Klicka har for att ga tillbaka till World Challenge Predikstolsserier flersprakiga sida

Dina vänner är betydelsefulla för Gud!
(Your Friends Matter to God!)


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Av David Wilkerson
14 september, 1998
__________

Vilka räknar du som dina närmaste vänner? Vare sig du tror det eller inte så betyder denna fråga mycket för Herren. Och detta beror på att dina vänskapsrelationer ljudligt berättar om tillståndet i ditt hjärta - både för Gud och för världen.

Har du någonsin tänkt på att be: "Herre, vad tycker du om mina vänskapsrelationer? Tycker du om dem eller tycker du inte om dem?" En rättfärdig vän kan förmedla Guds välsignelse och välvilja genom att uppmuntra dig till en gudfruktig livsstil. Å andra sidan kan en syndig vän bli en stark länk till allt slags ont och föra in dig i ett förfärligt slaveri.

När jag i denna predikan genomgående använder ordet "vän", så syftar jag inte på nära familjemedlemmar, som äkta make, föräldrar eller barn. Den definition som jag här använder om en vän är någon som står dig nära - en som du har ett självklart förtroende till. Kort sagt, så är en vän någon som du har vid din sida, som du talar med och visar ditt innersta för.

Givetvis har du flera sorters vänkretsar. Du har en "affärskrets", där dina medarbetare, kolleger eller kunder ingår. Du har en "social" krets, som innefattar de människor du identifierar dig med på ett mer ytligt sätt. Du kan också ha kontakt med ogudaktiga bekanta. Aposteln Paulus säger att det är omöjligt för oss att undvika detta slags kontakter - för annars skulle vi bli tvungna att helt och hållet lämna världen!

Men de vänner som Gud bryr sig mest om är de som står dig verkligt nära - dina hjärtevänner, de människor som du älskar högst och som har ett djupt inflytande på ditt liv. Ni är naturligt attraherade av varandra och ni är eniga om det mesta därför känner ni er trygga med att öppna er för varandra. Kort sagt så känner ni er djupt befryndade med varandra.

Vårt inre sänder ständigt ut signaler - budskap om det som djupast bor i oss och som drar andra till sig. I Times Square Church har jag sett denna sanning illustrerad på ett mäktigt sätt. Så kan till exempel en kvinna med sexuell utstrålning för första gången komma in på en gudstjänst och se sig runt i kyrksalen. Inom loppet av några minuter har hon fått ögonkontakt med varje man i församlingen som brukar spana in. Hela hennes väsen sänder ut signaler som drar till sig likasinnade.

Under en gudstjänst såg jag förvånad på hur en kontakt upprättades mellan två unga narkomaner. En av dem hade hoppat av ett rehabiliteringsprogram utan att ha brutit med sitt kokainberoende. Medan han satt i vår församling kollade han in varje ansikte - och snart fick han kontakt med en annan kämpande missbrukare. Efter mötet såg jag hur de två männen gick nedför gatan och talade hemlighetsfullt med varandra. En ohelig lockelse hade uppstått - och deras själar hade funnit varandra!

Å andra sidan studerade jag med intresse en djupt troende teologistuderande som besökte våra möten. Jag undrade vem denne unge man skulle finna som vän. Så en kväll, direkt efter gudstjänsten såg jag honom tala med två andra hängivna troende. Något hos denne unge man hade attraherat dessa gudfruktiga människor - och signalen blev uppfångad!

Nu uppmanar Bibeln oss att inte vara okunniga om Satans förförelser. Ett av djävulens vanligaste angrepp på oss är att föra in någon vilseförd i vår innersta krets - en agent från helvetet vars uppdrag är att förgöra oss. Satan använder speciellt detta knep på ensamma eller medkännande kristna. Han försöker få en okritisk persons vänlighet till att bli en nära relation till en ond ande!

Jag hade en gång en pastorsvän som många år tidigare hade blivit befriad från alkoholproblem. På något sätt utvecklade han en nära vänskap med en pastor som bodde hundratals kilometer därifrån - en man som aldrig hade blivit löst från sin egen alkoholism. De båda började hålla väckelsemöten tillsammans och dela varandras bördor. Snart nog övertygade denne andre predikant min vän om att det inte var något fel i att dricka måttligt. Han lockade min vän tillbaka till drickandet - och på kort tid blev bägge männen alkoholister, förlorade sina församlingar och hamnade på gatan i New Orleans.

Jag tror att djävulen sände denne man med alkoholproblem in i min väns liv. Satan visste att han kunde inte nå honom på något annat sätt, så han förde in en så kallad vän i hans liv för att fördärva honom!


Låt mig få visa dig från Skriften
vad som händer när en gudfruktig människa
förenar sig i nära släktskap med en ogudaktig vän!


Kung Josafat var en rättfärdig man som härskade över Juda när kungadömet Israel var delat. Denne man höll sig helhjärtat till Gud. Han var välsignad och ärad mer än alla andra i sin samtid: "HERREN var med Josafat, ty han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid...." (2 Krönikeboken 17:3).

Ändå säger skriften att Josafat ingick förbund med den onde kung Ahab, som härskade över nordriket i Israel: "Josafat hade vunnit stor rikedom och ära, och genom giftermål blev han släkt med Ahab." (18:1) Bibeln säger om Ahab: ".... Ja, han gjorde mer för att väcka HERRENS, Israels Guds, vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom." (1 Konungaboken 16:33)

Nu undrar du kanske - hur kunde en rättfärdig kung som Josafat hamna i förbund med en så ogudaktig man? Jag tror att endast en enda orsak ligger bakom denna oheliga allians: Det var del av en satanisk komplott som gick ut på att förgöra den rättfärdige Josafat!

Du förstår, Josafat hade renat landet, kastat ut alla avgudabilder av Baal och slagit ihjäl alla avgudadyrkande profeter. Men Ahabs onda hustru, Isebel, tillbad Baal - och hon visste vad Josafat hade gjort med hennes avgudar. Så hon var fast besluten att störta denne gudfruktige man!

Tillsammans med sin onda dotter Atalja kokade Isebel ihop en plan som gick ut på att infiltrera Josafats gudfruktiga hov. Ganska snart fick den unga Atalja träffa Josafats son Joram - och hon använde all sin kvinnliga charm för att vinna hans hjärta. Planen fungerade. Joram bestämde sig för att gifta sig med Atalja - och han gick till sin far för att be om hans välsignelse. Dumt nog så gick Josafat med på detta.

När skriften säger att Josafat blev "nära förbunden" med Ahab, betyder det att de var "förenade genom äktenskap." Detta förbund måste ha fått djävulen att hoppa högt av lycka! Nu var Josafat tvungen att ha ständig kontakt med den onde Ahab och bli utsatt för hans onda dotters charm. Enkelt uttryckt, så hade ondskan kommit in i Josafats inre krets!

När så Josafat dog tog Joram över tronen - och Isebel började rycka i trådarna. Landet återgick snabbt till avgudadyrkan, och Joram tog till slut död på sina sex bröder. Men detta var bara början på en blodsutgjutelse som spred sig över hela Juda.

Allt detta inträffade för att Josafat inlät sig i förbund med en ogudaktig man. Det tragiska var att han inte hade behövt göra det. Som du förstår hade det varit omöjligt för Joram att gifta sig med Atalja utan hans samtycke. Varför sa inte Josafat till sin son: "Den kvinna som du älskar är full av avgudadyrkan - hon är i uppror mot Herren! Hon kommer bara att ge dig ogudaktiga råd och vända dig bort från Gud. Jag säger dig Joram - avbryt detta förhållande med en gång, innan det förstör dig!" Istället sa Josafat ingenting.

Josafat hade dessutom tillgång till skrifterna, där David uttrycker mycket klart: "Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare" (Psaltaren 1:1). "Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar." (Psaltaren 119:63) Josafat kände till allt detta - och ändå tog han inte ställning mot det!

I Jorams och Ataljas äktenskap föddes en son som hette Ahasja och som tog över tronen vid fyrtiotvå års ålder. Bibeln säger om denne man: "Också han vandrade på samma väg som Ahabs hus, eftersom hans mor förledde (eg. rådde) honom till att leva ogudaktigt." (2 Krönikeboken 22:3) Plötsligt var Atalja rådgivare vid hovet i Juda. Och skriften säger att denna onda kvinna: ".... förgjorde hela kungasläkten i Juda." (vers 10)

Jag är förvissad om att det hela tiden hade varit Satans plan att förgöra Judas gudfruktiga säd! Du förstår, detta var Davids släktlinje och skriften profeterade att från denna släkt skulle Messias komma.

Käre vän, du kan lita på att djävulen skulle göra allt som stod i hans makt för att utrota Kristi ätt. På samma sätt är det för dig om du är en Jesu efterföljare och numera hör till Kristi blods släktlinje - så kommer Satan försöka sända in någon i ditt liv för att förgöra allt gudfruktigt hos dig.


Låt mig berätta för er hur man
tar reda på om Satan har placerat
en av sina agenter som en "vän"!


Nu kanske du tänker: "Vänta lite - jag vill inte börja tvivla på mina vänner. Jag vill inte helt plötsligt bli misstänksam mot dem." Mitt svar till dig är att om de är sanna vänner - om de är knutna till ditt hjärta i Kristi Ande - så har du ingenting att frukta om du undersöker ditt förhållande till dem. Alla dina vänskapsrelationer borde du granska i skriftens ljus - annars kan du gå miste om din själ!

Det är lätt att ta reda på om dina nära vänskapskontakter kommer från Gud eller har blivit placerade av fienden för att förgöra dig. Tänk bara på din bästa vän eller väninna, och svara sedan på följande frågor:

 • Brukar din vän skvallra, baktala eller säga elaka saker om andra?
 • Argumenterar han eller hon om skriften? Är din vän en outtröttlig debattör som aldrig kommer fram till sanningen?
 • Kallar din vän troende människor för "fariséer"?
 • Upplever du att det i hans eller hennes ord finns en ande av olydnad, avundsjuka eller misstänksamhet?
 • Häver han eller hon ur sig giftigheter mot sin äkta hälft?
 • Har han eller hon lyckats med att få dig att tänka ovänligt om andra?
 • >

 • Har du börjat häva ur dig elakheter och bitterhet tillsammans med din vän?

Om din vän eller väninna passar in på denna beskrivning, om denna vänskap får dig att dras allt längre bort från Jesus, då vet du att djävulen har placerat den personen in i ditt liv. Din vän har Ahabs ande - och har blivit sänd för att förstöra Kristi verk i dig!

Fast å andra sidan kommer en sann gudfruktig vän att alltid ta parti för Guds ord i varje omständighet och inte ditt parti bara för ni är vänner. En sådan vän kommer inte att ge dig råd i synd och bitterhet. Istället kommer han älska dig så mycket att han säger sanningen till dig.

Låt mig visa dig vad som händer med varje Guds barn som stiftar förbund med en bitter, ogudaktig person. Tre förfärliga konsekvenser kommer från detta:


1. Du kommer att bli indragen i
någon annans konflikter och problem -
och det kommer du att få ångra!


Bibeln berättar att Josafats kungadöme hade haft fred fram till denna stund: "Fruktan för HERREN kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Josafat." (2 Krönikeboken 17:10). Juda var välsignat och blomstrade rikligt, och ingen vågade gå emot dem.

Men när Josafat hade gått i förbund med Ahab säger skriften: ".... Ahab .... försökte förmå honom (Josafat) att dra upp mot Ramot i Gilead .... Han svarade honom: 'Jag som du och mitt folk som ditt folk. Jag vill vara med dig i striden.'" (2 Krönikeboken 18:2-3). Josafat lät sig frivilligt bli indragen i ett hopplöst krig - ett krig som Gud inte var delaktig i!

Det hebreiska ordet för "förmå" betyder här "en insmickrande förförelse". Josafat lät sig bli förförd in i krig av Ahab och svarade: "Jag som du." Med andra ord: "Jag är din vän. Jag är med dig hela vägen och skall inte svika dig. Du kan räkna med mig!"

Är din nära vän uppfylld av bitterhet, hat och ilska? Är han indragen i någon konflikt? Är han insyltad i en äktenskapsstrid, en familjekonflikt eller i en personkonflikt? Är du då en Josafat för honom och erbjuder hjälp och uppmuntran? Skulle så vara fallet, se då upp - för du är på väg att bli förförd in i allt detta!

Sanningen är att du mycket snart kommer att finna dig vara indragen i din väns oreda och bli ombedd att ta ställning. Skulle din vän exempelvis befinna sig i ett besvärligt äktenskap så blir du tvungen att ta parti. Till slut kommer du sympatisera med honom - hela vägen genom hans skilsmässa!

Var på er vakt, kristna - så fort ni ger tröst eller uppmuntran till någon som lever i uppror så tar ni parti mot den Helige Ande. Detta gör er medskyldiga till den personens synd. Det tragiska var att när Josafat gick med i Ahabs krig, så påskyndade han bara sin väns väg mot undergången!


2. Till slut kommer du att strunta
i alla profetiska varningar
och råd från Skriften!


Nyligen kom en kvinna, som hade lämnat sin man, fram till mig. Hon såg mig rätt in i ögonen och sa: "Gud talade tydligt till mig. Han sa åt mig att lämna min man, eftersom han hade något bättre för mig än det här äktenskapet." Tragiskt nog, så tog denna kvinnas bästa väninna emot "samma ord från Herren" - och uppmuntrade henne att skilja sig!

Har du en ogudaktig vän i kretsen närmast dig så kommer han att ge dig alla de lugnande försäkringar du behöver även om du skulle ha fullständigt fel. Satan kommer fylla ditt huvud med röster från falska profeter som alla påstår sig tala ut sanningen. De kommer säga: "Sätt igång - allt är helt i sin ordning. Gud är med dig!" Men de kommer leda dig till förstörelsens brant!

Jag är säker på att Josafat var övertygad om att han handlade rättfärdigt när han förpliktigade sig att följa med Ahab i krig. För skriften säger: "Men Josafat sade till Israels kung: 'Fråga dock först HERREN om detta.'" (2 Krönikeboken 18:4) Han sa: "Låt oss fråga Herren om vad Han säger i denna sak. Vi ska inte sätta igång förrän vi hör från honom!"

Så Ahab skickade efter sina fyra hundra falska profeter: ".... De svarade: 'Drag dit upp! Gud skall ge det i konungens hand.'" (vers 5) Alla fyra hundra rösterna var eniga: "Det är OK att dra ut i krig. Gud är med dig!"

Men Josafat var inte övertygad. Han frågade Ahab: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?" (vers 6) Josafat ville ha en man som han visste var helig. Så Ahab sände efter profeten Mika, som hade hamnat i fängelse för att ha talat sanningen.

När Mika trädde fram på scenen, drev denne man utan fruktan gäck med allt som hade hänt. Han profeterade till och med Ahabs död och sa: ".... Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde ...." (vers 16) Han sa: "Du kommer att dö i slaget, Ahab. Och Guds folk kommer bli kringspridda över kullarna!"

Gud gjorde sitt ord till Josafat och Ahab klart och lämnade inget tvivel om vad han tyckte om hela denna sak: "Det är dömt till att misslyckas! Dra ut på egen risk. Ingenting annat än död och nederlag väntar er på slagfältet!"

I denna stund verkade Josafat vara villig att hörsamma ett sant profetiskt ord. Det såg ut som om han ville göra allt som Gud bad honom om. Men ändå har teologer i århundraden förundrat sig över det som sedan hände: När det klara ordet från Gud kom, så struntade Josafat i det!

Mika verkade uppfatta Josafats motvilja att lyda. Och han avslutade sina varningar med dessa ord: ".... Hör detta, ni alla folk." (vers 27) Jag tror att Mika såg rakt på kung Josafat och sa: "Ni, min herre - ge akt på mitt ord! Allt detta är ett demoniskt bedrägeri. Det kan bara sluta i förstörelse! Förstår ni inte att vänskapen med Ahab är helt fel? Han är en avgudadyrkare! Var snäll och låt bli att lyssna på dessa lögnaktiga röster."

Otroligt nog så står det i nästa vers: "Så drog Israels kung och Josafat, Juda kung, upp mot Ramot i Gilead." (vers 28) Josafat marscherade ut i kriget tillsammans med Ahab - och struntade fullständigt i Guds varning!

Käre vän, du kan skryta hur mycket du vill med att du älskar Guds ord och vill hörsamma det. Men om du inte bryter dig loss från ogudaktiga vänners villfarelser och söker urskillningsförmåga genom den Helige Ande, så kommer du i slutändan inte att bry dig om Guds ord!

Du kan följa din vän in i striden - men när han väl fått dig dit så överlämnar han dig till fienden. Precis detta hände med Josafat när han gick ut i krig tillsammans med Ahab. Den onde kungen ordnade så att Josafat skulle bli dräpt: Han uppmanade honom att klä sig i sin kungliga dräkt, medan Ahab själv klädde sig som en soldat. På det sättet, resonerade Ahab, skulle aramerna inrikta sig på Josafat istället för på honom själv.

Ironiskt nog blev Ahab dräpt av en pil som träffade honom genom en liten öppning i hans rustning. Och plötsligt omringades Josafat av fientliga soldater redo att hugga honom i småbitar. Kungen visste att han stod inför döden - och han ropade till Gud om hjälp. Skriften berättar för oss: ".... och HERREN hjälpte honom. Gud drev bort dem ifrån honom." (vers 31)

Kriget blev en katastrof, precis som Mika hade profeterat. Israels här flydde i förvirring, som får utan herde. Josafat drog sig tillbaka till Jerusalem med sin vän Ahab död och sina härar slagna. Endast tack vare Guds nåd lyckades han undslippa döden!

Jag kan föreställa mig de tankar som måste ha farit genom huvudet på Josafat när han skyndade sig tillbaka till Jerusalem: "Å Gud - tack för att du befriade mig! Nu ser jag hur farligt det är att vandra med en ogudaktig bundsförvant. Aldrig mer Herre! Jag vill inte längre ha del i detta världsliga system. Nu är det slut på allt detta!"

Men än var det inte slut. Gud hade fortfarande en del otalt med denne man!


3. Den sista och mest tragiska konsekvensen
av att vara i förbund med en ogudaktig vän
är att Guds vrede kommer över dig!


När Josafat var på väg hem, sände Herren ut en profet för att möta honom med dessa starka ord: "Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: 'Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN? På grund av detta vilar HERRENS vrede över dig.'" (2 Krönikeboken 19:2)

Gud sa till Josafat: "Du förstår inte faran och konsekvenserna av det du har gjort. Du tror kanske att det är en bagatell att ingå förbund med någon som är emot mig. Ahab var min fiende - en avgudadyrkare - och du blev vän med honom. Du lyssnade till hans ondskefulla tal och gav efter för hans oanständigheter. Och ändå tog du inte ställning mot något av detta, Josafat. Jag är osams med dig på grund av detta!"

När vi kommit så här långt tänker du kanske: "Jag förstår att Ahab var ond. Men när jag tänker på mina egna vänner så kan jag inte på något sätt tänka mig dem som Guds fiender." Men överväg dessa avsnitt från skriften:

 • "Den som inte är med mig är emot mig ...." (Lukas 11:23) Tar din vän Guds parti i alla frågor?
 • "Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi ...." (1 Samuelsboken 15:23). Är de råd som din vän ger fulla av uppror?
 • "Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN." (Ordspråksboken 17:15) Säger din vän elaka saker om troende?

Detta är ingen lek! Dina vänner är en viktig fråga för Gud - eftersom deras handlingar ger allvarliga konsekvenser: "Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror, du hånar .... Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken ...." (Psaltaren 50:19-22).

Lyssna till profeten Jesaja: "Ty han sade: "De är ju mitt folk .... I sin kärlek och medömkan återlöste han dem .... Men de var upproriska, och bedrövade hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem." (Jesaja 63:8-10) Gud vänder sig faktiskt bort från dem som inte bryr sig om hans ord!

I Josafats fall lät Gud krig och problem komma över Juda: "Sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med dem andra ammoniter för att strida mot Josafat." (2 Krönikeboken 20:1) Fram tills dess hade Juda haft fred. Men nu såg Josafat fiender komma emot sig från alla håll och hota att ödelägga hans rike!

Paulus skriver: "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." (Romarbrevet 1:18) Aposteln talar här om människor som känner sanningen men som struntar i den och låtsas som om den inte fanns. Enkelt uttryckt så vilar Guds vrede över alla dem som undertrycker sanningen utan att göra något med den precis som kung Josafat!

Tack gode Gud för att skriften säger: "Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga HERREN, och han utlyste en fasta över hela Juda." (2 Krönikeboken 20:3). Kungen ödmjukade sig och omvände sig: "Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken, och alla Juda män och Jerusalems invånare föll ner för HERREN och tillbad HERREN." (vers 18).

Gud svarade på Josafats förkrosselse med att ge Juda en fullständig seger över moabiterna. Bibeln säger slutligen: "Josafats rike hade nu ro, ty hans Gud gav honom lugn på alla sidor." (vers 30)


Låt mig avsluta med denna sista varning:


Detta med att välja vänner klokt och försiktigt är en livslång angelägenhet. Faktum är att du kan fly från ett oklokt förhållande men hoppa rakt in i ett annat!

Skriften berättar för oss att historien om Josafat slutade tragiskt: "Därefter ingick Josafat, Juda rikes kung, förbund med Ahasja, Israels kung, trots att denne levde ogudaktigt." (vers 35). Josafat gjorde samma saker om igen! Han ingick förbund med den onde Ahasja på samma sätt som han hade gjort med Ahab.

Den här gången sände Gud en profet till Josafat som sa: ".... Eftersom du har ingått förbund med Ahasja, skall HERREN låta ditt företag bli om intet ...." (vers 37). Så lämnade Guds Ande denne en gång så rättfärdige man - eftersom han inte ville lyda!

Kära vänner, Bibeln är mycket klar när det gäller frågan om vänskap: "Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv." (Ordspråksboken 22:24-25). "Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen ...." (Psalm 125:5).

Ta ställning idag. Har du ogudaktiga vänner i din inre krets, så bryt med dem! Gud vill i sin nåd förlösa dig från fiendens kedjor, precis som han gjorde med Josafat. För du kan nämligen aldrig sluta med att vara på din vakt mot Satans försök att sända någon in i ditt liv för att förstöra Kristi verk i dig.

Be så här: "Herre, öppna mina ögon för alla mina vänskapsrelationer! Hjälp mig att se dem klart, vare sig de är goda eller dåliga, välbehagliga eller inte välbehagliga för dig. Må alla mina vänskapsrelationer förhärliga dig!"

---
Anvands med tillstand från World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Times Square Church Information | Information till Nya Lasare

Flersprakig Web Site

BEGRANSNINGAR I COPYRIGHT/REPRODUKTION:

Dessa data filer ags av World Challenge. Dessa far inte andras eller redigeras pa nagot vis. De far reproduceras endast i sin helhet for att spridas gratis som "freeware" utan kostnad. All aterutgivning av dessa data filer maste innehalla copyright noteringen [ t. ex. © 2005 av World Challenge"] Denna data fil far inte anvandas utan tillstand fran World Challenge for aterforsaljning eller for att oka vardet av nagon vara som saljs. Detta inkluderar hela innehallet med undantag av nagra fa korta citat. Var vanlig och ge foljande kallangivelse: Copyright © 2005 av World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Detta material ar endast for personligt bruk och far inte publiceras pa andra web-sidor. Lorain County Free-Net Chapel innehar ensamratt fran World Challenge, Inc. att publicera dessa budskap pa dess web-sida. Du far fritt tanka ner, kopiera, trycka och distribuera detta material, sa lange som du inte publicerar det pa en annan internet site. Du kan, emellertid, lanka denna site med referens till dessa budskap.


Denna web site ar en service fran
The Missing Link, Inc.®
Lankar samman Ungdomar och Vuxna i Svarigheter med Livsforvandlande Program
Web Site - http://misslink.org
Kyrka Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Predikstolsserier Flersprakig Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2005 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TILLBAKA

Var valkomnar dina kommentarer och forslag.

Denna sida var senast uppdaterad 31 januari 2004.

Varfor Vackelsen Drojer/ "Hjalp!"/ Vad Finns Har/ Sponsor/ Trosframstallning/ Bibelstudie
Runt Pianot/ Anslagstavla/ Bibliotek/ Kyrka/ Svenska Predikningar Index/ Predikstolsserier