøres ved din hånd. Men jeg føler meg oversett, lagt på en hylle. Er dette alt som er for meg?"

Jeg tror Moses var overbevist om at tiden hadde løpt ut for ham. Han hadde ingen stemme, intet budskap. Så han trakk seg tilbake for å være en hyrde på den andre siden av ødemarken. Men Gud hadde sine forpliktelser overfor denne mannen. Og hele tiden mens Moses var frustrert over sin begrensede tilværelse, så var Herren i ferd med å bevare ham og forberede ham på langt større ting.

I løpet av denne tiden drev Mose' svigerfar, Jetro på å speide ut ørkenen for å finne vann, stier og ruter. Moses var ikke klar over at Jetro skulle bli Israels veiviser gjennom ørkenen. Guds skjulte hyrder ble forberedt hele tiden, trent opp til å overleve i ørkenen for det arbeidet som lå foran.

Så, plutselig, hadde Moses sitt møte med den brennende tornebusken. Busken var sannsynligvis i et helt vanlig tornekratt, lavtvoksende og ubrukelig. Men Gud satte denne busken i brann, og en røst kom ut fra den og sa: "Ta av deg skoene Moses, du er på hellig grunn." Så talte Herren et budskap direkte til Mose hjerte. Etter bare noen timer ved denne brennende tornebusken så ble Mose' liv aldri det samme. Gud befalte ham: "Gå, samle Israels barn. Si til Farao: 'La mitt folk fare.' "

Her var en mann som var Guds eiendom og som hadde blitt bevart og forberedt i mange år. Nå ble han tiltalt av selveste Gud fra en brennende busk. Alt var ment å skulle fortelle Moses: "Jeg har ikke glemt deg. Jeg har vært med deg hele tiden. Det var jeg som ledet deg ut i denne ødemarken. Og jeg har beskyttet deg fra Farao. Nå skal du snart få se større ting i din tjeneste for meg."

Den brennende busken var den Hellige Ånds ild som rørte seg gjennom en naturgjenstand. Gud tok et ubrukbart kratt og fikk utrolige forandringer til å skje gjennom det. Det er det samme i dag, det kan være en "busk" som ligger lavt i terrenget Gud bruker til å tale til ditt hjerte. La meg spørre deg: er du på den andre siden av en ørken?

Kanskje du sitter fast i en dårlig betalt jobb uten noe håp om innflytelse. Eller, din ektefelle er ikke-troende, og til tider er ditt ekteskap en prøve for din sjel. Du er i sannhet ikke sjalu på andres velsignelser. Men du undres: "Herre, hvorfor blir jeg ikke brukt? Du har gitt meg et hjerte til å gjøre mer for ditt rike. Ikke gå meg forbi!"

Gud har satset på deg, akkurat slik han gjorde med Moses. Du kan være frustrert over din begrensede tilværelse. Men gjennom hele denne tiden har Gud bevart og forberedt deg. Det kan være at du ikke er kalt til å gjøre noe stort verk. Men du blir kalt til en ny vandring med Herren, slik du aldri har erfart det før. Og du har blitt kalt til å tjene Kristus som aldri før. Din rolle er ganske enkelt å tro at Gud vil ta deg til høyere, hellig grunn. Han ønsker å åpenbare mer av seg selv for deg, å tenne sin ild i deg. Han ønsker at alle rundt deg må forstå: "Den personen har vært sammen med Jesus."

Men en gang du begynner å søke ham med iver, kommer du til å se mirakler. Du vil bli forvandlet til en ny mann, en ny kvinne. Og alt er fordi du er hans eiendom. Din beste dager ligger fortsatt fremfor deg.2. David var også en mann
som var Guds eiendom.


David hadde en hard kamp med begjær i sitt hjerte. Her var en stor kriger, en salvet salmedikter, en konge som ble mektig brukt til å regjere over Guds folk. Herren selv kalte David en mann etter sitt eget hjerte. Men på selve høyden av Guds velsignelse og gunst så ble David overrumplet av et voldsomt angrep av begjær.

Denne rettferdige kongen hadde nettopp vunnet en rekke seire over fiende etter fiende. Han hadde gjenvunnet og gjeninnsatt paktens ark. Og han hadde fått fra Herren et løfte om et evig hus. Skriften sier: "Herren hjalp David overalt hvor han drog fram." (2.Sam. 8:14b).

Så en dag så David Batseba og ble overmannet av et forferdelig begjær. Han begikk hor og unnfanget et barn sammen med henne. David prøvde desperat å skjule sin forferdelige synd. Han manipulerte, la planer og løy for å dekke over det. Til slutt falt han så lavt at han forårsaket drapet på sin elskerinnes ektemann.

Davids forferdelige synd ville ha forårsaket store overskrifter i hvilket som helst samfunn i en hvilken som helst tidsalder. Dersom du levde på denne tiden ville du sannsynligvis ha tenkt: "Gud er i ferd med å gi opp den mannen. Han har syndet mot et slikt skinnende lys." Men hva representerer Davids dypeste nederlag for oss i dag? Det er bildet på den Gudseide tjener som har blitt overrasket av en overveldende lyst. Satan prøver å overraske enhver tjener som mener alvor i sin vandring med Gud.

Har du blitt overrasket og overvunnet av et begjær av noe slag? Du hadde en plettfri historie og en beundringsverdig vandring med Jesus. Du var kjent og ansett som en rettferdig tjener, en som var forelsket i Herren. Men djevelen fikk øye på deg, tok sikte og sendte av gårde et djevelsk arsenal av brennende piler.

Kanskje ditt fall var hor. Kanskje det var pornografi eller hemmelig drikking. Lik David så ble du innhentet av din synd, og du ble avslørt. (Jeg har en pastorvenn som erfarte dette. Han var på et hotell i forbindelse med en tjenestereise og ble overmannet av en forferdelig lyst. Han ga tilslutt etter og bestilte en pornofilm. Men innen fem minutter var hans synd avslørt.)

Du kan si: "Jeg har ingen slik synd i mitt liv. Jeg har en ren vandring med Gud:" Men hva med alle synders mor, vantroen? Kanskje kom du til et seierens sted, et høydepunkt i din vandring i tro. Du følte at du hadde brutt gjennom til Herren. Og så, ut av intet, ble du overmannet av vantro. Du ble plaget av depresjon, frykt, angst, ja selv sinne mot Gud. Plutselig begynte du å tvile på Guds nærvær i ditt liv. Jeg sier deg, at selve tanken er en satanisk snare. Fienden ville ikke like noe bedre enn å få ødelegge troen til enhver troende som er Guds eiendom.

Det spiller ingen rolle hva din misgjerning består i. Det finnes ikke en synd i livet ditt som kan få Gud til å gi deg opp. Du er fremdeles hans kjøpte eiendom. Selv om David foraktet Gud gjennom å begå ekteskapsbrudd så ble han ikke forkastet av Gud. Skriften forteller oss: "Og Herren sendte Natan til David." (2.Sam. 12:1). Mens Moses ble utfordret av en brennende busk ble David konfrontert av en profet. Natan pekte på ham og sa: "Du er mannen som har syndet. Du har begått ekteskapsbrudd." Hvordan svarte David? Han ydmyket seg selv og bekjente: "Jeg har syndet mot Herren." (12:13)

David led alvorlige konsekvenser å grunn av sin synd. Men Gud bevarte ham gjennom prøvelsen. Etter at Natan konfronterte David med hans synd, sa han til kongen: "Så har også Herren borttatt din synd, ..." (2.Sam. 12:13). Faktisk ble David til og med forberedt for en enda større tjeneste etter sitt fall. Hans røst ble hørt ut over nasjonen som aldri før. I dag leser vi hans salvede ord i Salmenes bok. Ja faktisk blir ordene som Gud åpenbarte for David gjennom hans prøvelser fremdeles forkynt i våre dager.

Sørgelig nok så ble ikke Davids forgjenger Saul bevart slik David ble. Saul ble også mektig berørt av Gud og fylt av hans Ånd. Men Saul var ulydig mot hvert ord som profeten Samuel talte til ham. I stedet for å ydmyke seg ble Saul bitter og sint på Gud. Herren prøvde på ny å nå Samuel ved Rama, og øste ut sin Ånd over ham. Men Saul stengte ham ute. Han ga opp Gud fullstendig, og vendte seg til en heks for å få råd.

Faktum er at Gud aldri vil gi deg opp. Dersom du er viklet inn i synd, så vil han lede deg ansikt til ansikt med et overbevisende, profetisk ord. Jeg har mange ganger sagt at jeg aldri har hevdet å være en profet. Men akkurat nå tjener jeg som profet for mange som leser dette budskapet. Jeg er din Natan, og jeg erklærer deg: "Dersom du vil bekjenne og vende om fra din synd ... dersom du vil stole på at Gud holder sine paktsløfter til deg ... så vil du ikke bare bli tilgitt og gjenopprettet, men dine beste og mest fruktbare dager vil ligge foran deg."3. Peter var i sannhet
en mann eid av Gud.


Denne gudshengivne disippelen begikk den verste synd av dem alle. Det var en ting at Moses flyktet og gjemte seg for Gud. Det var noe annet at David foraktet Herren. Men verst av alt var at Peter fornektet at han kjente Kristus. Han forbannet til og med sin Herre.

Jesus hadde sagt at hans gode venn Peter var en klippe. Den djerve disippelen hadde til og med gått på vannet sammen med Herren. Og han hadde frimodig sverget at han ville dø for sin Mester. Men senere, da Peter ble beskyldt for å være Kristi disippel, svarte han med disse harde ordene: "Jeg kjenner ikke det menneske!" (Matt. 26:72). Og da folkemengden fortsatte med sine anklager: "gav han seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske!" (26:74).

Kan du se for deg denne fryktelige scenen? Hadde vi kjent Peter ville vi ha tenkt: "Det var det, Peter er ferdig. Han har bannet opp i Guds eget ansikt. Og han fornektet Jesus og hjalp til med å sende ham til korset. Det er intet håp for ham. Gud må gi ham opp nå."

Djevelen må ha hovert over Peters undergang, og ropt til ham: "Jeg har deg. Du er bare min nå." Men Gud ville ikke gi opp sitt eierskap. Han skulle bevare Peter .Og han ropte: "Nei djevel, han er min eiendom. Bare følg med og se hva jeg skal gjøre med ham."

Mens Moses ble fanget inn av en brennende busk, og David av en profet, ble Peter fanget inn av den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd hentet frem i Peters hukommelse det Kristus hadde sagt: "Da mintes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert." (26:75).

Den Hellige Ånd falt over Peter, overbeviste ham om synd og smeltet ham. Disippelen ble gitt et sønderbrutt hjerte og et angrende ånd. Og så, bare noen få uker senere, ser vi en helt annerledes Peter. Denne mannen forkynte frimodig evangeliet til minst 3.000 mennesker på pinsedag. Disippelen som hadde krympet seg i feighet foran en tjenestepike var nå en fryktløs evangelist, full av ild og salvelse.

Her er et førsteklasses eksempel på hvordan Herren bevarer og forbereder sine eiendeler. Ser du mønsteret? Peter ble beredt selv i sin fornektelse av Jesus. Det som djevelen planla å bli til et stort onde vendte Gud til sin egen ære. Hvordan? Den samme presten som så Peter fornekte Jesus så ham senere stå og forkynne den oppstandne Kristus. Peters hellige djervhet fikk dem til å undre seg: "Denne mannen har vært sammen med den Jesus som han fornektet. Hvilken kraft er det som driver ham og salver ham?"4. Gud har sverget en ed på å
bevare og skape frukt
i alle som er hans eiendom.


Herren har sverget ved sin pakt å redde og gjenopprette falne, sårede tjenere som er hans eiendom. Kan du med oppriktig hjerte si at Gud har gjort deg til sin eiendom? Jeg husker dagen det skjedde med meg. Jeg var åtte år gammel på en teltkonferanse. Guds Ånd kom over meg og tok min kropp, mitt sinn, min sjel og min ånd i sin besittelse. Han kalte meg til å forkynne sitt Ord.

Fordi Herren tok meg i sin besittelse da, så har han bevart meg gjennom årene. Han har befridd meg fra snare etter snare som var klekket ut av Satan. Hver eneste en av disse demoniske fellene kunne ha ødelagt min tjeneste og ruinert mitt liv. Men fordi Herren eier meg, så grep han inn hver gang og sa: "Jeg vil ikke la deg få ham djevel." Nå, i en alder av syttien, så vet jeg at mine beste år ligger foran meg. Og jeg kan se at alle mine prøvelser har forberedt meg på denne tiden.

For mange år siden gikk jeg gjennom den mørkeste perioden i min tjeneste. Jeg ble angrepet av hver eneste fristelse som fantes i helvete. Min kone Gwen var under et ekstremt press på grunn av sine fysiske sykdommer. Og alt i vår tjeneste som kunne gå feil gjorde nettopp det. På et tidspunkt begynte min stab å forlate meg. Jeg fryktet å preke, fordi jeg så hykleri i mitt eget liv. Jeg følte meg så uhellig.

Den smerten jeg gjennomlevde i de dagene var ubeskrivelig. Jeg satt i kirken og bønnfalte: "Gud, send meg et ord, en person, noe eller noen som kan berøre denne smerten i meg. Vær så snill og fortell meg hvor jeg gikk feil. Hvorfor dytter Satan meg rundt på denne måten? Jeg ber deg om å føre meg ut av denne snaren." Jeg trodde jeg var ferdig, helt oppbrukt. Jeg følte at Gud hadde enhver rett til å ta fra meg salvelsen, fordi jeg var sånn en fiasko.

Det var i løpet av denne mørke perioden at Gud sendte en gudfryktig profet til meg, en mann som het Leonard Ravenhill. Denne milde mannen rakte meg en bok og sa: "David, Gud har sendt meg til deg. Her, les denne boken. Den kommer til å forvandle ditt liv."

Det gjorde den. Boken var "Den kristne i full rustning" (The Christian in Complete Armor) av den puritanske forfatteren William Gurnall. Etter bare tjue sider lå jeg flatt på mitt ansikt. Gurnalls ord rammet meg i mitt innerste og vekket opp min sjel. Det gikk opp for meg: "Herre, jeg kjenner ikke deg slik som denne mannen gjør." Gud brukte den erfaringen til å fornye min ånd og mitt kall. Han åpenbarte for meg: "David, jeg elsker deg og jeg har ikke forlatt deg. Men jeg ønsker at du skal gripe fatt i flere ting i ditt liv. Jeg ønsker også å fortelle deg at dine beste dager ligger foran deg."

Gud ga meg aldri opp. Faktisk så lot han meg synke så dypt slik at jeg skulle dø bort fra all tillit til mitt eget kjød. Gjennom hele denne tiden visste jeg at han bevarte meg, fordi hans Ånd fortsatte å viske til meg: "Jeg elsker deg."

Til slutt befridde den Hellige Ånd meg ved å åpenbare Guds nye paktsløfter for meg. Han satte meg fri ved å åpne mine øyne til sin svergede ed om å være Gud for meg: tilgi, vise meg barmhjertighet og tilby meg befrielse. Han sørget for alle mine behov.Her er de nye paktsløftene
Gud har bundet seg selv til.


Er du hektet på en besettende synd? Er du overbevist om at din vane vil ødelegge deg? Guds paktsløfter har brakt meg frihet, hvile og seier:

1. Gud har lovet å trå våre misgjerninger under sine føtter: "Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp." (Mika 7:19). Ordet som er brukt for å trå under her betyr å legge ned eller beseire. Herren lover å døde alle dine syndige vaner og festningsverker, gjennom tro og sann omvendelse.

2. gud har lovet å få oss til å vandre hellig. Tenker du: "Jeg ønsker å bli fri, men jeg har ikke vilje til å forsake min synd?" Herren svarer: "Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene ... Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere ... Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem." (Esek. 36:25-27).

3. Han har lovet å aldri svikte sin eiendom. Herren tukter oss for vår synd, men han svikter aldri sine barn: "Dersom hans barn ... krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper ... Hans ætt skal bli til evig tid, hans trone som solen for mitt åsyn." (Sal. 89:31-37).

4. Han har lovet å legge frykt for ham i våre hjerter. "Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg." (Jer 32:40).

Jeg vil si direkte til dem som strever med skjulte synder og fortvilelse over åndelig utslitthet: det eneste som holder deg borte fra full seier er vantro. Gud har sverget å gi deg all den kraft du trenger for å adlyde hvert eneste av hans ord. Han har faktisk gitt deg disse paktsløftene slik at du skal slutte å prøve å seire over din synd i egen kraft.

Her er nøkkelen til å forstå den Nye Pakt: Gud har ingen grenser eller begrensninger. Vi begrenser Ordet med vår egen begrensede tankegang. Men han ga oss paktsløftene for at vi skulle ta av de lenkene vi har satt på ham.

I Edens hage bruker Satan Guds ubegrensede natur til å forføre Adam og Eva. Han fortalte dem: "Dere kan bli lik Gud. Han har ingen grenser, ingen begrensninger. Og slik kan dere også bli." (Ut av dette bedraget kom den falske læren som hevder: "Hva du enn kan tenke på, det kan du gjøre. Dersom du kan forestille deg det, så kan du oppnå det.")

Herren måtte sende sin lov for å vise menneskeheten at vi ikke kan bli som Gud. Vi kan ganske enkelt ikke bryte ned alle grensene og begrensningene i vårt kjød. Så Herren bruker loven for å hjelpe oss til å gjenkjenne vår ytterste hjelpeløshet. Jesus demonstrerte også denne sannheten. Han begrenset seg selv ved kjødets grenser og sa: "Uten Faderen kan jeg intet gjøre." Men Kristus kom også for å åpenbare for enhver troende som stoler på ham at han kan bli tatt med inn i den Nye Pakts løfte: "Jeg vil være Gud for deg, uten grenser eller begrensninger."

Du kan tro at din ufrelste ektefelle aldri vil komme til Jesus. Men Gud sier: "Du begrenser meg. Jeg har ingen grenser:" På samme vis trodde kirken en tid at kommunismen ville regjere verden. Vi tenkte: "Herren kan ikke gjøre noe under et slikt gudløst diktatur." Men vi begrenset Gud. I sin time begynte Herren med Berlinmuren og rev ned hele systemet. Hans Ånd feide gjennom hele Øst Europa og inn i Russland.

Kristne hadde de samme tankene om bambusteppet. Vi la begrensninger på Guds evne til å bevege seg i Kina. Men i dag er denne veldige nasjonen i brann ved Guds Ånd. Vi satte også begrensninger for Gud på Cuba. Men jeg så nettopp en film derfra som viste 100.000 metodister i brann ved den Hellige Ånd.

Jeg forteller deg, Gud har ingen grenser, ingen begrensninger, selv ikke i islams verden. Vekkelse kan skje hvor som helst det behager Herren. Det kan skje i ditt hjem, med dine barn, selv blant dine ufrelste kjære. Og Gud kan utslette abort og pornografi når han måtte ville det. Vår oppgave er ganske enkelt å oppgi det vårt kjød kan oppnå, og overgi oss til Guds trofaste løfter. Vi trenger å tro på ham for mirakler.

Når du står overfor din egen kamp, husk at Herren ikke vil gi deg opp. Han kaller deg sin venn, og han har fremdeles sin hånd på deg. Alt han ber deg om er et angrende hjerte og en absolutt tillit til hans løfter. Men du skal ta denne advarselen i akt: Selv om Gud ikke vil gi slipp på deg, så kan du gi slipp på ham. Og det leder til hjertets forherdelse. Husk Sauls eksempel. Hadde denne forherdede mannen vendt seg til Herren i stedet for til en heks, så hadde Gud kunnet frelse ham.

Akkurat nå står du overfor både en brennende tornebusk og en profetisk røst. Jeg tror fullt og fast på at den Hellige Ånd taler til deg gjennom mitt ord og sier: "Dette er frihetens time. Ikke legg dette budskapet ned uten at det har skjedd en forandring i deg. Ikke tillatt deg selv å gå bort bærende på en skuffelse, noe som holder deg i trelldom, skyldfølelse, et festningsverk eller en besettende synd. Grip i stedet fatt i den Nye Pakts løfter. Du tilhører Herren og han trenger deg. Snart vil han lede deg inn i grønne enger og hvilens vann. Så motta nå, i tro hans kjærlighet, kraft, tilgivelse og frihet. Dine beste dager ligger foran deg."

"For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv." (Sal 94:14).

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 18. Feb. 2003
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 18. Feb. 2003
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2002 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2002 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tir. 18. Feb. 2003 11:30:00

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series