Klicka har for att ga tillbaka till World Challenge Predikstolsserier flersprakiga sida

Den fantastiska välsignelsen av att vara i Kristus!
(The Incredible Blessings Of Being in Christ!)


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Av David Wilkerson
5 januari, 1998
__________

Kristna idag lever i en tid av stort ljus. Den helige Ande har uppenbarat för oss den kraftfulla meningen av Jesu verk på korset, och den fantastiska välsignelse det betyder för våra liv.

Ändå fanns det en tid då Kristi underbara verk var förmörkat för världen. Den tiden är känd som medeltiden helt enkelt därför att meningen med korset var dolt för mänsklighetens ögon.

De flesta predikningar under den tiden fokuserade på Guds vrede och fördömelse. Påvar och präster predikade ett evangelium av gärningar och folket utförde ett antal handlingar för att försöka få frid med Gud. De reste miltals till helgedomar, böjde knä i tillbedjan till stenikoner, upprepade långa böner, tummade på radband. Ändå ökade dessa saker bara deras träldom och bringade ett djupare mörker till deras själar.

Människor visste ingenting om de förmåner och välsignelser som fanns tillgängliga genom Kristi seger på Golgata. Men också idag, med all undervisning om detta ämne tillgänglig, förstår majoriteten av kristna ändå inte många viktiga aspekter av Kristi verk för oss. Jag skulle vilja tala om en av de aspekterna i detta budskap och det är, vad det betyder att vara "i Kristus".

Som en herde för Herrens flock, så händer det att jag predikar om helvetet, fördömelse och Guds vrede. Men mer och mer har jag blivit övertygad om att det enda sätt som jag kan leda Guds folk till ett segerrikt liv är att predika välsignelsen och förmånen av att vara "i Kristus".

Faktum är, att vara i Kristus är den enda grund på vilket sann helighet och rättfärdighet kan byggas. Utan den grunden, förlitar vi oss på vårt kött för att försöka producera en sorts helighet i oss själva. Men sann helighet nås bara genom att känna Guds rikedom i Kristus Jesus.

"Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är" (Titus 2:11-12). Endast Guds nåd kan lära oss den teologi som leder till helighet. Och inga gärningar kan någonsin producera det.

Bara när vi förstår den välsignelse som är vår genom att vara i Kristus kommer vi att stå på en fast grund. "Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten" (Kolosserbrevet 1:27).

Men vet du vad det betyder att vara "i Kristus"? Jag har hört många kristna tala om det men jag tror få förstår det!


Jag ber att den helige Ande skall
öppna våra ögon för att upptäcka i
Guds ord den fantastiska förmånen
av "att vara i Kristus"


Gud talade till Jesaja om en särskild tjänare som gläder sig i sitt hjärta: "Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär" (Jesaja 42:1). Vem är denne som Gud ger kraft, och leder alla hans steg? Vem är denne utvalde denne som han har kär?

Vi finner svaret i Matteus evangelium: "När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: 'Detta är min älskade son, han är min utvalde'" (Matteus 3:16-17)

Det hebreiska ordet för "han är min utvalde" här är "har kär". Gud sade, med andra ord, "Min själ har min son, Jesus Kristus, kär"!

Genom gamla testamentet, så offrades ett stort antal av får och boskap till Herren. Floder av djurblod flödade i århundraden. Ändå säger Bibeln ingenting om att dessa offer behagade Herren: "ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder.... Brännoffer och syndoffer gladde dig inte" (Hebréerbrevet 10:4,6).

Men redan i nästa vers läser vi dessa underbara ord från Jesus: "Då sade jag: Se, här är jag.... Gud, för att göra din vilja" (vers 7). Kristus kom till jorden för att göra vad inget djuroffer kunde göra.

"Därför säger Kristus när han inträder i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig" (vers 5). Gud hade berett en fysisk kropp här på jorden för Jesus en kropp som skall bli det slutliga, fullkomliga offret.

Kort sagt, Gud förnedrade sig själv för vår skull, lade sig i en mänsklig livmoder, han tog på sig vår natur. Och han gav upp himmelens rikedomar för att bli fattig för vår skull att ge sitt liv för att förlossa oss!


Från världens skapelse hade
Gud bara en plan för att återlösa
en fallen, syndfull mänsklighet och
föra oss tillbaka in i hans goda nåd.


Guds plan för att frälsa mänskligheten var enkel. Han sade "jag skall sända min egen Son som en befriare. Och efter att han har dött, återuppstått och står inför mig i härligheten, kommer jag att erkänna endast Honom!" Du förstår, Jesus är av samma Ande och väsen som Gud och bara Han kunde någonsin stå inför den helige Fadern. Gud skulle aldrig acceptera ett verk av mänskligt kött, hur bra det än kunde verka. Han skulle erkänna endast Kristus tjänaren som fullständigt behagade Honom!

Så Herren sade, "Min son skall bli det enda offerlammet. Och han skall samla i sig själv alla som har blivit skilda från mig. Han skall återläsa människan till mig genom sitt eget blod!" "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud..." (1 Petr 3:18)

När Jesus sade, "...en kropp har du danat åt mig." (Hebr. 10:5), menade Han inte bara en mänsklig kropp, men också en andlig kropp. Och denna kropp består av alla som tror på Honom.

"jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader...allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt" (Efesierbrevet 1:17, 22-23).

"en enda kropp..." (4:4). Alla som är "i Kristus" genom tron är födda in i hans andliga kropp. Sannerligen, i den stunden vi ger våra hjärtan helt till Jesus, och omvänder oss från våra synder och litar på honom, blir vi adopterade, ingjutna in i hans kropp: "Vi är ju delarna i Hans kropp" (5:30).

Ja, det finns en fysisk människa i himlen: Jesus, Sonen, sitter på Faderns högra sida. Men han ses inte fysiskt i denna världen. Faktum är, vi delarna i Kristi kropp på jorden är den enda Jesus denna värld kan se!

Ändå är inte församlingen ett enda samfund eller en organiserad struktur. Det är inte endast en samling troende som samlas runt en lära eller etiska värderingar. Snarare ger skriften bilden av församlingen som en kropp av pånyttföda troende som erkänner Jesus som den förstfödde av en ny mänsklighet:

"Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan" (5:32). "Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud han som också är frälsare för denna sin kropp" (5:23). "Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste" (Kol 1:18). Alla som är i Kristi kropp underordnar sig huvudet. Och de vet att Gud inte accepterar någon utom den som är "i Kristus"!


I Mika 6, frågar ett avfallet och förvirrat Israel,
"Hur kan vi stå inför en helig Gud?"


"Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas Honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott?" (Mika 6:6-7).

Israeliterna ställde en bra fråga: "Hur kan en människa närma sig en helig Gud? Hur kan vi någonsin behaga honom och bli accepterade av honom? Vilket sorts offer vill han ha av oss vårt blod, våra kroppar, våra barn?"

Guds svar framträder i skriften: "Jag vill inte ha era offer era goda gärningar, era löften, era moraliska handlingar. Inget av dessa köttsliga saker är acceptabelt i mina ögon. Ingenting kan behaga mig, utom min son och alla som finns i Honom!"

Just nu, vill jag att du skall försöka tänka på den mest moraliska, uppriktiga person du känner. Inte ens han eller hon accepteras i Guds närhet, utanför Kristus. Och alla den personens goda gärningar, vänliga natur och generositet är bara smutsiga trasor i Guds ögon.

Så hur blir vi accepterade av Gud, Paulus skriver, "...den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son" (Efesierbrevet 1:6). Vi är accepterade bara när vi är "i den älskade" det betyder, i Kristus, en del i Hans kropp. Våra goda gärningar kommer som ett resultat av att vara i Honom!

"och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himmelen och på jorden" (1:10 min kursivering). "Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande" (2:18). Vi har inte tillträde till Gud utan att vara i Kristus!

Om du har givit ditt hjärta helt till Jesus, har du troligen ställt samma fråga som Israel ställde: "Gud, hur kan vi behaga dig? Hur kan jag någonsin komma inför dig med all mina fel och misslyckanden? Hur kan jag bli accepterad av dig, älskad av dig, behaga dig?"

"Jag har kämpat, givit löften, gjort mitt bästa. Men varje gång jag tror att det går framåt, så går jag två steg tillbaka. Skulle jag läsa bibeln mera? Skulle jag tillbringa mer tid i bön? Skulle jag vittna mera? Herre, vad vill du ha av mig?"

Gud svarar oss som Han svarade Israel: "Jag vill inte ha något av era offer eller era goda gärningar. Det är bara min sons verk, som gläder och behagar mig!

Men jag har utvalt er som min sons älskade brud. Jag valde er innan världen var skapad till att bli gifta med honom. Jag bönfallde er, övertygade er och genom min ande förde jag er in i Honom. Så, jag frågar dig hur kan jag inte älska och glädja mig i min sons brud den brud jag själv utvalt? Jag kan inte hata mitt eget kött!"

Jesus bad till Fadern: "Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem" (Johannes 17:10). "...för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem" (vers 26).

Jesus gör det klart: När vi är ett med Honom, så åtnjuter vi samma kärlek från fadern som han gör. Gud gläder sig i oss lika mycket som han gör i sin egen son! Han säger, "jag älskar alla som är i min son för alla som är hans är mina!"

Bibeln säger oss också att Gud är vår Fader, precis som Han är Kristi Fader. Jesus vittnade: "...jag stiger upp till min och er fader, min Gud och er Gud" (20:17).

Så, hur hårt kämpar du för att behaga Gud? Går du igenom perioder när du känner att du behagar Honom? och har du andra perioder när du känner att du inte behagar Honom?

Vänner, ni måste sätta fakta före era känslor! Och faktum är, Guds behag i dig har ingenting att göra med ditt kämpande, din ihärdighet, god intentioner eller gärningar. Nej allt har att göra med din tro!

Jag tror att Gud vill att vi skall ha vad jag kallar en "fokuserad tro." Det är en tro som säger, "All din tro skall fokuseras på denna enda princip att om du önskar att vara helig inför Gud, måste du komma till honom 'i Kristus'!"

Hebréerbrevets författare varnar för att vara "...ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden" (Hebréerbrevet 3:12). Detta handlar om tro! När vi går bort från den grundläggande läran om att bli accepterad genom Gud varande i Kristus, går vi bort från Herren. Och vi går tillbaks till lagen, köttet och andlig fångenskap!

"Vi däremot som har kommit till tro får gå in i den vila...ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt" (4:3,10). Skriften gör det klart: beviset för tro är vila!

Det enda sättet att ge din kämpande, svettande, bekymrade själ att få frid är att övertyga dig själv, "jag är i Kristus och i Honom, är jag accepterad av Gud och behagar Honom. Han gläder sig i mig, vare sig jag är glad eller bekymrad. Det spelar ingen roll hur jag känner mig, jag vet min ställning i Kristus att jag sitter med Honom i det himmelska!"


Om att vara "i Kristus" ger sådan
fantastisk välsignelse, hur kan vi veta
att vi verkligen är "i Kristus"?


Det finns många bevis på att vara "i Kristus". Men jag vill ge dig tre tydliga bevis från skriften som visar om du är i Kristus:

(notera dessa bevis har beröring med din första omvändelse från synd, när du vänder dig bort från ondska, litar på Kristus för evig frälsning, och tillåter Honom att föra dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus.)

1. Du är i Kristus om du är i en ständig process av förnyelse. De som är "i Kristus" förlitar sig inte på en erfarenhet av att en gång ha blivit omvända. Snarare, ropar de ständigt efter att bli förvandlade och förnyade i den helige Ande. Deras dagliga bön är, "Herre, ta ur mig allt som inte liknar dig. Rena mig, och gör mig till en avbild av din Son!"

"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit" (2 Korintierbrevet 5:17). "Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss" (Titus 3:5-6).

"återföder" betyder här "göra nytt", eller "återuppliva och producera något nytt." Paulus säger, Den helige Ande arbetar i dig renoverar dig!"

Du förstår, Kristus har den helige Ande utan gräns. Och därför att vi är delar i hans kropp, flödar hans Ande till var och en av oss, varje del och varje medlem. Så, när vi är i Kristus, blir vi närda av hans Ande och gjorda till en avbild av Jesus själv!

2. Du är i Kristus om du låter ditt liv styras av skriften. Vördar du och fruktar du Guds ord? Går du dagligen till skriftens spegel för att bli förvandlad av den?

"men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom." (1 Johannes 2:5). Bibeln slår fast: Vi vet att vi är i Kristus om vi lyder och älskar hans ord. Och det är också hur Guds kärlek fullkomnas i oss!

Paulus skrev till Thessalonikerna: "...be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er" (2 Thessalonikerbrevet 3:1). Uttrycket "spridning" betyder "möter inget motstånd i er." Paulus sade, "när du läser eller hör ordet, ära det och låt det regera ert liv. Låt det styra er!"

Kristna citerar ofta den här versen: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria" (Johannes 8:32). Men detta löfte hänger på den föregående versen: "...Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (vers 31).

Frasen "om ni förblir i mitt ord" betyder "om ni lever i och håller mina bud". Med andra ord: "När ni är i mig, kommer jag att uppenbara min sanning för er. Men jag kommer inte att uppenbara den för er, om ni inte ämnar leva i den. Ni kommer att lära känna sanningen när ni har överlåtit er till att lyda den!"

3. Du är i Kristus om din tro är blandad med människokärlek. Skriften säger att om du inte har människokärlek, eller ovillkorlig kärlek, kan du inte vara i Kristus:

"och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting" (1 Korintierbrevet 13:2). "Ingenting" betyder på grekiska här, "jag är ingenting nu inte heller kommer jag att bli någonting". Med andra ord: "Utan ovillkorlig kärlek till alla, är jag ingen och jag kommer alltid att vara ingen!"

Du kan vara en begåvad predikant eller en kraftfull evangelist...du kan hela andra genom din tro...du kan förflytta berg genom att bara tala ett ord...du kan undervisa Guds ord med kraft och smörjelse...men om du inte har kärlek till andra, är du ingenting!

"...Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss" (1 Johannes 4:12-13).


Paulus nämner många
"frukter av människokärleken"
Men jag vill fokusera på en av dem


Om du besitter denna frukt, då har du ett klart bevis på att Kristus bor i dig. Helt enkelt detta: "Kärleken...är inte utmanande..." (1 Korintierbrevet 13:4-5).

Det grekiska ordet för "utmanande" är "paraxuno". Det kommer från ett ord som betyder "syra" och "snabbt och plötsligt". Sedan har det ytterligare en rot som betyder "en som står nära". Om man sätter ihop dessa betydelser så blir det: Att vara utmanande är att brusa upp och ge syrliga kommentarer, att få ett utbrott och att rikta det mot någon som står nära dig!

Kort sagt, bibeln säger, "om du är i Kristus, och älskar ovillkorligt kommer du inte att vara utmanande. Och dina största prövningar kommer att vara bland dem som står nära dig din maka, dina barn, dina vänner!"

Har du kort stubin? Hur enkelt brusar du upp? Om du är i Kristus, kommer en röst att ropa inom dig när du blir arg, "Herre, hjälp mig! Helige Ande, lugna ner mig!"

Bara ett par dagar innan jag skrev det här budskapet, blev jag tvungen att praktisera det jag predikar. Min fru, Gwen, sade något som oavsiktligt rörde vid en öm punkt inom mig. Hon menade inte att slå ner men jag tog emot det på det sättet, och det fick mig att tända till. Jag började koka på insidan och plötsligt, kom det ur min mun en ström av syrliga anmärkningar arga ord, som alla slog ner.

Gwen försökte be om förlåtelse (för något som hon inte ens hade gjort) men jag vände ryggen åt henne och gick till mitt kontor. Jag satt en timme i mörkret, och klagade till Herren: "Gud, hon slog där jag är känslig och det gör ont. Jag var tvungen att reagera!"

Men när jag försökte be, var himmelen som mässing. Nästa morgon, när jag tog ut min bibel för att börja min dagliga läsning, kom jag till första Korintierbrevet. Och mina ögon föll på den här versen "Kärleken...är inte utmanande..." (samma som tidigare).

Plötsligt, såg jag i spegeln av Guds ord och jag såg ansiktet på en predikant som var utmanande! Mitt hjärta blev betaget, och jag ropade, "O Herre, det är jag. Gud, förlåt mig!"

Omedelbart ropade jag på Gwen, att komma in i mitt kontor. När hon kom in, något förbryllad, kunde jag bara peka på bibelstället och säga, "Älskling, läs detta. Det beskriver mig, eller hur? Jag blir alldeles för lätt utmanad. Gwen, snälla förlåt mig!"

Mina älskade, jag vet att jag är i Kristus därför att jag vill bli förändrad, förnyad, formad till Kristi avbild genom den helige Ande. Och för det andra, jag vet att jag är i Kristus därför att jag fruktar för Hans ord. Slutligen, jag vet att jag är i Kristus därför att jag längtar efter att få älska ovillkorligt den människa som står mig närmast.

Har du dessa tre kännetecken i ditt hjärta? Har du en hunger after att bli förnyad genom den helige Ande att bli förändrad till Jesu avbild? Är Guds ord ditt dagliga bröd, själva huvudinnehållet i ditt liv? Och har du människokärlek, ovillkorlig kärlek, till alla människor och särskilt för dem som står dig närmast?

Kära heliga, du kanske inte är perfekt, Man om du är i Kristus, då arbetar du ständigt med dessa områden i ditt liv, genom den helige Andes kraft. Och genom tron kan du komma till Fadern och bli fullständigt accepterad, vad du än kämpar med därför att Kristus är i dig!

Det är dags för dig att glädja dig över din välsignade position i Kristus. Du är den himmelske Faderns älskade barn Hans härlige tjänare, som alltid förändras till hans sons avbild därför att Kristus är i dig!

---
Anvands med tillstand från World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Times Square Church Information | Information till Nya Lasare

Flersprakig Web Site

BEGRANSNINGAR I COPYRIGHT/REPRODUKTION:

Dessa data filer ags av World Challenge. Dessa far inte andras eller redigeras pa nagot vis. De far reproduceras endast i sin helhet for att spridas gratis som "freeware" utan kostnad. All aterutgivning av dessa data filer maste innehalla copyright noteringen [ t. ex. © 2003 av World Challenge"] Denna data fil far inte anvandas utan tillstand fran World Challenge for aterforsaljning eller for att oka vardet av nagon vara som saljs. Detta inkluderar hela innehallet med undantag av nagra fa korta citat. Var vanlig och ge foljande kallangivelse: Copyright © 2003 av World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Detta material ar endast for personligt bruk och far inte publiceras pa andra web-sidor. Lorain County Free-Net Chapel innehar ensamratt fran World Challenge, Inc. att publicera dessa budskap pa dess web-sida. Du far fritt tanka ner, kopiera, trycka och distribuera detta material, sa lange som du inte publicerar det pa en annan internet site. Du kan, emellertid, lanka denna site med referens till dessa budskap.


Denna web site ar en service fran
The Missing Link, Inc.®
Lankar samman Ungdomar och Vuxna i Svarigheter med Livsforvandlande Program
Web Site - http://misslink.org
Kyrka Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Predikstolsserier Flersprakig Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TILLBAKA

Var webmaster valkomnar dina kommentarer och forslag.
Denna sida var senast uppdaterad 13 oktober 2003.

Varfor Vackelsen Drojer/ "Hjalp!"/ Vad Finns Har/ Sponsor/ Trosframstallning/ Bibelstudie
Runt Pianot/ Anslagstavla/ Bibliotek/ Kyrka/ Svenska Predikningar Index/ Predikstolsserier