Times Square Kerk Preken Serie

Trots!
(Pride!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
26 december 1996
_________________

De preek van vandaag is: “Trots…” Wie klappen er nu allemaal? Zij die van zichzelf zeggen: “Ik ben nederig, maar zij, die om mij heen zitten, zijn trots…?” Laten we bidden…

Heer, U zond mij op een missie deze morgen, ik heb een werk te doen, en met Uw genade zal ik het doen. Ik wil praten over echtscheiding, en over het uiteenvallen van gezinnen, echtgenoten die hun vrouw verlaten, en vrouwen die hun echtgenoot verlaten. En Heer, het is een epidemie, het teistert de kerk en het is ook in deze kerk. En Heer, U vertelde me dat ik U moest gehoorzamen deze morgen, en ik vraag U om speciale genade. Heer, ik wil niet boos worden, ik wil het in Liefde prediken. Maar hoe krachtig het woord wordt gesproken, dat wordt alleen door de kracht van de Heilige Geest, door U bepaald, Heer. Ik spreek als een pastor, ik spreek als een herder die om de kudde geeft. En ik bid nu Heer, dat U me zalft, dat U me het laat zien in Uw genade en barmhartigheid. O, God, laat niemand vandaag de kern van Uw boodschap missen. Raak me aan, Heer, raak alle toehoorders aan, en laat me horen wat de Geest te zeggen heeft, in Jezus naam, amen.

Een geest van trots is losgebroken in de kerk van Jezus Christus in de gehele wereld, vooral hier in de Verenigde Naties, en helemaal vooral hier in New York City. Achter al de echtscheiding, de laster, het geroddel in de kerk, het getwist thuis, op het werk en in de kerk is geest van trots, een verderfelijke geest van trots die is losgebroken.


Ik wil mijn focus richten op
hoe trots huwelijken vernietigd.

Nu, mensen, ik heb nou meer dan 45 jaar gepredikt. Dat is bijna een halve eeuw. En in die halve eeuw van prediken heb ik een heleboel dingen gezien. Maar wat ik de laatste twee jaar heb gezien, heb ik nooit eerder gezien in de afgelopen 43 jaar. Vooral in de laatste twee, drie jaar. Ik heb echtparen gezien, met de Heilige Geest vervuld, die lid zijn van een Pinkstergemeente, Evangelische gemeente, en ook in het bijzonder deze kerk, die onder het gehoor zijn geweest van gezonde, sterke, bijbelse prediking, en ze verlaten hun echtgenoot, of ze verlaten hun vrouw. Zij die nog steeds bij elkaar zijn, die van zichzelf zeggen dat ze vol van de Geest zijn, die komen en samen de Heer aanbidden, maken nu ruzie en ze worden hatelijk, bitter. Echtgenoten en vrouwen gaan uit elkaar, ze scheiden links en rechts van elkaar, en ik ben er ontsteld van. Ik kan niet meer rusten zonder erover te spreken. We gaan er heel nadrukkelijk deze morgen over spreken.

Een echtgenoot komt ons kantoor binnen en zal daar zitten en beginnen te vertellen over hoe het in zijn huwelijk aan toe gaat. Als ik naar hem luister, is zijn vrouw niet liefdevol, heeft ze een gemene geest, begrijpt ze hem niet meer, wil ze steeds ruziemaken, is ze snel driftig, en zo gaat hij verder… En hij maakt dat zij klinkt als een heks of een waardeloos geval. En ik zit daar en denk: ze moet echt een afschuwelijk mens zijn, dat die man zo over haar praat. Hij is een christen, hij gaat naar Times Square Church, hij heeft jaren goede prediking gehoord. Hij zal echt niet tegen me liegen!

Dan roep ik haar binnen. En zij zit daar en ik luister naar haar: “Hij is een versierder, hij zit altijd naar andere vrouwen te gluren, hij is niet zorgzaam en liefdevol, hij komt thuis en kijkt alleen maar naar de televisie, hij ligt daar, hij is lui en deugt nergens voor. Hij is gewoon een slecht mens. Het kan me niet schelen. Ik wil hieruit. Niets wat hij kan zeggen of doen, kan dat veranderen, ik heb er genoeg van. God verwacht niet van me dat ik deze situatie nog langer accepteer.”

En ik zit daar. Helemaal in verwarring. Ik zeg: “Mijn Jezus, help me, wie heeft er gelijk en wie niet?” Ze zijn beide christenen, beide, zoals het heet, geestvervulde christenen, gaan naar de kerk, en houden van de Heer. Ze komen naar de kerk en dan lijkt het aan de buitenkant of alles in orde is, maar ze hebben de hele weg naar de kerk ruzie zitten maken. Er is niets dan bitterheid en wraakgevoelens tussen hen. Hij zit in de kerk als een slachtoffer en zij zit ergens anders als een slachtoffer of ze zitten naast elkaar, en er is een muur tussen hen in. Iedere dag wordt die muur hoger en hoger gebouwd met nog meer stenen, en ze kunnen nu niet meer over die muur heenkijken.

Hoeveel echtparen zitten hier nu vandaag die nog steeds getrouwd zijn: je doet je aan de buitenkant nog heel mooi voor, maar er is geruzie, er is bitterheid in je huis, en je hebt in je hoofd de gedachte toegelaten om óf weg te gaan óf te gaan scheiden. Ik zit nu met zoveel mensen met huwelijksmoeilijkheden. Ik pak mijn Bijbel, ik begin en ga er doorheen, en ik zeg tegen hen: “Ik wil dat je hiernaar luistert, en ik begin mijn argumenten uiteen te zetten. En nadat ik dit gedaan heb, ben ik er in mijn geest van overtuigd, dat ze nooit meer bezig kunnen zijn met de gedachte om te gaan scheiden, of uit elkaar te gaan, hoe moeilijk ze het samen ook hebben gehad.

In de eerste plaats kwam ik uit een generatie die niet gelijk aan scheiding dacht iedere keer dat er onenigheid was, en die ook niet dacht dat iedere onenigheid noodlottig was. In mijn tijd bleven we bij elkaar, we bleven bij elkaar wonen, we gingen er samen aan werken, we baden en we wachtten op God.

Maar nu leven we in een generatie die niet wil wachten totdat God het uitwerkt, ze willen uit de moeilijke situatie komen, nú. Ze gaan naar een tweede huwelijk, naar een derde, en ze willen er steeds maar weer vanaf komen. Maar dit helpt allemaal niet. En ik zit daar, ik geef al die bijbelteksten, en haal er de ene tekst na de andere bij. Ze kennen mijn hart, en dan, als ze opstaan om weg te lopen, realiseer ik me plotseling dat ze door geen enkel woord in hun hart zijn aangeraakt. Ik heb ze het woord van God gegeven, ik heb ze de vrees voor de Heer getoond, ik heb ze de gevolgen getoond van hun zonde en toch lopen ze weg en zeggen: “Wel, God zei tegen me dat ik niet meer genoegen hoef te nemen met deze situatie. Dat zou wel waar kunnen zijn, pastor, maar ik voel dat ik gelijk heb en ik ga dit niet langer accepteren”, en dus lopen ze weg uit ons kantoor.

Mijn hart krimpt ineen en ik zeg: “Heer, wat moet het vergen, wat zal het moeten vergen, om door te dringen tot zovelen? Ik vroeg God deze week: “Hoe kan het dat Christenen zo’n krachtige prediking kunnen horen, en toch hun beloftes breken, en alle verplichtingen terzijde leggen en tenslotte over scheiding gaan denken?” Ik heb het antwoord gevonden in Spreuken 13:10. Je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het je voorlezen:


Spreuken 13:10: Door overmoed ontstaat slechts twist.

Alleen door trots komt geruzie, bitterheid, een oorlog met woorden. Alleen door trots. Het zegt niet dat het komt doordat je een slachtoffer bent, het zegt niets over de één of andere situatie waarin je verkeert, het zegt alleen maar: door trots. Alleen door trots komt twist…Alleen door trots komt iemand in een situatie terecht waarin ze onverzoenlijk zijn geworden met een ander persoon, met een partner. Het komt alleen door trots dat iemand zegt: “Ik heb gelijk en hij heeft ongelijk of zij heeft ongelijk. Dat komt alleen door trots, volgens de Bijbel.

Ik praat niet over de vrouw die door haar man lichamelijk geslagen wordt. Als je in deze kerk bent, en met een man woont die ook maar een vinger naar je opheft (hij slaat je, hij bezeert je), dan kom je het rapporteren, en gaan wij onmiddellijk met je naar de politie. We zorgen ervoor dat hij een order krijgt om opgesloten te worden. En we brengen die man waar hij hoort: in de gevangenis. Mijnheer, als u hier in deze kerk zit en ook maar een vinger opheft, en die vrouw bezeert, dan bent u een duivel, ik zeg het u in uw gezicht: “U bent een duivel”. En mevrouw: “U dient dat te rapporteren”. God wil niet dat u blijft bij een man die u slaat. Die u bezeert.

Ik praat niet over een vrouw, die haar man slaat: voor haar geldt hetzelfde. Ik praat niet over iemand, die van haar partner (zijn partner) is gescheiden, omdat ze (hij) had gemerkt dat hij haar (zij hem)bedrogen had, en ze (hij) met een homoseksueel (lesbische vrouw) getrouwd was.

Ik praat niet over de partner die aan overspel doet, of de vrouw die zich prostitueert, of over iemand van wie je weet dat hij aids zou kunnen krijgen, omdat hij/zij allerlei vriendjes heeft gehad. God zelf zal je uit zo’n verbintenis vandaan redden. God zelf zal je op een wonderbaarlijke manier daarvan uitredden.

Er was een vrouw van een prediker die naar ons toekwam, ongeveer twee jaar geleden, toen ze New York City bezocht. Haar echtgenoot is een vriend van mij. Maar ze hadden huwelijksmoeilijkheden, want hij was bezig met pornografie, en hij eiste van haar dat zij samen met hem naar pornografie ging kijken. Dat deed ze een poosje, en het doodde volkomen haar geest. Het maakte dat ze beroofd werd van de Heilige Geest, en ze voelde zich zo vies en smerig. Maar hij zei: “Als je met mij getrouwd wil blijven, moet je het op mijn manier doen”. De Heilige Geest zei tegen haar het niet te doen. Ze belde me op een dag en ik zei tegen haar: “O, wee, als je met hem meedoet! Bepaal je positie, wat het je ook kost!” Het kostte haar haar huwelijk. Hij liep bij haar weg. Hij woont nu samen met een vrouw die zich bezig houdt met occultisme. Dit was nog wel een pinksterprediker. Hij leeft nu met een vrouw die niet meer is dan …, vergeet het maar.


Ik praat niet over hen die echte,
legitieme redenen hebben om te scheiden.

Ik praat over echtgenoten en hun vrouwen die een zware tijd hebben. De vijand is erop uit hun huis en hun huwelijk te verwoesten, en ze weigeren te geloven dat God hun situatie kan wijzigen. Ze zijn al vast besloten in hun gedachten. Ik had echtgenoten in mijn kantoor dit afgelopen jaar, en ze zeiden tegen mij: “Pastor, het kan me niet schelen of zij een nieuw hart krijgt, het kan me niet schelen of God haar persoonlijkheid verandert, het kan me niet schelen of ze liefdevol wordt, ik wil haar niet. Ik heb er genoeg van. De Heer kan haar aan iemand anders geven. Laat haar veranderen. Zij is niet meer voor mij. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen liefde meer. Ik heb niets in mijn hart. Ik wil uit deze situatie. Ik ben het zat!”

Nu, zie je, dat is een twistzieke geest. En die komt alleen voort uit trots. De basis van dit alles is een geest van trots. Volgens Gods Woord verhardt trots het hart. Het maakt dat je je als een steen opstelt, zodat, zelfs als Jezus nu in het vlees naar beneden kwam, je ook niet naar Hem zou luisteren, want zegt de Bijbel, trots verhardt het hart. Alleen door trots komt twist. Volgens de Schriften gebeurde het dat toen het hart van koning Nebukadnezar hoogmoedig was geworden en zijn gedachten verhard waren door zijn trots, hij werd afgezet en de glorie van de Heer van hem werd weggenomen. De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen hij verhard was door zijn trots. En het is alleen trots dat maakt dat je niet wil werken aan je huwelijk.

Nu mensen, er zitten hier sommigen die ongetrouwd zijn en die zeggen: “Dank God, eindelijk een waarschuwing van de pastor, die niet voor mij is bedoeld…” Maar, ongetrouwden, hoor alsjeblieft naar mij. Alle twist, op het werk, thuis, in de kerk met iedereen met wie je in onenigheid leeft, woorden mee hebt, al die twist in je leven is afkomstig van trots. Dus denk niet dat je vanochtend wordt overgeslagen. Ik kan beter maar glimlachen zodat je niet denkt dat ik boos ben op je. Ik ben niet boos. Ik ben alleen boos op de duivel.

God heeft me een opdracht gegeven deze ochtend. Ik wil tenminste vijftig huwelijken van deze kerk gered zien worden. En ik wil ze deze ochtend gered zien worden! Ik wil zien dat God een wapenstilstand tot stand brengt door de kracht van de Heilige Geest en dat deze oorlog van woorden stopt. Alleen door trots komt twist. Het woord twist betekent hier: iemand wegdrijven door ruzie of woorden. Alleen door trots probeer je iemand weg te drijven door je geruzie. Alleen door trots probeer je iemand bij je weg te krijgen. Dat is precies wat de vertaling betekent.


Spreuken 17:14: Het begin van een twist is
als het doorsteken van een waterkering;
laat dus af van twist, voordat hij losbreekt.

In de originele tekst betekent het eenvoudig dit: hou op met geruzie voordat het losbarst en het niet meer te hanteren is. En één vertaler zegt dat het betekent: “voordat de grommende hond zijn tanden laat zien.” Met andere woorden: je kunt lachen, maar pas op als de tanden te voorschijn komen! Sommigen van jullie daar lachen tegen elkaar, maar de Bijbel zegt: “Pas op, anders laat hij zijn tanden zien, en dan gaan jullie bijten en elkaar verwonden.” Het loopt dan uit de hand en deze tekst (Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering.) is een beeld van een dijk, die het water tegenhoudt, een dam, en er is maar een klein lekgat, het is alsof iemand een kleine speldenprik maakt, en de Bijbel zegt: “Pas op! Werk aan die speldenprik, werk aan dat kleine beetje water dat er nu uitkomt, anders wordt het meer, en het gat wordt groter en groter, en dan heb je een vloed. Hij zegt: “Stop het nu!”

Jullie zijn nu aan het ruziemaken, en zeggen nu kleine dingen tegen elkaar die schade toebrengen, of jullie zeggen niets meer tegen elkaar. Er is een klein lekgaatje in de dijk. Hij zegt: “Nú, werk eraan!, stop het voordat het een vloed wordt! Dan heb je een vloed van woorden, je hebt een oorlog van woorden, je huis wordt een oorlogsgebied. Ik was eens in een huis waar de vrouw haar man achterna zat: ze schudden elkaar door elkaar. Je had de drie kleine kinderen moeten zien, schreeuwend en hun vader grijpend, zoekend naar hun moeder, proberend hen uit elkaar te trekken, gillend. Zij wisten wat er aan de hand was. Zij wisten dat er oorlog was. Zij konden het merken! En de Schrift zegt: “Je kunt er beter aan werken, voordat de vloed komt!”

Sommigen zijn al in die vloed, en die vloed heeft alle liefde weggevaagd, en alles wat te maken heeft met waardigheid. Het heeft je kinderen weggevaagd. Het heeft alle inschikkelijkheid voor verzoening weggevaagd, het heeft gewoon alles weggevaagd. Je bent weggevaagd door een vloed, omdat je niet het kleine speldenprikje hebt gestopt. Stop het nu als er zich een oorlog van woorden bij je thuis afspeelt!

Hoevelen van jullie hadden een klein lek deze morgen toen jullie opstonden thuis? Zuster, werd je boos wakker? Werd je wakker met dat soort van geest? Met die geest van trots die zich een slachtoffer voelt, met die geest die bang is om te zeggen: “Het spijt me.” Met die geest van trots die zegt: “Hij of zij zou me niet moeten behandelen zoals hij/zij doet.” Met die geest van trots die niet van zijn hoge paard af wil komen. Met die geest van trots die niet kan zeggen: “Het spijt me”, en die niet de eerste stap wil zetten, maar wil wachten, altijd wil wachten, want: “Ik moet altijd de eerste stap zetten…”

Mensen, ik heb nooit geloofd dat het huwelijk een zaak was van 50% en nog een 50%. Dat is een leugen van de poel van de hel. Het huwelijk is 99% of 100% en niets. Wat ga je doen? Ga je tot halverwege en dan een lijn trekken en zeggen: “Hé, ik kwam 50%, en jij alleen 30%. Er is een 20% gat hier! Het huwelijk is 100% geven. Als je iets terug krijgt, dan is dat fijn, dat is het suikerglazuur op de cake, maar onze taak als Christenen is 100% te gaan, om de hele weg te gaan, om degene te zijn die zegt: “Het spijt me!” Ik vraag me af of mijn vrouw hier notities zit te maken. Ze gaat me beoordelen als ik thuis kom!

O, God, help ons om deze oorlog van woorden te stoppen! We weten wat die gemene, afschuwelijke woorden zijn. En beste vrouw, je weet precies welke knop je moet indrukken, je weet wat hem kwaad maakt. Het zijn van die woorden, weet je wel: ‘wolf in schaapskleren…’, ‘namaak geval…’, ‘ouwe versierder…’ En mijnheer, je weet ook precies welke knop je moet indrukken. Ik begin er niet eens aan om de scheldwoorden op te gaan noemen, maar is dat niet de manier waarop zelfs christenen nu bezig zijn? Knoppen indrukken… Pijnlijke, snijdende woorden zeggen, en dat zijn christenen die beweren dat ze samen voor een eeuwigheid zullen leven… En ze kunnen het niet eens een jaar met elkaar uithouden…


Alleen trots weerhoudt je ervan
om een vredestichter te zijn.

Je kan gaan telefoneren en aan al je vrienden vertellen hoe lelijk je bent behandeld, je kan je focussen op de slechte dingen en op de dingen waar je niet van houdt bij de partner, je kan al je vrienden dit allemaal vertellen, en zo kun je dat vuur aanblazen. Je kan de oorlog van kwade woorden voortzetten. Maar laat me dit tegen je zeggen: “Je kan niet veranderen, want trots is je hart aan het verharden. En je kunt nu zelfs niet meer zien dat jijzelf een gedeelte van het probleem bent.

Een aantal jaren geleden kwam er een jongedame naar me toe. Ze had net haar formulieren ingevuld zodat ze kon scheiden van een erg beroemde voetbalspeler, van nationaal, professioneel voetbal. Ze zei, pastor David, we waren vijf of zes jaar getrouwd, en het ging prima. Maar afgelopen jaar begonnen we ruzie te maken, het ging niet zo goed. En in één van die ruzies, ik weet niet wie er mee begon, werd het woord scheiding gebruikt (“Laten we dan maar gaan scheiden…”). Ze zei, we waren beiden geschokt, en we boden elkaar ons excuus aan, en zeiden tegen elkaar: “Sorry, dat bedoelde ik niet zo…”

Maar, zei ze, pastor David, ik zal u wat vertellen: “Wilt u alsjeblieft aan de mensen vertellen, waar u ook maar naar toegaat, dat ze nooit het woord: ‘scheiding’ in een ruzie moeten gebruiken.” Breng het niet in je huis, want het is een duivels zaad, en als het geplant is, is het als een eikenboom, het groeit maar aan. Ze zegt: “Die gedachte werd in onze gedachten geplant en bij de volgende ruzie kwam het weer ter sprake. Maar dit keer was er geen excuus. En dit werd in zijn gedachten geplaatst totdat het hem bezat en hem bestuurde en nu heb ik mijn scheidingsformulieren in moeten vullen. Ik wou, bij God, dat ik dat woord nooit in mijn huis had gehoord! Wat je ook doet, hoe boos je ook wordt, wat voor toestand er ook in je huis is, gebruik nooit, nooit het woord: “scheiding” in je huis. Nooit voor je vrouw, man en kinderen, nooit! Het is een duivels zaad, het wil groeien en een boom worden.

De geest van trots veroorzaakt ten eerste twist. Het verhardt het hart. Het weigert alle pogingen om vrede te stichten. En behalve dat, blijft het twist oprakelen. Trots zal nooit ophouden met ruzie maken en argumenteren. Het maakt gaten en graaft en gaat dieper en dieper en wordt harder en harder. De Schrift zegt:


Spreuken 28:25: De trotse (en hebzuchtige)
verwekt twist, maar wie op de HERE vertrouwt,
wordt overvloedig verkwikt.

Spreuken 10:12: Haat verwekt krakelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Zie je, het maakt niet uit of je me vertelt dat je een slachtoffer bent, dat je lelijk bent behandeld in je huwelijk. De Bijbel zegt dat als je niet je best doet om (overtredingen) toe te dekken, om vrede te stichten, dan is dat omdat je verhard bent in je trots. Jij bent nu de schuldige persoon, want jij blijft ruzie zoeken.

Hier is bijvoorbeeld de echtgenoot. Hij zegt: “Dit gaat te ver”, dus hij gaat bloemen kopen, op mijn advies. Hij gaat zijn huis binnen en zegt tegen zichzelf: “Ik ga de eerste stap zetten. Dit moet stoppen. Dit loopt uit de hand. Dit gaat te ver. Dus hij loopt zijn huis binnen met bloemen. Dan kijkt zijn vrouw hem aan en zegt: “Wat heb je nu weer gedaan? Ik zie die blik in je ogen. Ik weet wanneer je wat gedaan hebt. Wat heb je nu weer gedaan?” En hij is verbijsterd. Hij zegt: “Liefje, ik heb niets gedaan. Ik wil vrede”.

Maar zie je, als je die ruzie niet wil stoppen, als je niet wil stoppen met dat binnen in je, en als je niet je best doet om een vredestichter te zijn, dan gaat dit je hart verharden, en dan ga je door met die ruzie, met die slachtofferrol, tot je bij het gerechtshof bent om een scheiding aan te vragen. Zelfs als er een engel naar beneden kwam uit de hemel, dan zou hij je nog niet kunnen overtuigen, omdat je verhard bent in je positie. Want dit is precies wat de Bijbel zegt: “De trotse verwekt twist.”

Heer, hoe kunnen we zo hatelijk spreken? Terwijl de Bijbel zegt dat de liefde (alle overtredingen) zou toe moeten dekken? Liefde doet afstand van alle rechten. Liefde zoekt vrede. Liefde houdt op met ruzie maken. Liefde wil verzoening. Maar nu heb je een hart vol haat. Wat de Bijbel noemt: niets dan arrogante trots. Die haat in je is niet omdat je een slachtoffer bent, de Bijbel zegt: “die arrogantie, die onwil om je te verzoenen, die omwil om eraan te werken, en die dwingende behoefte om weg te lopen, om weg te lopen uit je huwelijk en te vertrekken… Mensen, echtgenoot, vrouw, als je uit je huwelijk wegloopt, dan heb je absoluut alle opdrachten in de Bijbel genegeerd.


Spreuken 10:6: Zegeningen zijn op het hoofd
des rechtvaardigen, maar de mond
der goddelozen verbergt geweld.

Nu, mensen, het is mijn plicht deze morgen als een herder om deze gemeente te waarschuwen voor de gevolgen van het handelen in trots. De zaken in je eigen hand nemen en dan maar doen wat je zelf denkt dat het beste is, in plaats van je te voegen naar het Woord van God. Ik weet in mijn hart dat er deze morgen een paar echtparen zullen weglopen uit de kerk, en nooit meer zullen terugkomen. Er zijn hier sommige vrouwen die uit een huwelijk zijn weggegaan, en die zullen zeggen: “Je hebt het op mij gemunt, pastor David.” En je zult boos weglopen, en hier nooit meer terugkomen.” Ik weet dat. Ik wou, bij God, dat dat niet zo is, maar dat is hoe het zal gaan. Want er zit boosheid in je. Je zit vol met woede.

Jullie, die al gescheiden zijn, ik heb een Woord van de Heer voor jullie ook, nog een momentje. Dus ziet hier niet, denkend: “Broeder David, je maakt dat ik me verschrikkelijk voel, omdat ik gescheiden ben.” We zullen daarover straks praten. Ik doe het zo liefdevol als ik maar kan, naar de Geest die op me is.

Maar er zijn sommigen die hier nu zitten in deze kerk - ik weet niet hoe lang je getrouwd bent geweest - maar je bent nu tot de conclusie gekomen dat het een hopeloze situatie is. Je zit in deze kerk vanmorgen en je hebt het gevoel dat verzoening buiten jouw bereik is. En je bent al weggegaan of je denkt erover om weg te gaan. Ik hoop dat die gedachten van je niet gebaseerd zijn op het feit dat je iemand anders in je gedachten hebt.

Als ik een getrouwd persoon zie, die niet aan de moeilijkheden wil werken, dan is het eerste wat in mijn gedachten komt (ik ben misschien een beetje wantrouwend), maar de eerste vraag die ik beantwoord wil hebben is: “Heb je iemand anders in je gedachten? Ben je aan het flirten geweest? Heb je stiekem aan overspel gedaan? Wil je uit deze relatie, omdat je iets beters ziet? Of, als je op het ogenblik niemand anders kent, is er wel iemand anders die je graag zou willen kennen?” Ik wil die vraag eerst beantwoord.

Als dat uit de weggeruimd is, zuster, broeder, dan kunnen we verder met het onderwerp. Want er is geen hoop voor je als je dat in je gedachten hebt. Dan ga je bewijsmateriaal verzamelen. Dan ga je (naar jouw mening) ijzersterk bewijsmateriaal verzamelen en dat zal je houden buiten de zegen van God. Zoiets mag niet gebeuren. Het is mijn plicht deze morgen, om te waarschuwen voor de gevolgen van het handelen in trots.


Het Woord zegt:
“God zal de trotse persoon zéér ‘belonen’….”

De trotse persoon is degene die weigert het duidelijke Woord van de Heer, de geboden van God, te horen en te gehoorzamen. Deze persoon denkt dat hij het recht heeft om gewoon maar weg te gaan en de scheiding door te zetten. De Bijbel zegt: “Iedere weg van een mens is recht in zijn eigen ogen, maar de Heer beoordeelt het hart.” “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.”

Je hoort van mensen die willen scheiden en ik praat met sommigen en de reactie die ik krijg is: “Pastor, ik moet de kans pakken en de gevolgen maar accepteren, want ik voel dat de Heer me niet meer in dit huwelijk wil hebben.” Maar dan zeg ik: “De Heer zal niet iets tegen Zijn Woord in je hart spreken. Dat is niet bijbels. Tenzij er sprake is van die gevallen die ik onder je aandacht heb gebracht. Laat me een paar van de consequenties noemen:


Als je wegloopt van je verplichtingen,
dan zul je zeer veracht worden door de Heer.

In het boek Obadja spreekt de profeet Obadja tegen de Edomieten. God veroordeelde Israël en zij waren op de vlucht voor hun vijanden, en de Edomieten begonnen zich te verheugen over hun ondergang. En God zond hun een boodschap om hen te waarschuwen: “Je staat onder het oordeel van God, je kunt maar beter het woord van de Heer gehoorzamen.” De Schrift zegt: “Gij wordt diep veracht. De overmoed van uw hart heeft u misleid, u, die bij uzelf zegt: Wie zal mij ter aarde neerhalen?” Dit is wat de profeet sprak tegen de Edomieten: “Jullie zijn gewelddadig geworden tegen jullie broeder, jullie hebben het je vijand moeilijk gemaakt. Jullie hebben niet getreurd over de ellende die hem is overkomen. Jullie hebben je daarentegen verheugd, jullie hebben zelfs geprobeerd hem te kwetsen toen hij al gevallen was.” De Heer zegt: “Dit zijn de soort mensen die ik veracht. Zij die niet treuren in de Heer, in God, wanneer er ellende is.

Als je huwelijk in de problemen is, dan zou je moeten treuren voor God, je zou je moeten vernederen voor God, je zou God moeten zoeken: “O, God, ik heb hulp nodig, ik heb een wonder nodig. Je zou niet aan de telefoon moeten zitten om aan andere mensen over je echtgenoot of over je vrouw te vertellen, hoe slecht ze zijn. Dat is roddel. Alleen dat al zou het oordeel van God over je brengen. Je brengt het naar God, en je treurt erover.

Een vrouw zal van haar echtgenoot scheiden en dan zegt iets in haar: “Nu, God, zet het hem betaald. En als hij zijn baan verliest, verheugt ze zich. En het zou ook andersom kunnen zijn: als er ellende komt als ze in een ander huwelijk zijn. Ik heb hier zoveel over gehoord: ze zijn gescheiden en de man of vrouw is met iemand anders getrouwd, en als er narigheid komt, dan zeggen ze: “O, ja, het zat er aan te komen.” Nee, nee, dat is niet de soort geest die iets met een echte christen heeft te maken. Dat is helemaal niet de Geest van de Heer. De Geest van de Heer treurt wanneer er ellende is, treurt als er zonder is.

In Maleachi stond de profeet op tegen de priesters, de rabbi’s en de Joodse leiders die van hun vrouwen gingen scheiden en volgens Maleachi bedekten ze het altaar met hun tranen. Ze waren aan het huilen en roepen, want vele van de mannen hadden allerlei klachten over hun vrouw zodat ze met die heidense vrouwen konden trouwen. De profeet Maleachi kwam en God zei tegen deze profeet: “Jullie bedekken mijn altaar met je tranen, maar jullie zijn ontrouw geworden aan je vrouw.”

Nu, mensen, je kunt een rivier van tranen huilen omdat je je slachtoffer voelt, je kunt een rivier van tranen huilen om de ellende in je huis, maar die tranen betekenen niets in het oog van God, als er geen verlangen is om de dingen recht te zetten, om te leven volgens de wil en de gedachten van God. Dan zijn het krokodillentranen in het oog van God. Ik weet dat er vrouwen en mannen zijn die roepen en huilen om hun huwelijk, maar ze roepen en huilen omdat ze zeggen: “Ik kan niet slagen in mijn huwelijk, het werkt niet”, en ze roepen en huilen over allerlei problemen en narigheid in hun huis, maar ze huilen niet met het verdriet van de Heilige Geest, ze huilen niet met een bewogenheid voor die echtgenoot of echtgenote, dat God ze een nieuw hart zou geven, maar het is integendeel iets van zelfmedelijden: “Ik ben een slachtoffer, Heer.”


Mensen, wij leven in een generatie
waarin er alleen maar slachtoffers zijn.

Iedereen is een slachtoffer. Niemand is een dader. Iedereen is een slachtoffer. De hele maatschappij is een slachtoffermaatschappij. En dat is niet het hart van God. Het hart van God zegt: “Toets mij, O, God, en zie of er een verkeerde weg is bij mij.” God zegt: Je hebt de Here vermoeid wanneer je zegt: “Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God van het recht?”

Ze waren tot dan toe door de profeet verteld: “Het is niet verkeerd om van je vrouw te scheiden. God ziet je nog steeds als een rechtvaardig persoon. God schept nog steeds behagen in je. Er zijn geen gevolgen. Er is geen oordeel. God is genadig. Je kunt het doen. Er is geen probleem. Dat is wat hun werd gezegd.

Dat zul je niet horen vanaf déze kansel. Je zult hier niet horen dat er geen veroordeling is voor dit soort leven in trots. God zegt: “Als je niet zult horen, en het ter harte zult nemen, dan zal ik je zegeningen tot vloek maken, en zal je verachtelijk en minderwaardig maken, ik zal je neerhalen. Het is een verlies van Gods gunst en zegen, vanwege het handelen in trots. De trotse mensen kent hij van verre (Psalm 138:6). Iedereen die trots van hart is, wordt verafschuwd door de Heer, hij zal niet ongestraft blijven. Er is een straf hiervoor, mensen. Er is een verschrikkelijke straf als mensen zondigen tegen het licht, er regelrecht opaf lopen. Nadat je vandaag deze boodschap hebt gehoord, kun je niet weglopen van je huwelijk vandaan, zonder te zondigen tegen het Licht.


Nog een gevolg van het leven in trots,
volgens de Schriften, is dat God je zal weerstaan.

God zal je weerstaan. God weerstaat de trotse mensen, maar geeft genade aan de nederigen. Volgens het Woord van de Heer heb je twee mogelijkheden:

Je kunt jezelf vernederen, je afschuwelijke trots afleggen, dan zal God je al de genade geven die je nodig hebt om je problemen de baas te kunnen. Dat zegt de Bijbel. God zegt: God zal je genade geven als jij jezelf vernedert, als jij de Heer zoekt en zegt: “Heer, ik ga niet in tegen mijn beloftes, ik ga mijn verplichtingen die ik u heb gemaakt, niet verbreken. Want deze verplichtingen zijn aan de Heer gemaakt.

Maar er zijn sommige mensen, die al gescheiden zijn, die stonden, waar ik nu sta. Toen ze hier stonden, drie, vier, vijf jaar geleden, in deze kerk, precies waar ik nu sta, maakten ze hun beloftes, en keken met heel veel liefde naar elkaar, zoals zij zeiden. Ze maakten een levenslange belofte en zeiden: “Dit is mijn partner voor de rest van mijn leven.” Ze maakten die toewijding aan elkaar precies waar ik nu sta. En nu is die toewijding verbroken. Die beloftes zijn verbroken. God zegt: “Ik weersta je.”

1 Petrus 5:5: “Onderwerp je. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.”

Mensen, ik zou niet op deze kansel staan, ik zou allang gescheiden zijn, als we bij ons thuis God niet geloofd hadden voor genade en barmhartigheid om ons door alle harde tijden heen te helpen. Financiële problemen en al de andere problemen die tijdens het leven komen: ziekte, en verkeerd begrijpen en al die dingen. Maar er was daar de wil om te vechten, de wil om te volharden en door te gaan. Er was de houding van: ik zal mijn verplichtingen niet verbreken, ik zal mijn beloftes niet verbreken. Onderwerp je. Stop de oorlog. Stop het vechten. Onderwerp je. Stel je flexibel op. Geef toe.

De profeet Jesaja waarschuwde dat God een dag van afrekening heeft voor hen die handelen in hun eigen trots en eigenwijsheid. De Heer der Heren zal een dag van afrekening hebben tegen iedereen die trots en hooghartig is (Jesaja 2:11,12). En mensen, het probleem is dat als je handelt in dat soort van rebellie, dan zal deze handeling van het weglopen van je verplichtingen vandaan consequenties hebben.

De Heer zegt verder in Spreuken 15: “De Heer zal het huis van de trotse neerwerpen.” Hij wil het neerwerpen. Weet je, dat als jij van je verplichtingen wegloopt, als jij wegloopt uit je huwelijk, als je een christen bent, (ik praat niet over jullie die gescheiden zijn toen je nog in zonde leefde), ik praat over hen die christenen zijn en geest vervulde gelovigen en dan weglopen van verplichtingen vandaan, en weglopen van huwelijken vandaan, en God niet geloven voor wonderen. Niets werkt.

Hoe kan iets juist zijn als God je weerstaat. Hoe kan iets dan goed aflopen? Hoe kan een baan dan goed aflopen, hoe kan een ander huwelijk dan goed aflopen, hoe kunnen relaties dan goed aflopen, hoe kan iets dan nog goed aflopen, als de Bijbel zegt dat God je weerstaat vanwege je trots. God weerstaat de hoogmoedigen. Ik wil God niet tegen mij, ik wil Hem aan mijn zij. Ik wil de gunst en de zegen van God in mijn leven. En daarom zijn er zoveel mensen vandaag in narigheid. Zij zijn weggelopen, weggegaan in trots.


God waarschuwt dat trots je zal vernederen
en je zult in schande eindigen.

Spreuken 29:23: De trots van een mens zal hem vernederen. Spreuken 11:2: Als overmoed komt, komt schande mee. Weet je wat de schande is van scheiding? De schande van scheiding is een afschuwelijke getuigenis voor de hele wereld, dat zegt:

1) “God kan Zijn mensen niet bewaren...”

2) “God kan gebeden niet beantwoorden, Hij kan gebeden beantwoorden voor alles in het universum, maar een huwelijk kan Hij niet herstellen...”

Het is een afschuwelijke getuigenis, een schaamtevolle getuigenis voor de gehele wereld, voor iedereen met wie je werkt, en voor iedereen om je heen, dat het God niet echt zou kunnen schelen of we als christenen onze beloftes houden of niet, dat Hij zich niet erg druk maakt om verplichtingen, dat het huwelijk er niet zo veel toe doet bij Jezus, dat je kan gaan scheiden, en dan toch nog zijn glimlach op je leven kan houden, dat je Zijn zegen op je leven zou kunnen houden.

Nee, nee, nee, dat is tegengesteld aan alles in dit boek. God zegt: “Ik weersta je, ik haal je huis neer.” Het wordt een gruwel, ik maak je veracht en verafschuwd voor iedereen om je heen. Ik zal je weerstaan en ik zal je vernederen en dan zal ik je te schande maken. Weet je wat schande is? Het is een schande voor de naam van Jezus Christus dat wij hiermee aankomen zetten als christenen: “Wij kunnen het niet samen uitwerken met de hulp van de Heilige Geest.” Een afschuwelijke, afschuwelijke getuigenis voor de wereld.

Weet je wat een schande is: het is een schande dat een hele generatie van jonge kinderen kapot gaat omdat ze niet begrijpen waarom hun vader en moeder uitelkaar gingen. Ze hoorden vader en moeder spreken over de kracht van God en de liefde van Jezus en ze kunnen niet begrijpen waarom die God waarover hun ouders spraken, die Jezus waar ze zo van hielden en die ze zo aanbaden, hen niet bij elkaar kon houden, en hun huis niet bij elkaar kon houden.


Het is een schande dat een hele generatie
naar de hel gaat vanwege een gebrek
aan plichtsgevoel van hun ouders.

Wil je weten wat het betekent om vernederd te worden? Hier is een echtgenote die bij haar man wil weglopen, ze wil scheiden en zegt: “Ik kan het niet meer aan.” Dus loopt ze weg en laat zich scheiden. Ze heeft twee, drie teenagers. Wil je weten wat het betekent om vernederd te worden? Het is wanneer die kinderen niet aangeraakt kunnen worden. Ze luisteren niet naar gezag, ze zeggen: “Ma, je hebt niet het recht ons te vertellen hoe wij moeten handelen, en ze komen thuis hasj rokend. Ze komen dronken thuis. Ze vieren de halve nacht feest en die moeder slaat het gade. Dát is diepe vernedering. Dát is vernedering! Niets kan nóg vernederender zijn voor een mens dan te zien dat zijn kinderen te gronde gericht zijn. We hebben nu een hele nieuwe generatie van jonge mensen die te gronde gericht wordt door hun ouders, die niet in nederigheid tot God bidden en Hem om genade smeken, maar doorgaan met hun eeuwigdurende gekibbel en oorlog van woorden. Trots zal maken dat je vernederd wordt.

Voordat ik afsluit: sommigen van jullie zullen zeggen: “Pastor David, ik ben al gescheiden, dat is in mijn verleden gebeurd. Sommigen zijn misschien al hertrouwd, en je zit hier nu.

Het enige dat ik van je vraag is dit: “Heb je het in gebed gebracht?” Heb je gezegd: “Heer, was het trots, was het trots van mijn kant? Hoeveel heb ik zelf hieraan bijgedragen? Ben je naar de Heer gegaan en berouw gehad voor God voor de trots waarin je misschien hebt gehandeld?” Ja, Hij vergeeft je, ja, Hij herstelt. Kan het zijn dat sommige moeilijkheden die je nu ervaart in een tweede huwelijk of sommige narigheid die je nu doormaakt komen door een trotse houding in het verleden?

Je bent gescheiden, en niet hertrouwd en nu alleenstaand, maar er is narigheid op narigheid. Kan het zijn dat je terug moet gaan met de hulp van de Heilige Geest, niet om het verleden op te rakelen, maar om aan de Heer te vragen: "Heb ik in hoogmoed gehandeld?”


“Beproef me, test me, en kijk
of ik in hoogmoed heb gehandeld?”

Kijk of mijn trots nog steeds daar is, of moet ik misschien mijn verontschuldigingen aanbieden aan U, moet ik misschien een brief schrijven aan U, of heb ik me verheugd over de narigheid die over iemand kwam van wie ik het gevoel had dat hij me in het verleden had misbruikt?” Breng het naar God en maak de dingen in orde voor de Heer, zodat je dit alles van je af kan schudden.

En nu, bij het sluiten, wil ik nog spreken tot hen die hier zitten. Je leeft in twist. Ik had het helemaal niet gepland om dit te doen. Tot ongeveer twee uur gisteren had ik geen woord van de Heer. Ik zat aan mijn bureau en begon te schrijven. God begon aan mijn hart te werken, en zei: “David, je moet Mijn hart van deze last verlossen bij de mensen deze morgen, want er zijn sommigen, die, als ze dit niet horen, gelijk naar de rechtbank gaan om scheiding aan te vragen.”

Vandaag is het een dag van wapenstilstand. De Heilige Geest roept je op om vrede te sluiten. Sluit vrede vandaag, nu je nog tijd hebt. Nu het nog een stroompje is en geen stortvloed. En dan is het niet meer mogelijk om de stortvloed tegen te gaan. Dan is het te laat. Ik heb nog niet alle problemen besproken, ik heb alleen enige van de belangrijkste punten besproken.

Als je zegt: “Broeder Wilkerson, bent u niet bezorgd dat sommige van de mensen die hier zitten misschien boos op u zijn? Misschien dat er hier sommige gescheiden mensen nu kwaad zijn?”

Ik heb niet de vloer met je aangeveegd. Ik heb niet op je gescholden. Ik heb je Zijn Woord gegeven. Dit is Zijn Woord. De enige reden dat God zo spreekt door Zijn Heilige Geest is dat Hij van je houdt. Hij houdt van je. Hij houdt van mij. Het huwelijk is een instituut dat van het hart van God kwam. God haat scheiding.

Een groot aantal mensen gaat scheiden heden ten dage en dat is wat me dwars zit. Weet je dat er bij de mensen die lid zijn van een evangelische gemeente net zo veel scheidingen voorkomen als in de wereld? De evangelische gemeente heeft het zelfde scheidingspercentage: één op de twee huwelijken loopt af op scheiding in evangelische kringen. Eén op de twee. Eén op de twee huwelijken loopt af op scheiding in de kerk!! Dus iemand hoort niet wat God zegt! Iemand leeft in hoogmoed en ongehoorzaamheid. Halleluja. Ik deed jaren geleden beloftes onder Gods genade. We houden deze beloftes, omdat ik ze aan God deed. Niet aan een vrouw, maar ik maakte ze aan God.

Wil je alsjeblieft gaan staan. Je bent misschien een echtgenote, en je man is niet hier in de dienst deze morgen. Ik vraag je om naar huis te gaan en de vredestichter te zijn. Ik vraag iedereen in deze kerk die gezinsproblemen heeft: “Vraag aan God om u te helpen, mijnheer, mevrouw om uw trots in te slikken, om het op te ruimen met de hulp van de Heilige Geest. Zeg: “O, God, dit moet stoppen.” Mensen, je kunt het vandaag stoppen.

God kan je huwelijk een goede wending geven. God kan je huwelijk genezen. Met de Heer is niets onmogelijk. Niets is onmogelijk met God. Halleluja.

Weet je, als je zo iemand hier bent deze morgen: getrouwd, je hebt een goede relatie, misschien met een paar meningsverschillen, maar je gaat nooit ’s nachts slapen zonder vrede, (weet je mensen, je zou nooit een heel uur zonder vrede willen…niet alleen als je ’s nachts naar bed gaat), en je komt thuis en er is vreugde, je hebt een geweldige man of je hebt een geweldige vrouw, hoe dankbaar zou je dan deze ochtend moeten zijn... God zou je hart met vreugde moeten vervullen.

En jij die al gescheiden bent – dat is in je verleden – als jij je hart hebt doorzocht en je hebt jezelf vernederd voor de Heer, dan is dat allemaal in het verleden. Het bloed is voldoende om dat te bedekken en om genezing te brengen aan je.

Ik wil tenminste vijftig echtparen naar dit altaar zien lopen zowel van het balkon als van de grote zaal. Ik weet dat daar veel moed voor nodig is. We hoeven niets te weten, de Heilige Geest weet het en dit is familie. Ik wil niet dat je publiekelijk belijdt dat je je verplichtingen zult nakomen voor je huwelijk, tenzij je wil zeggen: “Broeder David, de vijand heeft geprobeerd ons huis te verwoesten, de vijand heeft geprobeerd tweedracht te zaaien, en ik, als echtgenoot, als man van God, weiger dit te laten gebeuren. Ik wil vrede. Ik wil verzoening. Ik wil dat mijn huwelijk genezen wordt.”

Als daar een breuk is geweest in je huwelijk, als er iets gekomen is tussen jou en je vrouw: het is maar een beetje meer dan verleden week, of zelfs verleden maand of verleden jaar, dan wil ik dat je uit je stoel komt. Je bent misschien een echtgenoot en je vrouw is niet hier; ik wil dat je komt. Ik wil dat je hier zonder schaamte komt. Een echtpaar komt hand in hand hier, kom hier nu staan. Allen die nu komen, kom zonder schaamte, en neem een duidelijk standpunt in. Dit is leven of dood…, dit is leven of dood. De mensen op het balkon, ga naar de trappen aan beide zijden, de Heer gaat een wonder doen. God gaat niet alleen genezen, Hij gaat die huwelijken sterk maken, Hij gaat ze uit God maken. Vol van vrede en vreugde.


Alles wat de wormen hebben verwoest,
alles wat de kankerworm heeft weggevreten,
gaat God herstellen. God is een Hersteller.

Mensen, ik weet dat er moed voor nodig is. Maar dat is wat het vraagt. Het vraagt dat je nu van je zitplaats opstaat en zegt: “Ja, nu.” Laat trots je niet tegenhouden. Dat is al die tijd al het probleem geweest: trots. Verneder jezelf. Onderwerp je aan elkaar nu. “Mevrouw, heb je je echtgenoot bij je nu?” Is hij daar? Geef hem een knuffel. Op een liefdevolle manier. Niet met tegenzin, maar liefdevol. Waarom keer je je niet naar hem toe en zegt: “Zullen wij ook gaan?” Ik meen het serieus.

Heer, ik vraag U om te spreken over deze gehele samenkomst. Er moet genezing plaatsvinden. God, kom! Heilige Geest, kom! Ik moet dit zeggen, omdat de Heilige Geest mij hiertoe aanzet. Er staan hier nu zovelen.

Maar er zijn ook velen die getrouwd zijn en hier zijn, zowel de man als de vrouw, en trots alleen heeft je weerhouden om opnieuw je verbintenis met elkaar hier te versterken. Als je niet naar voren wil komen, dat is prima, maar verlaat niet de dienst zonder die muren neer te halen. Iémand moet de eerste stap maken. De trots moet ingeslikt worden en je zou tegen je partner moeten zeggen: “Liefste, ik wil de dingen nu in orde maken. Ik wil mezelf vernederen, ik wil mezelf nu aan je onderwerpen, en tegen je zeggen: het spijt me, en ik wil God door zijn Heilige Geest vragen om ons te helpen die toewijding aan elkaar nu vol te houden. Omdat ik geloof dat het leven of dood is.”

Er zijn waarschijnlijk tien, twaalf echtparen hier die voor de rechtbank zouden staan om een scheiding aan te vragen, tenzij God iets bovennatuurlijks doet deze ochtend. En ook anderen in de samenkomst die niet naar voren zijn gekomen, waarschijnlijk meer daar, dan dat er nu hier zijn… Je zegt: “Pastor David, kan het zó erg zijn?” “Ja, zo erg is het, inderdaad.”

Sta je bij je echtgenoot, of bij je vrouw, en ben je je hart aan het onderzoeken voor de Heer? Op het ogenblik kan het me niet schelen hoe oud je bent, of hoe jong, of hoe lange tijd je getrouwd bent, of hoe korte tijd nog maar.


God, haal de muren neer vandaag!,
God breng wapenstilstand vandaag!
Breng vrede!

Haal de muren neer. God, ik vraag nu om een wonder. Ik vraag U ons te helpen om die muren neer te halen. Ze komen niet neer tenzij we ze aanvallen. Ze komen niet neer tenzij wij ze neerhalen. Maar God, U kunt ons de genade geven om het te doen. God, geef ons genade, nu. Geef ons genade om ons te vernederen, onze trots te laten gaan, om van onze hoogmoedige plek naar beneden te komen, en te zeggen: “O, God, vergeef me, ik wil dat de dingen weer goed komen.”

Als je hier staat, en je bent niet getrouwd, je bent alleenstaand, je bent misschien een vrijgezel, en misschien zijn huwelijksmoeilijkheden niet je probleem, maar je hebt een ander probleem: je bent afgedwaald van de Heer... je staat niet recht voor God, je hebt zelfs geen goede wandel met God..., dan willen we ook jou bidden. Als je hier bent en je wil tot de Heer komen en je wil niet de dienst verlaten voordat je het in orde gemaakt hebt met de Heer, of terug te gaan naar je eerste liefde voor Jezus, dan willen we voor je bidden.

Open de uitnodiging nu voor iedereen. De Heilige Geest heeft aan je hart zitten trekken en met je gestreden. Kom en gehoorzaam de Heilige Geest. We bidden met je en geloven dat je hier veranderd weg zult lopen. Ik vraag je om eerlijk om te gaan met God, met je eigen hart en met anderen om je heen. Wees eerlijk met God. Je moet staan voor zijn aangezicht, nu, erkennend dat de toewijding, de belofte, die je aan elkaar maakte, voor altijd was. Dat je geen recht hebt om ervan weg te lopen. Er zijn geen omstandigheden voor jou, behalve dan de paar die ik je genoemd heb, om weg te lopen van je toewijding vandaan. Als je die toewijding voor God gemaakt hebt, dan kun je het aan elkaar maken.

“Heer, ik doe deze toewijding voor U, ik ben toegewijd aan dit huwelijk, ik zal er niet van weglopen, ik zal doen wat noodzakelijk is, ik zal bidden, ik zal Uw aangezicht zoeken, ik zal mezelf vernederen, ik zal mezelf onderwerpen, ik zal doen wat U ook van me vraagt, Heer. Ik ben niet langer het slachtoffer. Als ik uit deze kerk loop dan ben ik niet langer een slachtoffer, Heer. Ik wil dat U de controle heeft van mijn hart en mijn huis.”

Als dat is wat je wil, dan wil ik dat je dit gebed nu met mij bid, iedereen die naar voren kwam en ook iedereen die in de zaal luistert:


“Hemelse Vader, ik heb mezelf toegewijd,
en ik houd me aan deze toewijding”

“Ik deed een belofte: in voor- en tegenspoed, in rijkdom en in armoede, tot de dood ons scheidt. Ik kom nu terug, Heer, en ik erken voor U die beloftes die ik aan U heb gemaakt, en aan mijn partner. En ik beloof, O, God, dat ik deze beloftes houd met de hulp van de Heilige Geest en de geest van Christus. Verlos ons, O, God, van de klauwen van de duivel. Verlos ons, O, God, van de geest van trots. Maak ons beide nederig, want we hebben beide schuld. En we vernederen onszelf nu. Wilt U alle trots weghalen, al het egoïsme, en genees ons. Genees ons vandaag, in Jezus naam, vergeef ons. We vragen U vergeving. Nu, Jezus, wij dragen dit aan U op voor Uw bewarende kracht.”

Nu, laat me voor je bidden. “Vader, laat Uw Woord zijn plaats in ons hart mogen vinden.” O, God, U wilt ons niet weerstaan. U stierf, O, Jezus, om ons te redden en te verlossen. U bent hier, Heer, en Uw verlangen is om Uw volk te zegenen en om Uw gunst te geven en onze zegeningen te zegenen. O, God, verwijder iedere vloek van ons leven. Dat is Uw verlangen. Dat is Uw hart. En, O, Heer, wij kunnen dat verkrijgen. Als we ons alleen maar vandaag vernederen. Kijk me nu alsjeblieft aan. Het is niet een opwelling van het moment: “Hé, ik gaat het maar eens proberen…”

Het is niet alleen het plannetje om een kus op de wang van je partner te geven en te zeggen: “Alles zal wel goedkomen.” Het is een verandering in het hart. Het maakt dat je zegt: “Ik ben toegewijd. God, wat het ook kost, ik blijf mezelf voor U vernederen totdat U me zegt hoe ik moet handelen en wat ik moet doen, totdat U controle krijgt over mijn opvliegendheid, totdat U controle krijgt over mijn ogen, totdat U controle krijgt over mijn hart, totdat ik mijn echtgenoot, mijn vrouw zie door Uw ogen, Jezus, totdat ik het goede zie en niet het verkeerde.”

Halleluja, Heer, ik geloof dat U huwelijken redt vandaag. Ik weet het. En ik dank U, Jezus. Ik dank U, Jezus.

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 18 juni 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series