Click here to go back to World Challenge Kansel Reeks multilingual page

[Flaga Polski] Polski | Polish

http://www.tscpulpitseries.org/polish.html

World Challenge Pulpit Series
by David Wilkerson

Nagrania z konferencji z udziałem Davida i Garego Wilkersona (Wrocław, 16-18.06.2005)

http://www.davidwilkerson.org/sermons/#wroclaw_poland

Dotychczas ukazały się:
(łącze przy dacie jest odnośnikiem do pliku tekstowego)

2006
____

Modlitwa w komorze - 23 października 2006
(Praying in the Closet)
Wielkie i ostateczne odstępstwo
- 2 października 2006
(The Great and Final Apostasy)
 
On dba nawet o wróbelki - 21 sierpnia 2006
(His Eye Is on the Sparrow)

Zwiastowanie Chrystusa z autorytetem - 3 lipca 2006
(Proclaiming Christ with Authority)
Powierz Bogu całą swoją przyszłość
- 22 maja 2006
(Trusting God with All Your Tomorrows)
Stojąc niezachwianie w Chrystusie - 20 marca 2006

(Standing Steadfast in Christ)
Bóg nie przeszedł obojętnie koło ciebie - 27 lutego 2006

(God Has Not Passed You By)

2004
____

Duchu Święty, wróć do swojego Kościoła - 24 października 2004
(Holy Spirit, Come Back To Your Church)
Doglądanie owiec: strzeżcie się wilków w kościele - 15 listopada 2004
(Guarding the Sheep: Beware of Wolves in the Church)
Droga do tronu - 2 sierpnia 2004

(The Path to the Throne)
Oto więcej niż Salomon - 12 lipca 2004

(A Greater Than Solomon is Here)
Ogień w moich kościach - 31 maja 2004

(A Fire in My Bones)
Chrześcijanin tylko z nazwy - 29 marca 2004
(A Christian in Name Only)
Chrystus, który bada ludzkie serca - 16 lutego 2004
(Christ, the Searcher of Men's Hearts)
Pan będzie walczył za ciebie - 5 stycznia 2004

(The Lord Will Fight For You)

2003
____

Wiara w ponad-naturalność - 22 września 2003
(Faith for the Supernatural)

Ludzie innego gatunku - 21 lipca 2003

(Men of Another Sort) 
Jak ocalić rodzinę od zniszczenia - 30 czerwca 2003
(How To Save Your Family From Ruin and Destruction)
Irracjonalność wiary - 9 czerwca 2003

(The Unreasonableness of Faith) 

Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono - 19 maja 2003
(The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven)
Cena posiadania Chrystusa -
28 kwietnia 2003
(The Costliness of Possessing Christ)

Służba oglądania Jego oblicza - 17 marca 2003
(The Ministry of Beholding His Face)

Łupy zdobyte w duchowej walce -
24 lutego 2003
(The Spoils of Spiritual Warfare)

2002
____

Dotyk Boga - Daniel - 2 grudnia 2002
(The Touch of God - Daniel)

Uzdrawiająca moc radości - 11 listopada 2002
(The Healing Power of Gladness)
Służba na pełny etat - 30 września 2002
(Full-Time Ministry)
Dotyk Boga - Człowiek należący do Boga - 17 czerwca 2002

(The Touch of God - The God-Possessed Man)

Dotyk Boga - Dotyk ludzki - 27 maja 2002
(The Touch of God - Human Touch)
Objawianie Jezusa - 15 kwietnia 2002
(A Manifestation of Jesus)

Wiara bez zażyłości nie jest żadną wiarą - 25 marca 2002
(Faith Without Intimacy Is Not Faith at All)

Brzmienie Jego głosu - 4 marca 2002
(The Sound of His Voice)

2001
____

Zachowani w konkretnym celu - 31 grudnia 2001
(Preserved For a Purpose)

Wyłączność Chrystusa - 29 października 2001
(The Exclusiveness Of Christ)

Wieże runęły, a my nie pojęliśmy tego przesłania - 8 października 2001
(The Towers Have Fallen and We Missed the Message)
Ci ludzie byli z Jezusem - 17 września 2001
(These Men Have Been With Jesus)

Zawsze wzrastająca wiara - 6 sierpnia 2001
(An Ever-Increasing Faith)

Proces przesiewania - 16 lipca 2001
(The Sifting Process)

Łaska w ludziach - 14 maja 2001
(People Grace)
Siedem tysięcy nie pokłoniło się - 23 kwietnia 2001

(Seven Thousand Did Not Bow)

2000
____

Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść - masz łaskę - 6 listopada 2000
(You Don't Have to Understand Your Afflictions - You've Got Grace)
Zachowywanie Bożej radości - 24 lipca 2000
(Maintaining the Joy of the Lord)
Jak ważne jest to, by miłować swoich wrogów - 3 lipca 2000
(The Importance of Loving Your Enemies)
Czas, by nie robić nic innego, jak tylko ufać - 12 czerwca 2000
(A Time To Do Nothing - But Trust)
Pod panowaniem Słowa Bożego (część 2 z 2) - 22 maja 2000
(Governed by the Word of God, Part 2)
Pod panowaniem Słowa Bożego (część 1 z 2) - 1 maja 2000
(Governed by the Word of God, Part 1)

Tego, co duchowe nie da się skopiować - 10 kwietnia 2000
(That Which is Spiritual Cannot Be Duplicated)
Czy mamy pozostać w grzechu? - 20 marca 2000
(Shall We Continue in Sin?)
Płaszcz Eliasza - 17 stycznia 2000
(The Mantle of Elijah)

1999
____

Napawający lękiem głos Boga - 15 listopada 1999
(The Awesome Voice of God)
Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o duchowym wzrastaniu! - 23 sierpnia 1999
(What Every Christian Should Know About Spiritual Growth!)
A gdzie podziała się pokuta? - 2 sierpnia 1999
(Whatever Happened To Repentance?)
Poszukiwanie właściwego zboru w niewłaściwym miejscu! - 12 lipca 1999
(Looking for the Right Church in the Wrong Places!)
Efekty oglądania chwały Bożej! - 21 czerwca 1999
(The Effects of Seeing the Glory of God!)
Świadectwo Pana dla narodów! - 31 maja 1999
(The Lord's Testimony To the Nations!)
Kuszenie Pana! - 19 kwietnia 1999
(Tempting the Lord!)

Wydany na śmierć! - 29 marca 1999
(Handed Over To Death!)

Naród w zwiedzeniu! - 15 lutego 1999
(A Nation Under Delusion!)

1998
____

Jak my sobie poradzimy? - 16 listopada 1998
(How Are We Going To Make It?)

Wolność od strachu! - 26 października 1998
(Freedom From Fear!)
Bez skazy przed tronem Bożym - 5 października 1998
(Without Fault Before the Throne of God)
Twoi przyjaciele mają znaczenie dla Boga! - 14 września 1998
(Your Friends Matter to God!)
Przesłanie dla chrześcijan, którzy miewają złe dni - 3 sierpnia 1998
(A Message for Christians Who Have Bad Days)
Czy jesteś zły na Boga? - 16 lutego 1998
(Are You Mad at God?)

1997
____

Nie mieczem człowieka! - 11 sierpnia 1997
(Not By the Sword of Man!)
Spisek przeszkadzania! - 28 kwietnia 1997
(Conspiracy of Interruptions!)

1996
____

Oni odrzucili krzyż! - 23 grudnia 1996
(They Have Done Away With the Cross!)
Czy jesteś miłosiernym chrześcijaninem? - 2 grudnia 1996
(Are You a Merciful Christian?)
Straszne skutki odstępstwa! - 30 września 1996
(The Awful Consequences of Backsliding!)
Chrystus w twoim kryzysie! - 1 stycznia 1996
(Bringing Christ Into Your Crisis!)

1995
____

Opowiadanie się po stronie Antychrysta! - 26 czerwca 1995
(Falling Away to the Antichrist!)

1994
____

Kościół Salomona! - 19 grudnia 1994
(The Solomon Church!)
Zepsuci chrześcijanie! - 28 listopada 1994
(Corrupt Christians!)
Ukryta armia Boża dni ostatecznych - 13 czerwca 1994
(God's Hidden Last Days Army)

1993
____

Świadek Ducha - 27 grudnia 1993
(The Witness of the Spirit)
Korzeń wszystkich grzechów! - 6 grudnia 1993
(The Mother of All Sins!)
Nie uciekaj przed Izebel! - 2 sierpnia 1993
(Don't Run From Jezebel!)
Moc nienagannego życia! - 12 lipca 1993
(The Power of a Blameless Life!)

1992
____

Miłość, bojaźń i posłuszeństwo - 17 sierpnia 1992
(Love, Fear And Obedience)
Masz pocieszyciela! - 20 stycznia 1992
(You Have a Comforter!)

1991
____

To co czyni człowieka mężem Bożym - 27 maja 1991
(The Making of a Man of God)

1990
____

Grupa Jonatana! - 15 października 1990
(The Jonathan Company!)
Przykuty kajdankami do Jezusa - 2 lipca 1990
(Handcuffed to Jesus!)
Rzeka życia - 16 kwietnia 1990
(River Of Life)
Twoja wiara wchodzi w ogień! - 5 lutego 1990
(Your Faith is Going into the Fire!)

1989
____

Wielkie i ostateczne przygotowanie - 23 października 1989
(The Great and Final Preparation)
Doskonałe serce - 2 października 1989
(A Perfect Heart)
Zapomnieliśmy jak się rumienić ze wstydu! - 21 sierpnia 1989
(We Have Forgotten How To Blush!)
Obecna wielkość Chrystusa! - 10 lipca 1989
(The Present Greatness of Christ!)
Bóg nagradza! - 29 maja 1989
(God Is a Rewarder!)
Zdobywanie Chrystusa! - 29 marca 1989
(Winning Christ!)

1988
____

Najbardziej niechciany człowiek na świecie! - 21 listopada 1988
(The World's Most Unwanted Man!)
Jezus przychodzi! - 5 września 1988
(Jesus Is Coming!)
Szałas na dachu - 25 lipca 1988
(A Booth on the Roof)
Nauka Izebel! - 18 stycznia 1988
(The Doctrine of Jezebel!)

1986
____

Przełamcie szyki! - 16 marca 1986
(Breaking Out!)
Laodycejskie kłamstwo! - 1986
(The Laodicean Lie!)

1985
____

Resztka Sadoka - 9 października 1985
(The Zadok Remnant)
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, gdyż nadszedł dzień Pana! - 1 maja 1985
(Blow the Trumpet In Zion For the Day of the Lord Has Come!)

Prorocy łatwizny - luty 1985
(Pillow Prophets)

1984
____

Proroctwo "Mur Ognisty" - październik 1984
(A Prophecy - Wall of Fire)
Człowiek, który minął się z Chrystusem! - luty 1984
(The Man Who Missed Christ!)

1982
____

Pięćdziesiątnica bez Chrystusa! - październik 1982
(A Christless Pentecost!)
Odkupiciel przychodzi na Syjon! - wrzesień 1982
(The Redeemer Is Coming to Zion!)
Wkrótce nadejdzie przebudzenie świętości! - luty 1982
(Coming Soon - A Revival of Holiness!)

1981
____

Prawda o wierze - czerwiec 1981
(The Truth About Faith)

1979
____

Zwycięstwo nad twoim usidlającym grzechem - lipiec 1979
(Victory Over Your Besetting Sin)

1978
____

Kiedy odczuwasz zranienie - grudzień 1978
(When You Hurt)

Czy jesteś bliski poddania się? - październik 1978
(Have You Felt Like Giving Up Lately?) 

1977
____

Nadchodzące oczyszczenie - październik 1977
(The Coming Purge)

Bez daty
____

31 biblijnych powodów, dla których zwycięscy chrześcijanie powinni usunąć bałwana telewizji ze swoich domów - bez daty
(Thirty-One Scriptural Reasons Why Overcoming Christians Should Remove the Idol Of Television From Their Homes)

Kazania z kaset audio
____

Uciekaj, jeśli ci życie miłe! - 16 września 2001
(Run For Your Life!) - Carter Conlon
Wieże runęły, a my nie pojęliśmy tego przesłania - 16 września 2001
(The Towers Have Fallen and We Missed the Message)
Hańba uroczystego zgromadzenia - kwiecień 1999
(The Reproach of The Solemn Assembly)
Świadectwo wiary - 1995
(The Evidence of Faith)
Okno wiary - 1995
(The Window of Faith)
Śmierć obietnicy - 1995
(The Death of a Promise)
Doskonałe serce - 1989
(A Perfect Heart)
Zapomnieliśmy jak się rumienić ze wstydu! - 1989
(We Have Forgotten How To Blush!)
Święta ziemia - 1983
(Holy Ground)
Wizja - 1973
(The Vision)

Listy wyjaśniające
____

23 października 2006
(porusza m.in. kwestię modlitwy)
21 sierpnia 2006

(porusza m.in. kwestię konferencji w Jerozolimie)
9 czerwca 2003

(porusza m.in. kwestię konferencji w Wielkiej Brytanii)
10 grudnia 2001
(zawiera proroctwo do Ameryki)
8 października 2001
(porusza m.in. kwestię katastrofy w World Trade Center)
14 września 2001
(porusza kwestię katastrofy w World Trade Center)
6 sierpnia 2001
(zawiera proroctwo do Rosji)
4 września 2000
(porusza m.in. kwestię rozpoznawania Bożej woli)
21 czerwca 1999
(porusza m.in. kwestię Ewangelii Sukcesu)
7 kwietnia 1997
(porusza m.in. kwestię "Toronto Blessing")

Książki
____

Moja podwójna natura
(Two of Me)

Traktaty
____

Czy jesteś bliski rezygnacji? - bez daty
(Have You Felt Like Giving Up Lately?)
W pułapce - bez daty
(Trapped)

W najbliższej przyszłości możesz oczekiwać na następujące kazania w języku polskim:
____

Ostateczna próba wiary (The Ultimate Test of Faith) - 2004-12-06
Ewangelia Jezusa Chrystusa (The Gospel of Jesus Christ) - 2004-05-10
 


More Polish Resources

Global Recordings Network (Gospel Recordings)
MissionsBookstore - Polish titles
Online Polish New Testament
Polish Audio Scriptures (RealPlayer)
The Polish Page
Teen Challenge
Ethnologue: Polish

If you can help in this project,
please
write us.


This site is a service of
The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.
Strona główna -
misslink.org
Kaplica -
misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2016 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Back to Multilanguage Menu

Administrator
Stronę zaktualizowano 21 listopada 2016 r.

Odwiedzona razy od 29 lipca 1997 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studium Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Pulpit Series