World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

8 października 2001 r.

Umiłowani!

BÓG NAD WSZYSTKIM CZUWA!

Wczoraj, 19 września stałem obok samego centrum katastrofy - zaledwie kilka metrów od płonącej kupy gruzu z byłych Wież Bliźniaczych. Wygląda to jak zniszczona strefa działań wojennych: pozamykane parkingi pełne nieodebranych samochodów pokrytych centymetrami brudu i pyłu. Cztery inne wielkie budynki będą musiały runąć. W całych ciągach budynków, rozciągających się od jednej przecznicy do drugiej, pozamykane są wszystkie firmy. Rozbite samochody i ciężarówki ułożone w stosy przez spychacze. Sznury ciężarówek-chłodni, do których ratownicy znosili części ludzkich ciał celem tymczasowego przechowania. Można dosłownie odczuć straszny nastrój sądu, kiedy przechodzi się przez tak nieopisane zniszczenie i śmierć.

Nasza misja była jedną z pierwszych, jakie pojawiły się na scenie tragedii, tuż przy tym miejscu. Nasi pracownicy byli tam dniem i nocą wraz z Czerwonym Krzyżem, dostarczając policji, strażakom i ochotnikom pożywienia, wody oraz podstawowego zaopatrzenia.

Jak dotąd wiemy tylko o jednym zaginionym - jest to syn jednego z członków naszego personelu. Od naszego zgromadzenia słyszeliśmy niezwykłe świadectwa wybawienia. Stojąc wczoraj przed górą tlącego się gruzu wysoką na pięć pięter, w duchu wołałem: "O Panie, gdyby wszyscy Amerykanie mogli stanąć tutaj i oglądać to straszne zniszczenie, to mogliby dojść do jedynego możliwego wniosku: Bóg ostrzega ten naród, aby pokutował."

Zbór Times Square Church został ostrzeżony o nadchodzącej tragedii na kilka tygodni przed zdarzeniem. Miesiąc wcześniej nasze przywództwo pod wpływem Ducha Świętego odwołało wszystkie zaplanowane spotkania i wystąpienia mówców zaproszonych na ten czas. Odwołaliśmy zjazd naszych misji oraz zgromadzenia młodzieży, jakie miały odbywać się w całym mieście. Wstrzymaliśmy wszystko i wezwaliśmy zbór do modlitwy.

W rezultacie doświadczyliśmy nadzwyczajnego nawiedzenia Ducha Świętego. Zstąpił On nagle na zgromadzenie i zapadła święta cisza. Pewnego razu siedzieliśmy w zupełnej ciszy przez ponad godzinę. Ludzie mówili przyciszonym głosem. Słychać było ciche łkanie, a ludzie wychodzili do przodu i klękali przed Panem. Oto prawdziwe manifestacje obecności Ducha Świętego: święta cisza napawająca bojaźnią, płacz i żarliwa modlitwa na każdym nabożeństwie. Duch Święty objawił nam, że Boska cisza na naszych spotkaniach jest przygotowaniem na nadchodzący czas próby.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie modlitwy oraz pełne miłości zapytania o nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy również tym, którzy pozostają razem z nami w tym trudnym okresie poprzez swoją pomoc finansową.

Niech Bóg błogosławi i zachowuje nas wszystkich w Swojej miłości i łasce.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 10.08.01

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2001 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2001 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 8 października 2001 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series