World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

10 grudnia 2001 r.

Umiłowani!

CHWAŁA JEZUSOWI, SPRAWCY I DOKOŃCZYCIELOWI NASZEJ WIARY!

Ostatnio w zborze Times Square Church na zgromadzenie zstąpiła święta cisza. Nie było słychać żadnego dźwięku - miejsce to napełniało jedynie przemożne odczucie Bożej obecności. W tej napawającej lękiem ciszy Duch Święty zstąpił na mnie i zostałem poruszony, by przekazać następujące słowo prorocze:

"Nadchodzą straszne czasy! Nawet teraz, kiedy ten naród i to miasto nadal się lękają, na Amerykę spadną kolejne wielkie nieszczęścia. Ostrzegam was, ponieważ was miłuję i chcę, abyście się do mnie zbliżyli. Kiedy usłyszycie o tych rzeczach macie się nie lękać. Moje Słowo mówi, że ludzie omdlewać będą z trwogi (zob. Łk 21,26), ale wy, kiedy będziecie widzieli, jak to wszystko nagle spada na wasz naród i na wasze miasto, macie się nie trwożyć. Macie się zwrócić do mnie umysłem i sercem. Natychmiast przybiegajcie do mnie i wpadajcie w moje objęcia, ponieważ zachowam was. Będę was bezpiecznie trzymał w swoich ramionach, jeśli tylko przyjdziecie do mnie z ufnością i wiarą we mnie i nie będziecie się lękać. Takie będzie wasze świadectwo w nadchodzących dniach: W waszym otoczeniu - w pracy, w metrze i wszędzie, gdzie się udacie, załamani ludzie będą dosłownie wybuchać płaczem i wołać: "Dlaczego, dlaczego, dlaczego?". Nawet teraz tak czynią. Ale wy nie macie wołać: "Dlaczego?". Macie mówić: "Przyjdź, Panie Jezu!" (zob. Obj 22,20).

Tak więc nie obawiajcie się! Wiele, o wiele więcej ma nadejść - przerazi to cały świat. Ale mój lud powstanie w wierze. I obiecuję, że jeśli będziecie mi ufać, to zachowam was od Złego. Zachowam was od ducha tego wieku. Poślę aniołów, aby wam towarzyszyli i strzegli was, a żadna broń ukuta przeciwko wam nic nie wskóra (zob. Iz 54,17)."

Proszę was, abyście uczynili to samo, co ja: trzymam to krótkie przesłanie pod ręką, by móc je czytać na nowo teraz oraz wtedy, gdy to ostrzeżenie wypełni się. Ostrzegałem o gospodarce oraz o rozruchach, jakie wybuchną w naszych największych miastach - wszystko to będzie rezultatem problemów ekonomicznych. Wcale nie chcę nikogo wystraszyć. Sam lękam się na widok tego, co nadchodzi, ale proszę wysłuchajcie mnie: nasz największy problem wykracza daleko poza terroryzm. Problem numer jeden Ameryki to nie kolejny atak terrorystyczny, chociaż jest to bardzo prawdopodobne. Są nim zbliżające się katastrofy finansowe, które nastąpią po krótkim okresie giełdowej hossy niosącym fałszywą nadzieję na poprawę koniunktury.

Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz: Gorliwie módlcie się, by prezydentowi Bushowi dany został duch oraz pobożna gorliwość Jozjasza - króla izraelskiego, który zawrócił bezbożne społeczeństwo z powrotem do Boga. Jeśli prezydent Bush tknie Izraela - jeśli pozwoli na to, by Palestyńczycy otrzymali część Jerozolimy jako swą stolicę - nasz los będzie przesądzony. Wkrótce potem nadejdzie najgorszy kryzys w historii naszego kraju. Jeśli Ameryka odniesie zwycięstwo w Afganistanie, to nasi przywódcy muszą publicznie przypisać to Bogu, a nie naszym siłom zbrojnym. W przeciwnym razie spadnie na nas wielki sąd. Obawiam się, że zakończy się to huczną paradą z serpentynami na Broadway'u ku czci naszych generałów, tak jak to miało miejsce po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej. Przesłanie proroctwa, jakie dał mi Bóg brzmi: NIE LĘKAJCIE SIĘ. On będzie nas zachowywał w czasie bezrobocia, a także będzie przechodził z nami przez każdy rodzaj nieszczęścia. Mamy Mu ufać.

Dziękuję wam za wasze modlitwy i wparcie finansowe. Proszę, przeznaczajcie darowizny na naszą misję dla potrzebujących, a nie na fundusz usuwania skutków katastrofy w World Trade Center. Nie będziemy już więcej przekazywać środków na te fundusze aż do momentu, gdy będziemy mogli mieć pewność, że wszelkie środki przekazywane są poszkodowanym rodzinom. W obecnej chwili sytuacja jest zagmatwana.

Przesyłam wyrazy miłości w Chrystusie.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 12.10.01

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2002 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 8 stycznia 2002 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series