World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

23 października 2006 r.

Drodzy umiłowani!

NIECH WAS PAN PROWADZI I STRZEŻE.

Wierzę, że jedną z największych potrzeb obecnego czasu jest więcej
modlitwy. Jesteśmy wzywani, aby się modlić o siebie wzajemnie. Apostoł Paweł
wspominał o przynoszeniu innych przed Boży tron łaski. Pisał do zboru: „On [Bóg]
nas wybawi poprzez waszą pomoc w modlitwie za nas.” Inaczej mówiąc: „Wszystkie
modlitwy dzieci Bożych połączone razem mają wielką siłę w niebie.”

Bóg łączy modlitwę z wybawieniem. „Będzie Mnie wzywał, a Ja odpowiem,
będę z nim w utrapieniu; wyrwę go i obdarzę czcią.” Bóg nie tylko wybawia swój
lud przez modlitwę, ale również zachowuje od złego i strzeże ich dotąd, aż
przyjdzie królestwo Boże. Diabeł o tym wie i dlatego robi wszystko co jest w jego
mocy, aby nas zniechęcić i odwrócić od ustawicznej modlitwy.

Bóg tak zadecydował, że wszystkie Jego obietnice są przekazywane przez
modlitwę wiary. Bóg wie wszystko – On wie czego potrzebujemy, zanim o to
poprosimy – i On obiecał czynić to, co jest niemożliwe. A jednak to wszystko dzieje
się przez modlitwę. Chrystus był pełnią Boga, wypełnieniem wszystkich Bożych
obietnic. A pomimo tego spędzał noce na modlitwie, pokazując nam zależność od
Ojca.

„Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić”
(Ezechiel 36:37). Czy widzisz to? Bóg powiedział: „Ja to uczynię. Ja wam
odpowiem, wybawię was. Ale najpierw prosicie Mnie, szukajcie Mnie.”
Obietnica była dana, ale ludzie musieli się jej uchwycić przez modlitwę i szukanie
Boga.

Nigdy w historii nie było takiej potrzeby modlitwy o przywódców duchowych,
o tych w służbie, którzy wiernie głosili czyste i kompletne Słowo Boże. Szatan
kieruje najbardziej zaciekłe ataki przeciwko kaznodziejom, którzy nie poszli na
kompromis, przeciwko prawdziwym pasterzom, liderom Bożej armii dni
ostatecznych. Czy lud Boży jest tak skoncentrowany na swoich potrzebach i
doświadczeniach, że nie mają czasu, aby się prawdziwie modlić o tych, którzy
głoszą życie i prawdę i mannę Bożego Słowa dla nich?

Ja jestem tylko jednym z wielu, którzy usługują potrzebom zranionych dusz.
Robię to z wielką radością i wdzięcznością. Ale po 50 latach głoszenia, pisania,
zachęcania i modlitwy o innych muszę zapożyczyć słów Pawła: „Proszę was tedy,
bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół
ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga” (Rzymian 15:30).

Setki tysięcy po całym świecie otrzymują moje kazania pocztą i przez
internet. Gdyby tylko część z nich stała z nami w modlitwie, Bóg wylewałby na nas
więcej Swojego Ducha i objawienia. Modlę się o więcej Jego Ducha, więcej
miłosierdzia, większe namaszczenie.

Bóg wie o tych wielu służbach, które wspieramy po całym świecie, nie tylko
jakimś jednorazowym darem, ale regularnie co miesiąc, rok po roku: programy
dożywiania, sierocińce, ośrodki odwykowe dla narkomanów. Jeśli tylko chcesz,
możesz otrzymać listę tych służb, jakie wspieramy.

Proszę, módlcie się, aby Bóg nadal zaopatrywał. On zawsze to czynił i nadal
będzie. Niech was Bóg błogosławi i odpowie na wasze gorliwe modlitwy.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 23.10.06

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to: texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2006 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2006 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie może być publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 14 grudnia 2006 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studium Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series