World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


List wyjaśniający

21 czerwca 1999 r.

Umiłowani!

ŁASKA WAM I POKÓJ PRZEZ CHRYSTUSA, NASZEGO PANA.

Duch Święty położył na moim sercu coś, czym muszę się z wami podzielić. Jest to ostrzeżenie pełne miłości, pochodzące z samego serca Jezusa, który powiedział: "Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości..." (Łukasza 12,15).

Piotr ostrzegał, że powstaną fałszywi prorocy i "z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści..." (2 Piotra 2,3).

Chciwość to "nadmierne pragnienia". Jest to stałe sięganie po więcej, po to, co jest większe, bardziej luksusowe. Jest to pułapka, w którą wpadają rzesze chrześcijan w tych dzikich czasach. Piotr ostrzegał nas, abyśmy się strzegli chciwych posługujących, którzy będą używać Słowa, aby wyzyskiwać wiernych - zachłannych kaznodziejów, którzy rozwiną fałszywą doktrynę skąpstwa i chciwości.

Ktoś przysłał mi taśmę video ze zjazdu sponsorowanego przez pewnego dobrze znanego kaznodzieję ewangelii sukcesu. Byłem tak przerażony przez to, co było tam nauczane, że z trudnością panowałem nad sobą. To było bluźnierstwo! Jeden z kaznodziei przechwalał się: "Właśnie wydałem 15.000 dolarów na psa. Ten pierścień na moim palcu kosztował mnie 32.000 dolarów. Mieszkam w domu o powierzchni 8.000 stóp kwadratowych [ok. 740 metrów kwadratowych - przyp. tłum.], ale zamierzam wybudować większy - taki, z którego dumny byłby Salomon. Kiedy ludzie w moim miasteczku widzą mój wielki dom i mojego Rolls Royce'a na podjeździe, to wiedzą że w niebie jest Bóg." Chciało mi się płakać, ponieważ przez cały czas kiedy on mówił, ludzie wbiegali na scenę i wypełniali mu kieszenie pieniędzmi.

Inny mówca ostrzegał tłumnie zgromadzonych: "Nigdy nie dawajcie biednym - dawajcie tylko błogosławionym. Sami będziecie błogosławieni jedynie wtedy, gdy będziecie dawać błogosławionym. Dawanie biednym jest marnowaniem waszych pieniędzy." Ci chciwi ludzie przechwalali się swoimi domami, biżuterią, samolotami o wartości wielu milionów dolarów, luksusowymi samochodami. Jeden z nich przechwalał się, że ma dziesięć milionów dolarów. Wszyscy oni utrzymywali, że są bogatymi ludźmi. Tragedią było to, że ludziom się to niesamowicie podobało! Oni byli wyzyskiwani przez wypaczoną ewangelię.

Słowo Boże mówi o tych bogatych, chciwych kaznodziejach: "...wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie" (zobacz 2 Piotra 2,3). Stali się oni zuchwali i butni w swojej chciwości. Głoszą teraz, że nie możesz otrzymać pełni Ducha Świętego, dopóki nie będzie ci się powodziło materialnie. To jest bluźnierstwo!

Umiłowani, nie słuchajcie tej fałszywej ewangelii. Ona jest szatańska. Ona wychodzi z serc ludzi, którzy są lekkoduszni i frywolni, są żartownisiami chciwymi na więcej rzeczy. Prorok Izajasz tak ich opisuje: "Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku" (Izajasza 56,11).

Dziękuję Bogu za to, że On obiecał zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Nie chcę, aby jakiekolwiek pieniądze od wiernych uczyniły mnie bogatym. Jesteśmy bogaci wtedy, gdy mamy pokój i możemy żyć bez obawy przez wszystkie dni naszego życia w świętości przed Panem! Dziękuję wam za wasze modlitwy i wsparcie dla tej służby skierowanej do mas ludzi w Nowym Jorku.

Przesyłam wyrazy miłości w Chrystusie.

Jego sługa,
David Wilkerson

DW:bbm: 6.21.99

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2000 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 21 grudnia 2000 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series