World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

21 września 2006 r.

Drodzy umiłowani!

BÓG MA WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Nasza konferencja w Jerozolimie była we właściwym czasie. Krótko po naszym wyjeździe zaczęła się wojna. Ewangeliczni biskupi, pastorzy, liderzy i zwykli wierzący przybyli z wielu krajów, by modlić się za wszystkimi pastorami, służbami i wierzącymi w Izraelu oraz krajach arabskich.

Na konferencji zarówno arabscy jak i żydowscy wierzący obejmowali się i płakali, modląc się o siebie nawzajem. Dwa tysiące głosów podniosło się w modlitwie wstawienniczej, z rozdzierającym wołaniem o pokój i nawiedzenie Ducha Świętego na Bliskim Wschodzie.

Byliśmy zaszokowani, że tak niedługo po naszym powrocie do domu, rakiety Hezbollahu spadały na Izrael w tych miejscach, gdzie my niedawno byliśmy. Najnowsze raporty z Hajfy informują nas, że tamtejsi wierzący mają tylko 2 minuty, by ukryć się w schronach, zanim spadną rakiety. David Davis, pastor na Górze Karmel powiedział nam, że rakieta uderzyła w miejsce, gdzie on zazwyczaj się modli.

Mam nadzieję, że załączone poselstwo podniesie was i zbuduje waszego ducha, chociaż obserwujecie obecne niepokojące wydarzenia. Pocieszające jest to, że możemy odpocząć w prawdzie, iż Bóg ma wszystko pod kontrolą – nic się nie wymknęło spod Jego kontroli. On dalej jest “władcą nad narodami”.

Poświęć czas na przeczytanie tego przesłania, gdyż nasz drogocenny Pan nie chce, by Jego dzieci żyły w strachu. Bóg patrzy nie tylko na Bliski Wschód – jego największym zmartwieniem nie jest wojna ani drastyczne zmiany pogody. Wszystkie te wydarzenia są monitorowane przez Niego i zarządzane Jego prawami.

Jezus powiedział nam, że oczy Jego Ojca zwrócone są na małe wróbelki i że On policzył wszystkie włosy na twojej głowie. To pokazuje, jak cennymi są dla Niego Jego dzieci. Eleonor Roosevelt powiedziała: “Bóg jest zbyt zajęty sprawami świata, by zwracać uwagę na szczegóły naszego życia”. To nieprawda! On jest zainteresowany twoimi potrzebami, zranieniami i zmaganiami.

Naprawdę wierzę, że szatan stoi za nieprawdopodobnymi atakami na tak wielu ludzi Bożych. Nigdy przedtem nie słyszałem o tak wielu rodzinach przeżywających tak wielkie smutki i cierpienia. Jest to ogólnoświatowy atak z piekła, wojna przeciw wierze. A jednak według Słowa Bożego to, co się dzieje, nie jest czymś dziwnym. Jest to powszechny udział ludu Bożego w cierpieniu.

Stójcie mocni! Bóg zwraca uwagę na wasze obecne zmagania i obiecał dać wam siłę, byście mogli wytrwać we wszystkich doświadczeniach.

Chcę podziękować tym czytelnikom moich kazań, którzy stale wspierają naszą służbę – od ośrodków dla narkomanów, przez sierocińce po całym świecie, do programów żywienia dzieci i służby dla wdów i sierot tu w USA.

Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, kiedy my wykonujemy Jego dzieła. Dziękuję.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 21.08.06

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to: texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2006 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2006 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie może być publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 27 listopada 2006 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studium Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series