Click here to go back to World Challenge Kansel Reeks multilingual page

Vad har hänt med omvändelsen
(Whatever Happened To Repentance?)


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Av David Wilkerson
2 Augusti, 1999
__________

Vad har hänt med omvändelsen? I de flesta kyrkor hör du knappast ordet nämnas idag - inte ens i Baptist, Pingst eller evangelikala sammanhang. Pastorer kallar sällan på sina församlingar till att sörja över synd - att begråta eller känna förkrosselse över att de sårar Kristus med sin ondska.

Istället så hör vi detta budskap från våra talarstolar idag, "Tro bara. Ta emot Kristus, så blir du frälst." Texten vi skall använda för att belysa detta budskap är Apostlagärningarna 16:30-31

I det här stället, hölls aposteln Paulus i fängelse när plötsligt marken skakade och celldörrarna öppnades. Fängelsevakten trodde omedelbart att alla fångarna flytt, villket betydde att han riskerade att avrättas. I sin desperation, drog han sitt svärd och skulle ta livet av sig när Paulus och Silas stoppade honom, försäkrade de honom att ingen hade flytt.

När han såg detta, föll han ned framför apostlarna och ropade, "… Vad skall jag göra för att räddas"? De svarade: "Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj." (Apg. 16:30-31)

När vi läser det här stället, är det viktigt att komma ihåg att fängelsevakten var på gränsen till att begå självmord, med svärdet i hand. Han var redan vid en omvändelsepunkt - på sina knän, skakande och bruten, framför apostlarna. Så hans hjärta var verkligen förberett för att ta emot Jesus i tro.

I Markus evangelium, säger Kristus till sina lärjungar, "Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd" (Mark 16:16). Det står klart utifrån vad Jesus säger här att frälsning finns bara i att acceptera honom och bli döpt.

Emellertid, säger Jesus strax innan"… Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen". (Vers 15). Han säger, i huvudsak, att innan människor kan tro på honom, så måste evangelium först bli predikat för dem.

Och vad är detta evangelium som Jesus refererar till? Det är det evangelium som Jesus själv predikade - omvändelsens evangelium!

Jesus kallade människor till att omvända sig innan han ens kallade dem till att tro! Markus skriver, "… kom Jesus till Galiléen och förkunnade Guds budskap och sade:" Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." (Mark 1:14-15). Kristus predikade, "Omvänd först - och tro."

På ett annat ställe säger Jesus om sitt uppdrag, "… Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare". (Matt 9:13). Och han sade till galiléerna, " Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de". (Luk. 13:3).

Jesu evangelium handlade om omvändelse


Johannes döparen predikade också
om omvändelse, för att förbereda
Israel för Kristi ankomst.


Johannes budskap till judarna var enkelt och rättframt: " vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéens öken och förkunnade: "Omvänd er. Himmelriket är nära." (Matt 3:1-2).

Människor kom överallt ifrån för att höra Johannes predika. Och han talade inte i oklara termer: "Messias skall snart framträda mitt ibland er - så ni måste förbereda er för att möta honom! Ni kanske känner er upprymda över att han kommer. Men jag skall säga er, era hjärtan är inte förberedda - för ni håller fortfarande fast vid era synder!

"På utsidan verkar ni rena och heliga. Men inuti, är ni fulla av döda ben! Ni är en generation ormar, utan någon gudsfruktan. Ändå har ni inte förstått att ni är syndare. Jag varnar er - ni måste ta itu med er synd innan ni kan tro på frälsaren och följa honom. Så, omvänd er, vänd er bort från er synd - och lev på ett sätt så ni reflekterar en genuin förändring!"

Vilket evangelium predikade Petrus till massorna på pingstdagen? Bibeln säger oss att när människorna hörde aposteln vittna, "… Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva" (Apg. 2:37-38).

Petrus sade inte åt dessa människor att bara "tro och bli frälsta". Han bad dem inte bara att fatta ett beslut, att rösta på Jesus. Nej - han sade åt dem att omvända sig snabbt, och sedan bli döpta i lydnad till Kristus.

Vilket evangelium predikade Paulus till de hedniska atenarna på marskullarna? Han sade åt dem väldigt tydligt, "… men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig". (Apg. 17:30).

Dessa grekiska intellektuella hade inga problem med att tro på Gud. Faktum är, att deras tidsfördriv var "att tro". De trodde på många gudar - först den ene, sedan den andre. När någon kom och predikade en gud på ett övertygande sätt, så trodde de på det. Så, de trodde - men de gjorde det medan de levde i synd. Att bara tro var inte tillräckligt!

Paulus sade åt dessa män, nej, nej - det är inte Kristus! Jesus kan inte bara läggas till eran lista av gudar. Ni kanske tror på dem alla, men ni kan inte bara göra det med Jesus. Han har kommit för att frälsa er från era synder. Och han befaller alla sina efterföljare att omvända sig och bli renade!"

Senare, predikade Paulus samma omvändelsens evangelium till kung Agrippa: "… kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen. Först i Damaskus och Jerusalem och sedan över hela Judéen och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar mot ånger" (Apg. 26:19-20).

Paulus säger, "Var jag än har varit, har jag predikat omvändelse. Och genuin omvändelse bevisar sig genom sina gärningar!"

Dessa ställen klargör för oss att den apostoliska församlingen predikade oförskräckt samma evangelium som Johannes och Jesus predikade: "Omvänd er för era synders förlåtelse!"


Vad betyder det att omvända sig?


En del kristna tror att omvändelse betyder att bara "vända om" och gå i motsatt riktning. Men bibeln säger oss att omvändelse är mycket mer än så.

Jag hörde en gång en man säga, "jag är så glad att jag kan nytestamentlig grekiska. Det över sätter ordet "omvänd" till att betyda, "att förändra sitt sinne".

Nej - denne man kan inte sin grekiska! Denna fulla, bokstavliga meningen av ordet "omvänd" i nya testamentet är "att känna ånger och självförebråelse för sin synd gentemot Gud: att vara ångerfull, ledsen, att vilja ändra riktning." Skillnaden i betydelsen vilar här på ordet "vilja". Sann omvändelse innefattar en längtan att förändras!

Dessutom, att bara vara ledsen utgör inte omvändelse. Snarare, leder sann sorg till omvändelse. Paulus slår fast, En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död." (2 Kor 7:10).

Paulus talar här om en sorg utan saknad - en som är genuin, som klistrar sig fast i den omvändes liv. Denna sorts gudaktiga sorg producerar naturligt en omvändelse som innehåller ett hat av synden, en rättfärdig gudsfruktan och en längtan att göra allt fel till rätt.

Det skulle inte förvåna oss, sedan, att Paulus predikade omvändelse för de troende. Han gav ett starkt budskap om omvändelse till de kristna i Korint. De troende i Korint hade blivit rikligt välsignade av Gud, de hade haft goda lärare. Ändå hade deras församling fortsatt att vara uppfylld av synd.

Först vittnade Paulus för korintierna, " Allt som kännetecknar en apostel har jag utfört bland er utan att någonsin svikta, med tecken, under och kraftgärningar" (2 Kor 12:12). Men sedan säger Paulus rakt ut: "Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall finna er annorlunda än jag önskar…" (vers 20).

Vad var Paulus rädd för? Helt enkelt detta: " Måtte min Gud inte än en gång förödmjuka mig när jag kommer till er, och måtte jag slippa sörja över de många som har syndat och ännu inte omvänt sig från orenheten, otukten och utsvävningarna som de har levat i" (vers 21).

Denne ömsinte herde älskade de kompromissande kristna i Korint. Ändå visste han att de hade blivit undervisade om att en livsstil i svår synd var fel. Och han sade åt dem, "När jag kommer för att besöka er, så skall ni få se mig hänga med huvudet i sorg. Mina ögon skall tåras, och min röst skall kvida i sorg".

"Om jag får se att ni fortsätter att ge fritt utlopp åt orenhet, otukt och åtrå. Så kommer jag att bli fullständigt bruten - för att evangelium inte har gjort sitt verk i ert hjärta. Ni har ännu inte omvänt er från er synd. Och jag skall ljudligt kalla er till omvändelse!"


Dessa Paulus ord får mig att skämmas!


När jag läser Paulus ord, finner jag att jag undersöker min egen tjänst och jag måste fråga mig, "har jag förminskat det evangelium som Jesus predikade - evangeliet om omvändelse? Har jag i själva verket klippt bort kostnaden av att följa Jesus ur min Bibel? Har jag sänkt standarden genom att säga åt människor, "bara tro och bli frälst"?

När jag ser på kyrkan idag, undrar jag: Insisterar vi evangelikaler på en biblisk "gudomlig sorg" som belägg för sann omvändelse? Eller leder vi massor av oomvända människor in i en falsk trygghet? Undervisar vi dem felaktig om att allt Gud kräver av dem är att säga, "jag tror på dig Jesus"?

Har vi förminskat den genuina övertygelsen om synd? Har vi gått in och erbjudit frälsning till dem som inte har omvänt sig - som inte har sörjt över sina överträdelser, som inte har sett den oerhörda syndfullheten i sina synder, som bara har sökt tron så att de kunde gömma sin åtrå bakom den?

Vi hör ständigt dessa hemska överdrifter om antal människor som kommer till Jesus genom olika organisationer. Kristna rapporterar att tjogtals blev frälsta när de predikade i fängelser, på skolor, friluftsmöten. De säger, "Alla där gav sitt hjärta till Jesus. När jag slutade predika, kom alla fram för frälsning."

Nej - det är en tragisk överdrift! För ofta, är det som händer att alla bara upprepar en bön. De bara ber det de blir tillsagda att be - och få av dem fattar vad de säger. Sedan går de flesta tillbaka till sitt hedniska liv!

Dessa människor upplever aldrig ett djupare verk av den helige Ande. Som ett resultat, omvänder de sig aldrig, de sörjer aldrig över sina synder - och tror aldrig riktigt. Tragiskt nog, så har vi erbjudit dem något som Jesus själv aldrig erbjöd - frälsning utan omvändelse.

Jag tror att kyrkan har tagit bort känslan av överbevisning. Tänk på det - du ser sällan några tårar på kinderna hos dem som blir frälsta mera. Naturligtvis, vet jag att tårarna inte frälser någon. Men Gud har skapat oss människor, med verkliga känslor. Och varje syndare på väg till helvetet som har blivit berörd av den helige Ande känner naturligt en djup sorg över vilket sätt han har bedrövat Herren.

Aposteln Paulus kände denna sorts gudomliga sorg, när han förnekade att han kände Jesus. Plötsligt, översköljdes han av minnena av vad Jesus hade sagt honom: " Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: 'Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig.' Och han brast i gråt." (Mark 14:72).

När Petrus mindes dessa ord, överfölls han av känslor. Och plötsligt, fann han sig springande genom Jerusalem, gråtande, "Jag har förrått Herren"!

Älskade, vi kan inte arbeta upp den sortens omvändelse i vårt eget kött. Bara den heliga Ande kan uppenbara för oss, liksom för Petrus, att vi också har sårat vår älskade frälsare. Och den uppenbarelsen borde fylla oss med djup sorg!

Jag håller inte med om alla puritanska teologer doktriner, men jag älskar deras betoning på heligheten. Dessa gudaktiga predikanter betecknade sina predikningar som att "plöja djupt". De trodde inte de kunde så sann trossäd innan marken i deras åhörares hjärtan hade blivit plöjd på djupet.

Så puritanerna försäkrade sig om att deras predikningar gick på djupet, och bröt upp all obrukad mark i åhörarnas själar. Deras predikningar producerade äkta omvändelse i församlingarna. Och, som ett resultat, producerade den på lång sikt starka, mogna, trogna kristna.

Idag, emellertid, är den mesta förkunnelsen såning utan plöjning. Jag hör väldigt få predikningar numera som går under ytan. Plöjning på djupet vänder sig inte bara mot syndens sjuka, den gräver sig också ner till själva orsaken för sjukdomen. Mycket av förkunnelsen vi hör idag fokuserar på botemedlet medan den ignorerar sjukdomen. Den erbjuder ett recept men inte operation.

Sorgligt nog, så får vi människor att tro att de blivit botade från synden fast de inte ens visste att varit sjuka. Vi sätter rättfärdighetens klädnad på dem fastän de inte ens visste att de var nakna. Vi uppmanar dem att lita på Kristus när de inte ens vet att de behöver lita på honom. Dessa människor tänker, "det kan inte skada att lägga Jesus till mitt liv".

C.H. Spurgeon, den kraftfulle engelske predikanten, sade följande om behovet av omvändelse:

"Jag litar på att sorgefull ånger fortfarande existerar, även om jag inte har hört mycket om det på sistone. Folk verkar att hoppa på tron väldigt snabbt nuförtiden… jag hoppas min gamle vän omvändelse inte är död. Jag har en desperat kärlek till omvändelsen; den syns mig vara tvillingsyster till tron.

"Jag förstår mig inte på torrögd tro; jag vet att jag kom till Kristus på den gråtande korsvägen… När jag kom till Golgata genom tron, så var det med mycket åkallan och gråt, bekännelse av överträdelser, och en längtan att finna frälsning i Jesus, och bara i Jesus."


När Times Square Church
grundades, så predikade vi
lagen de första åren.


Under dessa första år, kom många människor fram i slutet av varje gudstjänst. De upprepade pastorns bön och "tog emot frälsning genom tron". Ändå, så kände sig de flesta av dessa människor aldrig överbevisade om synd. De upplevde inte gudomlig sorg - så deras liv visade inte på sann omvändelse.

S.k. omvända skådespelare bekände Kristus på söndagen men gick tillbaka till sina hädiska föreställningar under veckan. Homosexuella bad om frälsning men fortsatte att ge fritt utlopp åt sin syndfulla livsstil. Andra bekände Jesus vid korset men fortsatte med sina utomäktenskapliga affärer, sin otukt och sitt drogmissbruk.

Det var därför vi dundrade på om dom från vår talarstol! Den helige Ande ledde vårt pastorsteam att dra fram all synd, all rebelliskhet och olydnad i ljuset av hans ord. Vi predikade ett helvete så hett, att människor lämnade våra gudstjänster. Och vi predikade himlen så verklig, så de kompromissande skakade inför den skräckinjagande verkligheten av Kristi helighet.

Vår förkunnelse av lagen var absolut nödvändig vid den tidpunkten. Det är Guds spegel, som uppenbarar varje gömd, hemlig sak. Och det gjorde människorna i vår församling medvetna om den oerhörda syndfullheten i synd.

När en del gick ut, kom andra fram i äkta omvändelse. En av dem var en högröstad skådespelare som heter David Davis. Han överlämnade allt till Jesus i sann omvändelse, Och idag, är han och hans fru pastorer i en växande kyrka i Israel, där de har predikat Kristus i nästan tio år.

När det sanna verket av omvändelse hade fyllt sitt syfte i vår kyrka, ledde den helige Ande oss till att predika nådens härlighet. Vi undervisade om det nya förbundet, Om kraft över synd genom den helige Ande, om att vandra i tro. Kort sagt, vi började bygga upp de heliga.

Genom den erfarenheten, upptäcker vi också farorna med att bara predika lagen, och att fokusera huvudsakligen på synd. Om människorna får en diet på bara det budskapet, så börjar de förlora hoppet och blir desperata, de tänker, "Jag kommer aldrig att klara det". Och så ältar de insidan snarare än att se till korset för att få hopp.

Men när en kyrka tillhör Herren, så kan den förlita sig till den helige Ande om att få lagens budskap när det behövs. Om Jesus ser sitt folk sjunka ner i en "billig tro", så kommer han återigen att ge dem lagens piska, med nåd och barmhärtighet.

Du förstår, omvändelse är inte en engångshändelse. Det är inte någon orkan som slår till en gång och sedan är borta. Inte heller upplever vi omvändelse bara när vi är i ett krisläge, och sedan kan vi bara prata om det resten av livet. Nej sorgen över synden skulle vara vår ständige lärare.

Spurgeon vittnade, "Jag medger gärna att jag har en mycket större sorg över synden i dag än jag hade när jag först kom till frälsaren för över trettio år sedan. Jag hatar synden mer intensivt nu än jag gjorde när jag blev överbevisad. Det är en del saker som jag inte visste var synd då, som jag vet är synd nu. Jag har en mycket skarpare förståelse om vidrigheten i mitt eget hjärta nu än när jag först kom till Kristus….

"Sorg över synden är ett evigt regn, en ljuv, mjuk dusch, som för en verkligt frälst människa varar en hel livstid…Hon sörjer alltid över att hon syndat…Hon kommer inte att sluta vara förkrossad förrän all synd är borta."


Jesus sade något till församlingen
i Efesos som får mig att darra


Du kanske kommer ihåg de sju församlingarna som Johannes nämnde i Uppenbarelseboken 2. Bland dem finns församlingen i Efesos - en församling Jesus lovordar mycket.

Jag vill tänka på vår församling på Times Square som en församling som liknar den i Efesos. Kroppen av troende verkade i en av världens mest befolkade städer, utan att mattas mitt i en avskyvärd ondska. Människorna levde uppoffrande, de hatade synden och vägrade acceptera falska läror. De stod starka i tron, de älskade Gud av allt hjärta vilka frestelser som Satan än kastade mot dem.

Men Kristus visste att något var galet bland dessa människor. Och han älskade så sin församling - för den var ett sådant ljus för folken - så han tänkte inte sitta overksam och låta den dö. Så han sade åt efesierna, " Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek". (Uppenbarelseboken 2:4)

Jesus sade, "Din eld håller på att slockna! Kärleken till mig som en gång motiverade din trohet avtar. Du bar en gång min börda för de förlorade - men nu är du nöjd med att bara sitta och lyssna på predikningar. Du har blivit fullständigt upptagen med dina egna saker, och du ignorerar mina. Du har fallit lång från där du en gång stod!"

Jesus säger sedan åt dem. " Tänk på varifrån du har fallit…" (vers 5). Han säger, "Tänk tillbaka! Du brukade längta efter att komma till mitt hus, för att vara med mina heliga, efter att bära in börda. Men nu är en timma på söndag förmiddag tillräckligt för dig!"

Så, kära kristna - är du fortfarande tänd för Jesus? Är du lika passionerat förälskad i honom som när du först blev frälst? Eller har du tappat intresset för det som angår honom, slutat tjäna honom? Har du för mycket annat i ditt liv. Om så, så säger Herren till dig, "Det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek!"

Lyssna till vad Jesus säger till oss nu: "… och omvänd dig och gör samma gärningar som förr…" (samma vers). Han säger, "Sörj över din växande apati. Gör bot - ta mig på allvar. Låt sedan din sorg leda dig tillbaka dit där du var när du först älskade mig!"

Kristus ger oss sedan ett ord som får oss att förstå att vi behöver ta oss i akt. Han säger, "… Annars…" (samma vers). Och han låter oss veta följderna. "… kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ…" (samma vers).

Jesus säger här att om vi inte omvänder oss, så kommer han att ta bort all andlig auktoritet som vi har fått. Detta inkluderar vårt inflytande där vi bor, på våra grannar, och andra som vi har inflytande över. Allt inflytande vi har kommer att tas ifrån oss, säger han, "Om ni inte omvänder er!"

Just nu, håller massor av kyrkor utöver jorden på att slå igen. Deras ljus släcks bokstavligen - det är den dom de drar på sig för att de vägrar omvända sig! Gud sade att de skulle förlora sitt omdöme, sin andliga välsignelse, sin ekonomi, Hans närvaro. Nu är de döda, livlösa, med bara minnen kvar av forna välsignelser.

Jag predikade i många sådana kyrkor för trettio år sedan. På den tiden var de fulla av brinnande kristna. Idag, sitter inte mer än ett dussin människor i bänkarna. Snart har de reducerats till ingenting, och deras dörr stängs för gott. Gud har skrivit "I-kabod" över deras dörr - som betyder, "Herrens härlighet är försvunnen!"

Men, älskade, Gud ger samma budskap till varje individuell kristen. Han säger, "Om du vägrar omvända dig - om du förblir i din apati - så tar jag bort ditt lampställ. Du kommer inte längre att ha något inflytande över din familj, dina medarbetare - eller någon!"

Det är exakt vad som hände i församlingen i Efesos. Gud väntade tålmodigt - faktiskt, i över 1000 år - på att den församlingen skulle omvänd sig. Men slutligen kom stunden när deras avfällighet blev mer än han kund uthärda.

Historikern Gibbon skriver: "Det första lampstället i Efesos släcktes. De barbariska herrarna från Ionien och Lydien trampade på resterna av kristendomen. Nu åkallar de Muhammedanska moskéerna Muhammeds Gud. Bara kyrkan i Filadelfia står kvar."

Men, även när vi läser dessa ord, skall vi inte frukta. Jesus avslutar sin förmaning så har: "… Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." (Uppenbarelseboken 2:7).

Kära heliga, Jesus är det trädet! Han säger åt oss, "Om du omvänder dig, skall jag ge dig ständigt liv från mig. Och så länge du fortsätter att älska mig, skall jag förse dig med en ström av övernaturligt liv. Detta liv skall uppenbaras i din urskiljningsförmåga, din kärlek till människor, i ditt arbete för mitt rike!"

Det är detta kännetecken som utmärker varje kristen som är verkligt förälskad i jesus. En sådan troende är full av liv - och alla runt omkring vet det!

Jesus lovar att din gudaktiga sorg, ditt omvända hjärta och din förnyade kärlek till honom skall leda dig till liv. Så, be till honom just nu: "Herre, ge mig ett verkligt omvänt hjärta. Ta mig tillbaka till den första förälskelsen i dig. Men, ta mig längre den här gången, djupare i dig, än jag har någonsin varit tidigare!"

När du omvänder dig, så skall Guds Ande börja ge dig en ny uppenbarelse av Kristi härlighet. Och han skall göra det klart för alla runt omkring dig!

---
Anvands med tillstand från World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Times Square Church Information | Information till Nya Lasare

Flersprakig Web Site

BEGRANSNINGAR I COPYRIGHT/REPRODUKTION:

Dessa data filer ags av World Challenge. Dessa far inte andras eller redigeras pa nagot vis. De far reproduceras endast i sin helhet for att spridas gratis som "freeware" utan kostnad. All aterutgivning av dessa data filer maste innehalla copyright noteringen [ t. ex. © 2003 av World Challenge"] Denna data fil far inte anvandas utan tillstand fran World Challenge for aterforsaljning eller for att oka vardet av nagon vara som saljs. Detta inkluderar hela innehallet med undantag av nagra fa korta citat. Var vanlig och ge foljande kallangivelse: Copyright © 2003 av World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Detta material ar endast for personligt bruk och far inte publiceras pa andra web-sidor. Lorain County Free-Net Chapel innehar ensamratt fran World Challenge, Inc. att publicera dessa budskap pa dess web-sida. Du far fritt tanka ner, kopiera, trycka och distribuera detta material, sa lange som du inte publicerar det pa en annan internet site. Du kan, emellertid, lanka denna site med referens till dessa budskap.


Denna web site ar en service fran
The Missing Link, Inc.®
Lankar samman Ungdomar och Vuxna i Svarigheter med Livsforvandlande Program
Web Site - http://misslink.org
Kyrka Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's Times Square Church Predikstolsserier Flersprakig Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TILLBAKA

Var webmaster valkomnar dina kommentarer och forslag.
Denna sida var senast uppdaterad 28 december, 2005.

Varfor Vackelsen Drojer/ "Hjalp!"/ Vad Finns Har/ Sponsor/ Trosframstallning/ Bibelstudie
Runt Pianot/ Anslagstavla/ Bibliotek/ Kyrka/ Svenska Predikningar Index/ Predikstolsserier