Klicka har for att ga tillbaka till World Challenge Predikstolsserier flersprakiga sida

Kristi kropp
(The Body of Christ)


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Av David Wilkerson
Juli 29, 2002
__________

Aposteln Paulus säger: "Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar." (1Kor 12:27) Sedan säger han mer bestämt: "Ty liksom kroppen är en och har mnga lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är mnga - utgör en kropp , s är det ocks med Kristus." (12:14)

Paulus säger med andra ord till oss: "Ta en titt p din kropp. Du har händer, fötter, ögon och öron. Du är inte bara en isolerad hjärna, som inte är sammankopplad med de övriga lemmarna. P samma sätt är det med Kristus. Han är inte bara ett huvud. Han har en kropp och vi utgör dess lemmar."

Sedan betonar aposteln: "s är vi, som är mnga, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar." (Rom 12:5) Med andra ord, vi är inte bara sammankopplade med Jesus, vrt huvud, utan även med varandra. Faktum är att vi kan inte vara sammankopplade med honom utan att även vara förenade med vra bröder och systrar i Herren.

Paulus drar detta till sin spets när han säger: "Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är mnga en kropp, ty alla fr vi vr del av detta enda bröd." (1 Kor 10:16-17) Enkelt uttryckt, vi blir alla matade med samma mat: Kristus, mannat frn himlen. "Guds bröd är det bröd som kommer ner frn himlen och ger världen liv." (Joh 6:33)

Jesus slog fast: "Jag är livets brödJag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner frn himlens skall ocks den som äter mig leva därför att jag lever." (Joh 6:35, 51, 57) Bilden av bröd här är viktig. Herren säger till oss: "Om du kommer till mig fr du näring. Du blir sammanfäst vid mig, som en lem i min kropp. Därför kommer du att ta emot kraft frn det flöde av liv som finns inom mig." Det är sant att varje lem i hans kropp fr kraft frn en enda källa: Kristus, huvudet. Allt vad vi behöver för att leva ett segerrikt liv kommer frn honom.

Detta bröd är det som utmärker oss som lemmar i hans kropp. Vi är tskiljda frn resten av mänskligheten därför att vi äter frn ett enda bröd: Jesus Kristus. "ty alla fr vi del av detta enda bröd." (1Kor 10:17)

En del kristna vill dock inte bli sammankopplade med andra lemmar av kroppen. De umgs med Jesus, men isolerar sig medvetet frn andra troende. De vill inte ha ngonting att göra med kroppen, förutom huvudet.

Men kroppen kan inte bara best av en enda lem. Kan du föreställa dig huvudet med bara en arm som växer ut frn det? Kristi kropp kan inte utgöras bara av ett huvud, utan ngra lemmar eller organ. Hans kropp bestr av mnga lemmar och vi kan helt enkelt inte vara ett med Kristus, om vi inte ocks är ett med hans kropp.

Du förstr, vi är inte bara i behov av huvudet, utan av hela kroppen. Vi är inte sammanfogade bara för vrt behov av Jesus, utan ocks för vrt behov av varandra. Paulus säger: "Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte."" (1Kor 12:21)

Lägg märke till andra delen av den här versen. Inte ens huvudet kan säga till en annan lem: "Jag behöver dig inte." Vilket otroligt pstende. Paulus säger till oss: "Kristus kommer aldrig att säga till ngon av sina lemmar "Jag behöver dig inte." Vrt huvud sammankopplas frivilligt med var och en av oss. Dessutom säger han att vi alla är viktiga, till och med nödvändiga, för att hans kropp ska fungera.

Detta är speciellt sant för lemmar som kanske är trasiga och srade. Paulus poängterar: "Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast s mycket mer nödvändiga." (12:22) Sedan tillägger aposteln: "Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med s mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med s mycket större anständighet." (12:23) Han talar om dem i Kristi kropp som är osynliga, dolda och okända. Dessa lemmar har stor heder i Guds ögon och de är absolut nödvändiga för arbetet som hans kropp utför.

Det här avsnittet har en grundläggande betydelse för oss alla. Paulus säger till oss. "Det spelar ingen roll hur liten din självbild är. Du kanske inte tycker att du lever upp till hur en kristen ska vara. Men Herren själv säger: "Jag behöver dig. Du är inte bara en viktig lem i min kropp, du är livsnödvändig för att den ska fungera."


I Matteus 22 berättar Jesus en liknelse
som avslöjar mycket om hans kropp p jorden.


Varje liknelse som Jesus ger innehller en dold sanning om Gud. Dessa hemligheter har Fader, Son och Helig Ande delat innan världens skapelse: "Jag skall öppna min mun för att tala i liknelser. Jag skall förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse." (Matt 13:35) Jesus vittnar om att dessa dolda sanningar endast uppenbaras för dem som tar sig tid att söka honom.

I Matteus 22 läser vi en liknelse som jag tror avslöjar mycket om Kristi kropp. I den skissar Gud sina eviga avsikter med att resa upp en kropp av troende. Kort sagt, han vill ha en brud till sin Son. Denna brud ska vara förenad med Jesus, sammanfogad med honom som ett kött, en kropp. Kristus skall bli hela hennes liv, likas hennes källa. Han ska vara sammankopplad med henne och hon med honom.

Jesus börjar liknelsen med att sl fast: "Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet" (Matt 22:2-3) Kungen i den här liknelsen är helt klart Gud Fader, och sonen här är Kristus.

Här ser vi att Fadern sänder ut den Helige Ande för att söka efter bruden till sin Son. Bruden är naturligtvis Jesu Kristi församling, och den här bruden utgörs av mnga medlemmar. Faktum är att hon bestr av varje person som accepterar kungens inbjudan till bröllopsmiddagen.

Änd säger Jesus i nästa vers: "men de ville inte komma." (22:3) Han talar här om sin egen förkunnelse för judarna. Kristus uppmanade Israel att ta emot honom men de vägrade. Skriften säger: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh 1:11)

S kungen försökte en gng till: "D sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Jag har gjort i ordning min mltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem." (Matt 22:4-6)

Det var inte bara Jesus som judarna dödade utan de slog även ihjäl hans apostlar som följde honom. Kristus säger till oss: "D blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad." (22:7) Jesus talade profetiskt här. Bara ngra rtionden efter hans död marscherade romerska armer in i Jerusalem och förintade den heliga staden. Tidigare i Israels historia hade Gud använt Assyrien för att tukta sitt folk. Nu sände han de romerska generalerna Vaspian och Titus för att bränna ner Jerusalem till grunden. Sledes gick Jesu profetia bokstavligen i uppfyllelse: "Se, ert hus kommer att st öde." (23:38)

Liknelsens nästa stycke innehller hjärtat av mitt budskap om Kristi kropp. Jesus säger: "Sedan sade han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. G därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla ni träffar p. Tjänarna gick d ut p vägarna och samlade alla de mötte, bde onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster." (22:8-10)

Alltsedan Golgata har evangeliet gtt ut till hela mänskligheten: judar och hedningar, slavar och fria, rika och fattiga, goda och onda likas. Det är detta som gjorde att "bröllopssalen fylldes med gäster" (22:10) Först mig rätt, den här scenen handlar inte om Lammets bröllopsmltid. Den festen kommer att äga rum efter domen. Nej, den här mltiden är en anslutningsfest, och gästerna är de som beaktar kallelsen att ta emot Kristus som Herre.

Tänk p det här. Enligt Jesus bestod den här bruden av "alla de mötte, bde onda och goda." (22:10) En sdan grupp inkluderar människor som förut var "onda": missbrukare, alkoholister, prostituerade, mördare, spelare och knarklangare. Men det inkluderar även människor som förut var goda, dessa som förr i tiden litade p köttets rättfärdighet.

Nu har alla de blivit förvandlade. De har bekänt sina synder och blivit tvättade i Kristi blod. De vittnar om det p samma sätt som mnga sjunger varje vecka: "I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans baner över mig." (Höga Visan. 2.4)


En stor skara av människor
har samlats i Guds bankettsal.


När Jesus säger att festen "fylldes" med gäster, använder han det grekiska ordet pletho, som betyder genomsyra, fylla, pverka. Med andra ord representerade dessa gäster Kristi kropp, de som är renade och terlösta. De har blivit pverkade, genomsyrade och fyllda av Guds Helige Ande. Och han har klätt var och en av dem i vita bröllopskläder.

Normalt tänker vi att bröllopsfester varar i ngra timmar, men i den judiska kulturen p Jesu tid kunde sdana fester hlla p upp till sju dagar. Men för Gud är en dag som tusen r, och i den här liknelsen syntes festen ha pgtt sedan Golgata. Den har hllit p i rhundraden, och den kommer inte att ta slut förrän brudgummen kommer tillbaka.

Kära du, förstr du vad detta innebär? Varje dag är din bröllopsdag. Som lem i Kristi kropp är du en del av hans brud. Det betyder att när du gr upp varje morgon ska du ta p dig dina vita bröllopskläder. Om de blir fläckiga och smutsiga tar du dem till Hans Ord för att bli rentvättade. Och du ska hela tiden bära din vigselring. Den tillkännager ditt civilstnd som gift, vilket är bekräftat av den Helige Ande. Till sist ska du festa p brödet frn himlen: Kristus, det himmelska mannat.

DEN HÄR BRÖLLOPSFESTEN SKER VARJE DAG I KRISTI KROPP, MEN EN INKRÄKTARE HAR UPPTÄCKTS I FESTSALEN. Jesus fortsätter med liknelsen:

"När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. D sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man grta och skära tänder. " (Matt 22:11-13)

Vem är den här mannen i liknelsen? Helt klart är hans identitet en allvarlig sak, med tanke p det hemska öde han gick till mötes. En del kommentarer föreslr att mannen representerar dessa som kommer till Kristus iklädda trasor fyllda av deras egen självrättfärdighet. Bilden är av en stackars vilseledd, trasig själ som är dömd genom sin självtillit.

Jag accepterar inte den här tolkningen. Du kanske blir chockad när jag berättar för dig vem jag tror att den här mannen är. Jag finner en ledtrd när kungen tilltalar honom med "vän". Jesus använder samma ord när han tilltalar Judas, innan han blev förrdd. Jag tror att kungen i den här liknelsen använder ordet med stort hn. När allt kommer omkring var han p väg att skicka den här mannen till helvetet.

Enligt min sikt är denne besökare syndens man i egen hög person: Satan. Jag föreställer mig att han stoltserar in p festen, och bär en praktfull purpurfärgad dräkt som han har gjort själv, och inte den klädsel som är föreskriven. Han är den yttersta bilden av stolthet.


Om mannen som beskrivs är Satan,
varför tilläts han att komma in i salen?


Varför stoppades inte mannen vid dörren? Jag tror att Sakarja ger oss svaret. Profeten säger: "Sedan lät han mig se översteprästen Josua st inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sade till Satan: Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem." (Sak 3.1-2)

Josua str naturligtvis för det höga prästerskapet, dessa som har blivit räddade genom Jehova. För troende idag representerar han även Kristi kropp, Guds kungliga prästerskap. I Sakarjas syn stod Satan bredvid Josua för att "motarbeta honom" ("resist him" eng. övers.). Ordet för motarbeta här betyder att attackera och anklaga.

Jag mste erkänna att jag inte vet varför Satan är tillten att anklaga och attackera Guds folk. Men däremot vet jag vad Gud säger ska hända med vr fiende: "Ty vra bröders klagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vr Gud." (Upp 12:10) En dag ska Herren binda djävulen och kasta honom i fängelse för evigt.

Men detta har inte hänt ännu. Under tiden vet Satan att hans tid är kort. S han kommer emot Kristi kropp i stort vredesmod. Hans attacker är präglade av en djärvhet och fräckhet som aldrig förr. Varför? Han vet att det största hotet mot honom är en enad kropp av blodstvättade troende. Och i dessa sista dagar har den Helige Ande utfört att fantastiskt verk med att resa upp och förena kristna över hela världen.

Dessa hängivna tjänare str tillsammans som en kropp. De älskar varandra, ber för varandra, och betjänar de trasiga och missmodiga bland dem. De str även enade i krig. De strider mot fienden, binder hans rike, kastar ut furstar och tar auktoritet över helvetiska makter.

Vi ser denna sista dagars arm förkroppsligad i Jesu liknelse om bröllopsfesten. Dessa blodstvättade krigare är samlade kring Kristi bankettbord. Där växer de sig starkare genom att festa p hans bröd. Och de har alla samma ml: att vara fullständigt beredda att möta brudgummen när han kommer.

Vi borde inte alls bli förvnade över att Satan har inkräktat i Guds hus. Det är hans sista chans att försöka splittra Kristi kropp som växer och mognar. S han har tagit sig in p festen och som en galning försöker han krossa s mnga han kan. Och han är övertygad om att det bästa sättet att göra det p, är att vilseleda Guds utvalda.

Hur bär djävulen sig t? Han gör som han alltid har gjort sedan Golgata: han ljuger för dig. Han anklagar dig och sr in tvivel och fruktan i dig. Jag föreställer mig den här purpurklädda figuren g frn bord till bord för att söka rätt p varje gäst och vilseleda dem. Han planterar tvivel och fruktan i dem, anklagar dem listigt, och försöker att fläcka ner deras vita kläder.


Syndens man riktar speciellt in sig p en viss sorts troende


Jag tror att vi finner nyckeln till Satans strategi i 1 Mos 3. Djävulen hade just lyckats med att fresta Eva, och Gud sade till honom: "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen." (1Mos 3:15)

Kvinnans säd syftar här till Jesus. Med andra ord, Messias skulle komma frn en människa, och Gud profeterade om hans seger p korset. P Golgata skulle Kristus stampa p Satans huvud och krossa honom.

Men Gud profeterade även om att Satan skulle hugga Kristus i hälen. Exakt vad betyder detta? Ssom lemmar i Jesu kropp är vi hans avkomma. Uppenbarligen utgör en del av denna avkomma hälen i Kristi kropp. Vad syftar detta till?

Vi har ftt en del ledtrdar. Först och främst är hälen en del av foten. Vi vet att fotens huvuduppgift är att st eller g. Därför tror jag att foten i Kristi kropp utgörs av dessa kristna som str upp för Jesus. Dessa lemmar har ocks ansvar för att vandra efter den helige Andes ledning. Notera att dessa arbeten är biroller. De är ofta gömda och osynliga, medan andra delar av kroppen märks. I detta avseende är foten ett exempel för de övriga lemmarna i Kristi kropp.

Men foten är ocks en av de mest känsliga delarna av kroppen. Den är täckt för det mesta, för att den ska skyddas. I detta avseende blir betydelsen av det hebreiska ordet för "hugga" talande. Det betyder att lura, eller ljuga i väntan p att f ngon att falla. Jag tror helt enkelt att Satan riktar in sig p de lemmar i Kristi kropp som är känsliga och sras lätt.

Du känner säkert sdana kristna. De älskar Jesus av hela sitt hjärta, men ofta tror de inte att de kan mäta sig med vad som förväntas av dem. De är desperata efter att behaga Gud men är övertygade om att de aldrig gör det. De tvivlar inte p honom, men p sig själva. De faller lätt i fördömelse och känner sig ovärdiga, oönskade och oanvändbara.

Djävulen känner till detta om dem, eftersom hans furstar har observerat deras liv. S nu när Satan kliver in i kungens bankettsal är han fullständigt beredd att attackera. Han gr sina rundor och viskar anklagelser i deras öron. Hans ml? Att övertyga dessa ömhjärtade kristna att ge upp. Han vill se dem kasta av sig sina vita kläder och lämna bankettbordet i yttersta förtvivlan.

Jag mste frga dig: Har Satan varit vid ditt bord ännu? Har du hört en röst viska:

  • "Du ser ren och helig ut men ditt hjärta är svart av synd. Du kommer att svika Gud, du är en värdelös hycklare."
  • "Andra kristna respekterar inte dig, för du är inte begvad. Du tas för given, ingen älskar dig."
  • "Den där synden för länge sedan kommer att hinna ifatt dig. Du kommer att vanära Gud och hans folk, och ditt goda rykte kommer att g upp i rök."
  • "Du kan glömma alla löften som du trodde Gud talade till dig om. Jag lurade dig. Det var min röst du hörde i ditt öra."
  • "Gud är arg p dig. Det är därför som han inte har svarat p dina böner. Du har syndat för mycket."
  • "Du är p väg att förlora ditt jobb. Du kommer slutligen att bli utfattig."
  • "Du kommer inte att klara det. Innan allt är över kommer du att falla."

Dag och natt hör du dessa anklagelser. Du ska veta att Satans enda önskan är att föra bort dig frn bankettbordet. Sedan kan han svälta dig p näringen frn Kristus. Han vill isolera dig s att han kan förgifta din själ. Han försöker att övertyga dig: "Du hller helt enkelt inte mttet. Vad är det för mening med att hlla p? Du kommer aldrig att bli en lem i Kristi heliga kropp." Sanningen är att Satan vet att hans största fiende är en enad kropp av troende. Han är medveten om Jesu löfte om att där tv eller tre är församlade, s vill Fadern tillmötesg deras önskan med glädje. Det är därför han har bestämt sig för att plocka bort oss en efter en.


Kungen i denna liknelse
ser allt som syndens man gör.


Kungen konfronterar till slut den här mannen, och frgar: "Hur kom du in hit utan bröllopskläder?" Han säger med andra ord: "Vad tror du att du hller p med, när du trakasserar mitt folk? Trodde du att jag inte skulle se dig? Trodde du att jag inte skulle ta itu med dig?"

Frn den allra första lögnen som Satan viskade till dig, har Gud observerat varje drag, och han har vidtagit tgärder för att tysta djävulens lögner. Skriften säger att kungen gjorde den ovälkomne mannen svarslös. (se Matt 22.12) Gud sade: "Inga fler anklagelser i min bankettsal, Satan. Inga fler lögner till mitt folk." Sedan befallde kungen sina tjänare: "Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret!"

Slutligen avslutas liknelsen med dessa ord frn kungen: "Ty mnga är kallade, men f är utvalda." (22:14) Jag föreställer mig att kungen tittar ut över bankettsalen, och säger: "För mnga r sedan kallade jag p Israel, genom mina apostlar, men de vägrade att lyssna. Men nu har dessa gäster, här i mitt hus, svarat p min kallelse. Jag säger er, de har blivit utvalda, och jag tillter inte Satan att skära bort ngon av dem frn min kropp."

Vi vet att djävulen inte har kastats i sitt eviga fängelse ännu, men medan vi festar vid bankettbordet och väntar p att Brudgummen ska komma, har vi ftt en befallning. Kungen har sagt att vi ska binda djävulen till händer och fötter och kasta ut honom frn bankettsalen. Kort sagt, vi ska resa oss upp och vidtaga allvarliga tgärder mot Satans attacker mot Kristi kropp.

Otroligt nog ignoreras denna befallning av mnga kristna. Varje gng vi ser en ömhjärtad troende lida nöd, tänker vi: "Jag erbjuder honom tröst. Jag vill ge honom ett lyssnande öra." Eller: "Jag kan förse honom med ett visst stöd. Jag ger honom ett ml mat, eller erbjuder honom ekonomisk hjälp." Detta är verkligen kärleksfulla och gudfruktiga handlingar, men ofta räcker de inte.

Om vi vet att Satan talar lögner in i ngons liv mste vi göra mer än att bara lyssna eller erbjuda själavrd. Vi mste komma tillsammans med andra troende och ta auktoritet över fienden. Jesus säger till oss att ett visst demoniskt tryck "gr endast ut genom bön och fasta." (Matt 17:21) Sledes ska vi genom bön och fasta binda fienden till händer och fötter, och kasta ut honom frn vra syskons sinne, själ och omständigheter.

Jag har tillbringat mnga timmar med att själavrda nedslagna kristna och försöka f dem ut ur deras problem. Men mer och mer känner jag igen djävulen där han str över dem och övertygar dem med sina lögner. Varje gng jag ser djävulen arbeta p ännu en känslig troende reser sig en helig vrede inom mig. Och jag inser att jag mste göra vad alla kroppens sanna tjänare är kallade att göra: binda Satan till händer och fötter i Jesu namn, och kasta ut honom i mörkret.

Lever du under ett moln av förtvivlan? Känner du en broder eller syster som är nedslagen, som lyssnar till Satans anklagelser? Jag uppmanar dig att söka upp bedjande kristna i Kristi kropp. G till dem som verkligen känner Guds hjärta, och lt dem avslöja fiendens lögner för vad de är.

Skriften säger att om en av oss lider, d lider alla. Det är därför som det är absolut livsnödvändigt att vi kommer tillsammans i Jesu namn, för varandras skull. Vi mste kalla Frälsarens auktoritet, binda fienden, och kasta ut honom ur varandras liv. Sedan kan vi hlla varje tanke fngen under Kristi lydnad. Det är Kristi kropps verkliga uppgift.

---
Anvands med tillstand frn World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Times Square Church Information | Information till Nya Lasare

Flersprakig Web Site

BEGRANSNINGAR I COPYRIGHT/REPRODUKTION:

Dessa data filer ags av World Challenge. Dessa far inte andras eller redigeras pa nagot vis. De far reproduceras endast i sin helhet for att spridas gratis som "freeware" utan kostnad. All aterutgivning av dessa data filer maste innehalla copyright noteringen [ t. ex. © 2002 av World Challenge"] Denna data fil far inte anvandas utan tillstand fran World Challenge for aterforsaljning eller for att oka vardet av nagon vara som saljs. Detta inkluderar hela innehallet med undantag av nagra fa korta citat. Var vanlig och ge foljande kallangivelse: Copyright © 2002 av World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Detta material ar endast for personligt bruk och far inte publiceras pa andra web-sidor. Lorain County Free-Net Chapel innehar ensamratt fran World Challenge, Inc. att publicera dessa budskap pa dess web-sida. Du far fritt tanka ner, kopiera, trycka och distribuera detta material, sa lange som du inte publicerar det pa en annan internet site. Du kan, emellertid, lanka denna site med referens till dessa budskap.


Denna web site ar en service fran
The Missing Link, Inc.®
Lankar samman Ungdomar och Vuxna i Svarigheter med Livsforvandlande Program
Web Site - misslink.org
Kyrka Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Predikstolsserier Flersprakig Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TILLBAKA

Webmaster
Denna sida var senast uppdaterad 28 April 2003.

Varfor Vackelsen Drojer/ "Hjalp!"/ Vad Finns Har/ Sponsor/ Trosframstallning/ Bibelstudie
Runt Pianot/ Anslagstavla/ Bibliotek/ Kyrka/ Svenska Predikningar Index/ Predikstolsserier