World Challenge, Inc. World Challenge, Inc.
Post Office Box 260
Lindale, Texas 75771 USA
E-Mail:
texas@worldchallenge.org


Powiadomienie

14 września 2001 r.

Zbór Times Square Church odpowiada na tragedię w Nowym Jorku:

W trosce o ostatnie wydarzenia w Nowym Jorku, w zborze Times Square Church odbywają się nocne spotkania modlitewne w intencji naszego kraju, naszych przywódców oraz pocieszenia i uzdrowienia tych, którzy zostali dotknięci ostatnią katastrofą.

Jeśli chcesz uzyskać informacje ze zboru i usłyszeć słowa pastorów Cartera Conlona i Davida Wilkersona, odwiedź witrynę:

www.worldchallenge.org

W odpowiedzi, zbór Times Square Church bierze udział w trwającej pomocy w usuwaniu skutków nieszczęścia dla rodzin oraz ofiar katastrofy w World Trade Center. Jeśli chcesz się w to włączyć, prześlij czek wystawiony na Times Square Church z dopiskiem "NY Relief Fund" w części na dodatkowe informacje. Wszelkie fundusze zostaną w 100% wykorzystane na pomoc w usuwaniu skutków nieszczęścia, z czego większość idzie na pomoc dla rodzin oraz ofiar. (Nie możemy przyjmować zagranicznej waluty ani czeków, jednakże wpłaty z zagranicy mogą zostać dokonane poprzez nabycie przekazu pieniężnego US Money Order).

Darowizny należy wysyłać na jeden z adresów:

World Challenge, Inc. Times Square Church
P.O. Box 260 1657 Broadway 4th Floor
Lindale, TX 75771 New York, NY 10019
USA USA

Pastorzy, personel i budynki zboru Times Square Church nie ucierpiały w ostatnim ataku terrorystycznym. Nasze modlitwy oraz myśli wyrażają współczucie dla ofiar tej strasznej tragedii.

David Wilkerson, Carter Conlon wraz z personelem personel zboru Times Square Church oraz World Challenge, Inc.


Specjalne przesłanie pastora Cartera Conlona w związku z katastrofą w World Trade Center

13 września 2001 r.

Tu mówi pastor Carter Conlon ze zboru Times Square Church. Chcę wam podziękować za wasze zainteresowanie Nowym Jorkiem, zwłaszcza w tym bardzo trudnym czasie, jakiemu stawia tutaj czoła tak wielu ludzi.

Jako ciało Kościoła - zbór Times Square Church - zostaliśmy ostrzeżeni przez Ducha Świętego około 30 czy 40 dni temu, że wkrótce doświadczymy okresu wielkich trudności. Duch Święty nakazał nam, abyśmy zawiesili wszystkie nasze programy tutaj w zborze i po prostu spędzali czas szukając Bożego oblicza. Poprowadził nas do Listu do Hebrajczyków, gdzie powiedział nam, że będziemy potrzebować przyjścia do tronu łaski z wielką ufnością, aby znaleźć pomoc w czasie naszej potrzeby.

I ludzie to czynili. Tak więc, mogę powiedzieć z wdzięcznością dla Jezusa Chrystusa, że zbór Times Square Church był gotowy, kiedy wydarzyła się ta katastrofa.

W czasie pierwszych ataków na wieże World Trade Center byliśmy w stanie zmobilizować pracowników, posłać ich na ulice, kupić tak dużo pożywienia, jak tylko mogliśmy i przygotować setki obiadów dla tych, co do których wiedzieliśmy, że wkrótce będą zdążać ulicą Broadway w naszym kierunku. Byliśmy w stanie to uczynić. Mieliśmy doradców. Ludzie mogli przyjść, zostać nakarmieni. Tych, którzy byli zrozpaczeni byliśmy w stanie pocieszyć, a tym, którzy byli w tarapatach zaoferowaliśmy nocleg. Byli ludzie i dzieci, którzy skorzystali z tego. We współpracy z nowojorską komendą policji przygotowujemy doradców dla osób pogrążonych w smutku - co najmniej 50 takich doradców - którzy będą towarzyszyć rodzinom w tym bardzo trudnym i ponurym zadaniu identyfikowania bliskich, jakie będzie miało miejsce już wkrótce.

Mamy dwa samochody dożywiające, które eskortowane są teraz przez specjalną policję. Są tam od dwóch dni. Teraz znajdują się w samym centrum katastrofy, po prostu w obrębie filarów fundamentów, gdzie wcześniej stały bliźniacze wieże. Dożywiamy tam strażaków, policjantów i pomagamy, gdzie tylko możemy. Właśnie przed momentem byliśmy w trakcie poszukiwania naszych filtrów powietrza, a także znajdywania koszulek i suchych skarpet dla wszystkich strażaków, tak ciężko i gorliwie pracujących.

Co wieczór spotykamy się jako kościół o godzinie 19:00. Jesteśmy teraz na falach eteru wokół Nowego Jorku. Zapraszamy ludzi, aby przyszli i doświadczyli pocieszenia od Jezusa Chrystusa. Wspaniałe spotkania. We wtorek wieczorem, nawet gdy Manhattan był praktycznie opustoszały mieliśmy 800 ludzi na spotkaniu modlitewnym. Z kolei wczoraj wieczorem, tj. w środę, była całkiem niezła frekwencja. Było tutaj wielu niezbawionych ludzi. Nawet chór musiał zejść z podium, aby modlić się i usługiwać tym, którzy potrzebowali pocieszenia a także tym, którzy potrzebowali przyprowadzenia do Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniała okazja, jaką teraz daje nam tu w Nowym Jorku Bóg jako kościołowi Jezusa Chrystusa.

Jeśli słuchasz tego przesłania i możesz pomóc, to założyliśmy fundusz usuwania skutków nieszczęścia, na który możesz złożyć darowiznę, przesyłając ją na adres:

Times Square Church
1657 Broadway
Manhattan, New York, NY 10019

Jak prawdopodobnie wiesz, wierzymy w wielką uczciwość w kwestiach finansowych w zborze Times Square Church i zapewniamy cię, że twoja darowizna w 100% zostanie wykorzystana na zaspokojenie potrzeb, które będą stawały się tak oczywiste i przytłaczające, w miarę jak ujawniać się będą skutki tej katastrofy.

Początkowo zamierzamy wykorzystać wszelkie fundusze by pomóc tym, którzy ratują oraz tym, którzy zaangażowani są we wszelkiego rodzaju akcje ratownicze. Następnie, kiedy znane będą nam już konkretne potrzeby, będziemy pomagać rodzinom, które straciły bliskich. Osobiście jest mi wiadome o trojgu dzieciach, które straciły jedno lub obojga z rodziców w tej katastrofie. Będziemy pomagać w każdej dziedzinie, gdzie tylko możemy: od przygotowań do pogrzebu aż do ogólnego wsparcia finansowego. Zapewniamy cię, że każdy cent będzie rozliczony, a wszystko zostanie wykorzystane rozsądnie i uczciwie na chwałę Jezusa Chrystusa.

Pragnę wam podziękować za telefonowanie, za dowiadywanie się. Chcę powiedzieć: niech wam Bóg błogosławi. Dziękujemy za modlitwy za nas i za podtrzymywanie nas.

Doceniamy was jako ciało Chrystusa i wierzymy, że kiedy zwrócicie się do Boga całym swoim sercem, kiedy będziecie Go szukać, kiedy będziecie szukać Jego oblicza, staniecie przed Jego tronem, na nowo przemówi do was, a także pocieszy wasze serca.

Chcę wam bardzo podziękować we własnym imieniu, a także pastora Davida Wilkersona, pastora Neila Rhodesa, pastora Patrcika Pierre'a. Dziękujemy Wam. Niech Bóg Was błogosławi.

Możecie nas znaleźć w internecie pod adresem: www.worldchallenge.org. Adres naszej poczty elektronicznej to:
texas@worldchallenge.org. Literaturę możecie zamawiać używając adresu: literature@worldchallenge.org.

WORLD CHALLENGE INC. | P. O. Box 260 | Lindale, Texas 75771 USA

Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2001 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2001 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 27 września 2001 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne
Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series