World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

7 kwietnia 1997 r.

Umiłowani!

Pozdrowienia w wywyższonym imieniu Chrystusa, naszego Pana!

Otrzymuję bardzo wiele listów z zapytaniem o moją opinię na temat pewnych "przebudzeń" w Kanadzie i USA. Powiedziano mi: "Bracie Dawidzie, twoje nazwisko jest często używane w przebudzeniu ----. Wymieniany jest często kościół Times Square Church. Czy to oznacza, że popierasz ten ruch?"

Nigdy nie aprobowałem żadnego tzw. przebudzenia. Przede wszystkim, to nie uważam, że moja opinia jest tak ważna, a po drugie to nie mogę ani przeszkodzić ani pomóc jakiemukolwiek prawdziwemu ruchowi religijnemu. Nie byłem na żadnym z tych spotkań, a więc nie jestem osobiście zaangażowany. Jestem tak zajęty usługując masom zranionych ludzi tu w Nowym Jorku oraz pastorując trwające dziesięć lat działanie Ducha Świętego w kościele Times Square Church, w tej wielkiej metropolii.

Czy wieżę w to, że którekolwiek z tych "przebudzeń" reprezentuje wylanie Ducha w dniach ostatecznych - ostatnie wielkie przebudzenie przed przyjściem Jezusa? Nie! Zdecydowanie nie. Powinniśmy cieszyć się z każdej pracy Ducha, której rezultatem są prawdziwe nawrócenia - ale jakiekolwiek "przebudzenie", które rzekomo ma być "tym wielkim przebudzeniem", a jest promowane i "rozpowszechniane" przez jego liderów musi zostać natychmiast wykluczone. Kiedy przyjdzie ostatnie wielkie wylanie Ducha, to proroctwo mówi, że przyjdzie ono "na wszelkie ciało". Nie będzie ono wyizolowane tylko na kilku obszarach. Nikt nie będzie zliczał liczb. Zgłodniali poszukiwacze nie będą upadali do tyłu - ale do przodu, na swoje twarze, upokorzeni i złamani. Nauczanie krzyża będzie w centrum. Nie będzie zbierania funduszy, nie będzie przedstawiania goszczących gwiazd. Spotkania będą czasem, przyciągania przez Ducha Świętego, ponieważ On nigdy nie popędza ludzi do ołtarzy - On ich przyciąga. Nikt nie będzie potrzebował bronić takiego wylania Ducha. Wszelkie manifestacje skupią się na Chrystusie, a nie na ciele. Płakanie, złamanie, wznoszenie świętych dłoni we wdzięczności za Boże miłosierdzie i łaskę zaowocują w prawdziwym duchu radości.

Lokalne przebudzenia zwykle mają długość życia rzędu pięciu do sześciu lat, albo i mniej. Nawet przebudzenie na Azusa Street, które dało życie nowoczesnemu ruchowi zielonoświątkowemu trwało krócej niż sześć lat. Ludzie stadami przyjeżdżają z całego świata, aby zobaczyć "nową rzecz". Dobre i złe relacje rozchodzą się wszędzie. Teolodzy i kaznodzieje albo błogosławią je, albo przeklinają. Niektórzy z uczestników są ubłogosławieni i przemienieni, inni odchodzą zranieni i zakłopotani. Tak samo jest i dzisiaj - nic się nie zmieniło. Słyszałem relacje pewnych osób spośród naszych czytelników, które odwiedziły takie przebudzenie i były niezwykle poruszone. Inni piszą, informując nas, że odchodzili emocjonalnie zranieni i przekonani, że było to głównie z ciała. Chwała Bogu za wszystkich, którzy pokutowali i są przemienieni. Z powodu innych rozpaczam. Przypływy, które przychodzą muszą odejść. Przypływ Toronto szybko zanika - jest to przypływ odchodzący. Wkrótce będzie to tylko wspomnienie. Tak samo będzie ze wszystkimi innymi lokalnymi przebudzeniami. Podniecenie opada - tłumy odchodzą - i nagle wszystko jest skończone.

Moje zalecenie? Zdobądź swoje własne przebudzenie! Znajdziesz je w Księdze Izajasza 58,10-11. Nie potrzebujesz biletu lotniczego, nie potrzebujesz podróżować. Ja odnalazłem źródła wody, które nigdy nie wysychają!

"Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają."

Dziękuję Wam, kochani przyjaciele, za Wasze ciągłe wsparcie. W rzeczywistości egzystujemy dzięki inspirowanym przez Ducha Świętego datkom od troskliwych i modlących się przyjaciół.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 4.07.97

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2000 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 21 grudnia 2000 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series