Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Faderens kjærlighet

(Father's Love!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
17. januar 1994.
________________

For ikke lenge siden hadde magasinet Newsweek et hovedinnslag med tittelen "En verden uten fedre." Den fokuserte spesielt på Afro-amerikanske familier og den alarmerende økningen av barn som vokser opp uten far. Tenk for eksempel på:

Jeg bringer alle disse eksemplene på bane for å minne deg på hvor vanskelig det er for mange mennesker å tenke på Gud som en kjærlig Far. De kan ikke annet enn å se Gud gjennom tidligere erfaringer med en gudløs far eller stefar. Veldig få av disse plagede menn og kvinner som kommer til oss for å få hjelp kan vise til en far som er normal og kjærlig. Deres fedre har enten forlatt dem eller såret dem og gjort dem sorgfulle. Det hele er så trist, så tragisk.

Dette temaet er ikke nytt, det har blitt prekt om i årevis. Det er vanlig kjent at mange tusen kristne ikke tror at Gud elsker dem fordi deres jordiske far behandlet dem galt. Jeg ønsker at dette budskapet skal tale, ikke bare til dem, men også til de som ikke har et slikt tåkete bilde av Den Himmelske Far. Det er virkelig mange som har hatt gode fedre og et solid familieliv, som elsker Herren og vandrer i rettferdighet, men som allikevel enda ikke har oppdaget dybdene i vår Himmelske Fars spesielle kjærlighet!

De fleste av oss kjenner skriftene og teologien bak Guds store kjærlighet til sine barn, men enda har veldig få av oss lært å ta i bruk den kjærligheten. Vi nyter ikke de herlige fordelene av å ha den!

Jeg har gjenkjent noen hindringer i mitt eget liv når det gjelder det å kjenne Guds kjærlighet, veisperringer som holder meg fra å ta i bruk og leve i den absolutte frihet av Faderens kjærlighet, og jeg tror at disse er hindringer også for mengder av andre kristne.

La meg nevne bare tre av hindringene som holder oss fra å komme fullt og helt inn i den spesielle kjærligheten som vår Far har for oss:1. Vi tror ikke egentlig
det Gud sier om seg selv!


Lytt til hvordan Gud beskrev seg selv for Moses:

"... Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet; han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd ..." (2.Mos. 34:6-7). (Herren gav uttrykk for at han er alle disse tingene "uten å la den skyldige være ustraffet" - at han enda "hjemsøker fedres misgjerning på barn ..." (vers 7).

Da vi er midt i våre mange prøvelser og store vanskeligheter, så glemmer vi hva Gud har sagt om sin egen natur. Hvis vi enda bare ville tro ham i slike tider, da ville vi ha en slik trygghet og sikkerhet i våre sjeler! Fra perm til perm snakker bibelen til oss som Gud's stemme og åpenbarer for oss hvor myk og kjærlig han er. Den sier igjen og igjen om vår Far:

Når du går for å tilbe Herren i bønn så vær veldig forsiktig med hva slags bilde av Gud du tar inn i hans nærvær! Du må være helt overbevist om at han elsker deg og at han er alt han sier han er!

Djevelens største løgn er å få deg til å tro at Gud er mer villig til å dømme og fordømme deg enn han er til å frelse, velsigne og utfri deg. Satan vil prøve å gjøre mot deg som han gjorde mot Job. Han la inn i sinnet hans et forkrøblet syn på Faderen!

Job sa: "Men nå teller du mine skritt og akter stadig på min synd. Forseglet i en pung ligger min brøde, og du syr til over min misgjerning." (Job 14:16-17). Job beskyldte Gud for å være "en spion der oppe i skyen!" Han sa: Herre, du har peilet meg inn for å se om jeg kommer til å feile. Du har ikke vært tilgivende og glemt mine synder - Du har notert deg hvert galt skritt jeg har tatt! Du putter alle mine synder oppi en pung og sparer dem til dommen imot meg. De hoper seg opp, og en av disse dagene så kommer du til å få meg til å møte dem!" (Se Job 14).

Dette er det bildet de fleste av oss har av vår Himmelske Far! Vi tror at han venter på at vi skal feile slik at han kan dømme oss, ta noe fra oss, ødelegge noe som er dyrebart for oss!

Du kan enda se hvor forkrøblet et slikt syn på Gud er, etter alt Gud har fortalt oss om sin store kjærlighet, ømme nåde og endeløse miskunnhet imot oss? Sannheten er at Gud ikke spionerte på Job i det hele tatt. Han var så full av kjærlighet og respekt mot Job at han skrøt av ham til djevelen og alle de himmelske vennene! Han sa: "Har du noengang sett en mann som denne, som elsker meg så mye? Min tjener Job er en rettferdig mann, uten skyld!"

Omtrent på den tiden du går inn i hans nærvær med hodet nedbøyd, deprimert, i den tro at du har skuffet ham, så har han skrytt av deg! Han sier til alle englene: "se på ham, når han enn feiler så omvender han seg straks. Han strekker seg ut mot meg hele tiden. Er det ikke herlig?"

Allikevel kom Job inn i Guds nærvær og hadde mistet all føling med Guds kjærlighet og store nåde imot seg. Han klaget: "Gud, du har vasket bort alt mitt håp!" (se vers 19).

Er det slik du ser på den Himmelske Far? Tenker du at han er så syk og trøtt av alle dine feilsteg og svakheter at han er rede til å slå deg, dømme deg, la dine synder hope seg opp mot deg? Ser du han som en som er sint på deg og tillater djevelen å terrorisere deg? Å, det må gjøre han mer sorgfull enn noe annet!Faderen har to typer kjærlighet:
En Generell Kjærlighet for alle syndere,
og en Spesiell Kjærlighet
for alle som er i hans familie!


Gud har en generell kjærlighet for menneskeheten som kan mottas av hvem som helst som kommer til ham i omvendelse, men det er også en annen type kjærlighet i Guds hjerte - en spesiell kjærlighet til hans barn!

Gud har alltid hatt et utvalgt, spesielt folk for seg selv, som han tildelte sin store kjærlighet. Israel var engang det eneste objektet for hans spesielle kjærlighet til sine barn!

"For et hellig folk er du for Herren din Gud: deg har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste blant alle folk, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre..." (5.Mos. 7:6-8).

Gud rettet disse ordene til Israel. Enda i dag, hvis du har mottatt Jesus som din Frelser og Herre, hvis du har blitt adoptert inn i Guds familie, og han er din kjærlige Far, da må du fatte hvor spesiell du er for ham! Du er mottakeren av Guds spesielle kjærlighet! Og her er hans ord til deg:

"Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys... (du) er nå Gud's folk, dere som ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." (1.Pet. 2:9-10).

En gang var du ikke et mål for hans spesielle kjærlighet, men nå er du det! Du har blitt gjenforent med Faderen og han elsker deg med en spesiell kjærlighet, akkurat nå i dette øyeblikk!

Det er viktig at du ikke respekterer hans dommer mer enn hans kjærlighet! Satan vil komme til deg i dine stunder av svakhet og feilgrep og bombardere deg med hvert skriftsted om Guds vrede mot synd. Selvfølgelig dømmer Gud synd, men Satan vil ta disse versene ut av sin sammenheng og bruke dem til å fylle ditt sinn med frykt:

Jeg har hørt pastorer ta disse versene ut av sin sammenheng og slå sine får med dem, men i hvert av disse skriftstedene henvendte Gud seg til en opprørsk, hyklerisk nasjon. Han sa: "I din nåværende tilstand så kan jeg ikke tilgi deg, fordi du ikke har et omvendt hjerte som strekker seg ut til meg for tilgivelse og nåde. Ditt hjerte henger fast ved din synd!"

Alle disse fryktinngytende versene er tilegnet hyklere som avslår å hate sin synd. Hvis du er en hykler så vil Gud komme til deg med disse ordene som en hammer, ikke for å såre deg, men for å bryte din hardhet - for å bringe deg tilbake til et hjerte av kjærlighet til han. Disse harde ordene er aldri ment for omvendte barn som er dekket med Jesu blod og som alltid vender seg til Gud i omvendelse! Allikevel tillater så altfor mange av oss disse fryktinngydende versene å blokkere ut enhver visjon av Guds kjærlighet!2. Vi hviler ikke i det faktum at Gud kjenner
til hva som er best for oss!


Det er tider da Gud tar ting fra oss. Og det er tider hvor vi ber om ting som vi tror vi trenger, men Gud gir dem ikke til oss. Uansett, "... For Herren kjenner de rettferdiges vei ..." (Sal. 1:6). En dag vil det vise seg at det var til vår fordel og for hans rike!

Du skjønner, den sanneste fornøyelsen i livet ligger i det å gjøre den perfekte Guds vilje - være i hans perfekte vilje, gjøre hans arbeid, leve i samsvar med hans utvelgelser. Imidlertid er det ofte slik at de fleste av oss er overbevist om at bare vi vet at vi trenger å bli tilfredse og lykkelige. I de fleste tilfeller så er det vi tror er best for oss, faktisk det som ville ruinere oss!

Aldri i menneskehetens historie har Gud tatt noe fra et av sine barn, untatt for å føre inn noe bedre, vakrere, mer fullkomment. Guds beste er ikke noe å frykte, det er alltid det som tilfredsstiller mest. Han kjenner ikke bare til hva som er best for deg, han vil at du skal ha det beste han kan gi!

Å, hvis vi i sannhet trodde dette... Hvilken hvile, fred og glede det ville skape i oss! Vi ville ikke sørge over å la ting måtte fare; vi ville vite at vi har blitt satt fri fra alle bindinger! Vi ville si: "Herre , hvis du tar dette fra meg så må det bety at du har noe mye bedre for meg. Så ta det, du kan få det!"

Jeg har hørt mange unge kvinner si: "mener du at Gud kanskje prøver å ta kjæresten min fra meg? Han er mitt liv... Det er ingen annen som han. Hvis jeg mister ham så har jeg mistet alt!"

Jeg har sett dette skje mange ganger. Når de mister sin kjæreste så gråter de; "jeg vil dø!", men jeg tenker med meg selv; "om du bare ville vende deg til Herren med hele ditt hjerte og elske han, så ville du bli overrasket over hva som ville komme i din vei!"

Da kommer virkelig en ung mann, en som er så mye bedre enn hun noensinne kunne ha forestillt seg, så fullkomment i Guds vilje og i hans guddommelige orden. Når hun da ser tilbake på hva hun nesten satset på, så gråter hun: "Gud, takk for at du ikke tillot meg å akseptere noe mindre enn ditt beste for meg!"

Det er en ung dame fra England i vår stab som var forlovet og skulle gifte seg med en fin ung mann, men Gud fortalte henne klart at hun måtte legge dette forholdet fra seg på alteret. Herren sa: "Denne mannen er ikke for deg. Jeg har planlagt noe annet, og han passer ikke inn!"

Så brøt hun forholdet og hun ble kalt til en spesiell tjeneste som tilfredsstiller henne helt. Nå blir hun mye brukt på en fantastisk måte. Gud beviser for henne at det han bringer inn som erstatning er så mye bedre!

Mine kjære, vi trenger å hvile i vår Fars kjærlige hånd! Vi trenger å komme til et punkt av tillit hvor vi kan si: "Jeg har en kjærlig himmelsk Far som ønsker det aller beste for meg. Han kjenner til det hele!"

Hvordan kom Job endelig til et hvilested? Han overbeviste seg selv om at Gud visste hva han gjorde og at alle ting var under kontroll! Job sa: "for han kjenner den vei jeg holder meg til; prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet." (Job 23:10).

Nå undrer du deg kanskje: "Vil Gud forkaste meg hvis jeg synder eller feiler mens jeg venter på hans beste? Jeg vet jeg ikke er perfekt. Betyr det at jeg vil gå glipp av hans beste for meg hvis jeg kommer til kort?"

Dette er hvor mange kristne er akkurat nå. De ser Gud i virksomhet i sine liv, de vet han ønsker at de skal komme inn til hans beste, men enda undrer de: "Hva om jeg ødelegger det? Hva om jeg gjør noe galt og Gud blir sint eller utålmodig med meg? Vil alle hans løfter gå meg forbi? Vil jeg måtte nøye meg med noe mindre enn hans beste?"

Nei, aldri! Jeg vil gi deg en herlig illustrasjon som viser at Guds evige hensikter ikke vil bli forpurret ved dine svakheter eller feilgrep. Hvis ditt hjerte er rett innfor Gud, hvis du fort-setter å komme tilbake til ham og søker ham av hele ditt hjerte, så vil ingenting forandre hans planer for deg!Betrakt Gud's nådefulle handlinger mot Efraim,
som hadde ført skam over Herren!


"... Jeg er en Far for Israel, og Efraim er min førstefødte". (Jer. 31:9).

Efraim var den største av Israels stammer og det folket som var nærmest Guds hjerte. Herren hadde en evig plan for denne meget velsignede stammen, men Efraim fortsatte med å henge etter og gjøre Gud sorg. De syndet mot mer lys og nåde og velsignelser enn noen annen i Israel!

Gav Gud opp syndfulle Efraim? Nei, akkurat det motsatte: Herren sa at Efraim skulle bli et fritt og løst folk! De skulle leve midt i det "gode", hvilket betydde Guds største velsignelser!

Hva var det Gud så i Efraim? Jo, de hadde et omvendt hjerte, en skam over synden, en villighet til å vende tilbake til Herren! Til tross for alle deres feiltrinn så tiltrakk dette Guds hjerte for dem!

Når et sterkt, profetisk ord kom fram til Efraim så gav de gjensvar. Når de ble avvist så gråt de over sin synd. Til tross for at de stadig ble liggende etter, så hadde de en villighet til å løpe tilbake til Gud, og på høyden av deres frafall sa Gud:

"... Er da Efraim [ikke] en så dyrebar sønn for meg eller mitt kjæreste barn, siden jeg enda må komme han i hu, enda jeg så ofte har talt mot han? Derfor røres mitt hjerte av medynk med han, jeg må forbarme meg over han, sier Herren." (Jer. 31:20, Spurrell, hebraisk grunntekst).

Gud sa: "Til tross for Efraims tilkortkommenhet og feiltrinn, så ser jeg en omvendt ånd, og jeg vil ikke ta bort min ømme kjærlighet. Mine evige hensikter for Efraim vil fortsette slik som jeg har planlagt!"

Mine kjære, Gud har en plan for deres liv - for å være sikker på at du fortsetter å vende deg til han! Han kommer til å fullføre alle sine hensikter for deg, uansett hva du går igjennom eller hvor alvorlig dine prøvelser er. Gud legger ned masse omtanke i det å planlegge din framtid!

Jeg har et profetisk ord til noen som leser dette budskapet akkurat nå: Du kan ikke bedømme Guds evige hensikt for deg ved hva du føler eller tenker. Du kan være for fokusert på dine feil eller synd til å bedømme riktig. Gud ønsker å si til deg i Ånden: "Bevar ditt hjerte ydmykt innfor meg. Stol på mitt ord om min natur, at jeg er en øm, kjærlig Far som har investert mye i deg, og at jeg har ikke tenkt å slippe deg. Du er mitt vidunderlige barn, og jeg vil utfri deg!"

"Hvor vektige dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer!" (Sal. 139:17). "For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi dere framtid og håp." (Jer. 29:11). Gud sier til oss gjennom dette: "Jeg er ikke ledet til å tenke onde dommer og straffer mot deg. Jeg tenker gode tanker - jeg arbeider med planleggingen av ditt liv! Stå stille og se Herrens frelse. Bad i min kjærlighet!"

Det er en slik Far vi tjener! Ikke en som har onde, dømmende tanker om hevn, men en som har gode tanker om oss, av fred og håp til våre siste dager!

Som troende så har vi to muligheter: Vi kan tro hva Gud sier om seg selv, at han elsker oss og kommer til å hjelpe oss gjennom alle våre prøvelser; at han er i arbeid og åpner og lukker alle dører for oss; og at når vi feiler så er han ikke sint på oss, men vil korrigere oss inn i sin ømme kjærlighet.

Eller vi kan tro det forferdelige alternativet, at Gud har tillatt oss å bli forført av djevelen og har overlatt oss til å forsvare oss selv!

Du sier kanskje: "Jeg ser ikke mye bevis på at Gud gjør noe som helst for å forandre på min forferdelige tilstand. Min smerte ser ikke ut til å ha noen ende. Jeg har ventet og ventet. Hvor lang tid vil det ta?"

Det tar så lang tid som det er nødvendig for en hellig, allmektig Gud å skyve alle brikkene sammen! Han har så mange tanker om deg og din framtid at du ikke engang ville kunne telle dem. De er flere enn sandkornene i havet!

Gud gav David et løfte; at han ville bygge et sikkert hus til ham, et evigvarende kongerike som ville bli grunnlagt for evig. Gjennom alle Davids prøvelser, synder og vanære, ble Guds hensikt ikke hindret. Til og med når skammen hopet seg opp over David fra hans egen familie og sønner, så holdt han seg til Guds løfte og ville ikke slippe det.

Til sist, da David var gammel og grå og det ikke så ut som om løftet ville bli fullbyrdet, sa han: "For har ikke mitt hus det således med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget; all min frelse og alt hva han behager - skulle han ikke la det gro fram?" (2.Sam. 23:5). Han sa: "Jeg ser ikke at det er fullført enda, men jeg står på Gud's ord til meg. Han vil sørge for at det skjer!"

David hvilte i det å vite at Gud visste best og ville holde sitt ord: "For David sier om han: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, for at jeg ikke skal rokkes; derfor gledet mitt hjerte seg og min tunge jublet, ja endog mitt kjød skal legge seg til hvile med håp." (Apg. 2:25-26)3. Vi har betraktet det som for godt til å være sant
at vi kan tjene Herren alle våre dager
med glede - og ikke i frykt!


Guds ønske for oss er at vi må bli overbevist om hans ømme kjærlighet, så overbevist om at han er i gang med å føre oss inn i sitt beste - at vi vil ha en kontinuerlig fryd og glede i vår vandring med han!

Moses advarte Israel: "Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertens lyst, endog du hadde overflod på alt, så skal du tjene dine fiender, som Herren skal sende mot deg, i hunger og tørst og i nakenhet og i mangel på alt..." (5.Mos. 28:47-48).

Han sier til oss i dag: "Vær glade og fryd dere i hva jeg allerede har gjort for dere! Hvis du går rundt selvmedlidende, knurrende og klagende, så vil du for alltid være åndelig utsultet og naken, et bytte for dine fiender!"

Gud vil at vi skal stole på hans kjærlighet til oss. Vi vil bli levende vitnesbyrd av glede og godt mot! Han vil ha predikanter som er fylt av glede i hjertet, en glede som er basert på sannhet. Hans sannhet skaper en rikdom av glede som flyter naturlig ut fra hjertet:

"Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel! (Sal. 100:2). "... og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop." (Sal. 105:43).

"Gled dere i Herren og fryd dere, dere rettferdige, og juble, alle dere oppriktige av hjertet!" (Sal. 32:11). "... Og de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud's åsyn og fryder seg med glede." (Sal. 68:4).

Det kan hende du spør: "Hvor lenge kan jeg forvente å opprettholde glede og fryd i min tjeneste for Herren?" De fleste kristne tror at det bare varer like lenge som de forfriskende periodene kommer fra det høye, eller så lenge som ting går bra.

Nei, vi skal ha glede til alle tider! Det er nøyaktig hva Bibelen sier: "Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager!" (Sal. 90:14). "Men gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og dets folk til fryd." (Jes. 65:18).

Vi er "det Jerusalem som kommer fra oven" - gjenfødt og levende for ham med en ånd av glede og jubel, og vår kjærlige himmelske Far har gitt oss en urokkelig fjellgrunn for all vår fryd og glede: "... men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden." (Johannes 16:33).

Stol på Faderen - tro hans Ord om ham selv - og se hans glede strømme fram fra ditt liv.

Halleluja!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk avSølvi Wivegh Larsson 6. Feb. 2001
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 7. Feb. 2001
Bibelsitater fra Norsk Bibelselskaps Reviderte 1930 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2001 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2001 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2001 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 7. Feb. 2001 13:04:25

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series