World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

4 września 2000 r.

Umiłowani!

NIECH WAM PAN BŁOGOSŁAWI I ZACHOWUJE NA WSZYSTKICH WASZYCH DROGACH!

Po raz kolejny przeczytałem historię Georga Mullera, który w połowie lat 30-stych 18-tego stulecia opiekował się ponad dwoma tysiącami sierot w Anglii - wszystko to przez wiarę w Boga. Był znany jako człowiek, który otrzymywał odpowiedzi na swoje modlitwy. Zanim umarł zapisał w swoich dziennikach ponad 50.000 odpowiedzi na modlitwę.

Kiedy zapytano go, w jaki sposób rozpoznawał wolę Bożą w jakiejś kwestii, Muller wymienił następujące kroki, które jak wierzył są konieczne:

  1. Doprowadzam swoje serce do takiego stanu, że nie ma ono własnej woli w odniesieniu do danej sprawy.
  2. Nie szukam odpowiedzi w uczuciach bądź też w zwykłych wrażeniach. To może sprawić, że dana osoba otworzy się na wielkie złudzenia.
  3. Poszukuję Bożej woli poprzez Jego Słowo i w powiązaniu z nim. Jeśli spoglądasz na Ducha w oderwaniu od Słowa, otwierasz się na zwiedzenie.
  4. Biorę pod uwagę okoliczności zrządzone przez opatrzność (okoliczności, na które ma wpływ Bóg).
  5. W modlitwie proszę Boga, aby objawił mi Swoją wolę.
  6. Upewniam się, czy mam czyste sumienie przed Bogiem i człowiekiem.
  7. Za każdym razem, kiedy słuchałem człowieka zamiast Boga, popełniałem poważne błędy.
  8. Działam jedynie wtedy, gdy mam pokój, po wielu modlitwach, czekając z wiarą na Boga.

Ci, którzy chodzą przez wiarę i szukają jedynie doskonałej woli Bożej są często wielce doświadczani i poddawani próbom. Coraz bardziej odkrywam w swoim życiu, jak ważna jest gorliwa modlitwa i czytanie Biblii. Smutne jest to, że w dzisiejszych czasach niezbyt wielu spośród ludu Bożego modli się z gorliwością. Zamiast tego ma miejsce dużo oglądania telewizji oraz bardzo niewiele oczekiwania na Boga.

Kiedy jestem oddany modlitwie, wzrasta moja wiara. Kiedy karmię się Jego Słowem, narasta moja ufność w Jego moc do prowadzenia mnie i pomagania mi. Pan staje się moim bankierem, doradcą, adwokatem.

To dzięki licznym modlitwom i oczekiwaniu na Boga ta misja nie ma żadnych długów. Stawiam czoła codziennym potrzebom w tej misji, które z pewnością posłałyby mnie przedwcześnie do grobu, gdybym nie nauczył się składać w komorze modlitewnej wszystkich moich trosk na Pana. On był całkowicie wierny. Byłem poddawany ciężkim próbom, ale Bóg nigdy mnie nie zawiódł. Ta misja przetrwała trzy większe recesje w ciągu ostatnich 40 lat. Pan zaspokajał każdą potrzebę, aż do tego dnia.

Bogu niech będzie wszelka chwała i uwielbienie! Ufaj Mu, szukaj Go, trwaj w Jego Słowie, a On zaspokoi twoje potrzeby. Nie zawiedzie cię.

Dziękuję za troskę.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 9.04.00

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2000 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 21 grudnia 2000 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series