Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Det er Tid For å Gråte for Amerika!

(It's Time to Weep for America!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
29. Juli 1996.
______________

Jeg har aldri hevdet å være en profet. Men det er tider da Guds ord blir en slik brann i mine ben at jeg er nødt til å tale ut om det jeg ser og hører. Kall det gjerne en vaktmanns budskap, eller hva du vil - men jeg må fortelle deg hva Gud har lagt på mitt hjerte angående denne nasjonen.

Jeg tror virkelig at Gud har sanne profeter - de som fra tid til annen blir rørt ved av den Hellige Ånd for å forutsi fremtidige begivenheter og kommende dom. Faktisk har Ånden tvunget meg til å advare om forestående domshandlinger ved noen få sjeldne anledninger. Men den profetien jeg bringer deg nå er ikke forutsigende.

Tvert i mot så ønsker jeg å ta deg med direkte inn i Guds ord - for å vise deg noen evige prinsipper som Gud arbeider etter. Enhver bibelstudent kan vite hvordan Gud har til hensikt å handle med Amerika - eller med en hvilken som helst annen nasjon - ved å studere historien og mønstrene som Gud handlet etter i det Gamle Testamentet. Vi kan lære fremtiden å kjenne ved å studere fortiden!

Faktum er at Guds veier er absolutt uforanderlige når det gjelder hvordan han handler med syndige nasjoner. Det finnes ingen skygge av forandring i hans veier; han handler på samme vis med enhver annen generasjon som syndet slik vi har syndet. Og ved å lære disse prinsippene om hans veier fra Skriften, så kan vi utlede akkurat hvordan han vil handle med oss i dag.

For eksempel: Apostelen Paulus forutsa for korintermenigheten hva som ville skje med dem dersom de fortsatte med å friste Kristus. Disse kristne knurret og overga seg til tøylesløse lyster. Så Paulus kikket ganske enkelt tilbake i historien og så hva Gud gjorde med Israel da de begikk de samme syndene. Paulus sa til korinterne:

"La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til." (1. Kor. 10:9-11).

Apostelen sa: "Dette er et klart mønster i Skriften. Jeg forteller dere hva Gud vil gjøre mot dere dersom dere fortsetter å synde slik Israel syndet!"

Apostelen Paulus advarte også sine lesere ved å påberope et eksempel fra det Gamle Testamentet. Han sa at Gud ville dømme dem for deres begjærlighet og tøylesløse lyst, akkurat slik han hadde dømt tidligere generasjoner: "Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden." (2. Pet. 2:6). Peter advarte: "Dersom dere synder slik Sodoma og Gomorra gjorde det, så vil Herren ødelegge din lyst slik han ødela dem!"

Lik Paulus og Peter så vil jeg bringe dere en advarsel basert på mitt studium av det Gamle Testamente - spesielt Jesajas bok. Da jeg nylig leste gjennom denne boken, stoppet Ånden meg i kapittel 22. Plutselig begynte jeg å se hvordan dommen kom over Jerusalem på Jesajas tid - på tross av alle advarsler fra profeten!

Jesaja 22 inneholder en sjokkerende beretning om et samfunn som hadde syndet bort sin nådetid. Jerusalem og Juda hadde krysset en grense - og det var ingen vei tilbake. Folket hadde falt helt ifra og levde som om de var ateister. Så Gud befalte Jesaja å profetere til sitt folk - for å erklære dom.

Du skjønner, Guds kall til omvendelse for Juda var over. Det ville ikke lenger være en profetisk røst i landet som ropte: "Vend om og bli helbredet!" Nå var det for sent. Dette folket hadde gjort noe som var så frekt at Gud ikke kunne holde det ut én dag til!

Med tårer og et knust hjerte fremførte Jesaja dette forferdelige budskapet: "Men i mine ører lyder Herrens, hærskarenes Guds åpenbaring: Sannelig, denne misgjerning skal dere ikke få sonet så lenge dere lever, sier Herren Herren, hærskarenes Gud." (Jes 22:14). Han sa i hovedsak. "Du har begått en synd som Gud ikke vil tilgi. Du har krysset en grense - og det er for sent å vende tilbake!"Når du Helt og Fullt Forstår
Hva Dette Samfunnet Gjorde
For å Provosere Gud til å Utløse Dom,
Da Vil du Se Hvordan Deres Handlinger
Er et Speilbilde av det Amerikanske
Samfunnet av I dag!


Det Jerusalem og Juda gjorde for å føre dom over seg selv er nøyaktig det samme som Amerika gjør akkurat nå. Og dersom den onde oppførselen til Guds folk ga signalet til den umiddelbart forestående ødeleggelsen av det samfunnet, så signaliserer vår syndige oppførsel tydelig dødsveene til vår nasjon!

Dersom profeten Jesaja levde i dag og fikk se ondskapen i vår nasjon, så ville han ropte ut: "Det er på tide å gråte over vår nasjon! Historien gjentar seg selv. Deres syndebeger er fullt og flyter over!"

Kapittel 22 i Jesaja blir kalt "Syne-Dalen." Og Jesajas budskap her er så tydelig, så lett å forstå, at det ikke kan være noen tvil om dets betydning.

Ifølge noen bibelkommentatorer sto øyensynlig Jesaja på et tak (eller et annet høytliggende sted) og så utover Jerusalem og den omkringliggende dalen. Det han så var så redselsfullt at det sønderknuste ham. Han gråt krampaktig, og sa til alle som gikk forbi: " .... Se bort fra meg! Jeg må gråte bittert. Treng ikke inn på meg for å trøste meg over mitt folks undergang!" (vers 4).

Profeten sa: "Ikke se på meg. Du vil ikke like det du får se! Mitt hjerte er iferd med å knuses, og mine innvoller er i ferd med å komme ut. Jeg er smertefullt såret, og jeg kan ikke bære det. Mitt folk er iferd med å bli ødelagt!" "Mitt sinn er forvirret, redsel har forferdet meg .... mine hofter [er] fulle av smerte .... Jeg er forvirret .... jeg er forferdet ...." (Jes 21:3-4).

Dette var tydeligvis ikke patriotisme fra Jesajas side. Det var Herrens byrde! Her er et bilde av en mann som var knust over syndene i hans samfunn - noe vi ikke ser så ofte i kirkene i dag. Det er ganske enkelt ikke mange kristne i Amerika som ser dommen komme og som er sønderknust over det.

Men i lengre tid hadde Jesaja talt om et syn om dom han hadde mottatt fra Herren. Han hadde forutsett en enorm hær - en tropp med krigsvogner, listige bueskyttere, mektige ryttere, menn på kameler - alle på marsj mot byen!

Nå foldet Jesajas visjon seg ut foran øynene på ham. Fiendehærer hadde omringet Jerusalem - og en beleiring var nær forestående. Støyen av troppebevegelser ga ekko over bakketoppene: De forferdelige, beryktede rytterne fra Elam og infanteristene fra Kir marsjerte i fortroppen. Krigshester stønnet og prustet, hovene dundret mot marken. Vognhjul rumlet over landsbygda, virvlet opp store støvskyer. Infanterister hadde nådd Jerusalems murer, og nå hakket de løs på den med spyd og brekkjern. Det må ha vært et fryktinngytende, forferdelig syn.

Da Jesaja vendte seg bort fra denne skremmende scenen, så han utover de flate hustakene i byen - og han kunne ikke tro det han så. Jerusalems innbyggere var på hustakene - og drakk og festet! Folket hadde samlet seg for å underholde seg med å kikke ned på den assyriske hæren som forberedte seg til angrep.

Jesaja var helt vantro over det han så - og han ropte ut: "Du stad full av larm og ståk! Du jublende by! ...." (Jes 22:2). Hele denne tiden hadde profeten vandret frem og tilbake gjennom landet og advart Guds folk. "Deres avguder vil bli revet ned. Bymurene som dere stolte slik på vil bli brutt ned. Deres herlighet skal svinne bort. Tiden løper ut!!"

Men hvordan reagerte folket? De dyttet til hverandre på hustakene for å få den beste utsikt over den nærmende fienden! Hele byen var i opprør, full av spenning, fryd og glede. Bibelen bruker her et ord som betyr "støyende, høylydt, opphisset."

Folk som hadde boligene sine nærmest muren hadde god utsikt over dalen nedenunder, og de inviterte sin venner til "utsiktsfester." De ropte: "Kom opp - dere må se dette. Ta med dere mat og familien!" Barn ropte av fryd: "Se på alle de hvite hestene! Se på alle de glinsende vognene, og de mektige soldatene som oljer skjoldene sine. Hvilket syn!"

De festet alle sammen, ble fulle og feiret. Og Jesaja klarte ikke å holde seg. Han ropte ut: "....Hva er nå på ferde hos deg, siden alt ditt folk har steget opp på takene?" (vers 1.)

Jeg kan i mitt indre øye se for meg denne Guds profet - mens han roper fra taket: "Er der helt gale? Hva slags ånd har besatt dere? Hva slags sykdom driver dere opp på takene for å feste mens ødeleggelsen sitter ved portene deres? Dommen er for døren - og dere drikker dere fulle!"

Jeg har et spørsmål til deg: Hva er det som rir vårt Amerikanske samfunn? Hvordan kan en hel nasjon feste, danse, drikke og være gjennommettet av underholdning, mens tusener av spebarn blir abortert? Hva slags sykdom har blindet vår nasjon slik at presidenten kan nedlegge veto mot et forslag om å forby leger å suge ut hjernen på spebarn bare uker før de blir født? Hvilken forferdelig sykdom tillater vårt samfunn å fortsette lystig i sin skitne jakt etter fornøyelser, mens de eldre blir hjulpet til å begå selvmord?

Amerika er beleiret av en hær av aborttilhengere, pornografer, narkolangere, eldremordere som kommer til oss fra alle verdens hjørner. Og allikevel er det bare noen få profetiske røster å høre!

Jeg er sikker på at Jesajas stemme druknet i den festende folkemengden: "Å, det er bare den gamle mannen Jesaja - dommedagspredikanten. Ikke bry dere om ham:" Og likeledes er det i dag.: Profetiske advarsler blir latterliggjort og oversett.Jeg Spør Deg: Hvor er De som Sørger
Over Amerika - Som er Sønderknust
Over Syndene i Guds Menighet
Og i Vår Nasjon?


Se for deg denne dåraktige, blinde, berusede tak-gjengen i Jerusalem, som feirer på selve randen av sin egen dom. Kjære, det er her du oppdager ødeleggelsens antennelsespunkt.

Hva var deres synd som Gud ikke ville tilgi? Det var mye mer enn bare å stenge Guds advarsler ute. De hadde forherdet sine hjerter for den forutvarslede dommen.

Dommen var allerede i ferd med å fullbyrdes; det var tydelig overalt rundt dem. Og allikevel forherdet folket seg, selv om de var fullt vitende om at Guds hånd hadde ført denne dommen ned over dem. Deres forherdelse var den utilgivelige synd.

Men Jesaja var enda mer forferdet: Ikke bare spottet folket dommen som sto for døren, og underholdt seg med den - men de feiret og festet midt i en pest!

Folk falt død om fordi en pest hadde feid gjennom byen " .... dine drepte er ikke drept med sverd og ikke falt i krig." (vers 2). Historikere bekrefter at Jerusalem var rammet av en pest på denne tiden. Flyktninger hadde rømt dit foran invasjonshæren, og samlet seg i en by som hadde mangel på mat og vann. Helseforholdene var forferdelige noe som resulterte i en pest. Folk begynte å dø til høyre og venstre. Stanken av død var forferdelig.

Men innbyggerne i Jerusalem ble vant med pesten. De ble forherdet over all døden rundt seg - så mye at de kunne underholde seg selv på hustakene mens mennesker døde rett nedenfor dem. De sløste skjødesløst med byens knappe vann, mat og vinreserver for sin egen fornøyelse!

Jeg spør deg: Høres ikke dette forferdelig kjent ut? Det er et bilde på Amerika, i denne generasjonen!

Vi har blitt lik Tyskland like før nasjonen falt under 2. Verdenskrig. Jeg har en bok hjemme med fotografier fra fyllefestene som fant sted over hele Berlin. Hitler var i sin bunkers, på selvmordets rand, da allierte styrker begynte sine nattlige bombetokter. Men mellom bombebygene stormet folk ut til provisoriske barer for å danse og drikke bort natten! Berlin ble en massiv fest. Og alt dette skjedde like før byen ble utslettet - mens folket stirret inn i evigheten.

Selv nå, her i New York City, består pengeinnsamlingen til AIDS-forskning hovedsaklig av nattåpne danse og drikkefester. Jeg ser plakater over hele Greenwich Village og Soho som lyder: "AIDS-forsknings party. Gratis drinker." Skjellettynne menn som ser ut som døden, danser bort natten og flyr fra den ene festen til den andre - alt i navnet av å samle inn penger for AIDS-forskning. De dør av sykdommen - men de fortsetter å feste!

Akkurat nå er en AIDS epidemi i ferd med å spre seg over Amerika. Men jeg tror at noe enda verre kan skje med denne nasjonen - på grunn av noe jeg ser i Jesaja 22.

Anta at den forferdelige, kjøttetende sykdommen som kalles Ebola rammer Amerika med stor styrke. (Dette er en kjøttetende sykdom som kan drepe et menneske på under en uke.) Eller kanskje en av de nylig oppdagede, ekotiske sykdommer begynner å slukke liv på kort tid. Tusener av amerikanere ville raskt begynne å dø.

Vår land ville bli slik det var i det nittende århundre, da kopper raste i gatene. I løpet av den forferdelige pesten flyktet folk ut av byene. Men etter en tid, da synet av begravelser og likvogner ble dagligdags, ble folk vant til alt sammen.

Dersom et slikt utbrudd skulle desimere U.S.A. i dag, tror du vår nasjon ville vende seg til Gud? Ville vi våkne opp og omvende oss? Ville de ugudelige rope ut om nåde og legedom?

Nei! Tvert om - Amerika ville bli kastet ut i de mest ville og utrolige orgier og fester i vår nasjons historie. Det har faktisk vært historien til enhver nasjon som har vendt seg bort fra Gud slik vi har!

Da alt nærmet seg sammenbruddet i Jerusalem, gjorde de velstående og innflytelsesrike seg klar til å flykte til tryggheten: "Dine høvdinger har alle sammen flyktet bort .... Alle som fantes i deg, er fanget, enda de hadde flyktet langt bort .... " (vers 3).

De som forsøkte å flykte var ledere, "kjendiser". Og de visste at Jesaja hadde rett - at samfunnet hadde nådd et punkt hvor det var ingen vei tilbake: "For Herren Herren, hærskarenes Gud, har en dag med forferdelse og nedtramping og forvirring i Synedalen. Murer brytes ned, og skrik lyder opp imot fjellet." (vers 5).

Disse folkene raste omkring, på jakt etter å gjøre det siste økonomiske "varp" slik at de kunne sikre seg selv mot samfunnets sammenbrudd. Deres holdning var: "Jeg må gjøre en formue raskt. Etterpå vil jeg finne meg et trygt sted å gjemme meg på."

Men Jesaja visste akkurat hva de tenkte på. Han pekte på byens skattmester Sebna og sa: " .... Hva har du her .... siden du her har hogd seg ut en grav.... hogger deg ut en grav i høyden, huler deg ut en bolig i berget." (vers 16). Profeten sa: "Se! Deres skattmester er oppe i høydene og bygger seg selv et skjulested blant klippene. Han sier det er et gravsted - men han er på vei dit for å gjemme seg!"

Kjære, det er den Amerikanske drømmen for mange akkurat nå! Tonen blant folket i Wall Street, forretningsfolk og politikere i dag er "Få deg en gylden fallskjerm!" Med andre ord: "Gjør et varp - og kom deg opp i fjellene!"

Tenk over det. Hvorfor er det så mange velstående folk som kjøper opp avsidesliggende gårdsbruk og bondegårder i Utah, Nevada, Wyoming og Montana? Hva vet de som de fleste amerikanere ikke vet?

De ser fienden samle seg ved porten. De vet at Amerika ikke lenger kan fortsette med sin selvmorderiske økonomiske politikk uten å gå på et krakk. Det er ikke bare en magefølelse disse har, de vet at enden er nær. De fester ikke, men forbereder seg!

Men det finnes intet trygt sted å gjemme seg på. Jesaja sa til de skruppelløse rømlingene i Jerusalem: "Han skal nøste deg til et nøste og kaste deg som en ball bort til et vidstrakt land. Dit skal du komme, der skal du dø, og dit skal dine herlige vogner, du skamflekk for din herres hus! Jeg vil støte deg bort fra din post, og fra din plass skal en kaste deg ned." (vers 18-19). Med andre ord: "Gud kommer til å sparke deg som en fotball, ut i åpent lende. Det finnes intet trygt sted uten i Jesus Kristus vår Herre!"Gud, i sin Barmhjertighet, Gjorde et
Siste Forsøk På å Redde Jerusalem.


Herren sendte sin Ånd over folket mens de festet. Plutselig ble deres øyne åpnet for den fare de var i: "Han har tatt bort Judas vern ...." (vers 8).

Vi blir ikke fortalt nøyaktig hva som skjedde da den Hellige Ånd kom ned og forstyrret festen. Vi vet ikke om noen gikk til templet for å be, eller om noen gikk til Jesaja og spurte hva de skulle gjøre. Men det var sannsynligvis en kort periode da folk i det minste tenkte på Gud og fremsa noen få bønner. Dypt i hjertet visste de at Guds hånd var i denne dommen.

Kanskje du husker en lignende scene i vår nasjon for noen få år siden. Da krigen med Irak brøt ut ble det fortalt at president Bush tilbragte timer med ansiktet mot gulvet i bønn sammen med Billy Graham. Kongressen utropte en nasjonal bønnedag. Kirkene var stappfulle. Selv avisene i New York City oppfordret til bønn.

Men dette varte bare en uke. Hva skjedde? De samme hendte i vår nasjon som i Jerusalem: " .... og på den dagen ser du deg om etter rustningene ...." (vers 8).

Da Herren utsatte folket i Jerusalem for fare, så skulle de ha vendt seg til Ham. Istedet vendte de seg til sine egne ressurser - styrken i sine rustninger! De sa til seg selv. "Vi har gode, solide skjold. Og bymuren er sterk. Vi har alt materiale vi trenger til å fylle sprekkene. Vi kan befeste oss." Sagt med enkle ord, de hadde ikke bruk for Gud!

Og det er akkurat slik vi reagerte under Golf-krigen. TV sørget for daglige rapporter om de mektige bedrifter gjort av våre militære. Vi så på mens amerikanske tanks dundret hurtig gjennom ørkenen, og overmannet fienden. Vi så på med ærefrykt da våre fly avfyrte laserstyrte bomber og traff målene på meteren. En general skrøt: "Vi er i stand til å sende en rakett ned i hver eneste skorstein i Irak!"

Det hele endte opp med en velregisert parade ned Broadway. Men var den til Guds ære, han som vi bad til? Nei - det var til ære for våre generaler! Gud ble skjøvet helt ut av bildet!

Jeg taler ikke nedsettende om militæret. Jeg takker Gud for at de lyktes. Og jeg takker Gud for soldatene som tjente sitt land så godt. Men det faktum gjenstår, at Amerika stoler mer på sin militære makt enn på en allmektig Gud! " .... Men dere ser ikke opp til ham som gjorde dette. Ham som uttenkte det for lang tid siden, ser dere ikke." (vers 11).

Dette er grunnen til at Jesaja gråt så sårt: En falsk trygghet hadde grepet folket, og Gud var ikke lenger i deres tanker. Istedet klamret alle seg til en arrogant selvsikkerhet som sa: "Vi vil klare det på egen hånd!"

Amerika i dag er fanget i et bedrag om en lignende falsk sikkerhet. Det Russiske imperium har falt. Irak er slått. Og nå tror vi: "Hvem er sterk nok til å utfordre vår mektige hær? Det finnes ingen flere som kan bombe oss. Det er ikke lenger noen frykt for hydrogenbomben." Vi har stolt på våre våpen!

Men vær på vakt - Russland er ikke død! Den bjørnen som Bibelen sier ville bli såret vil komme tilbake. Og denne russiske bjørnen rører på seg akkurat nå. Jeg vet ikke om det vil skje gjennom kupp eller ved valg - men de to eller tre menn som står for tur i lederskapet av Russland er alle antikristne, antisemittiske og antiamerikanske. Kommunismen er fremdeles i høyeste grad i live!

De menn som snart vil komme til makten er ikke redd for å true Amerika eller verden. De vil ikke ta sin finger bort fra atomknappen. Og akkurat nå slikker den russiske hær sine sår, og klør etter å fjerne sin skam for verdens øyne. Så snart tiden er inne, vil den erobre sine tidligere stater - og så true Europa med et atomragnarokk.

En diktator vil stige frem over natten - en mann som truer hele verden. Hitler steg frem ut av kaos, og på samme måte også et nytt, krigersk Russland. Bare vent å se, når utsendinger fra hele verden begynne å flokke seg i Moskva. Ikke bli bedratt av den tilsynelatende fred vårt land nå nyter godt av. Det er bare et stille før stormen!Hva er Det Som Utløser Guds Dom Over en Nasjon?


Hvilken endelig harme, hvilken frekk handling setter Guds dom i bevegelse? Hva var den synden som utløste dommen over Israel? Hva fikk Gud til å si: "Det er nok. Nå har du gått over streken!"

Jesaja gir oss svaret: "Herren Herren, hærskarenes Gud, kaller dere den dag til gråt og veklage og til å rake hodet og binde sekk om dere. Men se, her er fryd og glede. De slakter okser, de slakter sauer, de eter kjøtt og drikker vin: La oss ete og drikke, for i morgen dør vi." (vers 12-13).

Selv midt i deres frekke opprør kalte Guds Ånd folket til omvendelse. Helt frem til slutten kunne det hellige ropet høres i gatene: "Gråt, sørg, ta på sekk og aske!"

Men istedet for å sørge fortsatte folket å feste! Istedet for å sørge og gråte så slo de seg løs med mat og vin. De resonnerte: "På denne tiden i morgen vil vi alle være døde. Hvorfor skulle vi spare på noe av buskapen? La oss slakte alle sauene og ha en siste, fråtsende fest. Fort - få ut vintønnene. Vi vil ha en lykkelig utgang!"

Så de danset og drakk på hustakene og så på mens fienden inntok sin stilling. Vogner ble stilt opp i rekke etter rekke. Rambukker ble gjort klare. Legioner av infanterister sto stridsklare. Det var allerede slått sprekker i muren. Om bare noen få timer ville alt være over. Borgerne i Jerusalem visste at de kom til å dø - at de sto overfor evigheten.

Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at da dødens virkelighet gikk opp for dem, flokket folket seg til templet for å be. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at de oppsøkte Jesaja, og tagg ham om å fortelle dem hvordan de kunne forandre Guds hensikt og få fienden bort fra portene deres. Men det gjorde de ikke! Fatalismen hadde allerede tatt over - og folk foretrakk å stå overfor døden som ateister.

Frem til dette punktet kunne de ha blitt frelst. Ånden kalte dem fortsatt til omvendelse. Men nå var det ingenting av nåde, frykt eller advarsler som kunne få dem til å forandre mening. Det var som om de løftet glassene sine i en skål til Gud og lo ham i ansiktet: "En skål til deg Gud, ser deg i Helvete!"

Dette var den endelige skjendselsdåd mot Gud - det som utløste dommen. Og kjære, den samme holdningen er økende i Amerika i dag. Vår nasjon er karakterisert ved det som har blitt kalt "fortvilelsens sensualitet." Tankegangen er: "Jeg vet at jeg er på vei til helvete. Men jeg ønsker ikke å ha noe med Gud å gjøre!"

Amerika har pekt nese til Gud!Hvorfor et Slikt Budskap?
Det Høres så Dystert Ut!


Du kan undres: Hva er hensikten med et slikt budskap? Hvorfor ønsker Gud at jeg skal dele en slik profeti? Jeg tror det er flere grunner til det:

  1. Å holde våre blikk rettet mot det som er der oppe, slik at vi ikke blir sammenfiltret med verden.

  2. Å minne oss om at Gud alltid søker etter mennesker som vil stå i gapet, be for nasjonen og sine medmennesker.

  3. Å vekke oss opp for at tiden er knapp.

  4. Å minne oss på Jesu ord til sine disipler:

    "Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer." (Joh 14:29).

    "Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare." (Luk 21:34).

Kanskje du tenker: "Broder Dave, jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere når jeg leser dette. Jeg føler meg så nedtrykt."

Nei! Det er ikke reaksjonen til en som er forberedt på å gå hjem for å være sammen med Herren. Å dø er en forfremmelse. Jesus fortalte oss i kjærlighet at når vi ser disse tingene skje, så skal vi rette oss opp og fryde oss - fordi vår forløsning nærmer seg!

Det er ingen grunn til å være redd. Gud har ikke gitt oss en ånd som frykter for slike ting, men en krafts, kjærlighets og sindighets ånd. Se opp - din Frelser nærmer seg!

Halleluja!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 1. Sep. 2000
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 1. Sep. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2000 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Fre. 1. Sep. 2000 15:25:35

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series