Click here to go back to World Challenge Kansel Reeks multilingual page

[Slovak flag] Slovak
http://www.tscpulpitseries.org/slovakian.html

David Wilkerson Ministers' Conference - 18-20. septembra 2003

World Challenge Pulpit Series
by David Wilkerson

1999
____

Diablov posledný termín! (v slovenskom jazyku) - 10. mája 1999
(The Devil's Deadline!)

Pokúšanie Pána - 19. apríla 1999
(Tempting the Lord)

Vydaný smrti! - 29. marca 1999
(Handed Over To Death!)

Chodenie v sláve! - 8. marca 1999
(Walking in The Glory!)

Komu veríme? - 4. januára 1999
(Whom Do We Believe?)

1996
____

Požehnanie od Ježiša Krista - nášho Najvyššieho Kňaza - 27. mája 1996
(Blessings From Christ Our High Priest! Part Two)

Pozvi Krista do svojho problému - 1. januára 1996
(Bringing Christ Into Your Crisis!)

1995
____

Osídlo je zlomené - útek, zo všetkých satanových pascí - 11. decembra 1995
(The Snare Is Broken: Escape From All Satanic Traps!)

Odpadnúť od viery k Antikristovi - 26. júna 1995
(Falling Away to the Antichrist!)

1994
____

Skazení kresťania - 28. novembra 1994
(Corrupt Christians!)

Násilie - 5. septembra 1994
(Violence!)

Pripravujeme!
____

Dokonale srdce - Október 2, 1989
(A Perfect Heart!)

Místo zvané “S rozumem v koncích!” - Apríl 24, 1995
(A Place Called Wits' End)

Nesoustředění na místě Svatém! - Október 30, 1995
(Distractions In the Holy Place!)

Boží skrytá armáda posledních dnů! - Jún 13, 1994
(God's Hidden Last-Days Army!)

Už si videl svojho Nebeského Otca? - Január 12, 1997
(Have You Seen the Father Yet?)

Jak nepřicházet k Bohu! - Január 30, 1995
(How Not to Come to God!)

Jak získat a udržet si Boží požehnání a přízeň! - Máj 10, 1993
(How To Get and Keep the Blessing and Favor of God!)

Ne lidskou silou! - Srpna 11, 1997
(Not By the Sword of Man!)

Spasen – ale Bědný! - Máj 2, 1994
(Saved -- But Miserable!)

Kroť Svůj Jazyk! - Február 7, 1994
(Tame Your Tongue!)

Smrť súcitu! - Február 3, 1997
(The Death of Compassion!)

Josefův zástup - December 21, 1992
(The Joseph Company!)

Druhý déšť! - Január 9, 1995
(The Latter Rain!)

The Only Hope in The Coming Storm! - March 30, 1998

Bolest Boží! - Jún 5, 1995
(The Pain of God!)

Ohnivý Kůň z Apokalypsy! - Apríl 11, 1994
(The Red Horse of the Apocalypse! Keeping God's Peace in Troubled Times)

Šalamounova Církev! - December 19, 1994
(The Solomon Church!)

Kameň úrazu zločinnosti! - Február 24, 1997
(The Stumbling Block of Iniquity!)

Utrpení Svatých! - September 26, 1994
(The Suffering of Saints!)

The Towers Have Fallen - But We Missed the Message - October 8, 2001

Nic než Krista - Jún 25, 1996

... a ďalšie ...


More Slovakian Resources

Czech Jesus Film Project
Kralická Biblia, Roháčkov preklad a konkordancia

MissionsBookstore - Slovak titles
Mnoho zaujímavých odkazov na kresťanské stránky na Slovenskom internete
Teen Challenge
Ethnologue: Slovak

Ak poznáte nejaké Kresťanské
stránky na Internete v slovenskom jazyku,
tak nám prosím, ich adresy pošlite na e-mail.

Ak môžete pomôcť na tomto projekte,
tak nám napíšte


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org/
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Top

Back to Multilanguage Menu

Webmaster
Táto stránka bola naposledy zmenená 16. srpna 2004.

Visited times since March 24, 1998

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Pulpit Series/