World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

6 sierpnia 2001 r.

Umiłowani!

RADUJEMY SIĘ Z WAMI Z DOBROCI NASZEGO PANA!

Gwen i ja właśnie wróciliśmy z konferencji dla posługujących oraz ewangelizacji w Finlandii i Rosji. Na nasze spotkania dla posługujących w Helsinkach, Sankt Petersburgu i Moskwie przyszły setki pastorów. W samej tylko Moskwie ponad 200 posługujących wyznało, że zamierzało porzucić służbę z powodu trudności oraz zniechęcenia. Zamierzali potraktować naszą konferencję jako swoje ostatnie spotkanie przed rezygnacją. Ale Bóg poruszał ich w tak potężny sposób, przynosząc takie uzdrowienie, taką odnawiającą moc, że większość zaświadczyła, iż wraca do domu ze świeżym dotknięciem nowej nadziei oraz wizji.

W Helsinkach hala lodowiskowa (na 8 000 miejsc) była wypełniona dwukrotnie w sobotę. O trzeciej, a potem znów o szóstej ponad tysiąc osób wyszło do przodu, aby przyjąć Chrystusa. Inni przychodzili biegnąc do Jezusa, po tym jak wcześniej zdryfowali.

Było to największe poruszenie Ducha Bożego, jakiego byłem świadkiem na przestrzeni ponad 40 lat służby po całym świecie. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego łaknienia Boga. Nigdy nie widziałem posługujących tak skruszonych i tak pochłoniętych odnowioną pasją dla Chrystusa.

W Moskwie byli pastorzy, którzy przybyli aż z Syberii. Usługując w Moskwie, na jednym z porannych spotkań przemówiłem proroczo: "To może być jedno z ostatnich spotkań tego rodzaju w Rosji. Czy rozumiecie, co ja mówię?" Oni wszyscy rozumieli. Znowu zamykają się drzwi dla ewangelii. Opozycja przychodzi teraz z Kościoła Prawosławnego. Jego przywódcy żądają, aby prezydent Putin przywrócił stare komunistyczne prawo zabraniające jakiejkolwiek organizacji religijnej wynajmowania miejsc spotkań publicznych. W Sankt Petersburgu byliśmy zmuszeni wynająć mniejsze pomieszczenie.

Na tym właśnie spotkaniu dla pastorów, zaraz po tym, jak przekazałem to proroctwo załamałem się na podium głośno płacząc. Myślałem: "Boże, jaki jest cel tego wszystkiego? Dlaczego tak strasznie płaczę, stojąc przed tymi wszystkimi drogimi pastorami?" Następnego dnia pastorzy, którzy byli w więzieniu za czasów komunizmu - niektórzy przez 18 lat - powiedzieli mi, że wiedzą dlaczego. Powiedzieli, że było to potwierdzeniem tego, co mówi im Duch Święty. "Prześladowanie oraz bardzo trudne czasy nadejdą wkrótce na lud Boży. Twoje łzy płynęły z serca Pana, który płacze nad nami. To potwierdza Jego miłość oraz troskę względem nas. Nie boimy się."

Tutaj w Nowym Jorku Bóg porusza się w pełen chwały sposób. Ma miejsce stały napływ ludzi, którzy dostępują zbawienia i są chrzczeni. Nasze służby dla głodnych, uzależnionych oraz bezdomnych mają wielki wpływ. World Challenge jest moim światowym programem misyjnym. Jestem pastorem kościoła Times Square Church, który jest częścią naszej misji. Twoje ofiary pomagają World Challenge dotrzeć do ludzi w potrzebie w Nowym Jorku oraz na całym świecie. Każda twoja ofiara rozdzielna jest na potrzeby całych mas.

Dziękujemy za troskę, za modlitwy i za ofiary. Jesteśmy wdzięczni Bogu i tobie - Jego słudze - za pomoc w zaspokajaniu każdej potrzeby.

Przesyłamy naszą miłość i modlitwy.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 8.6.01

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2001 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2001 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 2 września 2001 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series