Click here to go back to World Challenge Kansel Reeks multilingual page

[Dutch flag] Nederlands | Dutch
http://www.tscpulpitseries.org/nederlands.html

Ministers' Conferences and Crusades

Nederland: vond plaats op 29 sept-2 okt 2004
Boodschap van David Wilkerson (zie: "Wilkerson, David & Gary")

Planned conferences for 2007

World Challenge Pulpit Series
door David Wilkerson

2007
____

Een mikpunt van satans jaloersheid. nieuwste- 19 maart 2007
(A Target of Satan's Envy)
Die verschrikkelijke dag waar niemand over wil praten. - 5 februari 2007
(That Dreadful Day No One Wants to Talk About)
Wat is er toch gebeurd met prediking over berouw? nieuw- 15 januari 2007
(Whatever Happened to Repentance Preaching?)

2006
____

Als de mensen vrede en veiligheid roepen- 4 december 2006
(When Men Cry Peace and Safety)
Hoe belangrijk het is om de vrede van Christus te hebben.- 13 november 2006
(The Importance of Having the Peace of Christ)
Bidden in de binnenkamer.- 23 oktober 2006
(Praying in the Closet.)
God neemt ongeloof niet langer licht op.- 24 september 2006
(God No Longer Winks at Unbelief.)
De woede van satan zal toch God de eer moeten geven. nieuw- 11 september 2006
(The Wrath of Satan Shall Praise God)
Het water van de rivier stijgt.- 27 augustus 2006
(The River is Rising.)
Christus verkondigen met autoriteit.- 3 juli 2006
(Proclaiming Christ with Authority)
Een vriend van zondaren. - 12 juni 2006
(A Friend of Sinners.)
Standvastig in Christus staan.- 20 maart 2006
(Standing Steadfast in Christ.)

2005
____

Tevergeefs heb ik mij afgemat. - 19 december 2005
(I Have Labored in Vain.)
God volledige controle geven.- 26 september 2005
(Giving God Full Control.)

2004
____

Bescherm de schapen: kijk uit voor wolven in de Kerk. - 15 november 2004
(Guarding the Sheep: Beware of Wolves in the Church)
Duivel, je kunt niet meer over me heen lopen.- 19 april 2004
(Devil, You Can't Walk on Me Anymore)
De God van onze monsters. - 8 maart 2004
(The God of Our Monsters.)
Christus, de Onderzoeker van de harten van de mensen. - 16 februari 2004
(Christ, the Searcher of Men's Hearts.)
De Heere zal voor je strijden. - 5 januari 2004
(The Lord Will Fight For You.)

2003
____

Hoe je familie te redden van ru´ne en destructie. - 30 juni 2003
(How to Save Your Family From Ruin and Destruction.)
De grote verantwoordelijkheid van hen die zijn vergeven. - 19 mei 2003
(The Great Responsibity Of Those Who Are Forgiven.)
Het kostbare bezit dat Christus is. - 28 april 2003
(The Costliness Of Possessing Christ.)
De onwrikbare liefde van God. - 7 april 2003
(The Unrelenting Love Of God.)
De bediening van het gadeslaan van Zijn gezicht. - 17 maart 2003
(The Ministry Of Beholding His Face.)
De buit van geestelijke oorlogsvoering. - 24 februari 2003
(The Spoils Of Spiritual Warfare.)
De volheid van de zegen van Christus verkrijgen. - 3 februari 2003
(Obtaining The Fullness Of The Blessing Of Christ.)
Rivier van Leven. - 13 januari 2003
(River Of Life.)

2002
____

Mijn broeders huis opbouwen. - 15 december 2002
(Carter Conlon: Building Up My Brother's House.)
De aanraking van God - Danil. - 2 december 2002
(The Touch Of God - Danil.)
De genezende kracht van blijheid. - 11 november 2002
(The Healing Power Of Gladness.)
De trompet schalt, maar niemand is gealarmeerd. - 9 september 2002
(The Trumpet Is Sounding, But No One Is Alarmed.)
De aanraking van God - Mozes.- 8 juli 2002
(The touch of God - Moses.)
Geloof zonder intimiteit is helemaal geen geloof. - 25 maart 2002
(Faith Without Intimicy Is No Faith At All.)
Een leven van overgave. - 23 januari 2002
(The Surrendered Life.)

2001
____

De tijd van de sprinkhanen. - 10 december 2001
(Day of the Locusts)
Beoordeel je geestelijk welzijn niet door op je gevoelens af te gaan. - 19 februari 2001
(Don't Judge Your Spiritual Condition By Feelings)
De torens zijn gevallen, maar we hebben de boodschap gemist! - 8 oktober 2001
(The Towers Have Fallen, But We Missed The Message!)
Ren voor je leven! - 16 september 2001
(Carter Conlon: Run for your Life!)
Niet alles wat eruit ziet als Jezus, is Jezus. - 27 juli 2001
(Carter Conlon: Not Everything That Looks Like Jesus Is.)
U hoeft niet te sterven in de wildernis. - 4 juni 2001
(You Don't Have To Die In Your Wilderness.)
Zevenduizend bogen zich niet.- 23 april 2001
(Seven Thousand Did Not Bow.)

2000
____

Een tijd om niets te doen - alleen te vertrouwen. - 12 juni 2000
(A Time To Do Nothing - But Trust.)

1999
____

Satan probeert je te verslinden - 27 december 1999
(Satan Seeks to Devour You)
Verander me, o Heere - 6 december 1999
(Change Me, O, Lord)
Houd jezelf in de Liefde van God - 25 oktober 1999
(Keep Yourself in the Love of God)
Wat is er met berouw gebeurd? - 2 augustus 1999
(Whatever Happened To Repentance?)
Op zoek naar de juiste kerk op de verkeerde plaatsen! - 12 juli 1999
(Looking for the Right Church in the Wrong Places!)
Aan de dood overgeleverd! - 29 maart 1999
(Handed Over To Death!)
Een volk dat in leugens is gaan geloven! - 15 februari 1999
(A Nation Under Delusion!)

1998
____

Waarom is het voor christenen zo moeilijk om te bidden? - 11 mei 1998
(Why Is It So Hard for Christians to Pray?)
De enige hoop in de komende storm! - 30 maart 1998
(The Only Hope in The Coming Storm!)
Ben jij boos op God? - 16 februari 1998
(Are You Mad At God?)

1997
____

Bewaar je genegenheid voor Christus! - 3 november 1997
(Guard Your Affection For Christ!)
Wegkomen uit Sodom! - 22 september 1997
(Getting Out of Sodom!)
Ik was bijna weg gegleden!- 17 maart 1997
(I almost slipped!)
De dood van medelijden! - 3 februari 1997
(The Death of Compassion!)
Heb jij de Vader al gezien? - 12 januari 1997
(Have You Seen the Father Yet?)

1996
____

Trots! - 26 december 1996
(Pride!)
Zij hebben het kruis afgeschaft! - 23 december 1996
(They Have Done Away With The Cross!)
Ben je een barmhartige christen? - 2 december 1996
(Are You a Merciful Christian?)
Goede dingen die maken dat mensen de hemel niet binnenkomen! - 9 september 1996
(Good Things That Keep People Out of Heaven!)
God is trouw - ook als wij dat niet zijn! - 22 januari 1996
(God Is Faithful - Even When We Are Not!)
Breng Christus in je crisis! - 1 januari 1996
(Bringing Christ Into Your Crisis!)

1995
____

De handdoek opnemen! - 7 augustus 1995
(Taking Up the Towel!)
Wegvallen naar de antichrist! - 26 juni 1995
(Falling Away to the Antichrist!)
De pijn van God! - 5 juni 1995
(The Pain of God!)

1994
____

De Salomo kerk!- 19 december 1994
(The Solomon Church!)
Corrupte christenen! - 28 november 1994
(Corrupt Christians!)
Wolven! - 3 juli 1994
(Carter Conlon: Wolves!)
Gods verborgen leger in de laatste dagen! - 13 juni 1994
(God's Hidden Last Days Army!)
Gods visie voor de kerk van de laatste dagen! - 23 mei 1994
(God's Vision For the Last-Day Church!)

1993
____

Waar zijn de negen? - 8 maart 1993
(Where Are The Nine?)

1992
____

Wil je echt horen wat God zegt? - 7 september 1992
(Do You Really Want to Hear What God Is Saying?)
De waarheid over Judas, verrader van Christus. - 15 juni 1992
(The Truth About Judas - Betrayer of Christ)

1991
____

Een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie! - 7 oktober 1991
(Another Jesus, Another Spirit, Another Gospel!)
Hoe trouw te zijn aan God! - 26 augustus 1991
(How To Be Faithful To God!)
Er genoeg van hebben een ezel te zijn. - 15 april 1991
(Tired Of Being A Mule)

1990
____

Je hebt de Heilige Geest nodig. - 13 augustus 1990
(You Need The Holy Ghost.)

1989
____

Pas op voor satans streken! - 4 december 1989
(Beware of a Satanic Setup!)
We zijn het blozen verleerd! - 21 augustus 1989
(We Have Forgotten How To Blush!)
Een brief van de duivel! - 31 juli 1989
(A Letter From The Devil!)
God is een beloner! - 29 mei 1989
(God is a Rewarder!)

1988
____

We hebben meer onruststokers nodig in de kerk! - 4 juli 1988
(We Need More Troublemakers In the Church!)
Verkillen vlak voor de verwoesting! - 13 juni 1988
(Growing Cold On The Eve of Destruction!)
Plotselinge verwoesting als barensween bij een zwangere vrouw! - 2 mei 1988
(Sudden Destruction as Travail Upon a Woman With Child!)
Slangeneieren uitbroeden - 21 maart 1988
(Hatching Snake Eggs.)
De verschrikkelijke zonde van trots. - 8 februari 1988
(The Awful Sin of Pride.)

1987
____

Wees ervan verzekerd dat je zonde ontmaskerd zal worden - 20 maart 1987
(Be Sure Your Sin Will Find You Out)
Huil voor je herders! - 9 februari 1987
(Weep For Your Shepherds!)

1986
____

Het uur van de waarheid is gekomen! - 8 december 1986
(The Moment of Truth has Come!)
De grote afval! - 7 mei 1986
(The Great Apostasy!)

1985
____

Hij heeft hun ogen dichtgesmeerd zodat ze niet zien kunnen. - 18 sept.1985
(He Has Smeared Over Their Eyes So That They Cannot See)

1981
____

Het getuigenis van een open gezicht - ca. 1981
(The Testimony of an Open Face)
Is je wereld te klein?- ca. 1981
(Is Your World Too Small?)

1980
____

Waarom zou je er niet gewoon vandoor gaan, weg van alles?
(Why Not Just Run Away From It All?)
Een opbeurende, troostende boodschap voor gedeprimeerde mensen.
(An Uplifting Message of Comfort For Those Who Are Down)

1979
____

Zal God ooit mijn gebed verhoren?
(Will God Ever Answer My Prayer?)

ongedateerd
___________

Hoeveel het kost om helemaal voor God te leven.
(The Cost of Going All the Way With God)
Een Hoge Weg uit Egypte!
(A Highway Out of Egypt!)
Wanneer je pijn lijdt.
(When you hurt.)
Weg met de godsdienst.
(Down With Religion.)
Eerste liefde.
(First Love.)
Verkwisting.
(Watchman Nee: Waste.)
Meer relevante hulpbronnen:

De Interlinear Bijbel (Engels, ook Nederlands)
De Online-Bijbel (Engels, ook Nederlands)
E-Sword (ook Nederlands)
Theophilos (ook Nederlands)
Berichten over de vervolgde kerk bij: Open Doors
steen anim
Blijf a.u.b. bidden voor NOORD-KOREAANSE VLUCHTELINGENnieuwste
Bidden voor je stad
Hulp voor verslaafden: Teen Challenge
Preken van beroemde predikers (Engels): Sermonindex
Aanbiddingsmuziek (Engels): Godly Music
Scripture Songs (Engels): Godly Musicnieuwste
De Septuagint Interlinear (Grieks/Engels)
De Online-Bijbel (Nederlands)
Hulp bij bijbelstudie (Nederlands)
Hulp bij bijbelstudie (Engels)
Manuscripten van het Nieuwe Testament
Snuffelen in oude Bijbels
Nederlandse Bijbel (Statenvertaling) in audio versie
Berichtgeving over zaken bij: One Way
Weblink: Bijbelweb
Weblink: De Christenlink
Info voor toeristen in Nederland: De Nederlandse pagina

Als u kunt helpen bij dit project, zoals bij het vertalen,
alstublieft schrijf ons.


Deze site is een dienst van:
The Missing Link, Inc. ®
Verleent hulp aan jeugd en volwassenen die gewond zijn.
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2007 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Top

Terug naar: Multilanguage Menu

Webmaster
Voor het laatst gewijzigd: 14 juni 2007
door vertaalster

Bezocht keer sedert 21 maart 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Pulpit Series/